Legislatia Muncii

Legislatia Muncii se modifica intr-un ritm alert si ne afecteaza viata.

legislatia-de-resurse-umaneLegislatia Muncii 2023 contine Noutati de Resurse Umane, SSM si Asigurari Sociale care pot fi descarcate gratuit din Baza noastra Interactiva de Date*

_____________________
* contine 724 de Acte Normative. Last Update: 7.06.2023
Acces rapid: COR 2023 I MODEL DE CIM I DIALOG SOCIAL I STANDARDE OCUPATIONALE I CODUL MUNCII 2023 I TABLOUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI 2023 I REGISTRUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI 2023 I DEMO CAUTARE I

ACT NORMATIV APLICABIL INCEPAND CU EMITENT LINK
Amendamentele din 29.05.2023 depuse pentru Proiectul de Lege PLx 244/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu si a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Acum Amendamentele sunt supuse dezbaterilor comisiilor de specialitate din Camera Deputatilor pentru a fi gasita o solutie constitutionala. NOTA 1: Gruparea PSD+PNL+UDMR face eforturi disperate pentru a mentine Pensiile speciale desi acestea sunt discriminatorii si nesustenabile. Amanarea elaborarii si implementarii Legii de trecere pe contributivitate a Pensiilor speciale asumata prin Jalonul 215 PNRR a permis iesirea cu pensii fabuloase a inca 549 de procurori si judecatori in perioada 31.08.2022-31.05.2023. NOTA 2: Fiind un proiect, data de intrare in vigoare NU se cunoaste (31/12/2024 a fost folosita doar pentru pozitionare pe prima linie din tabel) TAG PENSII 31/12/2024 ministrul Muncii
Proiect Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. NOTA: In 20.12.2022 pe site-ul ministerului Muncii a fost publicat in transparenta decizionala pana in 29.12.2022 Proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Ceea ce trebuia sa fie o lege de trecere pe contributivitate a tuturor pensiilor speciale conform angajamentului asumat prin PNRR, se dovedeste a fi o incercare lamentabila de mentinere a privilegiilor celor 7 categorii de Pensionari speciali. Contributivitatea pe intreaga perioada lucrata nu se ia nicio secunda in calcul. Proiectul de lege nu atinge nici macar tangential Indemnizatiile pentru limita de varsta ale Parlamentarilor (acordate prin Legea 96/2006 republicata in MOR 49/22.01.2016, anulate prin Legea 7/2021 si repuse in plata prin Decizia CCR 261/2022) si nici pe cele ale primarilor, viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de consilii judetene aprobate prin OUG 57/2019 si prorogate an de an (ultima prorogare este pana in 1.01.2024). Este o bataie de joc la adresa celor 4.987.943 pensionari din Sistemul Public carora li se impune contributivitatea pe intreaga perioada lucrata! NOTA 2: Fiind un proiect, data de intrare in vigoare NU se cunoaste (31/12/2024 a fost folosita doar pentru pozitionare pe prima linie din tabel) TAG PENSII 31/12/2024 ministrul Muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii. Publicata in MOR 502/23.05.2022. NOTA: Potrivit comunicatului de presa ITM Prahova din 22.09.2022, Guvernul a aprobat procedura de acces online a angajatilor si a fostilor angajati la datele din registrul general de evidenta a salariatilor (REGES), modalitatea de generare si descarcare a extrasului, precum si conditiile in care se poate dovedi vechimea in munca si/sau specialitate. Reglementarile vor intra in vigoare la 31.12.2024, cand va intra in exploatare si sistemul informatic aferent REGES, conform PNRR. TAG CODUL MUNCII . TAG PNRR 31/12/2024 Parlament
HG 1164/2022 privind aprobarea Procedurii de acces online al salariatilor sau fostilor salariati la datele din registrul general de evidenta a salariatilor, a modalitatii de generare si descarcare a extrasului, precum si a conditiilor in care prin extras se poate dovedi vechimea in munca si/sau specialitate. Publicata in MOR 937/26.09.2022. Intra in vigoare cu 31.12.2024 cu exceptia Art. 6 din Anexa aplicabil din 26.09.2022 TAG DEMOCRATIE 31/12/2024 Guvern
OUG 23/2022 pentru completarea art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Publicata in MOR 259/16.03.2022. Aplicabila cu 1.01.2024 TAG PENSII TAG PNRR 01/01/2024 Guvern
Legea 309/2022 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Publicata in MOR 1109/17.11.2022. Intra in vigoare incepand cu 1.01.2024. NOTA: Legea 309/2022 redefineste veniturile din pensii reglementate de art. 99 (2) din Codul fiscal prin includerea suplimentara a drepturilor primite in baza Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, cu completările ulterioare si stabilieste . Totodata, reformuleaza articolul 100 din Codul Fiscal referitor la Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii tinand cont de modificarea art. 99 (2) mentionata anterior. TAG PENSII 01/01/2024 Parlament
Legea 111/2022 privind reglementarea activitatii prestatorului casnic. Publicata in MOR 402/27.04.2022. Legea a fost promulgata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 530/21.04.2022 publicat in acelasi MOR. Legea intra in vigoare cu 1.01.2024 cu exceptia Art. 13 (1) si Art. 17 care intra vigoare cu 30.04.2022 TAG PRESTATOR CASNIC 01/01/2024 Parlament
HG 822/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 111/2022 privind reglementarea activitatii prestatorului casnic. Publicata in MOR 631/27.06.2022. Intra in vigoare incepand cu 1.01.2024 cu exceptia Art. 13 care intra in vigoare cu 27.06.2022. TAG PRESTATOR CASNIC 01/01/2024 Guvern
HG 1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune. Publicata in MOR 937/26.09.2022. NOTA. Initial HG 1154/2022 trebuia sa intre in vigoare la 1.01.2024, dar prin HG 507/2023 publicata in MOR 462/26.05.2023, data de intrare a HG 1154 a fost devansata la 1.06.2023. 01/01/2024 Guvern
Ordinul ministrului Educatiei Nr. 6174/2022 privind aprobarea programei scolare din categoria curriculum la decizia scolii, nivel liceal, elaborata in cadrul proiectului sistemic Profesionalizarea carierei didactice — PROF — POCU/904/6/25/Operatiune compozita OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, al carui beneficiar este Ministerul Educatiei. Publicat in MOR 1103/16.11.2022. Se aplica incepand cu anul scolar 2023—2024. NOTA. Anexa include Programa scolara pentru disciplina optionala Managementul emotiilor. TAG ROMANIA EDUCATA 01/09/2023 Ministrul Educatiei
Legea 9/2023 pentru modificarea si completarea OUG 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Publicata in MOR 14/5.01.2023. Intra in vigoare cu 4.07.2023. NOTA: Legea 9/2023 reglementeaza eliminarea obligativitatii romanilor de a depune la institutii publice dosare cu sina care sa contina copii / copii legalizate dupa documente emise de institutiile statului. Totodata, obliga institutiile publice sa accepte documente cu semnatura electronica si sa ofere metode alternative pentru plata serviciilor publice. TAG DEMOCRATIE TAG DOSAR CU SINA TAG XTW 04/07/2023 Parlament
HG 1539/2022 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin HG nr. 522/2003. Publicata in MOR 1233/21.12.2022. NOTA: Prevederile art. 7^3 si ale pct. 10 din anexa nr. 6 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin HG 522/2003, astfel cum au fost introduse prin prezenta hotarare, intra in vigoare la 17.06.2023 17/06/2023 Guvern
Ordinul ministrului Educatiei si ministrului Muncii nr. 6250/2156/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupationale. Publicat in MOR 1208/16.12.2022. Intra in vigoare incepand cu 16.06.2023 TAG STANDARDE OCUPATIONALE 16/06/2023 Ministrul Educatiei / Ministrul Muncii
Ordinul Secretariatului de Stat pentru Culte 71/2023 privind modificarea Statutului pentru organizarea si functionarea Bisericii Crestine dupa Evanghelie din Romania — Uniunea Bisericilor Crestine dupa Evanghelie din Romania, recunoscut prin HG 897/2008. Publicat in MOR 497/7.06.2023 TAG ROF TAG DEMOCRATIE TAG XTW 10/06/2023 Guvern
LEGEA 161/2023 pentru modificarea art. 11 lit. a) din Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic. Publicata in MOR 495/7.06.2023 TAG XTW 10/06/2023 Parlament
Directiva (UE) 2023/970 a Parlamentului European si a Consiliului din 10 mai 2023 de consolidare a aplicarii principiului egalitatii de remunerare pentru aceeasi munca sau pentru o munca de aceeasi valoare intre barbati si femei prin transparenta salariala si mecanisme de asigurare a respectarii legii. NOTA: Directiva a fost publicata in Jurnalul Oficial al UE L132/17.05.2022 si intra in vigoare cu 5.06.2023. Termenul limita de conformare pentru statele membre: 7.06.2026 TAG DIRECTIVE UE TAG XTE 05/06/2023 Parlamentul European
Hotararea CSM 93/2023 pentru aprobarea Baremului medical pentru verificarea indeplinirii conditiei de a fi apt din punct de vedere medical in vederea ocuparii functiei de judecator sau procuror. Publicata in MOR 473/29.05.2023 TAG XTW 02/06/2023 CSM
OUG 53/2023 pentru stabilirea unor masuri privind salarizarea personalului din sistemul national de invatamant de stat. Publicata in MOR 487/1.06.2023. NOTA: OUG 53/2023 modifica anexa nr. I cap . I lit. A din Legea-cadru 153 /2017 introducand urmatoarele trei noi alineate la Art. I din OUG 168/2022 (MOR 1186/9.12.2022): (1^2) Incepand cu data de 1.06.2023 , prin derogare de la dispozitiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru 153 /2017, salariile de baza ale personalului care ocupa functiile prevazute in anexa nr. I cap. I lit. A la aceeasi lege se stabilesc la nivelul salariilor de baza prevazute de aceasta lege pentru anul 2022. / (1^3) Incepand cu data de 1.06.2023 , prin derogare de la dispozitiile art. 12 alin (2) din Legea-cadru 153 /2017, salariile de baza aflate in plata pentru personalul didactic auxiliar din cadrul bibliotecilor universitare , precum si pentru celelalte categorii de functii prevazute in anexele la Legea-cadru 153 /2017, si care au calitatea de personal didactic auxiliar, conform Legii educatiei nationale nr. 1/ 2011, si care isi desfasoara activitatea in sistemul national de invatamant se majoreaza cu suma de 1000 de lei fiecare / (1^4) Incepand cu data de 1.06.2023 , prin derogare de la dispozitiile art. 12 alin (2) din Legea-cadru 153 /2017 , salariile de baza stabilite potrivit alin . (1^1) pentru personalul nedidactic din sistemul national de invatamant se majoreaza cu suma de 400 de lei fiecare. TAG SALARII BUGETARI TAG XTE 01/06/2023 Guvern
ORDINUL 20463/3964/967/1415/2023 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator. Publicat in MOR 370/2.05.2023. Intra in vigoare cu 1.06.2023. Incepand cu 1.06.2023 se abroga Ordinul ministrului cercetarii , inovarii si digitalizarii , al ministrului educatiei , al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului finantelor nr. 21813/6421/2246/4433/2022 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator , publicat in MOR 1252/23.12.2022. NOTA 1. De scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor beneficiaza in mod egal atat angajatii din institutiile publice, cat si cei din privat care desfasoara activitati al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209). Activitatea de creare de programe de calculator poate fi stabilita/prevazuta in orice alt act juridic care stabileste atributiile de serviciu ale angajatului, nu doar in fisa postului. Ordinul se aplica si personalului angajat din institutiile publice locale, in acord cu definitia prevazuta in Legea nr. 273/2006; / NOTA 2. Ordinul extinde domeniile de activitate ale compartimentelor (evidentiate in organigrama sau in afara organigramei angajatorului) din care trebuie sa fie postul: tehnologia informatiei si a comunicatiilor, inteligenta artificiala si tehnologii digitale emergente, administrare fiscala in format electronic, baze de date, servicii de e-guvernare si transformare digital; / NOTA 3. Ordinul impune evidentierea distincta a activitatilor angajatilor care beneficiaza de scutirea de impozit. Aceasta evidentiere se realizeaza lunar, pe perioada in care se desfasoara efectiv activitatea de creare de programe pentru calculator si se stabileste prin act administrativ al conducatorului institutiei publice; /NOTA 4. Ordinul prevede evaluarea periodica a angajatilor din domeniul IT pentru verificarea indeplinirii criteriilor de scutire de impozit. TAG SCUTIRE DE IMPOZIT PE VENIT TAG XTW 01/06/2023 MCID/ME/MMSS/MF
OUG 47/2023 pentru modificarea si completarea Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Publicata in MOR 466/26.05.2023. NOTA: In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a OUG 47/2023, HG 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, HG 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificarile ulterioare, precum si Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale 1066/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se modifica in mod corespunzator. TAG XTW 29/05/2023 Guvern
Legea 140/2023 pentru completarea art. 51 alin. (1) din Legea 53/2003 — Codul muncii, pentru modificarea si completarea art. 514 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, precum si pentru completarea art. 94 din Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei. Publicata in MOR 461/26.05.2023 . NOTA: Legea 140/2023 extinde situatiile in care CIM poate fi suspendat din initiativa salariatului, adaugand „Desfasurarea, pe baza de contract incheiat in conditiile legii, a unei activitati specifice in calitate de asistent maternal, asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent personal profesionist.” TAG CODUL MUNCII TAG XTW 29/05/2023 Parlament
HG 507/2023 privind modificarea si completarea HG 1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 196 /2016 privind venitul minim de incluziune. Publicata in MOR 462/26.05.2023 NOTA: HG 507/2023 modifica data de intrare in vigoare a normelor metodologice aprobate prin HG 1154 de la 1.01.2024 la 1.06.2023, masura fiind necesara pentru asigurarea luarii masurilor administrative necesare acordarii VMI incepând cu anul 2024. De asemenea, sunt clarificate unele aspecte procedurale in privinta modului de stabilire a veniturilor anuale/periodice. Astfel, este prevazut ca pentru stabilirea venitului net lunar se va calcula media lunara a acestora in raport cu perioada pentru care au fost acordate, in baza celei mai recente declaratii fiscale inregistrata la organul fiscal competent. O alta modificare se refera la documentele justificative pentru obtinerea dreptului la VMI. HG 507/2023 introduce si procedura de decontare a cheltuielilor cu transportul persoanelor care urmeaza cursurile programului educational ”A doua sansa”, la mai mult de 5 km de domiciliu (decontare trimestriala la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale, depusa la agentiile pentru plati si inspectie social). TAG XTW 29/05/2023 Guvern
OUG 45/2023 pentru completarea art. I din OUG 168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Publicata in MOR 466/26.05.2023 NOTA: Prin OUG 45/2023 se majoreaza salariile de baza ale bugetarilor din anexa VIII a Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin stabilirea acestora la nivelul salariilor de baza prevazute de aceasta lege pentru anul 2022. ANEXA VIII se refera la FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE „ADMINISTRATIE“ . I. ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA ( Functii publice de stat, stabilite si avizate potrivit legii in cadrul aparatului Administratiei Prezidentiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Avocatului Poporului, al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al Consiliului Concurentei, al Curtii de Conturi, al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, al Consiliului National al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Nationale de Pensii Publice, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, al Inspectiei Muncii, al Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si structurilor subordonate, al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului si structurilor subordonate, al Autoritatii pentru Reforma Feroviara, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si unitatilor subordonate, al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, organismele intermediare pentru programe operationale, precum si pentru functiile publice corespunzatoare inaltilor functionari publici din cadrul institutiei prefectului) / II. PERSONALUL DIN UNITATILE TERITORIALE (functii publice teritoriale stabilite si avizate potrivit legii din cadrul institutiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si din structurile teritoriale ale Academiei Romane) TAG SALARII BUGETARI TAG XTE 29/05/2023 Guvern
HG 505/2023 pentru aprobarea Ghidului carierei cadrelor militare in activitate din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si din unitatile subordonate. Publicata in MOR 463/26.05.2023 TAG MANAGEMENTUL RU TAG XTW 29/05/2023 Guvern
OUG 42/2023 pentru modificarea si completarea Legii 367/2022 privind dialogul social si a Legii 53/2003 — Codul muncii. Publicata in MOR 459/25.05.2023 TAG DIALOG SOCIAL TAG CCM TAG CODUL MUNCII TAG XTW 28/05/2023 Guvern
LEGEA 126/2023 privind aprobarea OUG 101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV^4 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum si pentru modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Publicata in MOR 440/22.05.2023 TAG XTW 25/05/2023 Parlament
ORDIN ANRE 66/2023 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor in domeniul instalatiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice tehnologice. Publicat in MOR 417/16.05.2023 TAG AUTORIZARI TAG XTW 19/05/2023 ANRE
OUG 34/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (Ordonanta austeritatii). Publicata in MOR 415/15.05.2023 TAG XTW 18/05/2023 Guvern
HG 419/2023 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie. Publicata sn MOR 406/11.05.2023. NOTA: Din 2.07.2015 pana in 11.05.2023 numarul maxim de posturi pentru ICCJ a crescut de la 549 la 645! Redam sinteza HG-urilor de crestere : 549 Posturi prin HG 486/2015 privind aprobarea unor masuri administrative pentru buna functionare a institutiilor din sistemul justitiei (MOR 486/2.07.2015) / 579 Posturi prin HG 563/2020 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie (MOR 659/24.07.2020) / 594 Posturi prin HG 1387/2022 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie (MOR 1129/23.11.2022) /654 Posturi prin HG 419/2023 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie. (MOR 406/11.05.2023) TAG XTW 13/05/2023 Guvern
Legea 481/2004 privind protectia civila. Republicata in MOR 192/7.03.2023 NOTA: Forma republicata a legii intra in vigoare la 6.05.2023 (dupa 60 de zile de la data publicarii in MOR). La data intrarii in vigoare, se abroga Legea protectiei civile nr. 106/1996, publicata in MOR 241/ 3.10.1996 cu modificarile si completarile ulterioare, si OUG 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, publicata in MOR 242/ 29.08.1994, aprobata prin Legea nr. 124/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. Legea 481/2004 a fost republicata in temeiul art. VI alin. (4) din OUG 80/2021 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor, publicata in MOR 647/ 30.06.2021, aprobata prin Legea 54/2022, publicata in MOR 253/ 15.03.2022, dandu-se textelor o noua numerotare. TAG REPUBLICARI TAG XTW 06/05/2023 Parlament
OUG 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist. Publicata în MOR 297 / 7.04.2023 NOTA: in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a OUG 21, Ministerul Culturii elaboreaza si aproba normele metodologice privind registrul lucratorilor culturali profesionisti. 10/04/2023 Guvern
HG 302/2023 pentru modificarea Normelor metodologice privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei, aprobate prin HG 337/2017. Publicata in MOR 290/6.04.2023 TAG MUNCA IN STRAINATATE 08/04/2023 Guvern
Legea 79/2023 pentru modificarea si completarea art. 67 din Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Publicata in MOR 290/6.04.2023. NOTA: Legea reglementeaza posibilitatea transmiterii de catre casele sectoriale de pensii, la cerere, a taloanelor de pensie in format electronic, beneficiarilor de pensii militare de stat stabilite conform Legii 223/2015. Talonul in format electronic este acceptat ca document valid in relatia cu toate institutiile si autoritatile publice, motiv pentru care acestea nu pot conditiona oferirea de informatii sau de servicii, de prezentarea talonului de plata in format fizic. TAG PENSII 08/04/2023 Parlament
Legea 65/2023 pentru punerea In aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP), a unor prevederi din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.06.2020 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile si de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor private. Publicata In MOR 255/28.03.2023. Intra In vigoare cu 7.04.2023. TAG PENSII 07/04/2023 Parlament
Hotararea ICCJ 20/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Publicata in MOR 274/3.04.2023 TAG ROF TAG DEMOCRATIE 06/04/2023 ICCJ
Ordinul MF/MMSS 1263/654/2023 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2023. Publicat in MOR 272/31.03.2023 NOTA: Potrivit Ordinului, pentru sem. I 2023, incepand cu luna aprilie 2023, valoarea nominala a unui tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018, aprobate prin HG 1045/2018, cu modificarile ulterioare, nu poate depasi cuantumul de 30 de lei. Valoarea se aplica si pentru primele 2 luni ale sem. II 2023 , respectiv aug. si sept. 2023 TAG SALARII BUGETARI 01/04/2023 MF/MMSS
Legea 68/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului. Publicata In MOR 261/29.03.2023 TAG DEMOCRATIE 01/04/2023 Parlament
ORDINUL MF 1235/2023 pentru actualizarea cuantumului indemnizatiei de delegare/detasare si a cuantumului alocatiei de cazare prevazute In anexa la HG 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii In alta localitate, precum si In cazul deplasarii In interesul serviciului. Publicat In MOR 261/29.03.2023 NOTA: Incepand cu 1.04.2023, cuantumul indemnizatiei de delegare prevazute la art. 1 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din anexa la HG 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii In alta localitate, precum si In cazul deplasarii In interesul serviciului se majoreaza la 23 lei / cuantumul alocatiei de cazare prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) din anexa la HG 714/2018 se majoreaza la 265 lei / cuantumul indemnizatiei de detasare prevazute la art. 4 alin. (1) din anexa la HG 714/2018 se majoreaza la 23 lei. TAG SALARII BUGETARI 01/04/2023 ministrul Finantelor Publice
ORDINUL MApN M.60/2023 pentru modificarea si completarea Conditiilor si criteriilor de recrutare a candidatilor la profesia militara, precum si a Instructiunilor privind organizarea si functionarea sistemului de recrutare si selectie a candidatilor In vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare In activitate, respectiv pentru dobandirea calitatii de soldat/gradat profesionist In structurile Ministerului Apararii Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.217/2019. Publicat In MOR 259/29.03.2023 01/04/2023 MAPN
ORDINUL MMSS 798/2023 privind aprobarea Procedurii de Incadrare In sectoarele de negociere colectiva a unitatilor definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social. Publicat In MOR 259/29.03.2023 NOTA: Procedura se realizeaza prin publicarea pe site-ul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale a cererii de Incadrare Intr-unul din sectoarele de negociere colectiva. Cererea de Incadrare se depune de catre reprezentantul unitatii, In format letric, la registratura MMSS sau se transmite prin posta electronica a MMSS, la adresa cds@mmuncii.gov.ro . TAG DIALOG SOCIAL TAG CCM 01/04/2023 ministrul Muncii
ORDINUL MF/MMSS 1121/655/2023 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I al anului 2023. Publicat In MOR 258/29.03.2023 NOTA: Pt. SEM. I 2023, Incepand cu luna aprilie 2023, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin HG 1045/2018, cu modificarile ulterioare, este de 600 lei. Valoarea nominala se aplica si pentru primele doua luni ale semestrului II al anului 2023, respectiv Aug. si Sept. 2023. 01/04/2023 Ministrul Finantelor / Muncii
Hotararea UNEJ 22/2023 privind aprobarea publicarii Tabloului executorilor judecatoresti pe anul 2023. Publicata In MOR 258/29.03.2023 01/04/2023 UNEJ
Legea 67/2023 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea 361/2022 privind protectia avertizorilor In interes public. Publicata In MOR 257/28.03.2023. NOTA: Modificarea impusa prin Legea 67/2023 a fost impusa intrucat forma Legii 361/2022 adoptata initial, NU indeplinea criteriile jalonului 430 din PNRR Componenta C14. Buna guvernanta. Reforma 6. Intensificarea luptei impotriva coruptiei. TAG PNRR TAG DEMOCRATIE 31/03/2023 Parlament
Ordin CNPP 119/2023 privind desemnarea Casei Judetene de Pensii Bihor ca institutie competenta pentru instrumentarea efectiva a cererilor de transfer al drepturilor de pensie ale functionarilor UE. Publicat in MOR 246/24.03.2023 NOTA: Incepand cu 27.03.2023 se desemneaza Casa Judeteana de Pensii Bihor ca institutie competenta pentru instrumentarea efectiva a cererilor de transfer al drepturilor de pensie ale functionarilor UE. Responsabilitatile se vor stabili printr-o procedura aprobata prin ordin al presedintelui CNPP. TAG PENSII 27/03/2023 CNPP
Ordinul MApN M.61/2023 pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea si functionarea sistemului de ierarhizare si selecție in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.69/2015. Publicat in MOR 246/24.03.2023 TAG MANAGEMENTUL RU 27/03/2023 MAPN
INITIATIVA LEGISLATIVA A CETATENILOR_ Proiect de lege privind recuperarea catre bugetul de stat a marilor averi care nu pot fi justificate prin venituri legale. Publicat in MOR 238/23.03.2023. NOTA: O initiativa legislativa a cetatenilor privind recuperarea catre bugetul de stat a marilor averi care nu pot fi justificate prin venituri legale, cu continut identic cu cel al prezentei initiative, a fost avizata negativ de catre Consiliul Legislativ cu Avizul 976/25.08.2022. Ca o ironie a situatiei in care a ajuns Romania, Consiliul Legislativ este condus de Florin Iordache (PSD) fostul ministru al Justitiei, celebru pentru lupta sa impotriva Justitiei din Romania. Avizul Consiliului Legislativ este consultativ, continuarea procesului legislativ nefiind conditionata de felul avizului emis, Parlamentul fiind cel in masura sa decida daca va adopta sau nu o lege in forma propusa. TAG DEMOCRATIE TAG INITIATIVE CETATENESTI 23/03/2023 Comitetul de Initiativa Legislativa
Ordinul MS/CNAS 670/131/2023 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul MS/CNAS 15/2018/1311/2017. Publicat in MOR 199/9.03.2023 NOTA: Potrivit ordinului 670/131/2023, in cazul persoanelor asigurate care au mai multe CIM, indemnizatiile de concediu medical se platesc de catre fiecare angajator la care este indeplinit stagiul minim de asigurare de 6 luni, functie de venitul obtinut in cadrul fiecarui loc de munca. In cazul cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la mai multi angajatori pentru completarea normei didactice, indemnizatiile de concediu medical se platesc de catre fiecare angajator luand in considerare perioadele de stagiu de asigurare realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical. 22/03/2023 MS/CNAS
HG 234/2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind criteriile pe baza carora se stabileste procentul de majorare salariala pentru persoanele prevazute la art. 16 alin. (1) si (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si conditiile de infiintare a posturilor in afara organigramei in cadrul institutiilor si/sau autoritatilor publice care implementeaza proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile si/sau prin Mecanismul de redresare si rezilienta. Publicata in MOR 219/16.03.2023 TAG SALARII BUGETARI 19/03/2023 Guvern
OUG 12/2023 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala si modificarea unor acte normative in domeniul asistentei sociale. Publicata in MOR 219/16.03.2023 19/03/2023 Guvern
OUG 10/2023 pentru modificarea si completarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Publicata in MOR 218/16.03.2023 NOTA: Ordonanta reglementeaza indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca pt. persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, din investitii, din cedarea folosintei bunurilor (ori altele extra salariale). Persoanele respective trebuie sa semneze un contract de asigurare cu casa de sanatate la care sunt arondate si, sa plateasca o cota de 1% din venitul lunar inscris in contractul de asigurare. Venitul lunar inscris in asigurare nu poate fi sub valoarea unui salariu minim brut pe tara garantat in plata si nici mai mare de 3 salarii minime brute pe tara. 19/03/2023 Guvern
Legea 58/2023 privind securitatea si apararea cibernetica a Romaniei, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Publicata in MOR 214/15.03.2023. NOTA: Legea a fost contestata la CCR dar a fost declarata constitutionala prin Decizia CCR 70/2023 publicata in MOR 211/14.03.2023 TAG DEMOCRATIE 18/03/2023 Parlament
Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006 (republicata). Publicata in MOR 217/16.03.2023 TAG DEMOCRATIE TAG REPUBLICARI 18/03/2023 Parlament
Ordinul ANFP 207/2023 privind aprobarea necesarului de functii publice previzionate pentru desfasurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor functii publice vacante. Publicat in MOR 192/7.03.2023 NOTA: Liber la angajarile la stat: 693 posturi vacante dintre care: 644 de Posturi vacante functii publice de executie generale cu grad profesional debutant, respectiv 49 de posturi vacante functii publice din categoria inaltilor functionari publici. TAG RECRUTARI 09/03/2023 ANFP
HG 171/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectiva si a codurilor CAEN aferente acestora. Publicata in MOR 190/7.03.2023 NOTA: Incadrarea intr-un sector de negociere colectiva a unitatii definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social se realizeaza conform codului CAEN principal de activitate. In cazul in care unele activitati se regasesc in mai multe sectoare de negociere colectiva, angajatorii pot solicita incadrarea intr-unul dintre aceste sectoare a unitatii de la alin. (1), daca au codul CAEN principal intr-unul dintre sectoarele respective. Procedura de incadrare a unitatii in sectoare se aproba prin ordin al ministrului responsabil cu dialogul social, care se publica in MOR in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarâri. La data intrarii in vigoare a HG 171/2023, HG 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii 62/2011, publicata in MOR 933 / 29.12.2011, cu modificarile ulterioare, se abroga. TAG DIALOG SOCIAL TAG CCM 09/03/2023 Guvern
Ordinul ministrului Sanatatii nr. 661/2023 privind aprobarea Planurilor de actiune sectoriale pentru dezvoltarea resurselor umane in sanatate 2023—2030. Publicat in MOR 190 si 190 bis/7.03.2023 TAG PNRR TAG MANAGEMENTUL RU 09/03/2023 Ministrul Sanatatii
LEGEA 55/2023 privind aprobarea OUG 152/2022 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si pentru stabilirea unor masuri financiar-bugetare. Publicata in MOR 186/6.03.2023 TAG SALARII BUGETARI 09/03/2023 Parlament
LEGEA 52/2023 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii. Publicata in MOR 186/6.03.2023 NOTA: Legea 52/2023 adauga inca 2 sarbatori legale la cele existente: 6 ianuarie — Botezul Domnului — Boboteaza / 7 ianuarie — Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul. TAG CODUL MUNCII 09/03/2023 Parlament
LEGEA 50/2023 privind modificarea art. 20 alin. (5) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Publicata in MOR 186/6.03.2023 NOTA: Potrivit Legii 50/2023 persoana care a promovat examenul de primire in profesia de avocat si care, pana la data sustinerii examenului de primire in profesia de avocat, a indeplinit functia de judecator, procuror, notar public, grefier cu studii superioare juridice, magistrat-asistent, executor judecatoresc, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani dobandeste calitatea de avocat definitiv, fara sustinerea examenului de definitivare, cu conditia promovarii examenului de definitivat in profesia din care provine. 09/03/2023 Parlament
CLASIFICAREA OCUPATIILOR DIN ROMANIA 2023, COR 2023 (actualizata cu Ord. MMSS/INS nr. 42/8/2023). TAG COR TAG XTW 19/02/2023 Ministrul Muncii / INS
Ordinul MMSS/INS 42/8/2023 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania — nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul MMFPS/INS 1832/856/2011. Publicat în MOR 135/16.02.2023 NOTA: Ordinul 42/8/2023 introduce 13 ocupatii noi, muta o ocupatie, redenumeste altele 2 si elimina urmatoarele 4 ocupatii: „jurisconsult” cod 261102 / „expert evaluator de active financiare” cod 241254 / „expert evaluator de bunuri mobile” cod 241253 / „expert evaluator de proprietăți imobiliare” cod 241252. TAG COR 19/02/2023 Ministrul Muncii / INS
OUG 4/2023 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate. Publicata in MOR 138/17.02.2023. NOTA: CASS retinuta ILEGAL din veniturile din pensii in perioada 1.01-27.12.2022 va fi restituita DIN OFICIU, lunar, in perioada 1.03.2023-28.02.2024. Restituirea esalonata a CASS se aplica si in cazul hotarârilor judecatoresti devenite executorii in perioada 28.12.2022 – 28.02.2023. In cursul termenului 1.03.2023-28.02.2024, orice procedura de executare silita se suspenda de drept. Masura de restituire a CASS nu vizeaza persoanele carora li se aplica prevederile OUG 59/2017 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu si carora, in urma retinerii acestor sume, nu le-au fost diminuate cuantumurile nete ale pensiei aflate in plata in anul 2022. In cazul decesului titularului drepturilor de pensie, restituirea sumelor cuvenite se va efectua catre mostenitorii legali ai acestuia, pe baza cererii depuse la casa teritoriala de pensii in evidenta careia se afla titularul dreptului la data decesului. TAG PENSII TAG XTW 17/02/2023 Guvern
Decizia CCR 649/2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, 14, 15, 16, 19, 20, 22, ale art. 23 alin. (3) si ale art. 25, 27—43 si 47 din OG 121/1998 privind raspunderea materiala a militarilor. Publicata in MOR 103/7.02.2023 NOTA: Potrivit Deciziei CCR 649/2022, pentru daunele produse de un salariati, firma in care acesta lucreaza NU are dreptul sa emita decizie de imputare si sa-i retina salariatului banii din salariul cuvenit, intrucat din anul 2003, noul Cod al muncii (Legea nr. 53/2003) a renuntat la caracterul executoriu al deciziei de imputare, orice imputare, pentru a putea fi pusa in executare, urmând sa se faca prin mijlocirea instantei judecatoresti. In jurisprudenta sa, CCR a statuat ca, in conditiile statului de drept, valoare consacrata prin art. 1 alin. (3) din Constitutie, raspunderea patrimoniala pentru daune se impune sa se stabileasca doar de catre instantele de judecata, care, potrivit art. 124 alin. (1) din Constitutie, infaptuiesc justitia in numele legii. Acelasi principiu constitutional mai impune ca orice executare silita sa aiba la baza un titlu executoriu valabil. Aceasta insa nu lezeaza libertatea contractuala, deoarece partile contractante pot conveni de comun acord asupra modalitatilor de executare sau de stingere a obligatiilor lor reciproce. De asemenea, nu este ingradit nici dreptul salariatului sa consimta de bunavoie la recuperarea eventualelor daune cauzate de el, fara sa astepte pronuntarea unei hotarâri judecatoresti (Decizia CCR nr. 24/22.01.2003, publicata in MOR 72/5.02.2003). TAG CODUL MUNCII 07/02/2023 CCR
Ordin ANFP 72/2023 pentru aprobarea formatului standard al informatiilor referitoare la raportul de serviciu al functionarului public. Publicat in MOR 81/31.01.2023. Formatul standard include urmatoarele capitole de informatii: 1.1 Dreptul la formare si perfectionare profesionala / 1.2 Concediul de odihna al functionarului public / 1.3 Conditiile de acordare a preavizului si durata perioadei de preaviz / 1.4 Data platii salariului si metoda de plata a salariului / 1.5 Modalitatea de efectuare a orelor suplimentare, remuneratia acestora sau, dupa caz, compensarea prin ore libere platite / 1.6 Acordurile colective incheiate in conditiile art. 487 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu sindicatul reprezentativ / 1.7 Contributii suplimentare la pensia facultativa sau la pensia ocupationala / 1.8 Regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern . TAG CODUL MUNCII TAG FORMULARE TAG CIM 02/02/2023 Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
OG 19/2023 pentru modificarea art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si pentru completarea art. 5 din OUG 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea PNRR pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta. Publicata in MOR 87/31.01.2023 NOTA: Ritmul demential de crestere a salariilor bugetarilor este accelerat si de aceasta OG prin care „ indemnizatiile lunare ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene si primarilor si viceprimarilor unitatilor administrativ-teritoriale care implementeaza proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile si/sau fonduri externe rambursabile, precum si prin Mecanismul de redresare si rezilienta se majoreaza cu pana la 50%, in limita bugetului aprobat cu aceasta destinatie.” TAG SALARII BUGETARI 02/02/2023 Guvern
Ordinul ANOFM 1073/2022 pentru modificarea si completarea Procedurii de profilare a persoanelor in cautarea unui loc de munca inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, aprobata prin Ordinul presedintelui ANOFM nr. 11/2018. Publicat in MOR 44/16.01.2023. Intra in vigoare cu 1.02.2023. NOTA: Ordinul 1073/2022 stabileste o serie de criterii pentru incadrarea somerilor in cele 4 niveluri de ocupabilitate prevazute de Legea 76/2002 (usor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil si foarte greu ocupabil) si conditiile de acordare a primelor de mobilitate si a ajutorului pentru initierea unei afaceri. Potrivit ordinului, doar somerii din categoriile usor si mediu ocupabil pot beneficia de consultanta si asistenta pentru initierea unei afaceri. Somerii din categoria foarte greu ocupabil vor beneficia, pe langa alte masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca, de indrumare pentru includerea in programul Ministerului Educatiei „A 2-a sansa”. 01/02/2023 ANOFM
Legea 10/2023 pentru modificarea anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. Publicata in MOR 7/4.01.2023 Legea 10/2023 reglementeaza printre altele: 1) echivalarea functiilor specifice din cadrul Parlamentului Romaniei Consilier parlamentar / expert parlamentar / consulatr parlamentar si Referent cu functii publice generale, 2) majorarea salariilor de baza ale personalului din serviciile Parlamentului la nivelul MAXIM de salarizare aflat in plata in cadrul Camerei Deputatilor (sau Senatului, dupa caz) si 3) modifica Nota de la Cap. I, litera A, pct. I din Anexa VIII din Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din focnduri publice. TAG SALARII BUGETARI TAG ECHIVALARE FUNCTII PUBLICE 01/02/2023 Parlament
Decizia ICCJ 80 / 5.12.2022. Publicata in MOR 54/19.01.2023 NOTA: Decizia 80/2022 reitereaza modalitatea de determinare a cuantumului pensiei de urmas a functionarului public parlamentar — procentual din punctajul mediu anual realizat de sustinator, aferent pensiei prevazute la alin. (1) al art. 89 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cu alte cuvinte, pensia de urmas a functionarului public parlamentar nu se determina in functie de valoarea pensiei de serviciu, ci functie de punctajul mediu anual realizat de sustinator, aferent pensiei prevazute la alin. (1) al art. 89 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. TAG PENSII 19/01/2023 ICCJ
Ordinul MApN M.8/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea in Ministerul Apararii Nationale a prevederilor HG 1198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul national, ale personalului din institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala. Publicat in MOR 41/13.01.2023 TAG SALARII BUGETARI 16/01/2023 Ministrul Apararii Nationale
HG 28/2023 pentru actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional detinut de personalul militar, respectiv de politistii si politistii de penitenciare. Publicata in MOR 41/13.01.2023 NOTA: HG 28/2023 actualizeaza cuantumurile pentru ofiteri, maistri militari, subofiteri si agenti de politie / penitenciare, soldati si gradati profesionisti. Capetele intervalului cu valori actualizate: [1000 ; 500] lei TAG SALARII BUGETARI 16/01/2023 Guvern
Legea 26/2023 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 si a Legii nr. 53/2003 — Codul muncii. Publicata in MOR 30/11.01.2023 NOTA: Legea 26/2023 modifica cele 2 legi 16/1996 si 53/2003 pentru a sustine salariatii in demersul lor de stabilire a vechimii in munca in cazul in care firmele la care lucreaza intra in procedura de insolventa, faliment sau lichidare. Continutul art. 34 alin. (6^1) din Codul Muncii se modifica astfel: „ In cazul in care angajatorul se afla in procedura de insolventa, faliment sau lichidare conform prevederilor legale in vigoare, administratorul judiciar sau, dupa caz, lichidatorul judiciar este obligat sa elibereze salariatilor, in termen de maximum 60 de zile calendaristice, un document care sa ateste activitatea desfasurata de acestia, conform prevederilor alin. (5), sa inceteze si sa transmita in registrul general de evidenta a salariatilor incetarea contractelor individuale de munca.” TAG CODUL MUNCII 14/01/2023 Parlament
Ordinul ministrului Educatiei 6469/2022 pentru aprobarea Nomenclatorului de incadrare a calificarilor profesionale de nivel 3 si de nivel 4 conform Cadrului national al calificarilor, pe domenii de pregatire de baza. Publicat in MOR 31/11.01.2023. NOTA: Nomenclatorul reglementeaza incadrarea a 134 de calificari de nivel 3 si a 69 de calificari de nivel 4 pe domenii de pregatire de baza conform CNC. TAG RNCP TAG COR 14/01/2023 Ministrul Educatiei
Proiect de Ordin MMSS/INS privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere). Propunerile, sugestiile si opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro , in perioada 5.01.2023 -14.01.2023. NOTA: Proiectul propune introducerea a 13 noi ocupatii, eliminarea a 4 ocupatii printre care si jurisconsult, redenumirea a 2 ocupatii si mutarea uneia. NOTA 2: Termenul de intrarea in vigoare nu poate fi estimat (a fost pus doar pentru a stabili ordinea in Baza de Date) TAG COR 11/01/2023 Ministrul Muncii / INS
Legea 2/2023 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate. Publicata în MOR 3/3.01.2023. NOTA: Legea reglementeaza noi cresteri salariale, dupa cum urmeaza: Art. 29 alin. (5): Membrii Consiliului au dreptul la o indemnizatie lunara egala cu 20% din indemnizatia lunara a presedintelui Agentiei, iar presedintele Consiliului va avea o indemnizatie lunara mai mare cu 10% decât indemnizatia ce se acorda membrilor Consiliului / Art. 40 alin. (4): Secretariatul Consiliului este asigurat de personalul desemnat din cadrul Agentiei si, pentru aceasta activitate, membrii secretariatului au dreptul la o indemnizatie lunara egala cu 5% din indemnizatia lunara a presedintelui Agentiei. TAG SALARII BUGETARI 06/01/2023 Parlament
OUG 191/2022 pentru modificarea si completarea OUG 57/2019 privind Codul administrativ. Publicata in MOR 1280/30.12.2022. NOTA 1: OU6 191/2022 reglementeaza prin Anexa 1 (care devine Anexa 8 la OUG 57/2019) Normele privind cadrele de competenta generale si specifice aplicabile autoritatilor si institutiilor publice in cadrul carora sunt stabilite functiile publice prevazute la art. 385 din OUG 57/2019 si prin Anexa 2 (care devine Anexa 9 la OUG 57/2019), Normele privind organizarea si desfasurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor functii publice vacante si modalitatea de previzionare a necesarului de functii publice pentru organizarea proiectului-pilot. NOTA 2: Pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiei de concurs, precum si pentru cea desfasurata in cadrul comisiei de solutionare a contestatiilor pentru etapa de recrutare a proiectului-pilot, membrii si secretarii acestora au dreptul la o indemnizatie reprezentând 10% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. De aceesi indemnizati ebeneficiaza si expertii (persoanele care au pregatire de specialitate atestata, potrivit legii, in domeniul in care se testeaza competentele specifice ale candidatului prin proba suplimentara desfasurata in cadrul concursului pe post si care pot fi functionari publici desemnati de comisia de concurs pentru inaltii functionari publici ori de conducatorul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului din cadrul acesteia sau din cadrul autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii se afla functia publica vacanta pentru care se organizeaza concursul ori persoanele cu care autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului au contractat servicii de consultanta). TAG SALARII BUGETARI TAG EVALUAREA PERFORMANTEI 01/01/2023 Guvern
OUG 190/2022 pentru completarea anexei nr. 5^1 la OUG 57/2019 privind Codul administrativ. Publicată în MOR 1273/29.12.2022. NOTA: OUG 190/2022 reglementeaza echivalarea functiilor specifice din ANI cu functii publice generale si introduce nr. crt.23 in Anexa 5^1 a OUG 57/2019. TAG ECHIVALARE FUNCTII PUBLICE TAG SALARII BUGETARI 01/01/2023 Guvern
OUG 168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Publicata in MOR 1186 / 9.12.2022. Printre altele, OUG 168/2022 amana pana la 1.01.2024 acordarea Pensiilor Speciale acordate potrivit OUG 57/2019, majoreaza cu 10% cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice conform Legii 153/2017, creste valoarea Indemnizatiei sociale acordata pensionarilor de la 1000 Lei la 1125 Lei (OUG 6/2009), etc. TAG SALARII BUGETARI TAG PENSII TAG SALARIU MINIM TAG CODUL MUNCII TAG PENSII SPECIALE 01/01/2023 Guvern
OUG 166/2022 privind unele masuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea pretului la energie, suportat partial din fonduri externe nerambursabile. Publicata in MOR 1179 / 8.12.2022 01/01/2023 Guvern
OUG 165/2022 modificarea si completarea OUG nr. 63/2022 privind unele masuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate in situatii de risc de deprivare material si/sau risc de saracie extrema, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri de distribuire a acestuia. Publicata in MOR 1178 / 8.12.2022 01/01/2023 Guvern
Ordinul ministrului cercetarii, inovarii si digitalizarii Nr. 21578/2022 privind aprobarea constituirii Registrului national al expertilor pentru certificarea activitatii de cercetare-dezvoltare — REXCD, a Metodologiei de selectie pentru Corpul de experti si a Normelor metodologice privind expertiza in vederea certificarii activitatii de cercetare-dezvoltare. Publicat in MOR 1051/31.10.2022. Intra in vigoare cu 1.01.2023. TAG ROMANIA EDUCATA 01/01/2023 Ministrul CID
Ordinul 21813/6421/2246/4433/2022 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator. Publicat in MOR 1252/23.12.2022. In vigoare cu 1.01.2023. NOTA: Ordinul actualizeaza conditiile in care angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul României al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Incepand cu 1.01.2023 se abroga Ordinul ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al ministrului educatiei nationale, al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1168/2017/ 3024/2018/492/2018/3337/2017 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat in MOR 52/18.01.2018 / NOTA din 2.05.2023: Incepand cu data 1.06.2023 Ordinul 21813/6421/2246/4433/2022 este abrogat de ORDINUL 20463/3964/967/1415/2023 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator publicat in MOR 370/2.05.2023 TAG SCUTIRE DE IMPOZIT PE VENIT 01/01/2023 Ministrul Educatiei / Ministrul Muncii
Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2023 Nr. 369/2022. Publicata in MOR 1215/19.12.2022 TAG SALARII BUGETARI 01/01/2023 Parlament
Legea 382/2022 privind aprobarea OUG 143/2022 pentru modificarea art. 17 din OUG 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania. Publicata in MOR 1276/30.12.2022 TAG ANGAJARE STRAINI 01/01/2023 Parlament
Legea 378/2022 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Publicata in MOR 1260/28.12.2022 TAG SALARII BUGETARI 01/01/2023 Parlament
Legea 370/2022 privind aprobarea OG 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale corespunzatoare fiecarei situatii. Publicata in MOR 1228/20.12.2022 NOTA: Legea a fost declarata constitutionala prin DECIZIA CCR 648/2022 publicata in MOR 1219/1912.2022 01/01/2023 Parlament
Legea 360/2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023. Publicata in MOR 1212/16.12.2022 01/01/2023 Parlament
Legea 351/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Publicata in MOR 1196/13.12.2022. Intra in vigoare cu 1.01.2023. NOTA: Legea 351 recunoaste noi locuri de munca in conditii speciale si asimileaza stagiului de cotizare in conditii speciale de munca, perioada anterioara datei de 1.04.2001 in care salariatii au desfasurat activitatile nou introduse incadrate conform legislatiei de atunci in grupa I de munca. Practic Legea faciliteaza iesirea la pensie pentru salariatii care au lucrat in locurile de munca nou introduse prin reducerea varstei standard de pensionare si redefinirea stagiului complet de cotizare. TAG PENSII 01/01/2023 Parlament
Legea 195/2022 pentru completarea art. 25 din Legea contabilitatii nr. 82/1991. Publicata in MOR 668/4.07.2022. Promulgata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 939/4.07.2022. Intra in vigoare cu 1.01.2023 NOTA: timpul de pastrare al statelor de salarii se modifica de la 50 de ani la doar 5 ani incepand cu 1.01.2023. 01/01/2023 Parlament
Hotararea Senatului Nr. 126/2022 privind bugetul Senatului Romaniei pe anul 2023. Publicata in MOR 987/11.10.2022 NOTA: Bugetul 2023 include suma de 22.064.000 lei (4.412.800 Euro) Indemnizatii pentru fostii demnitari (pensii speciale)– vezi pg.7 TAG DEMOCRATIE 01/01/2023 Senat
HG 1577/2022 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin HG 244/2000. Publicata in MOR 6/4.01.2023. NOTA: Vezi si OUG 117/2022 TAG CONCEDII 01/01/2023 Guvern
HG 1556/2022 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor pentru pensionari, precum si pentru prelungirea unui termen. Publicata in MOR 1267/29.12.2022 NOTA: HG 1556 creste plafonul de compensare cu 90% a medicamentelor pentru pensionari care obtin venituri din pensii si indemnizatie sociala (indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri) de la 1429 lei pe luna, la 1608 pe luna. TAG PENSII 01/01/2023 Guvern
HG 1555/2022 privind stabilirea zilelor lucratoare pentru care se acorda zile libere, altele decat zilele de sarbatoare legala, pentru anul 2023. Publicata in MOR 1267/29.12.2022 TAG CODUL MUNCII 01/01/2023 Guvern
HG 1538/2022 privind modificarea si completarea HG nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza carora se aplica majorarea prevazuta la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Publicata in MOR 1228/20.12.2022 NOTA: HG 1538/2022 reglementeaza majorarea cu 50% a salariului de baza/soldei de functie/salariului de functie pentru persoanele implicate in gestionarea fondurilor europene. Acest comportament aberant al PSD/PNL/UDMR de a majora cu 50% salariile de baza ale unor bugetari platiti deja regeste pentru ce au fost angajati sa faca, trebuie sanctionat de mediul privat si de societatea civila. Evident, intre cei ce beneficiaza de cresterea de 50% se regasesc si departamente din MAI/SRI/STS! TAG SALARII BUGETARI TAG PNRR 01/01/2023 Guvern
HG 1448/2022 privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2023. Publicata in MOR 1186 / 9.12.2022 TAG CONTINGENT TAG ANGAJARE STRAINI 01/01/2023 Guvern
HG 1447/2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Publicata in MOR 1186 / 9.12.2022 TAG SALARIU MINIM 01/01/2023 Guvern
Proiect de Ordin privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1832/856/2011. Publicat pe siteul ministerului Muncii in 9.08.2022 si aflat in transparenta decizionala 9.08-20.09.2022 TAG COR NOTA: Data de aplicare 01/01/2023 a fost pusa doar pentru a putea afisa proiectul de ordin intr-o anumita pozitie in Tabel. 01/01/2023 Ministrul Muncii / INS
Ordinul MAI 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila. Publicat in MOR 1253/27.12.2022 TAG PROTECTIE CIVILA TAG AUTORIZARE SECURITATE LA INCENDIU TAG AUTORIZARE 30/12/2022 MAI
Legea 384/ 2022 pentru aprobarea OUG 127/2022 privind infiintarea unor posturi de personal contractual in schema de personal a Consiliului Superior al Magistraturii. Publicata in MOR 1276/30.12.2022 TAG CSM 30/12/2022 Parlament
Legea 375/2022 pentru modificarea si completarea OUG 57/2019 privind Codul administrativ. Publicata in MOR 1255/27.12.2022. NOTA: Legea 375 reglementea organizarea si functionarea consortiilor administrative si stabileste o indemnizatie de 20% din salariul de baza pentru personalul care realizeaza activitati in cadrul consortiului (indemnizatia NU se ia in calcul la stabilirea limitei prevazuta la art. 11 alin. (4) din Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice). TAG SALARII BUGETARI 30/12/2022 Guvern
Hotarare CSM 3243/2022 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti. Publicata in MOR 1245 si 1245 bis/27.12.2022 TAG ROI TAG DEMOCRATIE TAG CSM 30/12/2022 CSM
Decizia CCR 650/15.12.2022 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozitiilor art. XXIV pct. 11 [cu referire la art. 153 alin. (1) lit. f^2)], pct. 12 [cu referire la art. 154 alin. (1) lit. h) sintagma „de pana la suma de 4.000 lei lunar inclusiv”], pct. 13 [cu referire la art. 155 alin. (1) pct. a^1)], pct. 14 [cu referire la sintagma „venituri din pensii” din cuprinsul titlului sectiunii a 3-a din capitolul III al titlului V „Contributii sociale obligatorii”], pct. 16 [cu referire la art. 157^3], pct. 17 [cu referire la sintagma „precum si al veniturilor din pensii” din cuprinsul titlului sectiunii a 4-a din capitolul III al titlului V „Contributii sociale obligatorii”], pct. 18 [cu referire la art. 168 alin. (1) in privința trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f^2), alin. (5) in privinta trimiterii la art. 157^3 si alin. (7^1)] si pct. 19 [cu referire la alin. (1) lit. a) in privinta trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f^2)] si ale art. XXV alin. (1) lit. c) [cu referire la pct. 12, 13, 16, 18 in privinta alin. (1) si (5) ale art. 168 și pct. 19] din OUG nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Publicata in MOR 1262/28.12.2022 NOTA: Decizia CCR 650/15.12.2022 admite exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor OUG 130/2021 de instituire a obligativitatii platii CASS incepand cu 1.01.2022 de catre persoanele care obtin venituri din pensii contributive mai mari de 4000 de lei. TAG PENSII 28/12/2022 CCR
HG 1543/2022 pentru aprobarea Strategiei nationale privind prevenirea institutionalizarii persoanelor adulte cu dizabilitati si accelerarea procesului de dezinstitutionalizare, pentru perioada 2022—2030. Publicata in MOR 1249 bis/23.12.2022 TAG STRATEGIE 26/12/2022 Guvern
HG 1492/2022 pentru aprobarea Strategiei nationale privind ingrijirea de lunga durata și imbatranirea activa pentru perioada 2023—2030. Publicata in MOR 1251 bis/23.12.2022 TAG STRATEGIE 26/12/2022 Guvern
HG 1491/2022 pentru aprobarea Strategiei nationale privind incluziunea sociala a persoanelor fara adapost pentru perioada 2022—2027 si a Planului de actiune pentru perioada 2022—2027. Publicata in MOR 1247 bis/23.12.2022 TAG DEMOCRATIE TAG STRATEGIE 26/12/2022 Guvern
Ordinul MMSS/MS Nr. 2172/3829/2022 privind acordarea concediului de ingrijitor. Publicat în MOR 1241/22.12.2022 NOTA: Ordinul 2172/3829/2022 precizeaza conditiile acordarii, documentele necesare si Lista problemelor medicale grave pentru care se poate acorda concediul de ingrijitor. TAG CONCEDII 25/12/2022 Ministrul Muncii
Legea 373/2022 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Publicata in MOR 1241/22.12.2022. TAG PENSII 25/12/2022 Parlament
Legea 367/2022 privind dialogul social. Publicata in MOR 1238/22.12.2022 TAG DIALOG SOCIAL NOTA 26.05.2023: Consultati si: HG 171/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectiva si a codurilor CAEN aferente acestora (MOR 190/7.03.2023) / ORDINUL MMSS 798/2023 privind aprobarea Procedurii de Incadrare In sectoarele de negociere colectiva a unitatilor definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social (MOR 259/29.03.2023) / OUG 42/2023 pentru modificarea si completarea Legii 367/2022 privind dialogul social si a Legii 53/2003 — Codul muncii (MOR 459/25.05.2023) TAG DIALOG SOCIAL TAG CCM TAG XTW 25/12/2022 Parlament
Ordinul MMSS/ME Nr. 2097/6389/2022 pentru completarea Listei specializarilor si a perfectionarilor pentru care furnizorii de formare profesionala a adultilor au dreptul sa organizeze programe de formare profesionala finalizate cu certificate de absolvire cu recunoastere nationala pentru absolventii de studii universitare, prevazuta in anexa la Ordinul MMJS/MEN nr. 1151/4115/2018. Publicat in MOR 1226/20.12.2022. NOTA: Ordinul completeaza Lista specializarilor si a perfectionarilor pentru care furnizorii de formare profesionala a adultilor au dreptul sa organizeze programe de formare profesionala finalizate cu certificate de absolvire cu recunoastere nationala pentru absolventii de studii universitare, prevazuta in anexa la Ordinul MMJS/MEN nr. 1151/4115/2018 (MOR 594/12.07.2018) cu: 130. Analist financiar / 131. Analist resurse umane / 132. Interpret al limbajului mimico-gestual. 23/12/2022 Ministrul Muncii
Legea 366/2022 pentru modificarea OUG nr. 104/2021 privind înfiintarea Directoratului National de Securitate Cibernetica, precum si pentru completarea anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Publicata în MOR 1231/21.12.2022 TAG SALARII BUGETARI 23/12/2022 Parlament
Legea 362/2022 pentru aprobarea OUG nr. 90/2021 privind unele masuri din domeniul pensiilor publice. Publicata in MOR 1231/21.12.2022. NOTA: Din cauza rezultatelor slabe obtinute in activitatea de digitalizare a documentatiei din Sistemul Public de pensii de catre cei 1000 de angajati temporar congorm OUG 90/2021, Legea 362/2022 PRELUNGESTE CU INCA 8 LUNI (!) perioada de suplimentare a numarului maxim de posturi al Casei Nationale de Pensii Publice cu 1.000 de posturi incadrate in categoria functiilor contractuale, de la 31.12.2022 (prevazuta initial in OUG 90) PANA LA 31.08.2023. TAG PENSII TAG PNRR 23/12/2022 Parlament
Ordinul MAI 185/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane in Ministerul Afacerilor Interne. Publicat in MOR 1223/20.12.2022. Ordinul modifica si completeaza Ordinul MAI 140/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile de politie ale Ministerului Afacerilor Interne (MOR 702 bis/9.09.2016) / Ordinul MAI 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale Ministerului Afacerilor Interne (MOR 931 bis/18.11.2016). Ordinul intra in vigoare la data publicarii in MOR, cu exceptia pct. 22—26, pct. 36 si pct. 37 ale art. I si pct. 19—23, pct. 34 si pct. 35 ale art. II, care intra in vigoare la 1.01.2023 TAG MANGEMENTUL RU 22/12/2022 Ministrul Afacerilor Interne
Legea 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public. Publicata in MOR 1218/19.12.2022 NOTA. Legea 361/2022 a fost modificata prin Legea 67/2023 publicata in MOR 257/28.03.2023 intrucat sub forma adoptata initial NU indeplinea criteriile jalonului 430 din PNRR Componenta C14. Buna guvernanta. Reforma 6. Intensificarea luptei impotriva coruptiei. TAG PNRR TAG DEMOCRATIE 22/12/2022 Parlament
HG 1547/2022 pentru aprobarea Strategiei nationale privind promovarea egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati si prevenirea si combaterea violentei domestice pentru perioada 2022—2027. Publicata in MOR 1239 si 1239 bis/22.12.2022 TAG DEMOCRATIE TAG EGALITATE DE SANSE TAG STRATEGIE 22/12/2022 Guvern
Decizia CCR 648 din 14.12.2022 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea OG 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale, precum si a dispozitiilor art. I pct. 68 [cu referire la introducerea alin. (56)—(59) in art. 146 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal] si ale art. I pct. 107 (cu referire la art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal) din OG 16/2022. Publicata in MOR 1219/19.12.2022 NOTA: Prin Decizia 648 CCR a declarat ca este constitutionala impozitarea CIM cu timp partial la nivelul salariului minim pe economie 19/12/2022 CCR
OUG 174/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul pensiilor private. Publicata in MOR 1201/14.12.2022 TAG PENSII 17/12/2022 Guvern
Legea 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Publicata in MOR 1105/16.11.2022. Aplicabila incepand cu 16.12.2022. TAG DEMOCRATIE TAG CSM 16/12/2022 Parlament
Legea 304/2022 privind organizarea judiciara. Publicata in MOR 1104/16.11.2022. Intra in vigoare cu 16.12.2022 cu exceptia prevederilor Art. 164 (1) referitoare la implementarea Dosarului Electronic National la nivelul instantelor judecatorești care se aplica de la 1.01.2024 si cu exceptia prevederilor Art. 168 (2) privind calculul vechimilor fara luarea in considerare a perioadei cat procurorul a avut calitatea de auditor de justitie, care intra in vigoare la data de 1.01.2026. TAG DEMOCRATIE 16/12/2022 Parlament
HG 1449/2022 pentru modificarea HG 23/2022 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si a anexei nr. 1 la HG 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii. Publicata in MOR 1187/12.12.2022 . NOTA: Se face un reglaj de 14 posturi intre Aparatul propriu al MMSS (+14, de la 382 la 396 posturi) si Inspectia Muncii (-14, de la 2526 la 2512 posturi). TAG DEMOCRATIE 15/12/2022 Guvern
Ordinul ministrului Educatiei Nr. 6310/2022 privind diferențierea salariilor de bază în funcție de studiile absolvite pentru personalul didactic de predare încadrat în funcția didactică de educator-puericultor. Publicat în MOR 1183/9.12.2022 TAG SALARII BUGETARI 12/12/2022 ministrul Educatiei
Ordinul MMSS 2171/2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă. Publicat în MOR 1180/9.12.2022 TAG CODUL MUNCII TAG MODEL CIM TAG FORMULARE TAG CIM 09/12/2022 Ministrul Muncii
OUG 164/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Publicata in MOR 1173/7.12.2022. NOTA: Intra in vigoare abia dupa actualizarea in termen de 60 de zile de catre Guvern a Normelor metodologice de aplicare a OUG 111/2010 aprobate prin HG 52/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Ca exceptie, prevederile pct. 13 se aplica abia dupa 30 de zile de la publicarea HG de actualizare a Normelor metodologice de aplicare a OUG 111/2010. TAG CCC TAG CONCEDII 07/12/2022 Guvern
Ordinul comun MMSS/INS nr. 1988/1527/2022privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania —nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui INS nr. 1832/856/2011. Publicat in MOR 1144/28.11.2022 TAG COR 28/11/2022 Ministrul Muncii / INS
CLASIFICAREA OCUPATIILOR DIN ROMANIA 2022, COR 2022 (actualizata cu Ord. MMSS/INS nr. 1988/1527/2022). TAG COR TAG XTW 28/11/2022 Ministrul Muncii / INS
Legea 303/2022 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Publicata in MOR 1102/16.11.2022 TAG DEMOCRATIE 19/11/2022 Parlament
Ordinul ministrului Educatiei nr. 6218/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2023—2024. Publicat in MOR 1095 bis/14.XI.2022 14/11/2022 Ministrul Educatiei
OUG 152/2022 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Publicata in MOR 1091/11.11.2022 TAG SALARII BUGETARI 11/11/2022 Guvern
HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. Publicata în MOR 1078/8.11.2022. Prevederile referitoare la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale personalului se aplica incepand cu anul 2024 pentru activitatea desfasurata in anul 2023. TAG EVALUAREA PERFORMANTEI 08/11/2022 Guvern
Legea 295/2022 pentru modificarea art. 52 alin. (14) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente. Publicata in MOR 1072/7.11.2022. Promulgata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 1242/4.11.2022. 07/11/2022 Parlament
Legea 294/2022 privind modificarea si completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. Publicata in MOR 1072/7.11.2022. Promulgata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 1241/4.11.2022. 07/11/2022 Parlament
Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania. Republicata in MOR 1063/2.11.2022 TAG REPUBLICARI 02/11/2022 Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania
HG 1319/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale functionarilor si agentilor Uniunii Europene. Publicata in MOR 1063/2.11.2022 TAG PENSII 02/11/2022 Guvern
OUG 143/2022 pentru modificarea art. 17 din OUG 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania. Publicata in MOR 1049/28.10.2022 NOTA DIN 30.12.2022: OUG 143/2022 a fost aprobata prin LEGEA 382/2022 publicata in MOR 1276/30.12.2022 TAG ANGAJARE STRAINI 28/10/2022 Guvern
OUG 142/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului. Publicata in MOR 1049/28.10.2022 28/10/2022 Guvern
Legea 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, precum si a OUG 57/2019 privind Codul administrativ. Publicata in MOR 1013/19.10.2022. Prevederile referitoare la modificarea OUG 57/2019 intra in vigoare la 15 zile lucratoare de la data de intrarea in vigoare a Legii 283/2022. NOTA: Prevederile Legii 283/2022 se refera la: Instituirea concediului de ingrijitor al unei rude bolnave / absenta de la locul de munca in situatii-limita / concediul paternal / programul individualizat de munca / schimbarea postului cu unul vacant care prevede conditii mai bune de munca / elemente noi ale contractului individual de munca / telemunca pentru angajatii de la stat. TAG CODUL MUNCII TAG TELEMUNCA TAG CONCEDII 22/10/2022 Parlament
Ordinul Presedintelui ANPDPD nr. 1001/2022 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 78 alin. (2) și (3) din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Publicat în MOR 1020/20.10.2022. NOTA: Ordinul 1001/2022 defineste mai exact modul de calcul al numarului de salariati si al contributiei datorata potrivit Legii 448/2006 de angajatorii cu peste 50 de angajati care au obligatia de a incadra in munca un nr. de 4% persoane cu handicap sau de a plati catre bugetul de stat o contributie egala cu valoarea salariului minim * Nr. de persoane pentru care nu se realizeaza incadrarea. La intrarea in vigoare a Ordinului 1001/2022 (20.10.2022) se anuleaza vechile reglementari de calcul stabilite prin Ordinul Presedintelui ANPH 590/2008 20/10/2022 Presedintele ANPDPD
Decizia nr. 10/2022 a Comisiei de Insolventa la Nivel Central privind aprobarea Criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil. Publicata in MOR 973/6.10.2022 NOTA: In timp ce pensia speciala medie pentru procurori si Judecatori in septembrie 2022 a fost de 21.216 Lei, expertii Comisiei de Insolventa Nivel Central au stabilit ca, o familie normala din mediul urban formata din 2 adulti si 2 copii (unul sub 14 ani si celalalt peste 14 ani) poate trai la un nivel rezonabil cu 3.258 Lei/luna (999 lei/luna pt. adult sot, 999 lei/luna pt. adult sotie, 735 lei/luna pentru copilul peste 14 ani si 525 lei/luna pt. copilul sub 14 ani)!). Incredibil cata nemernicie rezulta din comparatia celor 2 cifre! Comisia este formata din cate un reprezentant din: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Finantelor, Ministerul Justitiei, Ministerul Muncii, Oficiul National al Registrului Comertului – Directia Buletinul Procedurilor de insolventa. TAG NIVEL DE TRAI REZONABIL 06/10/2022 Comisiei de Insolventa la Nivel Central
Legea 275/2022 privind respingerea OUG 37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii. Publicata in MOR 961/3.10.2022. Promulgata prin Decretul Presedintelui Romaniei Nr. 1147/30.09.2022. TAG CODUL MUNCII ---- NOTA www.rauflorin.ro – Este foarte bine ca au fost respinse abuzurile introduse prin OUG 37/2021. Practic OUG 37/2021 elimina din Codul Muncii obligativitatea intocmirii Fisei postului (specificarea atributiilor postului se putea face verbal!) si a Regulamentului Intern (!) in cazul microintreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. 03/10/2022 Parlament
Legea 273/2022 pentru modificarea art. 39 alin. (2) din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Publicata in MOR 945/30.09.2022. Promulgata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr.1142/29.09.2022 30/09/2022 Parlament
Ordinul comun MMSS/INS nr. 1364/1383/2022 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania — nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1832/856/2011. Publicat in MOR 944/27.09.2022 TAG COR 27/09/2022 Ministrul Muncii / INS
OUG 127/2022 privind infiintarea unor posturi de personal contractual in schema de personal a Consiliului Superior al Magistraturii. Publicata in MOR 931/22.09.2022. NOTA 1: OUG 127/2022 prevede suplimentarea statului de functii al CSM cu 165 de posturi de experti juristi (cod COR 261903 ), personal contractual, prin crearea unui compartiment distinct in cadrul aparatului propriu. Posturile sunt ocupate prin preluarea expertilor in implementare — asistenti ai judecatorului , din afara organigramei CSM angajati temporar in cadrul a 19 instante pilot din cadrul proiectului pilot „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instante judecatoresti” (cod SIPOCA/MySMIS:751/129513). NOTA 2: OUG 127/2022 a fost aprobata prin Legea 384/2022 publicata in MOR 1276/30.12.2022 TAG CSM 25/09/2022 Guvern
Ordinul ministrului Educatiei nr. 5360/2022 pentru aprobarea Metodologiei de validare si inscriere a calificarilor din invatamantul superior in Registrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior (RNCIS). Publicat in MOR 933/23.09.2022 TAG RNCIS 23/09/2022 Ministrul Educatiei
Ordinul MTI 1561/2022 privind lista functiilor si meseriilor cu atributii si responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare sau cu metroul. Publicat in MOR 917/19.09.2022 19/09/2022 Ministrul Transporturilor
Ordinul comun ANAF/CNPP/CNAS/ANOFM nr. 1667/2194/772/4079/2022 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a „Declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”. Publicat in MOR 918 / 918 bis / 19.09.2022 19/09/2022 ANAF/CNPP/CNAS/ANOFM
Ordinul comun MMSS/INS nr. 1348/784/2022 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania — nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1832/856/2011. Publicat in MOR 880/7.09.2022 TAG COR 07/09/2022 Ministrul Muncii / INS
OUG 117/2022 pentru modificarea si completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999. Publicata in MOR 845/29.08.2022. Prin OUG se extinde concediul paternal de la 5 la 10 zile. Vezi si OUG 1577/2022 (MOR 6/4.01.2023) TAG CONCEDII 29/08/2022 Guvern
OUG 115/2022 pentru completarea art. I din OUG. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative Publicata in MOR 844/29.08.2022. Aplicabila incepand cu drepturile salariale ale lunii August 2022. NOTA 1: OUG 115/2022 anuleaza restrictiile de crestere si mareste salariile bugetarilor incepand cu drepturile aferente lunii August 2022. NOTA 2: De aceasta crestere NU beneficiaza functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale «Administratie» din aparatul propriu al consiliilor judetene, primarii si consilii locale, din institutiile si serviciile publice de interes local si judetean din subordinea acestora carora salariile de baza li se stabilesc prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in urma consultarii organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor. TAG SALARII BUGETARI 29/08/2022 Guvern
Ordinul ministrului Finantelor nr. 1855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Publicat in MOR 807/16.08.2022. Ordinul reglementeaza modul de calcul al CAS si CASS pentru contractele cu timp partial, ofera modelul de Declaratie pe proprie raspundere care trebuie depusa de beneficiarul a mai multor contracte de munca cu timp partial si contine exemple de calcul pentru diverse situatii. 16/08/2022 Ministrul Finantelor Publice
OG 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale. Publicata in MOR 716/15.07.2022. In vigoare cu 1.08.2022 si 1.01.2023. NOTA: Afost aprobata prin Legea 370/2022 privind aprobarea OG 16/2022 publicata in MOR 1228/20.12.2022, lege declarata constitutionala prin DECIZIA CCR 648/2022 publicata in MOR 1219/1912.2022 (Prin Decizia 648 CCR a declarat ca este constitutionala impozitarea CIM cu timp partial la nivelul salariului minim pe economie) 01/08/2022 Guvern
Legea 258/2022 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Publicata in MOR 744/25.07.2022. Promulgata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 1038/21.07.2022 TAG PENSII 25/07/2022 Parlament
Legea 228/2022 privind aprobarea OUG nr. 198/2020 pentru completarea OUG nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2. Publicata in MOR 730/20.07.2022 Promulgata prin Decretul presedintelui Romaniei nr. 1003/19.07.2022 20/07/2022 Parlament
Ordinul ministrului Finantelor 1528/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilitatilor fiscale in domeniul constructiilor. Publicat în MOR 661/1.07.2022 01/07/2022 Ministrul Finantelor Publice
Ordinul ministrului Finantelor 1525/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilitatilor fiscale in sectorul agricol si in industria alimentara. Publicat în MOR 661/1.07.2022. NOTA: vez si Legea 135/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative ( MOR 489/17.05.2022). 01/07/2022 Ministrul Finantelor Publice
HG 854/2022 privind aprobarea Strategiei multianuale pentru dezvoltarea resurselor umane in sanatate 2022—2030. Publicata in MOR 663/1.07.2022 TAG DEMOCRATIE TAG MANGEMENTUL RU TAG STRATEGIE 01/07/2022 Guvern
ORDINUL ministrului transporturilor 1203/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregatire, perfectionare si brevetare a pilotilor maritimi, altii decat pilotii de mare larga. Publicat în MOR 658/30.06.2022 TAG MUNCA IN DOMENIUL MARITIM 30/06/2022 Ministrul Transporturilor
HG 842/2022 privind aprobarea Strategiei nationale a locuirii pentru perioada 2022—2050. Publicata in MOR 653 si 653 bis/30.06.2022 TAG DEMOCRATIE TAG STRATEGIE 30/06/2022 Guvern
HG 832/2022 privind stabilirea atributiilor, organizarea si functionarea Cancelariei Prim-Ministrului. Publicata in MOR 645/29.06.2022 TAG DEMOCRATIE 29/06/2022 Guvern
HG 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. Publicata in MOR 645/29.06.2022 TAG DEMOCRATIE 29/06/2022 Guvern
Regulamentul Senatului republicat in MOR 615/23.06.2022 in temeiul art. II din Hotararea Senatului nr. 50/2022 (MOR 434/4.05.2022), dandu-se textelor o nouă numerotare. TAG DEMOCRATIE TAG REPUBLICARI 23/06/2022 Senat
OUG 80/2022 privind reglementarea unor masuri in domeniul ocuparii posturilor in sectorul bugetar. Publicata in MOR 593/17.06.2022 (pentru perioada 1.07-31.12.2022, in institutiile si autoritatile publice si institutiile publice locale se suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu exceptia posturilor unice) TAG DEMOCRATIE 17/06/2022 Guvern
Ordinul ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr. 1190/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului national de admitere la Programul de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici — 2022, promotia Paul Negulescu. Publicat in MOR 588/16.06.2022. 16/06/2022 Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
HG 772/2022 privind aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesionala a adultilor, precum si pentru abrogarea HG 844/ 2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatirea prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare. Publicata in MOR 586/16.06.2022. NOTA: Prevederile Art. 7 aliniat (1) si (2) referitoare la ponderile competentelor din grupele C1, C2, C3 din cuprinsul Standardelor ocupationale si planurilor / programelor de formare profesionala a adultilor si specificarea in suplimentele descriptive a numarului de credite aferent fiecarei competente dobandite, intra in vigoare incepand cu 16.06.2023 TAG RNCP 16/06/2022 Guvern
Decizia ICCJ Nr. 19/11.04.2022 publicata in MOR 587/16.06.2022 admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Ploiesti — Sectia I civila si, in consecinta, stabileste ca in interpretarea art. 85 alin. (1) si art. 3 alin. (1) lit. v) din Legea nr. 263/2010, varsta standard de pensionare pentru acordarea pensiei de urmas este atat varsta standard de pensionare din anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010, cat si varsta standard de pensionare redusa in conditiile legii. Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila. TAG PENSII 16/06/2022 ICCJ
Legea 179/2022 privind datele deschise si reutilizarea informatiilor din sectorul public. Publicata in MOR 577/14.06.2022. Aprobata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 888/9.06.2022 publicat in MOR 577/14.06.2022 TAG DEMOCRATIE 14/06/2022 Parlament
Decizia CCR 261/2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Legii 7/2021 pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor. Publicata in MOR 570/10.06.2022 Decizia CCR accepta neconstitutionalitatea Legii 7/2021 si are ca efect repunerea in plata a indemnizatiilor Speciale pentru limita de varsta acordate deputatilor si senatorilor functie de numarul de legislaturi. TAG PENSII TAG DEMOCRATIE 10/06/2022 CCR
Legea 170/2022 pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Publicata in MOR 548/6.06.2022. Promulgata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 857/3.03.2022 (MOR 548/6.06.2022) TAG DEMOCRATIE 06/06/2022 Parlament
OUG 74/2022 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor militare de stat, precum si beneficiarilor de drepturi prevazute de legi cu caracter special, in luna iulie 2022. Publicata in MOR 542/2.06.2022 TAG PENSII 02/06/2022 Guvern
Decizia directorului Adiministratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 462/2022 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind modalitatile de depunere si de solutionare a cererilor de acordare a drepturilor prevazute de OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in sistemul administratiei penitenciare, aprobata prin Decizia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 742/2012. Publicata in MOR 541/2.06.2022 TAG CCC TAG CONCEDII 02/06/2022 ANP
OUG 67/2022 privind unele masuri fiscale, precum si pentru modificarea si completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Publicata in MOR 494/18.05.2022. NOTA: OUG 67/2022 reglementeaza posibilitatea angajatorilor de a majora voluntar, oricand in perioada 1 iunie—31 decembrie 2022 inclusiv, salariul de baza minim brut cu 200 lei de la 2.550 de lei la 2.750 de lei (pentru cei 200 Lei nu se datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii). Pentru persoanele nou-angajate in perioada 1 iunie—31 decembrie 2022 inclusiv, se impune obligativitatea asigurarii unui salariu de baza minim brut de 2.750 lei. Prevederile NU SUNT APLICABILE personalului platit din fonduri publice conform Legii-cadru nr. 153/2017. TAG SALARIU MINIM 01/06/2022 Guvern
OUG 63/2022 privind unele masuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate in situatii de risc de deprivare materiala si/sau risc de saracie extrema, suportate partial din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri de distribuire a acestuia. Publicata in MOR 468/10.05.2022. Aplicabila cu 1.06.2022 pana la 31.12.2022 _ FORMA ACTUALIZATA CU OUG 72/2022 publicata in MOR 534/31.05.2022 01/06/2022 Guvern
OUG 63/2022 privind unele masuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate in situatii de risc de deprivare materiala si/sau risc de saracie extrema, suportate partial din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri de distribuire a acestuia. Publicata in MOR 468/10.05.2022. Aplicabila cu 1.06.2022 pana la 31.12.2022 01/06/2022 Guvern
Legea 135/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Publicata in MOR 489/17.05.2022. In vigoare cu 20.05.2022. Legea a fost promulgata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr.791/2022 publicat in MOR 489/17.05.2022. NOTA: Legea impune in perioada 1.06.2022-31.12.2028 pentru angajatii din sectorul agricol / industria alimentara un salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata de minimum 3000 lei lunar (fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna). Suplimentar, pentru sectorul agricol / industria alimentara Legea 135/2022 mai prevede: Scutirea de la plata impozitului pe venit de 10% / Scutirea de la plata CASS de 10% / Reducerea CAS de la 25% la 21.25% (se taie cele 3.75% care mergeau la Pilonul II de pensii). Totusi, daca doresc, salariatii pot opta pentru plata celor 3.75% catre Pilonl II pentru a beneficia de pensia aferenta Pilonului II / Reducerea cu 85% a Contributiei Asiguratorie pentru Munca platita de organizatie (aceasta scade de la 2.25% la 0.337%). TAG SALARIU MINIM 01/06/2022 Parlament
Contractul Colectiv de Munca (CCM) la nivel de unitate SNTFC „CFR CALATORI”- SA pe anii 2022-2023 (semnat de parti: SNTFC „CFR CALATORI”- SA + Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane + Alianta Federatiilor Tehnice Feroviare in 25.05.2022). TAG CCM 01/06/2022 SNTFC „CFR CALATORI”- SA + Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane + Alianta Federatiilor Tehnice Feroviare
OUG 73/2022 pentru completarea OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca. Publicata in MOR 536/31.05.2022 TAG KURZABEIT TAG CODUL MUNCII 31/05/2022 Guvern
OUG 72/2022 pentru modificarea si completarea OUG 63/2022 privind unele masuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate in situatii de risc de deprivare materiala si/sau risc de saracie extrema, suportate partial din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri de distribuire a acestuia. Publicata in MOR 534/31.05.2022 31/05/2022 Guvern
Legea 163/2022 pentru aprobarea OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2. Publicata in MOR 534/31.05.2022. Promulgata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 849/30.05.2022 (MOR 534/31. 05.2022) 31/05/2022 Parlament
HG 696/2022 pentru modificarea Statutului ANOFM aprobat prin HG nr. 1610/2006, precum si pentru reorganizarea activitatii de audit public intern de la nivelul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si de la nivelul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti. Publicata in MOR 533/31.05.2022 31/05/2022 Guvern
HG 682/2022 pentru aprobarea Strategiei nationale privind siguranta rutiera pentru perioada 2022—2030. Publicata in MOR 535 si 535 bis / 31.05.2022 TAG DEMOCRATIE TAG STRATEGIE 31/05/2022 Guvern
Legea 161/2022 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Publicata in MOR 527/27.05.2022. Promulgata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 841/2022 publicat in MOR 527/27.05.2022 TAG PENSII 27/05/2022 Parlament
Ordinul comun MMSS/INS nr. 644/351/2022 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania — nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1832/856/2011. Publicat in MOR 514/25.05.2022 TAG COR 25/05/2022 Ministrul Muncii / INS
HG 678/2022 pentru modificarea si completarea HG nr. 52/2018 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene. Publicata in MOR 506/23.05.2022 23/05/2022 Guvern
Ordinul ministrului Justitiei nr. 1973/C/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Justitiei. Publicat în MOR 496/19.05.2022 TAG DEMOCRATIE TAG ROF 19/05/2022 Ministrul Justitiei
Ordinul ministrului Justitiei nr. 2017/2022 privind conditiile de acordare a majorarii de 75% din salariul de functie pentru munca suplimentara prestata in anul 2022, peste programul normal de lucru, de catre politistii de penitenciare. Publicat in MOR 494/18.05.2022 TAG SALARII BUGETARI 18/05/2022 Ministrul Justitiei
OUG 66/2022 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale. Publicata in MOR 476/12.05.2022 TAG MUNCA IN STRAINATATE 12/05/2022 Guvern
Ordinul ANAF 493/2022 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea din oficiu de catre organul fiscal a contributiei de asigurari sociale de sanatate, precum si a modelului si continutului formularului „Referat privind recalcularea contributiei de asigurari sociale de sanatate”. Publicat in MOR 460/9.05.2022 09/05/2022 ANAF
Legea 125/2022 pentru completarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Publicata in MOR 456/6.05.2022. Promulgata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr.775/5.05.2022 publicat in MOR 456/6.05.2022 06/05/2022 Parlament
OUG 59/2022 pentru modificarea unor acte normative in domeniul strainilor. Publicata in MOR 450/5.05.2022 TAG ANGAJARE STRAINI 05/05/2022 Guvern
HG 560/2022 pentru aprobarea Strategiei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2022—2027. Publicata in MOR 450/450 bis din 5.05.2022 TAG DEMOCRATIE TAG STRATEGIE 05/05/2022 Guvern
HG 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara. Publicata in MOR 437/4.05.2022 TAG ROMANIA EDUCATA TAG DEMOCRATIE 04/05/2022 Guvern
OUG 57/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati si pentru modificarea art. 3 alin. (2^1) din OUG 121/2021 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Publicata in MOR 431/3.05.2022 TAG SALARIZARE BUGETARI TAG CCC TAG DISCRIMINARE 03/05/2022 Guvern
Legea 119/2022 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Publicata in MOR 411/29.04.2022. Legea a fost promulgata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 553/28.04.2022 publicat in MOR 411/29.04.2022 TAG PENSII 29/04/2022 Parlament
Legea 118/2022 pentru completarea art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Publicata in MOR 411/29.04.2022. Legea a fost promulgata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 552/28.04.2022 publicat in MOR 411/29.04.2022 TAG ZILIERI 29/04/2022 Parlament
Ordinul ministrului Muncii nr. 705/2022 pentru aprobarea modelului documentelor prevazute la art. 6 alin. (1) din OUG 36/2022 privind stabilirea unor masuri de protectie sociala a salariatilor in contextul conflictului armat din Ucraina, precum si ca urmare a sanctiunilor internationale aplicate Federatiei Ruse si Belarusului. Publicat in MOR 404/27.04.2022 27/04/2022 Ministrul Muncii
Legea 104/2022 pentru completarea art. 13 alin. (1) lit. (i) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Publicata in MOR 391/21.04.2022. Legea a fost promulgata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 520/20.04.2022 publicat in MOR 391/21.04.2022 TAG ZILIERI 20/04/2022 Parlament
OUG 50/2022 pentru reglementarea muncii in domeniul maritim. Publicata in MOR 382/19.04.2022 TAG CODUL MUNCII 19/04/2022 Guvern
Legea 24/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Publicata in MOR 156/16.02.2022. In vigoare cu 16.04.2022 cu exceptia dispozitiilor art. 30^1 alin. (4), care intra in vigoare la 16.03.2023 TG CONCEDII 16/04/2022 Parlament
Ordinul MS/CNAS 1166/217/2022 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1311/2017. Publicat in MOR 378/15.04.2022 TAG CONCEDII 15/04/2022 Ministrul Sanatatii / CNAS
Legea 99/2022 privind aprobarea OUG nr. 94/2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Publicata in MOR 374/15.04.2022 TAG PENSII 15/04/2022 Parlament
Legea 102/2022 privind aprobarea OUG nr. 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Publicata in MOR 374/15.04.2022 15/04/2022 Parlament
HG 490/2022 pentru aprobarea Strategiei nationale privind drepturile persoanelor cu dizabilitati „O ROMANIE ECHITABILA” 2022—2027. Publicata in MOR 375+375 bis/15.04.2022 TAG DEMOCRATIE TAG STRATEGIE 15/04/2022 Guvern
Legea 82/2022 pentru aprobarea OUG nr. 109/2021 privind echivalarea functiilor publice specifice cu functiile publice generale, la nivelul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. Publicata in MOR 362/12.04.2022 TAG ECHIVALARE FUNCTII PUBLICE TAG SALARII BUGETARI 12/04/2022 Parlament
HG 474/2022 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin HG 522/2003. Publicata in MOR 363/12.04.2022 12/04/2022 Guvern
HG 440/2022 pentru aprobarea Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru perioada 2022—2027. Publicata in MOR 359+359 bis/12.04.2022 TAG DEMOCRATIE TAG STRATEGIE 12/04/2022 Guvern
OUG 36/2022 privind stabilirea unor masuri de protectie sociala a salariatilor in contextul conflictului armat din Ucraina, precum si ca urmare a sanctiunilor internationale aplicate Federatiei Ruse si Belarusului. Publicata in MOR 340/7.04.2022 07/04/2022 Guvern
OUG 35/2022 pentru aprobarea masurilor necesare realizarii campaniei nationale de impadurire si reimpadurire prevazute in Planul national de redresare si rezilienta. Publicata in MOR 340/7.04.2022 TAG PNRR 07/04/2022 Guvern
HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncă. Republicata in MOR 338/6.04.2022 in temeiul art. II din HG 1315/2021 pentru modificarea si completarea HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, publicata in MOR 32/11.01.2022, dandu-se textelor o noua numerotare. TAG SSM TAG REPUBLICARI 06/04/2022 Guvern
Legea 76/2022 pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Publicata in MOR 333/5.04.2022 TAG PENSII 05/04/2022 Parlament
HG 443/2022 pentru aprobarea continutului instrumentului de prezentare si motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instructiunilor metodologice pentru realizarea evaluarii impactului, precum si pentru infiintarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative. Publicata in MOR 333/5.04.2022 TAG DEMOCRATIE 05/04/2022 Guvern
HG 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2022—2023. Publicata in MOR 328 si 328 bis / 4.04.2022 TAG DEMOCRATIE TAG RNCIS 05/04/2022 Guvern
HG 344/2022 pentru aprobarea Strategiei nationale in domeniul drogurilor 2022—2026 si a Planului de actiune pentru implementarea Strategiei nationale in domeniul drogurilor 2022—2026. Publicata in MOR 334 + 334 bis / 5.04.2022 TAG DEMOCRATIE TAG STRATEGIE 05/04/2022 Guvern
Ordinul comun MF/MMSS nr. 366/209/2022 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2022. Publicat in MOR 328/4.04.2022 04/04/2022 Ministrul Finantelor / Muncii
Legea 74/2022 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Publicata in MOR 315/31.03.2022 TAG PENSII 03/04/2022 Parlament
Legea 73/2022 pentru modificarea si completarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Publicata in MOR 315/31.03.2022 03/04/2022 Parlament
Legea 71/2022 pentru completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. Publicata in MOR 315/31.03.2022 03/04/2022 Parlament
CODUL MUNCII 2022 (actualizare cu OUG 142/2021 publicata in MOR 1249/30.12.2021). TAG CODUL MUNCII 01/04/2022 Parlament
RNPP – Registrul National al Programelor Postuniversitare . TAG COR 31/03/2022 Autoritatea Nationala pentru Calificari
RNCP – Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania. LINK CATRE BAZA DE DATE. TAG COR TAG RNCP 31/03/2022 Autoritatea Nationala pentru Calificari
RNCIS – Registrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior. TAG COR TAG RNCIS 31/03/2022 .
Lista Standardelor Ocupationale valabile in 2022. TAG COR TAG STANDARDE OCUPATIONALE 31/03/2022 Autoritatea Nationala pentru Calificari
Legea 72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative. Publicata in MOR 315/31.03.2022. Promulgata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 443/30.03.2022 publicat in MOR 315/31.03.2022. NOTA: modifica Legea 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale - Art.2 (1) litera h) - referitor la indemnizatia specifica detasarii transnationale, in sensul aplicarii asupra acesteia a regimului fiscal prevazut de Legea 227/2015 Codul fiscal TAG MUNCA IN STRAINATATE 31/03/2022 Parlament
Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 39/2022 pentru aprobarea Normelor procedurale privind ocuparea, fara concurs, pentru o durata determinata, a posturilor vacante din unitatile Ministerului Afacerilor Interne care desfasoara activitati specifice domeniilor migratie si azil, situatii de urgenta si ordine si siguranta publica. Publicat in MOR 310/30.03.2022 TAG ANGAJARI LA STAT 30/03/2022 Ministrul Afacerilor Interne
Legea 70/2022 privind reglementarea statutului personalului care, in perioada starii de alerta sau a situatiilor de risc epidemiologic si biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost incadrat pe perioada determinata, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Publicata in MOR 304/29.03.2022 TAG ANGAJARI LA STAT 29/03/2022 Parlament
HG 427/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, monitorizare, raportare si revizuire a planurilor strategice institutionale. Publicata in MOR 301/29.03.2022 TAG DEMOCRATIE TAG STRATEGIE 29/03/2022 Guvern
Ordinul comun MMSS/MS nr. 182/456/2022 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap. Publicat in MOR 299/28.03.2022 28/03/2022 Ministrul Muncii / Sanatatii
Ordinul ministrului Educatiei 3445/2022 privind aprobarea Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar si a Calendarului inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2022—2023. Publicat in MOR 280/23.03.2022 TAG DEMOCRATIE 23/03/2022 Ministrul Educatiei
Ordinul ministrului Justitiei nr. 1144/C/2022 privind stabilirea categoriilor de politisti de penitenciare care isi desfasoara efectiv activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite — vatamatoare, grele sau periculoase, precum si durata concediului de odihna suplimentar de care acestia beneficiaza in fiecare an calendaristic. Publicat in MOR 271/21.03.2022 TAG CONCEDII 21/03/2022 Ministrul Justitiei
NORMA ASF nr. 9/2022 pentru modificarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat. Publicata in MOR 247/14.03.2022 TAG PENSII 14/03/2022 Autoritatea de Supravegere Financiara
NORMA ASF nr. 8/2022 pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat. Publicata in MOR 247/14.03.2022 TAG PENSII 14/03/2022 Autoritatea de Supravegere Financiara
Legea 49/2022 privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, precum si pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penala. Publicata în MOR 244/11.03.2022 TAG DEMOCRATIE 11/03/2022 Parlament
Ordinul ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 301/2022 pentru aprobarea Procedurii de incadrare in munca a cetatenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina. Publicat in MOR 240/10.03.2022 10/03/2022 Ministrul Muncii
Ordinul ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. 251/2022 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. 1149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate si a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line. Publicat in MOR 227/8.03.2022 TAG AUTORIZARE 08/03/2022 Ministrul Muncii
HG 259/2022 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/2006. Publicata in MOR 223/7.03.2022 TAG SSM 07/03/2022 Guvern
Ordinul ministrului Educatiei nr. 3098/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3122/2019 privind stabilirea tipurilor de calificari profesionale de nivelurile 3 si 4 ale Cadrului national al calificarilor si a corespondentei dintre acestea, din cadrul aceluiasi profil la invatamantul liceal filiera tehnologica si din cadrul invatamantului profesional. Publicat in MOR 178/23.02.2022 TAG RNCP 23/02/2022 Ministrul Educatiei
LEGEA 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, REPUBLICATA in MOR 180/23.02.2022 in temeiul art. III din OUG 33/2021 publicata in MOR 459/29.04.2021, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 296/2021, publicata in MOR 1183/14.12.2021, dandu-se textelor o noua numerotare. TAG MUNCA IN STRAINATATE TAG REPUBLICARI 23/02/2022 Parlament
Ordinul comun ME/MMSS nr. 3048/123/2022 privind modificarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare si gestionare a standardelor ocupationale si a modelului de standard ocupational, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului muncii si justitiei sociale nr. 3712/1721/2018. Publicat in MOR 147/14.02.2022 TAG STANDARDE OCUPATIONALE 14/02/2022 Ministrul Educatiei / Ministrul Muncii
Ordinul comun MMSS/INS nr. 38/82/2022 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania — nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011. Publicat in MOR 141/11.02.2022 TAG COR 11/02/2022 Ministrul Muncii / INS
Ordinul comun MMSS/INS nr. 37/83/2022 pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificarii ocupatiilor din Romania. Publicat in MOR 140/10.02.2022 TAG COR 10/02/2022 Ministrul Muncii / INS
Ordinul comun ME/MMSS nr. 3001/39/2022 privind aprobarea Metodologiei de alocare a nivelurilor de calificare pentru calificarile de nivel 1—5 din Cadrul national al calificarilor. Publicat in MOR 86/28.01.2022 TAG RNCP 28/01/2022 Ministrul Educatiei / Ministrul Muncii
HG 132/2022 privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2022. Publicata in MOR 90/28.01.2022 TAG CONTINGENT TAG ANGAJARE STRAINI 28/01/2022 Guvern
HG 131/2022 pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinta de serviciu, cheltuielilor de cazare si deplasare a prefectilor si subprefectilor, aferente anului 2022. Publicata in MOR 90/28.01.2022 TAG SALARII BUGETARI TAG DEMOCRATIE 28/01/2022 Guvern
HG 23/2022 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale. Publicata in MOR 19/6.01.2022 TAG DEMOCRATIE 06/01/2022 Guvern
OUG 142/2021 pentru modificarea si completarea OUG nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie — IMM INVEST ROMANIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin art. II din OUG nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din OUG nr. 16/2021 pentru modificarea si completarea OUG nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie — IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru modificarea si completarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobata prin art. II din OUG nr. 42/2020, precum si pentru modificarea art. 164 alin. (2^1) si (2^2) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii. Publicata in MOR 1249/30.12.2021 TAG CODUL MUNCII 01/01/2022 Guvern
OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Publicata in MOR 1202/18.12.2021. NOTA: Ordonanta impune printre altele amanarea acordarii pensiilor speciale stabilite conform OUG 57/2019 pana la 1.01.2023, modificarea Codului Fiscal pentru retinerea de CASS 10% din Pensii pentru suma care depaseste 4000 Lei (Art. XXIV Pct. 13) si stabileste modul de calcul al venitului impozabil lunar din pensii (Art. XXIV Pct. 2) TAG PENSII / TAG CODUL MUNCII / TAG SALARII BUGETARI / TAG CCC 01/01/2022 Guvern
OUG 126/2021 pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru acordarea unei indemnizatii compensatorii pentru persoanele cu handicap. Publicata in MOR 1189/15.12.2021. 01/01/2022 Guvern
OUG 125/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum si pentru modificarea si completarea OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate. Publicata in MOR 1189/15.12.2021. TAG PENSII 01/01/2022 Guvern
Legea 267/2021 pentru completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Publicata in MOR 1076/10.11.2021. In vigoare cu 1.01.2022 01/01/2022 Parlament
HG 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu 1.01.2022. Publicata in MOR 950/5.10.2021 TAG SALARIU MINIM 01/01/2022 Guvern
HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie 2021—2025 si a documentelor aferente acesteia. Publicata in MOR 1218 și 1218 bis din 22.12.2021 TAG DEMOCRATIE TAG STRATEGIE 22/12/2021 Guvern
Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 42 privind acordarea increderii Guvernului, publicata in MOR 1122/25.11.2021 PROGRAM GUVERNARE 2021-2024. TAG DEMOCRATIE 25/11/2021 Parlament
Legea 270/2021 pentru completarea art. 109 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Publicata in MOR 1085/12.11.2021 TAG PENSII 12/11/2021 Parlament
Legea 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 — Codul muncii. Publicata in MOR 1076/10.11.2021 TAG CODUL MUNCII 10/11/2021 Parlament
OUG 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021—2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”. Publicata in MOR 951/5.10.2021 Aplicabila cu 1.11.2021 01/11/2021 Guvern
Ordinul ministrului Apararii Nationale nr. M.188/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apararii Nationale. Publicat in MOR 929/29.09.2021. Intra in vigoare incepand cu 1.11.2021 TAG PENSII TAG ROF 01/11/2021 Ministrul Apararii Nationale
OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii. Publicata in MOR 951/5.10.2021. Aplicabila cu 5.10.2021 cu exceptia art. I pct. 5—7 care intra in vigoare cu 20.10.2021 TAG CODUL MUNCII 20/10/2021 Guvern
Ordinul ANOFM 391/2021 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera acordata in conditiile art. 1 din OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum si a modelului acestora. Publicat in MOR 972/12.10.2021. In vigoare cu 15.10.2021 15/10/2021 ANOFM
Ordinul ministrului Muncii nr. 920/2021 pentru aprobarea modelelor cererii si declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 5 alin. (3) din OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2. Publicat in MOR 964/8.10.2021. In vigoare cu 11.10.2021 11/10/2021 Ministrul Muncii
OUG 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Publicata in MOR 945/4.10.2021 04/10/2021 Guvern
OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2. Publicata in MOR 945/4.10.2021 04/10/2021 Guvern
OUG 109/2021 privind echivalarea functiilor publice specifice cu functiile publice generale, la nivelul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. Publicata in MOR 945/4.10.2021 TAG ECHIVALARE FUNCTII PUBLICE TAG SALARII BUGETARI 04/10/2021 Guvern
Decizie prim-ministru nr. 496/2021 privind constituirea, functionarea si atributiile Comitetului interministerial pentru monitorizarea procesului de implementare a Planului national de redresare si rezilienta. Publicata in MOR 940/1.10.2021 TAG PNRR 01/10/2021 Prim-ministrul
LEGEA 229/2021 pentru completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor. Publicata in MOR 933/30.09.2021 TAG PENSII 30/09/2021 Parlament
Initiativa Legislativa Cetateneasca - Legea suveranitatii — Legea pentru protejarea interesului superior si suveran al poporului si al cetateanului roman. Publicata in MOR 925/28.09.2021 TAG DEMOCRATIE TAG INITIATIVE CETATENESTI 28/09/2021 Comitetul de Initiativa Legislativa
PNRR si Reforma Sistemului de Pensii - articol de prezentare PNRR transmis de Romania in 2.06.2021 (forma initiala PNRR trimisa a fost respinsa de CE dupa evaluare). A doua Forma trimisa de Romania in 4.09.2021 si aprobata de CE in data de 27.09.2021 nu este inca publica. TAG PENSII TAG PNRR 27/09/2021 Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene
Ordinul comun al ministrului Sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 1898/885/2021 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1311/2017. Publicat in MOR 905/21.09.2021 TAG CONCEDII 21/09/2021 Ministrul Sanatatii / CNAS
OUG 101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Publicata in MOR 890/16.09.2021 NOTA 25.05.2023: OUG 101/2021 a fost aprobata prin Legea 126/2023 publicata in MOR 440/22.05.2023 16/09/2021 Guvern
OUG 100/2021 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si abrogarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale. Publicata in MOR 884/15.09.2021. NOTA: Ordonanta reglementeaza trecerea creselor de stat din subordinea autoritatior administratiei publice locale in cea a unitatilor de invatamant prescolar cu program prelungit / normal dupa caz, regulile de asigurare si salarizare ale personalului didactic necesar functionarii creselor si regulile de acreditare ale creselor. TAG ROMANIA EDUCATA / TAG DEMOCRATIE 15/09/2021 Guvern
ORDINUL ministrului Educatiei nr. 4638/2021 privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic de predare din invatamant, prevazute in Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Publicat in MOR 819/26.08.2021. Intra in vigoare cu 13.09.2021 TAG SALARII BUGETARI 13/09/2021 Ministrul Educatiei
Ordinul ministrului Educatiei nr. 3833/25.05.2021 privind aprobarea Standardelor de pregatire profesionala (SPP) pentru calificarile profesionale de nivel 3 al Cadrului national al calificarilor: electrician auto si operator montator subansamble. Publicat in MOR 603 si 603 bis / 17.06.2021. NOTA: Standardele de pregatire profesionala (SPP ) pentru calificarile profesionale de nivel 3 al Cadrului national al calificarilor „electrician auto ” si „operator montator subansamble ”, pentru care se asigura pregatirea prin învatamantul profesional, inclusiv dual, se aplica incepand cu anul scolar 2021—2022 13/09/2021 Ministrul Educatiei
OUG 98/2021 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021. Publicata in MOR 859/8.09.2021 TAG PENSII 08/09/2021 Guvern
LEGEA 127/2019 privind sistemul public de pensii. FORMA ACTUALIZATA cu OUG 8/2021 (MOR 168 / 18.02.2021) si OUG 135/2020 (MOR 751/18.08.2020) Termenul de intrare in vigoare al Legii 127/2019 a fost prorograt din 1.09.2021 in 1.09.2023, cu EXCEPTIA: Art. 86 alin. (2) lit. a), care a intrat in vigoare cu 1.09.2019 / Art. 86 alin. (2) lit. b), care a intrat in vigoare cu 1.09.2020 / Art. 86 alin. (2) lit. c) care va intra in vigoare cu 1.01.2022 / Art. 139 + Art. 145 + Art. 148 alin. (2) + Art. 157 alin. (2) si (5) + Art. 183 alin. (1), care au intrat in vigoare cu 12.07.2019 TAG PENSII 01/09/2021 Parlament
HG 919/2021 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii „Hub de servicii MMPS — SII MMPS”. Publicata in MOR 836/1.09.2021 TAG PENSII TAG PNRR 01/09/2021 Guvern
OUG 94/2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Publicata in MOR 830/31.08.2021 TAG PENSII 31/08/2021 Guvern
Ordinul ministrului de Finante nr. 1081/2021 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populatiei, prin intermediul unitatilor operative ale Trezoreriei Statului si prin subunitatile postale din reteaua Companiei Nationale „Posta Romana” — S.A., in cadrul Programului Tezaur, aferent lunii septembrie 2021. Publicat in MOR 827/30.08.2021 TAG DATORIE EXTERNA 30/08/2021 Ministrul Finantelor Publice
Ordinul ministrului de Finante nr. 1068/2021 privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro lansate in luna august 2021 (suma de 100 Milioane de Euro!) , publicat in MOR 815/25.08.2021 TAG DATORIE EXTERNA 25/08/2021 Ministrul Finantelor Publice
OUG 90/2021 privind unele masuri din domeniul pensiilor publice. Publicata in MOR 808/23.08.2021 ACTUALIZARE: OUG 90/2021 a fost aprobata prin Legea 362/2022 (MOR 1231/21.12.2022) care a prelungit termenul de suplimentare a celor 1000 de posturi temporare de la 31.12.2022 la 31.08.2023 TAG PENSII TAG PNRR 23/08/2021 Guvern
LEGEA nr. 197/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Publicata in MOR 712/19.07.2021 TAG PENSII 18/08/2021 Parlament
LEGEA 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. FORMA ACTUALIZATA la 19.07.2021 cu Legea 197/2021 (MOR 712/19.07.2021) + Legea 168/2021 (MOR 618/23.06.2021). Intrucat ultimele modificari si completari impuse prin Legea 197/2021 vor intra in vigoare cu 18.08.2021, din motive de vizibilitate in baza de date, am trecut in coloana „APLICABIL INCEPAND CU” data de 18.08.2021. TAG PENSII 18/08/2021 Parlament
DECIZIA CCR Nr. 455 din 29.06.2021 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 36/2021 pentru revocarea doamnei Renate Weber din functia de Avocat al Poporului. Publicata in MOR 666/6.07.2021. NOTA: Constatarea neconstitutionalitatii Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 36/2021 produce efectele juridice specifice controlului de constitutionalitate a posteriori. In concret, ele ar trebui sa conduca la suspendarea efectelor juridice ale Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 36/2021 timp de 45 de zile si incetarea lor dupa acest termen daca Parlamentul nu isi pune de acord hotararea cu Constitutia. TAG DEMOCRATIE 18/08/2021 CCR
OUG 87/2021 privind completarea art. 3 din OUG nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al functiei publice specifice de inspector social si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Publicata in MOR 787/16.08.2021 TAG SALARII BUGETARI TAG ECHIVALARE FUNCTII PUBLICE 16/08/2021 Guvern
OUG 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale functionarilor si agentilor Uniunii Europene. Publicata in MOR 784/13.08.2021 TAG PENSII 13/08/2021 Guvern
HG 836/2021 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1133/2020 privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2021. Publicata in MOR 780/12.08.2021 TAG CONTINGENT TAG ANGAJARE STRAINI 12/08/2021 Guvern
OUG 74/2021 pentru modificarea si completarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu privire la acordarea concediilor medicale. Publicata in MOR 645/30.06.2021. In vigoare cu 1.08.2021 TAG CONCEDII 01/08/2021 Guvern
ORDINUL COMUN 1398/729/2021 al ministrului Sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului Sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1311/2017. Publicat in MOR 745/30.07.2021. In vigoare cu 1.08.2021 TAG CONCEDII 01/08/2021 Ministrul Sanatatii / CNAS
LEGEA 225/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Publicata în MOR 735/27.07.2021. NOTA: Potrivit legii, incepand cu 1 martie 2022, valoarea Indicatorului Social de Referinta (ISR) se actualizeaza, din oficiu, in fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuala de inflatie din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de INS. TAG SOMAJ TAG ISR 30/07/2021 Parlament
Ordinul ministrului Finantelor nr. 904/2021 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2021. Publicat in MOR 745/30.07.2021 TAG DATORIE EXTERNA 30/07/2021 Ministrul Finantelor Publice
OUG 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca, si pentru modificarea si completarea unor acte normative. FORMA VALABILA CU 22.07.2021 (aprobata prin LEGEA 208/2021 PUBLICATA IN MOR 720/22.07.2021). TAG CODUL MUNCII. TAG TELEMUNCA 22/07/2021 Guvern
LEGEA 208/2021 pentru aprobarea OUG nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca, si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Publicata in MOR 720/22.07.2021 TAG CODUL MUNCII. TAG TELEMUNCA 22/07/2021 Parlament
ORDINUL ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. 585/2021 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003. Publicat in MOR 712/19.07.2021 19/07/2021 Ministrul Muncii
ORDINUL ministrului Justitiei Nr. 3718/C din 2.07.2021 pentru aprobarea Procedurii efectuarii transferului, a documentelor necesare, a modului de desfasurare a evaluarii si de incadrare a cadrelor militare si politistilor din cadrul altor institutii publice de aparare, ordine publica si securitate nationala ale statului in sistemul administratiei penitenciare. Publicat in MOR 700/15.07.2021 15/07/2021 Ministrul Justitiei
ORDINUL ministrului Energiei nr. 654/14.07.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile, termenele si conditiile in care statul roman, prin Ministerul Energiei, achita sumele reprezentand plati compensatorii datorate de operatorii economici nominalizati in anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor masuri de protectie sociala acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective ca urmare a aplicarii programului de decarbonare si de inchidere a minelor in perioada 2019—2032. Publicata in MOR 703/15.07.2021 15/07/2021 Ministrul Energiei
Proiectul ”Romania Educata” TAG DEMOCRATIE TAG ROMANIA EDUCATA 14/07/2021 Presedintele Romaniei
ORDINUL ministrului Educatiei nr. 4050/2021pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic de predare, de conducere, de indrumare si control si al personalului de cercetare din invatamantul de stat. Publicat In MOR 688/12.07.2021 TAG CONCEDII 12/07/2021 Ministrul Educatiei
ORDINUL ministrului Educatiei Nr. 3847/2021 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4869/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a Organigramei si a Statului de functii ale Institutului Limbii Romane. Publicat in MOR 674/8.07.2021 TAG DEMOCRATIE TAG ROF 08/07/2021 Ministrul Educatiei
ORDINUL ministrului Finantelor nr. 780/7.07.2021 privind aprobarea contractarii de catre Ministerul Finantelor a unor imprumuturi pe pietele externe de capital in suma totala de pana la 4 miliarde euro, prin lansarea a doua serii noi de obligatiuni, cu maturitati de 9 ani si 20 ani sau mai mult, in cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” si desemnarea administratorilor tranzactiei. Publicat in MOR 671/7.07.2021 TAG DEMOCRATIE TAG DATORIE EXTERNA 07/07/2021 Ministrul Finantelor Publice
ORDINUL ministrului Educatiei nr. 3888/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile si procedurile de evaluare si certificare a evaluatorilor de competente profesionale, a evaluatorilor de evaluatori si a evaluatorilor externi. Publicat in MOR 661/5.07.2021 05/07/2021 Ministrul Educatiei
Hotararea Senatului nr. 99/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Busola pentru dimensiunea digitala 2030: modelul european pentru deceniul digital — COM(2021) 118 final. Publicata in MOR 660/5.07.2021 TAG DEMOCRATIE 05/07/2021 Senat
Hotararea Senatului nr. 98/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Construirea unei Europe reziliente la schimbarile climatice — Noua Strategie a UE privind adaptarea la schimbarile climatice — COM(2021) 82 final. Publicata in MOR 660/5.07.2021 TAG DEMOCRATIE TAG STRATEGIE 05/07/2021 Senat
Hotararea Senatului nr. 94/2021 referitoare la Comunicarea comuna catre Parlamentul European si Consiliu privind consolidarea contributiei UE la multilateralismul bazat pe norme — JOIN(2021) 3 final. Publicata in MOR 660/5.07.2021 TAG DEMOCRATIE 05/07/2021 Senat
Hotararea Senatului nr. 92/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor — Plan de actiune privind Pilonul european al drepturilor sociale — COM(2021) 102 final. Publicata in MOR 660/5.07.2020 TAG DEMOCRATIE 05/07/2021 Senat
HG 668/16.06.2021 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 244/2000. Publicata in MOR 638/29.06.2021 TAG CCC TAG CONCEDII 29/06/2021 Guvern
OUG 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane in sistemul public de pensii. Forma APROBATA prin Legea 168/2021 publicata in MOR 618/23.06.2021, In vigoare cu 26.06.2021 TAG PENSII 26/06/2021 Guvern
Legea 168/2021 privind aprobarea OUG 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane in sistemul public de pensii. Publicata in MOR 618/23.06.2021 In vigoare cu 26.06.2021 TAG PENSII TAG PNRR 26/06/2021 Parlament
OUG 56/24.06.2021 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii. Publicata in MOR 628/25.06.2021 25/06/2021 Guvern
LEGEA Nr. 164/18.06.2021 privind acceptarea Conventiei globale pentru recunoasterea calificarilor din invatamantul superior, adoptata la Paris la 25.11.2019. Publicata in MOR 615/22.06.2021 TAG RNCIS 22/06/2021 Parlament
Ordinul ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. 487/2021 privind efectuarea operatiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite pana la data de 1 septembrie 2023. Publicat in MOR 609/18.06.2021. TAG PENSII 18/06/2021 Ministrul Muncii
HG 654/2021 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind detasarea transnationala a salariatilor pe teritoriul Romaniei aprobate prin HG 337/2017. Publicata in MOR 611/18.06.2021 TAG MUNCA IN STRAINATATE 18/06/2021 Guvern
Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 36/16.06.2021 pentru revocarea doamnei Renate Weber din functia de Avocat al Poporului. Publicata in MOR 602/16.06.2020 TAG DEMCRATIE 16/06/2021 Parlament
Ordinul comun ME/MMJS nr. 5039/2126/2018 privind aprobarea corespondentei dintre nivelurile Cadrului national al calificarilor, actele de studii/calificare ce se elibereaza, tipul de programe de educatie si formare profesionala din Romania prin care pot fi dobandite nivelurile de calificare, nivelurile de referinta ale Cadrului european al calificarilor, precum si conditiile de acces corespunzatoare fiecarui nivel de calificare. Publicat in MOR 837/2.10.2018. ACTUALIZAT la 8.06.2021 cu: Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4554/2014 pentru aprobarea modelului diplomei de conversie profesionala, al suplimentului la diploma si al certificatului de acordare a definitivarii in invatamant + Ordinul ME/MMPS 3861/360/2021 pentru completarea anexei la Ordinul ME/MMJS nr. 5039/2126/2018. TAG RNCP 08/06/2021 Ministrul Educatiei / Ministrul Muncii
HG 536/13.05.2021 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG nr. 52/2011. Publicata in MOR 510/17.05.2021. TAG CCC TAG CONCEDII 17/05/2021 Guvern
Legea 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii. Publicata in MOR 50/13.05.2021 TAG CODUL MUNCII 13/05/2021 Parlament
OUG 37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii. Publicata in MOR 474/6.05.2021 TAG CODUL MUNCII ---- Nota www.rauflorin.ro: OUG 37/2021 A FOST RESPINSA PRIN LEGEA 275/2022 publicata in MOR 961/3.10.275 06/05/2021 Guvern
OUG 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca, si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Publicata in MOR 474/6.05.2021 TAG CODUL MUNCII 06/05/2021 Guvern
LEGEA 58/2021 pentru aprobarea OUG 211/2020 privind prelungirea aplicarii unor masuri de protectie sociala adoptate in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca. Publicata in MOR 345/5.04.2021 TAG CODUL MUNCII TAG KURZABEIT 05/04/2021 Parlament
HG 348/2021 pentru modificarea si completarea Anexei nr. 3 la HG 293/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 martie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Publicata in MOR 308/26.03.2021 TAG COVID 26/03/2021 Guvern
Hotararea Camerei Deputatilor nr. 35/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea verde privind imbatranirea populatiei – Promovarea solidaritatii si a responsabilitatii intre generatii – COM(2021) 50. Publicata in MOR 301/25.03.2021 TAG PENSII. TAG DEMOCRATIE 25/03/2021 Camera Deputatilor
Legea 29/2021 privind aprobarea OUG 10/2020 pentru completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice . Publicata in MOR 258/15.03.2021. In vigoare cu 18.03.2021. TAG PENSII 18/03/2021 Parlament
HG 293/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 martie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Publicata in MOR 245/11.03.2021. In vigoare ci 14.03.2021. TAG COVID 14/03/2021 Guvern
Legea 7/2021 pentru modificarea Legii 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor (incetarea platii indemnizatiilor pentru limita de varsta acordate deputatilor si senatorilor). Publicata in MOR 186/24.02.2021. In vigoare cu 27.02.2021 TAG PENSII 27/02/2021 Parlament
OUG 10/2021 pentru modificarea si completarea OUG 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19, precum si privind unele masuri fiscale. Publicata in MOR 186/24.02.2021. TAG COVID 24/02/2021 Guvern
OUG 8/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Publicata in MOR 168/18.02.2021. Nota: Pentru modificarea Legii 127/2019 privind sistemul public de pensii vezi ART.III din OUG 8/2021, pg. 2 (se proroga aplicarea Legii 127/2019 de la 1.09.2021 la 1.09.2023) TAG PENSII. TAG SALARII BUGETARI 18/02/2021 Guvern
HG 35/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 12.02.2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Publicata in MOR 140/11.02.2021. TAG COVID 11/02/2021 Guvern
Hotararea Camerei Deputatilor nr. 14/2021 privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2021. Publicata in MOR 139/10.02.2021. TAG DEMOCRATIE 10/02/2021 Camera Deputatilor
Hotararea Camerei Deputatilor nr. 10/2021 pentru modificarea si completarea Hotararii Camerei Deputatilor nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale serviciilor Camerei Deputatilor. Publicata in MOR 116 / 3.02.2021. TAG DEMOCRATIE 03/02/2021 Camera Deputatilor
Legea 205/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , Publicata in MOR 858/18.09.2020. Aplicabila incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2021. TAG SALARII BUGETARI 01/02/2021 Parlament
Legea 263/16.12.2010 privind sistemul unitar de pensii publice – ACTUALIZATA la 21.12.2020 31/01/2021 Parlament
Decizia CCR nr. 3/2021 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea OUG nr. 79/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Publicata in MOR 87/27.01.2021 27/01/2021 CCR
Decizia Prim-Ministrului nr. 76/2021 privind atributiile, organizarea si functionarea Cancelariei Prim-Ministrului. Publicata in MOR 88/27.01.2021 TAG DEMOCRATIE 27/01/2021 Prim-ministrul
Decizia CCR nr. 875/2020 asupra admiterii obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din invatamant in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Publicata in MOR 87/27.01.2021 TAG SALARII BUGETARI 27/01/2021 CCR
Ordinul ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local. Publicat in MOR 76/25.01.2020 TAG DEMOCRATIE 25/01/2021 Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Decizia ANP 321/2021 pentru aprobarea Codului de conduita etica al personalului din sistemul administratiei penitenciare. Publicata in MOR 60/20.01.2021 20/01/2021 ANP
Ordinul ANRM nr. 7/2021 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute in Romania. Publicat in MOR 55 / 19.01.2021 19/01/2021 ANRM
Decizia CCR nr. 849/2020 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Publicata in MOR 51 / 18.01.2021. TAG SALARII BUGETARI 18/01/2021 CCR
Legea 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de interventie din cadrul serviciilor civile care asigura asistenta publica medicala de urgenta si prim ajutor calificat . Publicata in MOR 27 din 11.01.2021. In vigoare cu 14.01.2021 14/01/2021 Parlament
HG 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Publicata in MOR 40/13.01.2021 TAG SALARIU MINIM 13/01/2021 Guvern
HG 3/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 ianuarie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Publicata in MOR 36/12.01.2021. TAG COVID 12/01/2021 Guvern
Legea nr. 1/2021 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Program pe baza de rezultate in sectorul sanitar din Romania) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la New York la 23.09.2019, amendat si actualizat prin Scrisoarea de amendament semnata intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Bucuresti la 31.07.2020 si la 26.08.2020. Publicata in MOR 9/6.01.2021. In vigoare cu 9.01.2021. TAG DEMOCRATIE TAG DATORIE EXTERNA 09/01/2021 Parlament
Ordinul MApN nr. 231/2020 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si functionarea sistemului de ierarhizare si selectie in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.69/2015. Publicat in In MOR 23 din 8.01.2021 08/01/2021 Ministrul Apararii Nationale
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului. Publicata in MOR 8/5.01.2021. In vigoare cu 8.01.2021 08/01/2021 Parlament
Ordinul ANOFM 2/2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevazute de art. I alin. (1) din OUG nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative. Publicat in MOR 17 din 7.01.2021 07/01/2021 ANOFM
CLASIFICAREA OCUPATIILOR DIN ROMANIA 2021, COR 2021. TAG COR TAG XTW 01/01/2021 Ministrul Muncii / INS
Legea 264/2020 pentru aprobarea obiectivului de investitii „Autostrada Nordului”. Publicata in MOR 1112 / 20.11.2020. In vigoare cu 1.01.2021 01/01/2021 Parlament
OUG 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative. Publicata in MOR 1326 / 31.12.2020 31/12/2020 Guvern
HG 1132/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la HG 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Afacerilor Interne. Publicata in MOR 1326 / 31.12.2020 31/12/2020 Guvern
OUG 226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene. Publicata in MOR 1332 / 31.12.2020 TAG SALARII BUGETARI. TAG PENSII 31/12/2020 Guvern
HG 1133/2020 privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2021. Publicata in MOR 1326 / 31.12.2020. TAG CONTINGENT TAG ANGAJARE STRAINI 31/12/2020 Guvern
HG 1075/2020 pentru modificarea HG 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca . Publicata in MOR 1295 / 28.12.2020 28/12/2020 Guvern
Legea 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Publicata in MOR 1293 / 24.12.2020. In vigoare cu 27.12.2020. TAG CODUL MUNCII 27/12/2020 Parlament
Legea nr. 297/2020 pentru modificarea pct. 38 din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Publicata in MOR 1266 / 21.12.2020. In vigoare cu 24.12.2020 TAG PENSII 24/12/2020 Parlament
Legea 289/2020 privind aprobarea OUG 108/2020 pentru completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Publicata in MOR 1238 / 16.12.2020. In vigoare cu 19.12.2020. TAG PENSII 19/12/2020 Parlament
Ordinul ministrului Justitiei nr. 7134/C /2020 privind sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de formare sau specializari in strainatate a politistilor de penitenciare. Publicat in MOR 1254 / 18.12.2020 18/12/2020 Ministrul Justitiei
Ghidul pentru recunoasterea experientei profesionale si a calificarilor dobandite in strainatate. Publicat pe siteul ANOFM in 14.12.2020 14/12/2020 Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni
Legea 282/2020 pentru aprobarea OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca. Publicata in MOR 1201 / 9.12.2020. In vigoare cu 12.12.2020 TAG COVID TAG KURZABEIT TAG CODUL MUNCII 12/12/2020 Parlament
HG 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie. Publicata in MOR 1205 / 10.12.2020 TAG AUTORIZARE 10/12/2020 Guvern
Decretul-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. Republicat in MOR 1208 / 10.12.2020. In vigoare cu 9.04.1990 TAG REPUBLICARI 10/12/2020 Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala
Norma ASF nr. 41/2020 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii ocupationale. Publicata in MOR 1112 / 20.11.2020. TAG PENSII 20/11/2020 Autoritatea de Supravegere Financiara
OUG 198/2020 pentru completarea OUG 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2. Publicata in MOR 1108 / 19.11.2020. TAG COVID 19/11/2020 Guvern
HG 967/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 noiembrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Publicata in MOR 1078 din 13.11.2020. In vigoare cu 14.11.2020. TAG COVID 14/11/2020 Guvern
OUG 192/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca. Publicata in MOR 1042 din 6.11.2020. In vigoare cu 9.11.2020 TAG COVID. TAG TELEMUNCA. 09/11/2020 Guvern
Ordinul comun MMPS/MEC nr. 1288/5871/2020 pentru completarea Listei specializarilor si perfectionarilor pentru care furnizorii de formare profesionala a adultilor au dreptul sa organizeze programe de formare profesionala finalizate cu certificate de absolvire cu recunoastere nationala pentru absolventii de studii universitare, prevazuta in anexa la Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului educatiei nationale nr. 1151/4115/2018. Publicat in MOR 1045 din 9.11.2020 09/11/2020 Ministrul Educatiei
Legea nr. 242/2020 pentru modificarea si completarea art. 1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. In vigoare cu 9.11.2020. Publicata in MOR 1041 din 6.11.2020. TAG ZILIERI 09/11/2020 Parlament
Legea 235/2020 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Publicata in MOR 1037 din 6.11.2020. In vigoare cu 9.11.2020 . TAG PENSII 09/11/2020 Parlament
HG 935/2020 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la HG 856/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In vigoare cu 9.11.2020. Publicata in MOR 1042 din 6.11.2020. In vigoare cu 9.11.2020 TAG COVID 09/11/2020 Guvern
Legea 232/2020 pentru modificarea si completarea Decretului-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. Publicata in MOR 1036 din 5.11.2020. In vigoare cu 8.11.2020 08/11/2020 Parlament
Legea 231/2020 pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011. Publicata in MOR 1036 din 5.11.2020. In vigoare cu 8.11.2020 08/11/2020 Parlament
Legea 234/2020 pentru completarea Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat. Publicata in MOR 1036 din 5.11.2020. In vigoare cu 8.11.2020. TAG PENSII 08/11/2020 Parlament
Legea 229/2020 pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Publicata in MOR 1030 din 4.11.2020. In vigoare cu 7.11.2020. TAG SALARII BUGETARI 07/11/2020 Parlament
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 5867/2020 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare speciala a Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti. Publicat in MOR 1038 din 6.11.2020 . 06/11/2020 Ministrul Educatiei
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 5864/2020 pentru retragerea acreditarii Scolii doctorale Ordine publica si siguranta nationala din cadrul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti. Publicat in MOR 1038 din 6.11.2020 . 06/11/2020 Ministrul Educatiei
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 5863/2020 pentru retragerea acreditarii Scolii doctorale Drept din cadrul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti. Publicat in MOR 1038 din 6.11.2020 . 06/11/2020 Ministrul Educatiei
Legea 226/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Publicata in MOR 1018 din 2.11.2020. In vigoare cu 5.11.2020. 05/11/2020 Parlament
CLASIFICAREA OCUPATIILOR DIN ROMANIA 2020, COR 2020 actualizata in 20.10.2020 cu Ord. MMPS/INS 1477/1056/2020 publicat in MOR 965/20.10.2020. TAG COR TAG XTW 20/10/2020 Ministrul Muncii / INS
Ordinul comun MMPS/INS nr. 1477/1056/2020 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul MMFPS / INS nr. 1832/856/2011. Publicat in MOR 965/20.10.2020. TAG COR 20/10/2020 Ministrul Muncii / INS
Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice (republicata in MOR 948/15.10.2020) TAG REPUBLICARI 15/10/2020 Parlament
Legea 212/2020 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice . Publicata in MOR 893/30.09.2020. In vigoare cu 3.10.2020. TAG PENSII 03/10/2020 Parlament
Legea 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii 53/2003 – Codul muncii. Publicata in MOR 893/30.09.2020. In vigoare cu 3.10.2020. TAG CODUL MUNCII 03/10/2020 Parlament
Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 12/2020 privind sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2020. Publicata in MOR 899/2.10.2020 02/10/2020 Consiliul Camerei Consultantilor Fiscali
Legea 211/2020 privind aprobarea OUG 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor In contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative. Publicat in MOR 888/29.09.2020. In vigoare cu 2.10.2020 02/10/2020 Parlament
Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontalieri . Publicata in MOR 884 / 28.09.2020. In vigoare cu 1.10.2020. 01/10/2020 Parlament
OUG 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane in sistemul public de pensii. Publicata in MOR 883 / 28.09.2020. TAG PENSII 28/09/2020 Guvern
Legea 206/2020 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice . Publicata in MOR 858/18.09.2020. In vigoare cu 21.09.2020. TAG SALARII BUGETARI 21/09/2020 Parlament
Legea 207/2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice . Publicata in MOR 858/18.09.2020. In vigoare cu 21.09.2020. TAG PENSII 21/09/2020 Parlament
HG 765/2020 pentru modificarea HG 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii. Publicata in MOR 840/14.09.2020 14/09/2020 Guvern
Legea 188/2020 pentru modificarea si completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Publicata in MOR 767/21.08.2020. In vigoare cu 24.08.2020. TAG PENSII 24/08/2020 Parlament
OUG 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare. Publicata in MOR 751/18.08.2020. Nota: Printre alte modificari, OUG 135/2020 modifica valoarea punctului de pensie stabilita prin Legea 127/2019 la 1442 Lei incepand cu 1.09.2020 (vezi Pg. 11) TAG PENSII TAG SALARII BUGETARI 18/08/2020 Guvern
OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca. Publicata in MOR 720/10.08.2020. TAG CODUL MUNCII TAG KURZABEIT 10/08/2020 Guvern
OG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare republicata in MOR 166/7.03.2014 si actualizata cu Legea 167/2020 (MOR 713/7.08.2020) + Legea-cadru 153/2017 publicata (MOR 429/28.06.2017) TAG DISCRIMINARE TAG REPUBLICARI 10/08/2020 Guvern
Legea 167/2020 pentru modificarea si completarea OUG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, precum si pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati . Publicata in MOR 713 din 7.08.2020. In vigoare cu 10.08.2020 TAG DISCRIMINARE 10/08/2020 Parlament
Legea 157/2020 pentru completarea anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice . Publicata in MOR 662/27.07.2020. In vigoare cu 30.07.2020. TAG SALARII BUGETARI 30/07/2020 Parlament
Legea 156/2020 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice . Publicata in MOR 662/27.07.2020. In vigoare cu 30.07.2020. TAG SALARII BUGETARI 30/07/2020 Parlament
Ordinul ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. 1149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate si a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line. Publicat in MOR 669 din 28.07.2020 TAG AUTORIZARE 28/07/2020 Ministrul Muncii
Legea nr. 151/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii . Publicata in MOR 658/24.07.2020. In vigoare cu 27.07.2020. TAG CODUL MUNCII 27/07/2020 Parlament
HG 546/2020 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici. Publicata in MOR 638 din 21.07.2020 21/07/2020 Guvern
Legea nr. 51/2020 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Publicata in MOR 340/27.04.2020. In vigoare cu 1.07.2020. TAG SALARII BUGETARI 01/07/2020 Parlament
Hotararea Camerei Deputatilor nr. 14/2020 privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2019. Publicata in MOR 574/1.07.2020 01/07/2020 Parlament
Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. Publicata in MOR 525/18.06.2020. In vigoare cu 21.06.2020. 21/06/2020 Parlament
HG nr. 465/2020 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la HG nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Publicata in MOR 503/12.06.2020. In vigoare cu 15.06.2020 TAG COVID 15/06/2020 Guvern
Ordinul comun MS/CNAS nr. 1074/724/2020 pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1311/2017. Publicata in MOR 503/12.06.2020. TAG COVID TAG CONCEDII 12/06/2020 Ministrul Sanatatii
Legea nr. 73/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti . Publicata in MOR 484/9.06.2020. In vigoare cu 12.06.2020 12/06/2020 Parlament
OUG nr. 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi si beneficii de asistenta sociala in domeniile de activitate in care se mentin restrictii . Publicata in MOR 504/12.06.2020. TAG COVID 12/06/2020 Guvern
HG nr. 430/2020 privind aprobarea Strategiei nationale de reintegrare sociala a persoanelor private de libertate 2020-2024. Publicata in MOR 494/11.06.2020 TAG STRATEGIE 11/06/2020 Guvern
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 4343/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 si ale pct. 61 din anexa la Legea educatiei nationale nr. 1/2011, privind violenta psihologica – bullying. Publicat in MOR 492/10.06.2020. 10/06/2020 Ministrul Educatiei
Ordinul ANOFM nr. 456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevazute de art. III alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative . Publicat in MOR 484/9.06.2020. TAG COVID 09/06/2020 ANOFM
HG nr. 414/2020 privind desemnarea coordonatorului national si a utilizatorilor pentru baza de date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate – RegProf, precum si pentru aprobarea activitatilor de inregistrare a profesiilor reglementate din Romania si cooperarea administrativa cu Comisia Europeana si autoritatile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana. Publicata in MOR 484/9.06.2020 09/06/2020 Guvern
Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 87/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane in Ministerul Afacerilor Interne . Publicat in MOR 479/5.06.2020. TAG MANGEMENTUL RU 05/06/2020 Ministrul Afacerilor Interne
Ordinul ANOFM nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute de art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative. Publicat in MOR 481/5.06.2020. TAG COVID 05/06/2020 ANOFM
HG nr. 443/2020 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Publicata in MOR 483/5.06.2020. TAG COVID 05/06/2020 Guvern
Ordinul nr. 1017/2880/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XV alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala . Publicat in MOR 474/4.06.2020. TAG COVID 04/06/2020 Ministrul Muncii
Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010 – In vigoare de la 23.04.2010 – Text republicat in MOR 472 din 4/06.2020 . Republicata in MOR 472/4.06.2020 TAG REPUBLICARI 04/06/2020 Parlament
Ordinul ministrului Sanatatii nr. 974/2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul contractual si a fisei de evaluare a personalului de executie si de conducere. Publicat in MOR 471/3.06.2020 03/06/2020 Ministrul Sanatatii
HG nr. 427/2020 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin HG nr. 1470/2007 . Publicata in MOR 471/3.06.2020 03/06/2020 Guvern
Ordinul ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. 1005/2020 pentru stabilirea domeniilor de activitate si a instructiunilor privind autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line . Publicat in MOR 464/2.06.2020. TAG COVID TAG AUTORIZARE 02/06/2020 Ministrul Muncii
HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. Publicata in MOR 465/2.06.2020 02/06/2020 Guvern
HG 434/2020 pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la HG nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 . Publicata in MOR 455/29.05.2020. In vigoare cu 1.06.2020. TAG COVID 01/06/2020 Guvern
Legea 69/2020 pentru completarea art. 21 din Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat . Publicata in MOR 457/29.05.2020. In vigoare cu 1.06.2020. TAG PENSII 01/06/2020 Parlament
Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona . Publicata in MOR 271/1.04.2020. In vigoare cu 31.05.2020 31/05/2020 Parlament
Ordinul comun al MS / MEEMA / MMAP nr. 969/1810/1166/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea masurilor specifice de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitatile de operare a plajelor turistice. Publicat in 461/30.05.2020. TAG COVID 30/05/2020 Ministrul Sanatatii
OUG 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative. Publicat in 459/29.05.2020. TAG COVID 29/05/2020 Guvern
Motiunea simpla nr. 2MS/2020 la adresa ministrului educatiei si cercetarii “Pas cu Pas am ajuns in colaps educational – PNL a creat Romania NeEducata” . Publicata in MOR 451/28.05.2020. TAG DEMOCRATIE 28/05/2020 Parlament
Legea nr. 61/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. Publicata in MOR 416/19.05.2020I. n vigoare cu 22.05.2020. TAG COVID 22/05/2020 Parlament
Legea nr. 60/2020 pentru aprobarea OUG nr. 32/2020 privind modificarea si completarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala. Publicata in MOR 416/19.05.2020I. n vigoare cu 22.05.2020. TAG COVID 22/05/2020 Parlament
Legea nr. 59/2020 privind aprobarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Publicata in MOR 416/19.05.2020I. n vigoare cu 22.05.2020. TAG COVID 22/05/2020 Parlament
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 4247/2020 pentru modificarea si completarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6143/2011. Publicat in MOR 413/19.05.2020 19/05/2020 Ministrul Educatiei
Legea nr. 56/2020 pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva COVID-19. Publicata in MOR 402/15.05.2020. Legea intra in vigoare cu luni 18.05.2020. TAG COVID 18/05/2020 Parlament
HG nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Publicata in MOR 410/18.05.2020. TAG COVID 18/05/2020 Guvern
Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Publicata in MOR 396/15.05.2020. Legea intra in vigoare cu luni 18.05.2020. TAG COVID 18/05/2020 Parlament
Ordinul comun al ministrului Muncii si Protectiei Sociale / ministrului Sanatatii nr. 3577/831/2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, pe perioada starii de alerta. Publicat in MOR 403/16.05.2020. TAG COVID 16/05/2020 Ministrul Muncii
Ordinul comun al ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri / ministrului Sanatatii nr. 1731/832/2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatilor in conditii de siguranta sanitara in domeniul economiei, pe durata starii de alerta. Publicat in MOR 406/16.05.2020. TAG COVID 16/05/2020 Ministrul Economiei
Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control al infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2. Publicata in MOR 395/15.05.2020. TAG COVID 15/05/2020 Comitetul National pentru Situatii de Urgenta
Declaratie pe propria raspundere pentru starea de alerta, valabila pentru iesirea din localitate incepand cu 15.05.2020. TAG COVID 15/05/2020 Comitetul National pentru Situatii de Urgenta
OUG nr. 68/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu incidenta in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al protectiei civile. Publicata in MOR 391/14.05.2020. TAG COVID 14/05/2020 Guvern
Ordonanta militara nr. 11/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 . Publicata in MOR 377/11.05.2020. In vigoare cu 14.05. 2020. TAG COVID 14/05/2020 Ministrul Afacerilor Interne
Ordinul ministrului Sanatatii nr. 816/2020 pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 414/2020 privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectia cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei. Publicat in MOR 392/14.05.2020. TAG COVID 14/05/2020 Ministrul Sanatatii
In MOR 387/13.05.2020 a fost publicata: Ordonanta militara nr. 12/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. Publicata in MOR 387/13.05.2020 . TAG COVID 13/05/2020 Ministrul Afacerilor Interne
Ordinul ministrului Justitiei nr. 1676/C/2020 privind prelungirea aplicarii, in anul 2020, a Ordinului ministrului justitiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale functionarilor publici cu statut special si personalului civil din sistemul administratiei penitenciare si a Ordinului ministrului justitiei nr. 1291/C/2017privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorarii pentru lucrari de exceptiesau misiuni speciale, pentru functionarii publici cu statut special din Ministerul Justitiei,precum si privind modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 2415/C/2018pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administratiei penitenciare . Publicat MOR 386/13.05.2020. TAG SALARII BUGETARI 13/05/2020 Ministrul Justitiei
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 4205/2020 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 6102/2016. Publicat in MOR 372/8.05.2020 08/05/2020 Ministrul Educatiei
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 4206/2020 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului superior din Romania . Publicat in MOR 372/8.05.2020 08/05/2020 Ministrul Educatiei
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3988/2020 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „postliceal”, domeniul „sanatate si asistenta pedagogica”, calificarea profesionala „asistent medical de radiologie” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara „Domnita Ruxandra” din municipiul Bucuresti. Publicat in MOR 366/7.05.2020 07/05/2020 Ministrul Educatiei
Ordinul ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 940/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile si modalitatile de desfasurare a concursului intern pentru trimiterea in misiune permanenta in strainatate si de ocupare a posturilor din reteaua externa a Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri . Publicat in MOR 367/7.05.2020 TAG MUNCA IN STRAINATATE 07/05/2020 Ministrul Economiei
Ordinul nr. 3986/2020 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „postliceal”, domeniul „sanatate si asistenta pedagogica”, calificarile profesionale „asistent medical de laborator”, „asistent medical de radiologie”, „asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala FEG din municipiul Bucuresti. Publicat in MOR 360/6.05.2020 06/05/2020 Ministrul Educatiei
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3980/2020 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala FEG din municipiul Galati. Publicat in MOR 361/6.05.2020 06/05/2020 Ministrul Educatiei
OUG nr. 59/2020 pentru stabilirea unor masuri suplimentare in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 . Publicata in MOR 358/5.05.2020. TAG COVID 05/05/2020 Guvern
Ordinul ANOFM nr. 389/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant . Publicat in MOR 351/30.04.2020. TAG COVID 30/04/2020 ANOFM
Ordinul ministrului Culturii nr. 2826/2020 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului culturii si identitatii nationale nr. 2883/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea prevederilor cap. VI art. 2 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Publicat in MOR 346/29.04.2020. TAG SALARII BUGETARI 29/04/2020 Ministrul Culturii
OUG nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Publicata in MOR 347/29.04.2020. TAG COVID 29/04/2020 Guvern
OUG 55/2020 privind instituirea unor masuri de protectie sociala in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Publicata in MOR 339/27.04.2020 27/04/2020 Guvern
Ordonanta militara nr. 10/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. Publicata in MOR 340/27.04.2020. TAG COVID 27/04/2020 Ministrul Afacerilor Interne
Ordinul MMPS nr. 849/2020 pentru aprobarea modelului de declaratie pe propria raspundere prevazuta la art. XV alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Publicat in MOR 335/24.04.2020. TAG COVID 24/04/2020 Ministrul Muncii
Ordinul MMPS nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, in cazul persoanelor care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei /a>. Publicata in MOR 335/24.04.2020. TAG COVID 24/04/2020 Ministrul Muncii
Ordinul MEC nr. 4135/2020 privind aprobarea Instructiunii pentru crearea si/sau intarirea capacitatii sistemului de invatamant preuniversitar prin invatare on-line. Publicat in MOR 331/23.04.2020. TAG COVID 23/04/2020 Ministrul Educatiei
HG nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevazuti la art. X alin. (10) din OUG nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare. Publicata in MOR 327/22.04.2020. TAG COVID 22/04/2020 Guvern
OUG nr. 53/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind masuri de protectie sociala determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Publicata in MOR 325/21.04.2020. TAG COVID 21/04/2020 Guvern
Ordonanta militara nr. 9/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 . Publicata in MOR 321/16.04.2020. In vigoare cu 19.04.2020. TAG COVID 19/04/2020 Ministrul Afacerilor Interne
OUG nr. 49/2020 pentru modificarea si completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru reglementarea unor masuri de protectie sociala. Publicata in MOR 319/16.04.2020. TAG COVID TAG CONCEDII 16/04/2020 Guvern
Ordinul comun MS/CNAS nr. 633/470/2020 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017. Publicata in MOR 321/16.04.2020. TAG COVID TAG CONCEDII 16/04/2020 Ministrul Sanatatii
OUG nr. 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale. Publicata in MOR 319/16.04.2020. TAG COVID 16/04/2020 Guvern
Decretul Presedintelui Romaniei nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Publicat in MOR 311/14.04.2020. In vigoare cu 15.04.2020. TAG COVID 15/04/2020 Presedintele Romaniei
Ordonanta militara nr. 8/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. Publicata in MOR 301/10.04.2020. TAG COVID 10/04/2020 Ministrul Afacerilor Interne
Ordinul ministrului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 491/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, functionarea si atributiile comisiilor de incadrare si promovare a personalului silvic pe grade profesionale si gradatii si a Procedurii de organizare si functionare a consiliilor de disciplina care functioneaza in cadrul administratorilor fondului forestier proprietate publica a statului si al ocoalelor silvice de regim . Publicat in MOR 304/10.04.2020. 10/04/2020 Ministrul Mediului
Norma ASF nr. 24/2020 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii ocupationale .Publicata in MOR 299/9.04.2020. TAG PENSII 09/04/2020 Autoritatea de Supravegere Financiara
Norma ASF nr. 23/2020 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii ocupationale . Publicat in MOR 300/9.04.2020. TAG PENSII 09/04/2020 Autoritatea de Supravegere Financiara
Legea nr. 45/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Publicata in MOR 287/6.04.2020. In vigoare cu 9.04.2020 09/04/2020 Parlament
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 4020/2020 privind derogarea de la prevederile legale in domeniul invatamantului superior, pe durata starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Publicat in MOR 299/9.04.2020. TAG COVID 09/04/2020 Ministrul Educatiei
Ordinul CNAS nr. 442/2020 privind completarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1549/2018 . Publicat in MOR 300/9.04.2020. TAG COVID 09/04/2020 CNAS
Legea nr. 42/2020 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice . Publicata in MOR 287/6.04.2020. In vigoare cu 9.04.2020. TAG SALARII BUGETARI 09/04/2020 Parlament
Legea 53/2003 CODUL MUNCII 2020 Actualizare la 6.04.2020 cu Legea 37/2020. TAG CODUL MUNCII 07/04/2020 Parlament
Legea nr. 37/2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii si a art. 94 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 . Publicata in MOR 280/3.04.2020. In vigoare cu 6.04.2020. TAG CODUL MUNCII 06/04/2020 Parlament
Ordinul ministrului Justitiei nr. 228/2020 privind aprobarea criteriilor pentru avansarea politistilor de penitenciare intr-o functie imediat superioara, la aceeasi pozitie din statul de organizare .Publicat in MOR 286/6.04.2020. 06/04/2020 Ministrul Justitiei
Legea nr. 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania . Publicata in MOR 281/3.04.2020. In vigoare cu 6.04.2020. TAG PENSII 06/04/2020 Parlament
Legea nr. 31/2020 pentru abrogarea art. 3 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare . Publicata In MOR 271/1.04.2020. In vigoare de la 4.04.2020 TAG CONCEDII 04/04/2020 Parlament
Ordonanta militara nr. 7/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. Publicata in MOR 284/4.04.2020. TAG COVID 04/04/2020 Ministrul Afacerilor Interne
OUG nr. 41/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. Publicata in MOR 282/3.04.2020. TAG COVID 03/04/2020 Guvern
Norma ASF nr. 19/2020 privind transferul participantilor de la un fond de pensii ocupationale la un alt fond de pensii ocupationale sau facultative. Publicata in MOR 273/1.04.2020. TAG PESNII 01/04/2020 Autoritatea de Supravegere Financiara
Legea nr. 33/2020 pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 si pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din OUG nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene. Publicata In MOR 271/1.04.2020 TAG CONCEDII 01/04/2020 Parlament
Legea nr. 24/2020 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Publicata in MOR 229/20.03.2020. In vigoare cu 1.04.2020 01/04/2020 Parlament
OUG 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor masuri pe timpul starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Publicata in MOR 268/31.03.2020: TAG COVID 31/03/2020 Guvern
Ordonanta militara nr. 6/2020 privind instituirea masurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofa, precum si a unei zone de protectie asupra unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Suceava. Publicata in MOR 262/31.03.2020. TAG COVID 31/03/2020 Ministrul Afacerilor Interne
Ordonanta militara nr. 5/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. Publicata in MOR 262/31.03.2020. TAG COVID 31/03/2020 Ministrul Afacerilor Interne
Ordinul MMPS nr. 742/493/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XV alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala. Publicat in MOR 269/31.03.2020. TAG COVID 31/03/2020 Ministrul Muncii
Ordinul MMPS nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XII alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala. Publicat in MOR 269/31.03.2020. TAG COVID 31/03/2020 Ministrul Muncii
Ordinul MMPS nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgentaa Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative,precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei socialein contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2,cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuriin domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandireacoronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala. Publicat in MOR 269/31.03.2020. TAG COVID 31/03/2020 Ministrul Muncii
Ordinul ministrului Sanatatii nr. 533/2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 si a Listei spitalelor de suport pentru pacientii testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Publicat in MOR 263/31.03.2020. TAG COVID 31/03/2020 Ministrul Sanatatii
Ordinul MAI nr. 56/2020 privind desemnarea personalului competent sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni contraventionale pe perioada starii de urgenta pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta. Publicat in MOR 264/31.03.2020. TAG COVID 31/03/2020 Ministrul Afacerilor Interne
Ordinul ANOFM nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. Publicat in MOR 265/31.03.2020. TAG COVID 31/03/2020 ANOFM
OUG nr. 34/2020 pentru modificarea si completarea OUG nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta. Publicata in MOR 268/31.03.2020: TAG COVID 31/03/2020 Guvern
Ordinul MMPS nr. 743/2802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XV alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala. Publicat in MOR 269/31.03.2020. TAG COVID 31/03/2020 Ministrul Muncii
Ordinul ANOFM nr. 342/2020 privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002. Publicat In MOR 266/31.03.2020. 31/03/2020 ANOFM
OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Publicata in MOR 261/30.03.2020. TAG COVID 30/03/2020 Guvern
Ordonanta militara nr. 4/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. Publicata In MOR 257/29.03.2020. TAG COVID 29/03/2020 Ministrul Afacerilor Interne
Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 33/2020 privind activitatile de solutionare a petitiilor, primire in audienta si consiliere a cetatenilor in Ministerul Afacerilor Interne Publicat in MOR 159/27.02.2020. In vigoare cu 28.03.2020 28/03/2020 Ministrul Afacerilor Interne
Ordinul ministrului Sanatatii nr. 503/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infectiei cu virusul SARS-Cov-2. Publicat in MOR 253/27.03.2020. TAG COVID 27/03/2020 Ministrul Sanatatii
Ordinul comun MS/CNAS nr. 502/417/2020 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1311/2017. Publicat in MOR 253/27.03.2020. TAG COVID TAG CONCEDII 27/03/2020 Ministrul Sanatatii
Ordinul CNAS nr. 396/2020 pentru aprobarea numarului de posturi aferente functiilor de specialisti in tehnologia informatiei si comunicatiilor, a criteriilor si a metodologiei de selectie, precum si a conditiilor in care personalul care ocupa aceste functii isi desfasoara activitatea in cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Publicat in MOR 254/27.03.2020 27/03/2020 CNAS
Ordinul ministrului Sanatatii nr. 497/2020 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 414/2020 privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectia cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei. Publicat in MOR 248/25.03.2020. TAG COVID 25/03/2020 Ministrul Sanatatii
Ordinul ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2. Publicat in MOR 248/25.03.2020. TAG COVID 25/03/2020 Ministrul Economiei
Ordonanta militara nr. 3/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. Publicata in MOR 242/24.03.2020. TAG COVID 24/03/2020 Ministrul Afacerilor Interne
Ordinul ministrului sanatatii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infectiei cu virusul SARS-Cov-2. Publicat in MOR 424/24.03.2020. TAG COVID 24/03/2020 Ministrul Sanatatii
Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 51/2020 pentru stabilirea categoriilor de personal din Ministerul Afacerilor Interne carora, pe perioada starii de urgenta instituite pe teritoriul Romaniei prin Decretul nr. 195/2020, nu li se aplica prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, si pentru stabilirea masurilor necesare acordarii majorarii salariale prevazute de art. 32 alin. (2) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 si de art. 31 din Legea nr. 19/2020. Publicat in MOR 241/24.03.2020. TAG COVID 24/03/2020 Ministrul Afacerilor Interne
Ordonanta militara nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. Publicata in MOR 232/21.03.2020. TAG COVID 22/03/2020 Ministrul Afacerilor Interne
OUG nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Publicata in MOR 231/21.03.2020. TAG COVID 21/03/2020 Guvern
OUG nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare. Publicata in MOR 230/21.03.2020. TAG COVID 21/03/2020 Guvern
HG nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. Publicata in MOR 230/21.03.2020. TAG COVID 21/03/2020 Guvern
OUG nr. 28/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Publicata in MOR 228/20.03.2020. TAG COVID 20/03/2020 Guvern
Ordinul ministrului sanatatii nr. 476/2020 pentru asigurarea in conditii optime a asistentei medicale pediatrice spitalicesti in contextul epidemiei de SARS-CoV-2/COVID-19, Publicat in MOR 229/20.03.2020. TAG COVID 20/03/2020 Ministrul Sanatatii
Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3374/2020 pentru completarea Centralizatorului privind disciplinele din invatamantul preuniversitar, domeniile si specializarile absolventilor invatamantului liceal pedagogic, postliceal si superior, probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare in invatamant 2020, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3092/2020. Publicat in MOR 226/20.03.2020 20/03/2020 Ministrul Educatiei
Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 589/2020 pentru modificarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 364/2010. Publicat in MOR 225/20.03.2020 20/03/2020 Ministrul Economiei
Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 46/2020 pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fara concurs, a posturilor vacante din unitatile Ministerului Afacerilor Interne, pe durata determinata de 6 luni, in contextul instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Publicat in MOR 228/20.03.2020. TAG COVID 20/03/2020 Ministrul Afacerilor Interne
Hotararea CSM nr. 219/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea in functii de conducere a procurorilor si revocarea din aceste functii. Publicata in MOR 226/20.03.2020 TAG CSM 20/03/2020 CSM
Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 50/2020 privind stabilirea unor masuri organizatorice necesare pentru respectarea izolarii la domiciliu, carantinarii si internarii. Publicat in MOR 229/20.03.2020. TAG COVID 20/03/2020 Ministrul Afacerilor Interne
Ordonanta militara nr. 1/2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri. Publicata in MOR 219/18.03.2020. TAG COVID 18/03/2020 Ministrul Afacerilor Interne
Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3463/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, precum si a componentei nominale a acestuia. Publicat in MOR 220/18.03.2020 18/03/2020 Ministrul Educatiei
Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. Publicata in MOR 209/14.03.2020. In vigoare cu 17.03.2020. TAG COVID 17/03/2020 Parlament
Hotararea nr. 22/2020 pentru modificarea Hotararii Consiliului national al Colegiului Fizioterapeutilor din Romania nr. 36/2018 privind dobandirea calitatii de membru al Colegiului Fizioterapeutilor din Romania si eliberarea autorizatiei de libera practica pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut si pentru completarea Hotararii Consiliului national al Colegiului Fizioterapeutilor din Romania nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Fizioterapeutilor din Romania si a unor taxe incasate de Colegiul Fizioterapeutilor din Romania. Publicata in MOR 215/17.03.2020 17/03/2020 Colegiul Fizioterapeutilor
Decizia nr. 5/2020 pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania nr. 25/2CN/2019 privind eliberarea avizului pentru exercitarea activitatii de medicina dentara cu caracter temporar/ocazional pe teritoriul Romaniei de catre medicii stomatologi cetateni ai unui alt stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat membru al Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene ori asimilati acestora. Publicata in MOR 215/17.03.2020 17/03/2020 Colegiul Medicilor Stomatologi
Decizia nr. 4/2020 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania, adoptat prin Decizia Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 5/2007. Publicata in MOR 215/17.03.2020 17/03/2020 Colegiul Medicilor Stomatologi
Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Publicat in MOR 212/16.03.2020. TAG COVID 16/03/2020 Presedintele Romaniei
Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 1/2020 pentru acordarea increderii Guvernului. Publicata in MOR 208/14.03.2020 14/03/2020 Parlament
Decizia CCR nr. 56/2020 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Publicata in MOR 199/12.03.2020. TAG SALARII BUGETARI 12/03/2020 CCR
Ordinul ANAF nr. 614/2020 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, precum si a modelului si continutului unor formulare. Publicat in MOR 181/5.03.2020 05/03/2020 ANAF
Hotararea Consiliulului Superior al Magistraturii nr. 188/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea in functii de conducere a judecatorilor si revocarea din aceste functii. Publicata in MOR 179/4.03.2020 04/03/2020 CSM
HG nr. 157/2020 pentru modificarea HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, precum si pentru modificarea si completarea HG nr. 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca. Publicata in MOR 178/4.03.2020 04/03/2020 Guvern
Ordinul ministrului Educatiei Nationale ai al ministrului Muncii si Justitiei Sociale 3177/660/2019 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania Publicat in MOR 238 / 28.03.2019 (actualizat cu Ordinul Ordinul MEC/MMPS nr. 3201/543/2020 pentru modificarea Metodologiei de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania, Publicat in MOR 174 / 3.03.2020) TAG RNCP 03/03/2020 Ministrul Educatiei / Ministrul Muncii
Ordinul comun al ministrului Educatiei si Cercetarii si ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. 3201/543/2020 pentru modificarea Metodologiei de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului muncii si justitiei sociale nr. 3177/660/2019 Publicat in MOR 174/3.03.2020. TAG RNCP 03/03/2020 Ministrul Educatiei
Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane – Forma aplicabila cu 02.03.2020 Publicata in MOR 170/2.03.2020 02/03/2020 Parlament
Hotararea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 20/2020 privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2019 pana la data de 31 martie 2020 Publicata in MOR 169/2.03.2020 TAG AUTORIZARE 02/03/2020 CECCAR
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3309/2020 pentru modificarea Criteriilor generale de admitere in invatamantul postliceal, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5346/2011 Publicat in MOR 165/28.02.2020 28/02/2020 Ministrul Educatiei
Ordinul Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate nr. 53/2020 privind aprobarea documentelor necesare inscrierii unitatilor sanitare din ambulatoriu in procesul de acreditare Publicat in MOR 164/28.02.2020 28/02/2020 Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate
Ordinul ministrului Justitiei nr. 119/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din cadrul Spitalului „Prof. dr. Constantin Angelescu” Publicat in MOR 155/26.02.2020 26/02/2020 Ministrul Justitiei
Ordinul ANOFM nr. 286/2020 privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002 Publicat in MOR 155/26.02.2020 26/02/2020 ANOFM
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3237/2020 pentru modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3714/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si operationalizare a Registrului Matricol Unic al Universitatilor din Romania Publicat in MOR 147/25.02.2020; 25/02/2020 Ministrul Educatiei
HG nr. 147/2020 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 615/2014 Publicata in MOR 146/24.02.2020 24/02/2020 Guvern
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3277/2020 privind aprobarea calendarului si a metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021 Publicat in MOR 140/21.02.2020 21/02/2020 Ministrul Educatiei
Ordinul ministrului Culturii nr. 2566/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de obtinere a certificatului de traducator in si din limbi straine Publicat in MOR 137/20.02.2020 20/02/2020 Ministrul Culturii
Ordinul ministrului Justitiei nr. 482/2020 privind stabilirea conditiilor de acordare in beneficiul politistilor de penitenciare a compensatiei lunare a chiriei, precum si a compensatiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fractiuni din rata aferenta unui credit ipotecar/imobiliar destinat achizitionarii unei locuinte sau unui contract de vanzare-cumparare cu plata in rate a locuintei Publicat in MOR 129/19.02.2020; 19/02/2020 Ministrul Justitiei
HG 90/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor Publicata in MOR 127/19.02.2020. TAG DEMOCRATIE 19/02/2020 Guvern
Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice – forma aplicabila cu 18.02.2020 Publicata in MOR 125/18.02.2020; 18/02/2020 Parlament
Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din 21.09.2004 – forma valabila cu 17.02.2020 Publicata in MOR 121/17.02.2020. TAG DEMOCRATIE 17/02/2020 Inalta Curte de Casatie si Justitie
Ordinul ministrului Justitiei nr. 389/2020 privind aprobarea Sistemului de evidenta a datelor pentru personalul din sistemul administratiei penitenciare Publicat in MOR 120/17.02.2020; 17/02/2020 Ministrul Justitiei
Ordinul MApN 212/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incadrarea in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice personalului militar Publicat in MOR 930/19.11.2019; 17/02/2020 Ministrul Apararii Nationale
HG 137/2020 privind organizarea, functionarea si atributiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului Publicata in MOR 123/17.02.2020 17/02/2020 Guvern
Ordinul ANFP nr. 193/2020 pentru aprobarea Procedurii de redistribuire a functionarilor publici, precum si a modalitatii de desfasurare a testarii profesionale in vederea redistribuirii Publicata in MOR 112/13.02.2020; 13/02/2020 Agentia Nationala a Functionarilor Publici
HG nr. 89/2020 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei. TAG DEMOCRATIE 13/02/2020 Guvern
OUG nr. 24/2020 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative Publicata in MOR 107/12.02.2020; 12/02/2020 Guvern
OUG nr. 17/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul apararii nationale 11/02/2020 Guvern
OUG nr. 15/2020 pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 11/02/2020 Guvern
Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane (r1), din 16.01.2008 - forma aplicabila cu 10.02.2020. TAG DEMOCRATIE 10/02/2020 Guvern
Ordinul ministrului Culturii nr. 2531/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala 10/02/2020 Ministrul Culturii
HG nr. 107/2020 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar 10/02/2020 Guvern
Decizia CCR nr. 702/2019 referitoare la admiterea exceptiei de econstitutionalitate a sintagmei "la inscrierea initiala la pensie" din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. TAG PENSII 10/02/2020 CCR
OUG nr. 10/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Publicata in MOR 93/7.02.2020. TAG PENSII 07/02/2020 Guvern
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3115/2020 privind aprobarea Metodologiei de alocare si utilizare a fondului pentru dezvoltarea institutionala a institutiilor de invatamant superior de stat Publicat in MOR 92/7.02.2020; 07/02/2020 Ministrul Educatiei
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3092/2020 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din invatamantul preuniversitar, domeniile si specializarile absolventilor invatamantului liceal pedagogic, postliceal si superior, probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare in invatamant 2020 Publicat in MOR 91/7.02.2020; 07/02/2020 Ministrul Educatiei
Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale Publicata in MOR 10/8.01.2020. In vigoare cu 7.02.2020. TAG PENSII 07/02/2020 Parlament
OUG nr. 8/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare Publicata in MOR 89/6.02.2020; 06/02/2020 Guvern
Decizia nr. 29/2019 pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania nr. 24/2CN/2019 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania Publicata in MOR 87/6.02.2020; 06/02/2020 Colegiul Medicilor Stomatologi
Motiunea de cenzura nr. 1/2020 – „Guvernul Orban/PNL – privatizarea democratiei romanesti” Publicata in MOR 83/5.02.2020. TAG DEMOCRATIE 05/02/2020 Parlament
Decizia nr. 1/2020 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania, adoptat prin Decizia Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 5/2007 Publicata in MOR 81/5.02.2020; 05/02/2020 Colegiul Medicilor Stomatologi
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3063/2020 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si inregistrare a programelor postuniversitare de catre institutiile de invatamant superior, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4750/2019 Publicat in MOR 74/3.02.2020; 03/02/2020 Ministrul Educatiei
Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 3/2020 privind aprobarea Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2020 Publicata in MOR 76/3.02.2020; 03/02/2020 Consiliul Camerei Consultantilor Fiscali
Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 2/2020 pentru aprobarea Normelor privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali si a consultantilor fiscali asistenti Publicata in MOR 76/3.02.2020; 03/02/2020 Consiliul Camerei Consultantilor Fiscali
Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 1/2020 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent in anul 2020 Publicata in MOR 76/3.02.2020; 03/02/2020 Consiliul Camerei Consultantilor Fiscali
HG 81/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale Publicata in MOR 76/3.02.2020. TAG DEMOCRATIE 03/02/2020 Guvern
Norma ASF nr. 22/2019 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011 Publicata in MOR 802/3.10.2019. TAG PENSII 01/02/2020 Autoritatea de Supravegere Financiara
Hotararea ANEVAR nr. 23/2020 pentru aprobarea publicarii Tabloului Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania in anul 2020 Publicata in MOR 66/30.01.2020 TAG AUTORIZARE 30/01/2020 Consiliul Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati
Contractul colectiv de munca unic la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, inregistrat la M.M.P.S. – D.D.S. sub nr. 1240 din data de 19.11.2019 Publicat in MOR Partea V nr.1/29.01.2020. TAG CCM 29/01/2020 Ministrul Muncii
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3067/2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii si a documentelor scolare universitare emise de institutiile de invatamant superior din Romania Publicat in MOR 55/28.01.2020; 28/01/2020 Ministrul Educatiei
HG 46/2020 pentru stabilirea drepturilor de diurna, cazare, hrana, facilitarea legaturii cu familia, recreere si transport ale personalului militar si civil participant la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman Publicata in MOR 51/27.01.2020; 27/01/2020 Guvern
Ordinul ANAF nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice Publicat in MOR 47/23.01.2020; 23/01/2020 ANAF
OUG 3/2020 pentru completarea art. 284 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 Publicata in MOR 36/20.01.2020; 20/01/2020 Guvern
HG 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Publicata in MOR 34/20.01.2020. TAG DEMOCRATIE 20/01/2020 Guvern
Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 81/2020 privind aprobarea contractarii de catre Ministerul Finantelor Publice a unor imprumuturi pe pietele externe de capital in suma totala de pana la 3 miliarde euro, prin lansarea a doua serii noi de obligatiuni, cu maturitati de 12 ani si 30 ani, in cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” si desemnarea administratorilor tranzactiei Publicat in MOR 40/21.01.2020 TAG DEMOCRATIE TAG DATORIE EXTERNA 17/01/2020 Ministrul Finantelor Publice
Ordinul ministrului Fondurilor Europene nr. 2590/2019 privind modificarea si completarea Schemei de ajutor de stat pentru organizarea si derularea de programe de formare a adultilor, avand ca obiectiv „Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform Strategiei nationale pentru competitivitate/domeniilor de specializare inteligenta conform Strategiei nationale de cercetare, dezvoltare si inovare 2014-2020″, aferenta Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritara 3 „Locuri de munca pentru toti”, obiectivul specific 3.8, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5795/2017 Publicat in MOR 29/16.01.2020; 16/01/2020 Ministrul Fondurilor Europene
Hotararea Colegiului National al Asistentilor Sociali (CNAS) nr. 147/2019 privind aprobarea Registrului National al Asistentilor Sociali din Romania Publicata in MOR 24/15.01.2020; 15/01/2020 Colegiul Nationl al Asistentilor Sociali
Ordinul ministrului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor nr. 252/2019 privind aprobarea aplicarii standardului SR EN 4179 „Calificarea si autorizarea personalului pentru examinari nedistructive” si de abrogare a Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1348/2002 pentru aprobarea Reglementarilor Aeronautice Civile Romane RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectueaza examinari nedistructive (NDT) in aeronautica civila si a centrelor de instruire a personalului NDT Publicat in MOR 20/14.01.2020 TAG AUTORIZARE 14/01/2020 Ministrul Transporturilor
Ordinul MEC nr. 5664/2019 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 6125/2016 Publicat in MOR 13/10.01.2020; 10/01/2020 Ministrul Educatiei
OUG 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative Publicata in MOR 11/9.01.2020; 09/01/2020 Guvern
Hotararea nr. 1/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali, adoptat prin Hotararea Congresului National al Colegiului National al Asistentilor Sociali nr. 1/2012 Publicata in MOR 12/9.01.2020 TAG ROF 09/01/2020 Colegiul Nationl al Asistentilor Sociali
Ordinul MEC nr. 5611/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale si a adeverintei privind certificarea competentelor pentru profesia de cadru didactic in invatamantul preuniversitar, pentru cetatenii care au studiat in Romania, in vederea desfasurarii activitatii didactice la nivel preuniversitar in strainatate Publicat in MOR 8/8.01.2020; 08/01/2020 Ministrul Educatiei
Ordinul MEC nr. 5618/2019 pentru modificarea alineatului (4) al articolului 5 din Metodologia-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 6102/2016 Publicat in MOR 5/7.01.2020; 07/01/2020 Ministrul Educatiei
Ordinul nr. 662/2019 privind adoptarea Codului etic al profesionistilor contabili, editia 2018, elaborat de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (IESBA) al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC) Publicat in MOR 2/6.01.2020; 06/01/2020 Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili
Legea nr. 259/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare Publicata in MOR 1051/30.12.2019; 02/01/2020 Parlament
Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in MOR 1054/30.12.2019; 01/01/2020 Parlament
Hotararea nr. 18/2019 pentru completarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali, aprobata prin Hotararea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 32/2009 Publicata in MOR 1050/30.12.2019; 30/12/2019 Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali
Legea nr. 241/2019 privind aprobarea Ordonantei Guvernului 14/2017 pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice Publicata in MOR 1032/23.12.2019; 26/12/2019 Parlament
Hotararea nr. 2/2019 a Colegiului National al Asistentilor Sociali – CNAS privind adoptarea Codului de buna practica al asistentului social Publicata in MOR 1036/24.12.2020; 24/12/2019 Colegiul Nationl al Asistentilor Sociali
HG 968/2019 privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2020 Publicata in MOR 1031/23.12.2019. TAG CONTINGENT TAG ANGAJARE STRAINI 23/12/2019 Guvern
HG 970/2019 privind stabilirea zilelor de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 ca zile libere Publicata in MOR 1029/20.12.2019; 20/12/2019 Guvern
HG 934/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 229/2016 privind organizarea si exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum si pentru infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Fizioterapeutilor din Romania Publicata in MOR 1014/17.12.2019. TAG DEMOCRATIE 17/12/2019 Guvern
HG 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu 1.01.2020 Publicata in MOR 1010/16.12.2019. TAG SALARIU MINIM 16/12/2019 Guvern
Ordinul ministrului apararii nationale nr.217/2019 pentru aprobarea conditiilor si criteriilor de recrutare, precum si a instructiunilor privind organizarea si functionarea sistemului de recrutare, selectie si formare profesionala initiala a candidatilor la profesia militara Publicat in MOR 987/9.12.2019; 09/12/2019 Ministrul Apararii Nationale
Contractul colectiv de munca la Nivel de Sector Bugetar Sanatate pe anii 2019-2021, inregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 1206 din data de 4.11.2019 Publicat in MOR Partea V nr. 5/6.12.2019. TAG CCM 06/12/2019 Ministrul Muncii
OUG 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana fara un acord Publicata in MOR 933/20.11.2019; 20/11/2019 Guvern
Legea 214/2019 pentru completarea art. 3 din Legea 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii Publicata in MOR 924/15.11.2019; 18/11/2019 Parlament
Regulamentul Camerei Deputatilor din 24.02.1994–Forma aplicabila de la 14.11.2019 Publicat in MOR 919/14.11.2019; 14/11/2019 Parlament
Ordinul ministrului sanatatii nr. 1679/2019 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de grad principal pentru asistenti medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie si recuperare, cu deficiente vizuale Publicat in MOR 911/12.11.2019; 12/11/2019 Ministrul Sanatatii
Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 3031/2019 privind organizarea unei sesiuni extraordinare de atestare a auditorilor energetici pentru cladiri Publicat in MOR 904/8.11.2019; 08/11/2019 Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
OUG 68/2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative Publicata in MOR 898/6.11.2019; 06/11/2019 Guvern
Ordinul ANAF 2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare Publicat in MOR 897/6.11.2019; 06/11/2019 ANAF
Ordinul Ministrului Sanatatii 1668/2019 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019 Publicat in MOR 884/1.11.2019; 04/11/2019 Ministrul Sanatatii
Ordinul Ministrului Sanatatii 1670/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe loc si pe post in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019 Publicat in MOR 884/1.11.2019; 01/11/2019 Ministrul Sanatatii
Ordinul Ministrului Sanatatii 1669/2019 privind stabilirea specialitatilor deficitare pentru care se organizeaza rezidentiat pe post in spitale clinice cu sectii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice in sesiunea 8 decembrie 2019 Publicat in MOR 884/1.11.2019; 01/11/2019 Ministrul Sanatatii
Hotararea CCR nr. 28/2019 pentru aprobarea modificarii art. 3 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 26/2012 Publicata in MOR 878/31.10.2019; 31/10/2019 CCR
Ordinul ministrului transporturilor nr. 1141/2019 pentru aprobarea normativului feroviar NF 67-008:2019 „Vehicule de cale ferata. Drezine pantograf si drezine macara. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate. Lucrari minime executate in cadrul reviziilor si reparatiilor planificate” Publicat in MOR 783/26.09.2019; 26/10/2019 Ministrul Transporturilor
Ordinul nr. 353/2019 privind aprobarea standardelor Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate pentru serviciile de sanatate acordate in regim ambulatoriu Publicat in MOR 856/23.10.2019; 23/10/2019 Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate
Hotararea nr. 16/2019 pentru aprobarea procedurilor standard de recunoastere a calificarilor de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical dobandite intr-un alt stat membru UE, intr-un stat apartinand SEE sau in Confederatia Elvetiana, precum si de inregistrare temporara automata la Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania pe perioada prestarii serviciilor in Romania de catre acesti profesionisti Publicata in MOR 850/21.10.2019; 21/10/2019 Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali
Legea nr. 186/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma In domeniul sanatatii si pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/200 Publicata in MOR 848/18.10.2019; 18/10/2019 Parlament
Hotararea CSM nr. 817/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind transferul, detasarea si delegarea procurorilor Publicata in MOR 845/17.10.2019 TAG CSM 17/10/2019 CSM
Ordinul MFP / MMJS nr. 3175/1308/2019 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2019 Publicat in MOR 841/16.10.2019; 16/10/2019 Ministrul Finantelor Publice
Ordinul ANI nr. 14409/2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Integritate Publicat in MOR 841/16.10.2019; 16/10/2019 Agentia Nationala de Integritate
Decizia Colegiului Medicilor din Romania nr. 6/2019 privind punerea in executare a unor masuri la nivelul colegiilor teritoriale si gestionarea mecanismului de alerta Publicat in MOR 824/10.10.2019; 15/10/2019 Consiliul Colegiului Medicilor din Romania
Ordinul nr. 573/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si desfasurarea examenului de competenta profesionala, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 135/2018 Publicat in MOR 827/10.10.2019; 10/10/2019 Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar
Motiunea de cenzura nr. 2/2019 „Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!” Publicata in MOR 826/10.10.2019. TAG DEMOCRATIE 10/10/2019 Parlament
Hotararea nr. 11/2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 3/2013 privind evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica Publicat in MOR 822/9.10.2019; 09/10/2019 Colegiul Psihologilor
Ordinul MMJS nr. 1218/2019 pentru aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz in protectia persoanelor adulte cu dizabilitati Publicat in MOR 814/8.10.2019; 08/10/2019 Ministrul Muncii
Ordinul ministrului sanatatii nr. 1480/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania Publicat in MOR 805/4.10.2019; 04/10/2019 Ministrul Sanatatii
Ordinul ministrului sanatatii nr. 1439/2019 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1056/2019 pentru aprobarea Regulamentului intern de organizare si functionare a Colegiului Fizioterapeutilor din Romania Publicat in MOR 807/4.10.2019; 04/10/2019 Ministrul Sanatatii
Ordinul ministrului sanatatii nr. 1428/2019 privind modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul Publicat in MOR 807/4.10.2019; 04/10/2019 Ministrul Sanatatii
Hotararea CSM 192/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura Publicata in MOR 806/4.10.2019 TAG CSM 04/10/2019 CSM
Ordinul nr. 112/2019 pentru completarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, aprobata prin Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 130/2011 Publicat in MOR 802/3.10.2019 TAG AUTORIZARE 03/10/2019 Ministrul Economiei
Ordinul ministrului educatiei 5146/2019 privind aprobarea aplicarii generalizate a Sistemului european de credite transferabile Publicat in MOR 798/2.10.2019; 02/10/2019 Ministrul Educatiei
Ordinul ANAF nr. 2547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare Publicat in MOR 800/2.10.2019; 02/10/2019 ANAF
Ordinul nr. 1403/2019 pentru modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de grad principal pentru asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali, surori medicale si oficianti medicali, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1137/2018 Publicat in MOR 783/26.09.2019; 26/09/2019 Ministrul Sanatatii
Ordinul ministrului educatiei nr. 5191/2019 privind aprobarea listei institutiilor de invatamant superior acreditate care pot organiza Programul de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica, in anul universitar 2019-2020 Publicat in MOR 782/26.09.2019; 26/09/2019 Ministrul Educatiei
Ordinul 561/2019 pentru modificarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activitatii de audit financiar, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 383/2019 Publicat in MOR 782/26.09.2019; 26/09/2019 Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar
Hotararea nr. 11/2019 pentru aprobarea Procedurii privind transferul membrilor Colegiului Fizioterapeutilor din Romania de la un colegiu teritorial la altul Publicata in MOR 781/26.9.2019; 26/09/2019 Colegiul Fizioterapeutilor
Hotararea nr. 10/2019 pentru completarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali, aprobata prin Hotararea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 32/2009 Publicata in MOR 776/25.09.2019; 25/09/2019 Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali
HG 703/2019 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 932/2010 Publicata in MOR 772/24.09.2019; 24/09/2019 Guvern
Hotararea nr. 156/2019 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului de mediere nr. 39/2015 privind aprobarea Statutului profesiei de mediator Publicata in MOR 769/23.9.2019; 23/09/2019 Consiliul de Mediere
Hotararea CSM nr. 1348/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor Publicata in MOR 768/23.09.2019 TAG CSM 23/09/2019 CSM
Hotararea CSM nr. 1347/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind transferul judecatorilor Publicata in MOR 769/23.09.2019 TAG CSM 23/09/2019 CSM
OUG nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Publicata in MOR 745/12.09.2019; 12/09/2019 Guvern
Ordinul ministrului educatiei nr. 4948/2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021 Publicat in MOR 730/5.09.2019; 05/09/2019 Ministrul Educatiei
HG 645/2019 pentru modificarea HG 537/2001 privind infiintarea Centrului de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii, precum si pentru modificarea HG 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii. Publicata in MOR 731/5.09.2019; 05/09/2019 Guvern
Hotararea Camerei Deputatilor nr. 35/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la documentul de reflectie – Catre o Europa durabila pana in 2030 – COM(2019) 22 Publicata in MOR 728/4.09.2019; 04/09/2019 Parlament
Hotararea nr. 3/2007 a Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania Republicata in MOR 724/3.09.2019 TAG REPUBLICARI 03/09/2019 Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania
Ordonanta 22/2019 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o retea europeana de servicii de ocupare a fortei de munca (EURES), accesul lucratorilor la servicii de mobilitate si integrarea mai buna a pietelor fortei de munca si de modificare a Regulamentelor (UE) 492/2011 si (UE) 1296/2013 Publicata in MOR 702/27.08.2019; 31/08/2019 Guvern
HG 634/2019 pentru modificarea HG 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2019. Publicata in MOR 719/ 30.08.2019. TAG CONTINGENT TAG ANGAJARE STRAINI 30/08/2019 Guvern
Ordinul MApN 168/2019 pentru modificarea si completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane Publicat in MOR 702/27.08.2019 TAG MANGEMENTUL RU 27/08/2019 Ministrul Apararii Nationale
Ordinul ministrului educatiei nr. 4503/2019 privind acordarea acreditarii pentru nivelurile de invatamant, specializarile si calificarile profesionale ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat evaluate in perioada 18 aprilie-7 iunie 2019 Publicat in MOR 677/14.08.2019; 14/08/2019 Ministrul Educatiei
Ordinul MAE 1310/13.08.2019 privind aprobarea Procedurii de selectie pentru trimiterea in misiune permanent in strainatate a membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei. Publicat in MOR 679/14.08.2019 TAG MUNCA IN STRAINATATE 14/08/2019 Ministrul Afacerilor Externe
Ordonanta 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniul sanatatii, a unor reglementari cu privire la programe guvernamentale nationale și cu privire la masuri fiscal-bugetare. Publicata in MOR 668/9.08.2019_ Acordare spor conditii vatamatoare personalului din ANAF/Ministerul Finantelor; 12/08/2019 Guvern
http://www.rauflorin.ro/legislatie/new/NORME_MAPN_2019.pdf 12/08/2019 Ministrul Apararii Nationale
Decizia 15/2019 privind stabilirea procedurii de verificare si atestare a nivelului profesional al medicilor stomatologi care au intrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat intr-o situatie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani Publicata in MOR 661/8.08.2019; 08/08/2019 Colegiul Medicilor Stomatologi
Ordinul ministrului educatiei Nr. 4697/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale, cu modificarile ulterioare, pentru cetatenii care au studiat in Romania, in scopul desfasurarii activitatii didactice la nivel de invatamant superior in strainatate Publicat in MOR 657/7.08.2019; 07/08/2019 Ministrul Educatiei
Ordinul 1082/2019 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregatire si perfectionare a personalului navigant maritim roman si a sistemului de recunoastere a brevetelor si a certificatelor de capacitate Publicat in MOR 656/7.08.2019. TAG MUNCA IN DOMENIUL MARITIM 07/08/2019 Ministrul Transporturilor
DECIZIA 14/2019 privind cazurile de suspendare si de incetarea a calitatii de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania Publicata in MOR 657/7.08.2019; 07/08/2019 Colegiul Medicilor Stomatologi
DECIZIA Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania nr. 16/2019 privind intocmirea si eliberarea certificatului profesional curent Publicata in MOR 651/6.08.2019 06/08/2019 Colegiul Medicilor Stomatologi
Legea 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare . Publicata in MOR 631/30.07.2019; 02/08/2019 Parlament
HG 557/2019 privind stabilirea zilei de 16 august 2019 ca zi libera Publicata in MOR 644/2.08.2019; 02/08/2019 Guvern
Hotararea 9/2019 pentru modificarea Normelor privind competentele profesionale, educatia, formarea si atestarea profesionala ale psihologilor cu drept de libera practica, aprobate prin Hotararea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2019 Publicata in MOR 631/30.07.2019; 30/07/2019 Colegiul Psihologilor
Legea 154/2019 pentru modificarea si completarea Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator publicata in MOR 623/26.07.2019 29/07/2019 Parlament
Legea 153/2019 pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 Codul muncii publicata in MOR 623/26.07.2019. TAG CODUL MUNCII 29/07/2019 Parlament
Legea 148/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala. Publicata in MOR 617/25.07.2019. Intra in vigoare din 28.07.2019 28/07/2019 Parlament
Legea 148/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala publicata in MOR 617/25.07.2019; 28/07/2019 Parlament
Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior, inregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 716/10.07.2019 . Publicat in MOR Partea VI nr. 122/24.07.2019. TAG CCM 24/07/2019 F.N.S. Alma Mater
Initiativa Legislativa Cetateneasca de amendare a legii electorale 208/2015 Publicata in MOR 595/19.07.2019. TAG DEMOCRATIE TAG INITIATIVE CETATENESTI 19/07/2019 Comitetul de Initiativa Legislativa
Legea 132/2019 pentru modificarea si completarea Legii 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri publicata in MOR 575/15.07.2019. TAG ZILIERI 18/07/2019 Parlament
Legea 131/2019 pentru modificarea Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice publicata in MOR 575/15.07.2019. TAG SALARII BUGETARI 18/07/2019 Parlament
Legea 135/2019 pentru modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice publicata in MOR 587/17.07.2019. TAG PENSII 17/07/2019 Parlament
Legea 127/2019 privind sistemul public de pensii. Publicata in MOR 563/9.07.2019. NOTA: Potrivit Art. 182, legea intra in vigoare incepand cu 1.09.2021 cu urmatoarele exceptii: Art. 139, Art. 145, Art. 148 alin. (2), Art. 157 alin. (2) și (5) si Art. 183 alin. (1), care intra in vigoare la 11.07.2019 / Art. 11.07.2019 cu exceptia Art. 86 alin. (2) lit. a), care intra in vigoare la 1.09.2019 / Art. art. 86 alin. (2) lit. b), care intra in vigoare la 1.09.2020 TAG PENSII 11/07/2019 Parlament
Hotararea 7/2019 pentru modificarea Normelor privind competentele profesionale, educatia, formarea si atestarea profesionala ale psihologilor cu drept de libera practica, aprobate prin Hotararea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2019 Publicata in MOR 570/11.07.2019; 11/07/2019 Colegiul Psihologilor
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ Publicata in MOR 555/5.07.2019 TAG PENSII TAG SALARII BUGETARI 05/07/2019 Guvern
Legea 93/2019 pentru aprobarea OUG 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in MOR 354/8.05.2019 08/05/2019 Parlament
OUG 111 / 8.12.2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor Actualizata cu Legea 89/2019 publicata in MOR 340/3.05.2019. TAG CCC TAG CONCEDII 03/05/2019 Guvern
HG 262/24.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati Publicata in MOR 333 / 2.05.2019 TAG DISCRIMINARE 02/05/2019 Guvern
Ordinul MMJS/INS nr. 635/1348/2019 pentru modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011. Publicat in MOR 308/19.04.2019. TAG COR 19/04/2019 Ministrul Muncii / INS
CLASIFICAREA OCUPATIILOR DIN ROMANIA 2019, COR 2019 - Actualizata cu Ordinul MMJS/INS 635/1348/2019 publicat in MOR 308/19.04.2019. TAG COR TAG XTW 19/04/2019 Ministrul Muncii / INS
Ordinul ministrului Educatiei Nationale si al ministrului Muncii si Justitiei Sociale nr. 3177/660/2019 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania Publicat in MOR 238/28.03.2019. TAG RNCP 28/03/2019 Ministrul Educatiei
Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3122/2019 privind stabilirea tipurilor de calificari profesionale de nivelurile 3 si 4 ale Cadrului national al calificarilor si a corespondentei dintre acestea, din cadrul aceluiasi profil la invatamantul liceal filiera tehnologica si din cadrul invatamantului profesional. Publicat in MOR 154 si 154 bis/27.02.2019 TAG RNCP 27/02/2019 Ministrul Educatiei
OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene – publicata in MOR 1116/29.12.2018 29/12/2018 Guvern
HG 937/2018 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Publicata in MOR 1045/10.12.2018. TAG SALARIU MINIM 10/12/2018 Guvern
HG 917/2018 privind aprobarea Registrului national al calificarilor profesionale din Romania Publicata in MOR 988/22.11.2018 TAG RNCP 22/11/2018 Guvern
OUG 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative; 14/11/2018 Guvern
Ordinul MMJS/INS nr. 1943/4869/2018 pentru modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011. Publicat in MOR 810/21.09.2018. TAG COR 21/09/2018 Ministrul Muncii / INS
CLASIFICAREA OCUPATIILOR DIN ROMANIA 2018, COR 2018 - Actualizare cu Ordinul MMJS/INS 1943/4869/2018 publicat in MOR 810/21.09.2018 + Ordinul MMFPS/INS nr. 1635/342/2018 publicat in MOR 566/5.07.2018. TAG COR TAG XTW 21/09/2018 Ministrul Muncii / INS
LEGEA 202/19.04.2002 republicata * privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati (*Republicata in MOR 326/5.05.2013 si actualizata cu Legea 229/2015, Legea 178/2018 si Legea 232/2018) TAG DISCRIMINARE TAG REPUBLICARI 09/08/2018 Parlament
Legea 190 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protectia datelor) 31/07/2018 Parlament
Ordinul MMFPS/INS nr. 1635/342/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul MMFPS/INS nr. 1832/856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – NIVEL DE OCUPATIE (SASE CARACTERE). Publicat in MOR 566/5.07.2018. TAG COR 05/07/2018 Ministrul Muncii / INS
Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European privind prelucrarea datelor cu caracter personal – aplicabil cu 25.05.2018 25/05/2018 Parlamentul European
Legea 88/2018 pentru aprobarea OUG 53/2017 privind modificarea si completarea Legii 53/2003 Codul muncii. TAG CODUL MUNCII 13/04/2018 Parlament
Legea 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca. TAG TELEMUNCA 05/04/2018 Parlament
HG 918/20.11.2013 privind aprobarea CADRULUI NATIONAL AL CALIFICARILOR. Publicata in MOR 734/28.11.2013 si ACTUALIZATA 2019 cu HG 132/2018 (MOR 273/28.03.2018) + HG 567/2015 (MOR 572/30.07.2015) + Rectificarea la Anexa 2 la HG 918/2013 (MOR 797/18.12.2013). TAG RNCP 28/03/2018 Guvern
HG 92/7.03.2018 pentru modificarea HG 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania – NIVEL GRUPA DE BAZA, conform Clasificării internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08. Publicata in MOR 235/16.03.2018. NOTA www.rauflorin.ro : HG 92/2018 modifica si inlocuieste Anexa „Structura Clasificării ocupaţiilor din România – NIVEL GRUPA DE BAZA din HG 1352/2010 . TAG COR 16/03/2018 Guvern
OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal bugetare (MOR 125/8.02.2018) 08/02/2018 Guvern
Ordinul 1168/2017-492/2018-3024/2018-3337/2017 privind incadrarea in activitatea de creare programe pentru calculator. MOR 52/18.01.2018 NOTA: Ordinul se abroga incepand cu 1.01.2023 prin intrarea in vigoare a noului Ordin 21813/6421/2246/4433/2022 privind încadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator. Publicat în MOR 1252/23.12.2022. TAG SCUTIRE DE IMPOZIT PE VENIT 01/02/2018 Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale
OUG 79/8.11.2017 – modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal 01/01/2018 Guvern
HG 905/14.12.2017 privind privind Registrul General de Evidenta a Salariatilor (REVISAL) 19/12/2017 Guvern
Ordinul MMFPS/INS nr. 1786/5384/9.11.2017 pentru modificarea si completarea COR. Publicat in MOR 909/21.11.2017. TAG COR 21/11/2017 Ministrul Muncii / INS
CLASIFICAREA OCUPATIILOR DIN ROMANIA 2017, COR 2017 - Actualizare cu Ordinul MMFPS/INS nr. 1786/5384/2017 publicat in MOR 909/21.11.2017. TAG COR TAG XTW 21/11/2017 Ministrul Muncii / INS
OUG 82/8.11.2017 privind modificarea si completarea unor acte normative 16/11/2017 Guvern
OUG 55/2017 – modificarea si completarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. TAG CCC TAG CONCEDII 12/08/2017 Guvern
OUG 53/2017 – modificarea si completarea Legii 53/2003 – Codul Muncii. TAG CODUL MUNCII 07/08/2017 Guvern
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice – publicata in MOR 492/28.07.2017. In vigoare cu 1.07.2017. TAG SALARII BUGETARI 01/07/2017 Parlament
Legea 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 01/07/2017 Parlament
Legea 16/17.03.2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale TAG MUNCA IN STRAINATATE 20/05/2017 Parlament
Ordinul MMJS/INS nr. 198/1938/14.02.2017 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011. Publicat in MOR 229/4.04.2017. TAG COR 04/04/2017 Ministrul Muncii / INS
Ordinul 872/5932/2284/2903 pe 2016 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator – aplicabil cu 1.02.2017 01/02/2017 Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale
Initiativa legislativa cetateneasca nr. 1288 / 13.12.2016 referitoare la proiectul privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc (Szekelyfold – Terra Siculorum) publicata in Monitorul Oficial 66/26.01.2017. TAG DEMOCRATIE TAG INITIATIVE CETATENESTI 26/01/2017 Comitetul de Initiativa Legislativa
OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. 06/01/2017 Guvern
Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca – actualizata la 11.09.2016 cu Legea 195/2015 11/09/2016 Parlament
HG 449/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. TAG CCC TAG CONCEDII 01/07/2016 Guvern
Ordinul MMFPSPV 1099/23.06.2016 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea 66/2016 pentru modificarea si completarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. TAG CCC TAG CONCEDII 23/06/2016 Ministrul Muncii
Ordinul MMFPS/INS nr. 936/448/ 2016 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS/INS nr. 1832/856/2011. Publicat in MOR 421/3.06.2016. TAG COR 03/06/2016 Ministrul Muncii / INS
CLASIFICAREA OCUPATIILOR DIN ROMANIA 2016, COR 2016 Actualizare cu Ordinul MMFPSPV / INS nr. 936/448 publicat in in MOR 421/3.06.2016. TAG COR TAG XTW 03/06/2016 Ministrul Muncii / INS
Ordinul MF 52 / 4.01.2016 – Aprobarea Calculatorului pentru Determinarea Deducerii Personale Lunare incepand cu ianuarie 2016 25/01/2016 Ministrul Finantelor Publice
LEGEA DIALOGULUI SOCIAL 62/2016 actualizata la 17.01.2016 cu Legea 1/2016 – format *.pdf 17/01/2016 Parlament
Legea 1/2016 de modificare si completare a Legii dialogului social nr. 62/2011.pdf 17/01/2016 Parlament
Ordinul MMPSPV/INS nr. 513/13.11.2015 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011. Publicat in MOR 892/27.11.2015. TAG COR 27/11/2015 Ministrul Muncii / INS
OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca aprobata cu modificari prin Legea 25/2004, actualizata cu OUG 158/2005 si Legea 154 / 18 .06.2015 – format *.pdf 22/06/2015 Guvern
Ordinul 123/123/2015 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS/INS 1832/856/2011. Publicat in MOR 161/9.03.2015. TAG COR 09/03/2015 Ministrul Muncii / INS
CLASIFICAREA OCUPATIILOR DIN ROMANIA 2015, COR 2015 - Actualizata cu Ordinul MMFPS/INS nr. 123/123/2015 publicat in MOR 161/9.03.2015. TAG COR TAG XTW 09/03/2015 Ministrul Muncii / INS
Ordinul 1419/328/2014 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011. Publicat in MOR 631/28.08.2014. TAG COR 28/08/2014 Ministrul Muncii / INS
Ordinul 190/76/2014 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011. Publicat in MOR 160/05.03.2014. TAG COR 05/03/2014 Ministrul Muncii / INS
HG 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08 REPUBLICATA in temeiul art. V din HG 1116/2013 pentru modificarea si completarea HG 1352/2010. TAG COR TAG REPUBLICARI 25/12/2013 Guvern
HG 1116/2013 pentru modificarea si completarea HG 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania – NIVEL GRUPA DE BAZA, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08. Publicata in MOR 836/24.12.2013. TAG COR 24/12/2013 Guvern
Ordinul MMFPS/INS nr. 2176/931/30.10.2013 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011. Publicat in MOR 692/13.11.2013. TAG COR 13/11/2013 Ministrul Muncii / INS
Ordinul MMFPSPV 150/25.01.2013 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011. Publicat in MOR 78/6.02.2013. TAG COR 06/02/2013 Ministrul Muncii / INS
OUG 17/2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate. Publicata in MOR 336/18.05.2012 NOTA: Intemeiata pe Deciziile CCR 223/2012 si 224/2012, OUG 17/2012 reglementeaza recalcularea si restituirea CASS retinute neconstitutional din pensii. Vezi si Deciziile CCR 223/2012 si 224/2012 TAG PENSII 21/05/2012 Guvern
Deciziile CCR 223/2012 si 224/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii. Publicate in MOR 256/18.04.2012. NOTA: pe cele 2 Decizii a fost intemeiata OUG 17/2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate, publicata in MOR 336/18.05.2012 TAG PENSII 18/05/2012 CCR
Ordinul MMFPS/INS 177/81/2012 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011. Publicat in MOR 128/22.02.2012. TAG COR 22/02/2012 Ministrul Muncii / INS
Tabel comparativ COR ISCO 88 - ISCO 08. TAG COR TAG XTW 08/08/2011 Ministrul Muncii / INS
Ordinul MMFPS/INS nr. 1832/856/ 8.08.2011 privind aprobarea COR – NIVEL DE OCUPATIE (6 CARACTERE). Publicat in MOR 561/8.08.2011. (VARIANTA MOR). TAG COR 08/08/2011 Ministrul Muncii / INS
Clasificarea Ocupatiilor din Romania, COR 2011 _ ORDINE CRESCATOARE CODURI conform Ordin MMPS/INS 1832 / 856 / 8.08.2011 publicat in MOR 561/8.08.2011. TAG COR 08/08/2011 Ministrul Muncii / INS
HG 1352/23.12.2010: Structura COR – NIVEL GRUPA DE BAZA – conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor (ISCO 08) valabila cu 1.01.2011. TAG COR 01/01/2011 Guvern
ORDIN 605/15.10.2008 privind actualizarea Clasificarii Produselor si Serviciilor asociate Activitatilor – CPSA 22/12/2008 Institutul National de Statistica
ORDIN 337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN 03/05/2007 Institutul National de Statistica
Ordinul comun al MMSS/INS nr. 270/273/12.062002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea Ocupatiilor din Romania. In vigoare cu 22.07.2002. LAST UPDATE: ABROGAT cu 10.02.2022 prin ORDINUL MMSS/INS nr. 37/83/2022 pentru aprobarea Procedurii de Actualizare a Clasificarii Ocupatiilor din Romania, publicat in MOR 140/10.02.2022 TAG COR 22/07/2002 Ministrul Muncii / INS
ACT NORMATIV APLICABIL INCEPAND CU EMITENT LINK
Cuvinte cheie pentru agregarea informatiei

TAG ANGAJARE STRAINI / TAG CCM / TAG CODUL MUNCII / TAG CONCEDII / TAG CONTINGENT / TAG COR / TAG DATORIE EXTERNA / TAG DEMOCRATIE / TAG DIALOG SOCIAL / TAG DISCRIMINARE / TAG ECHIVALARE FUNCTII PUBLICE / TAG KURZABEIT / TAG MANAGEMENTUL RU / TAG MUNCA IN DOMENIUL MARITIM / TAG MUNCA IN STRAINATATE / TAG NIVEL DE TRAI REZONABIL / TAG PENSII / TAG PNRR / TAG PRESTATOR CASNIC / TAG RECRUTARI / TAG REPUBLICARI / TAG ROMANIA EDUCATA / TAG RNCIS / TAG RNCP / TAG SALARII BUGETARI / TAG SALARIU MINIM / TAG SCUTIRE DE IMPOZIT PE VENIT / TAG SSM / TAG STANDARDE OCUPATIONALE / TAG TELEMUNCA / TAG ZILIERI.

Statistici care ne influenteaza Viata

Statisticile abordeaza domenii de interes pentru HR, Manageri si Angajati.
Ele apar sub forma unor Grafice Interactive care afiseaza valorile la trecerea mouseului peste serii.

Cum arata Jobul Perfect pentru dvs.?

Inainte de a vedea cum arata Jobul Perfect pentru dvs., evaluati cu ACEST TEST ( clic!) in ce masura sunteti multumit(a) de Actualul Job.
Ok, acum ca stiti cum stau lucrurile, folositi ACEST LINK ( clic!) pentru a accesa Tool-ul nostru de Orientare in cariera.

Iata cateva shortcut-uri utile daca va cautati un Job:

FIRME DE RECRUTARE /// RNCIS – Registrul National al Calificarilor din Invatamanul Superior /// RNCP – Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania /// RNPP – Registrul National al Programelor Postuniversitare

Doriti sa va dezvoltati?


Pentru cei interesati de dezvoltarea Inteligentei Emotionale, ofer mai jos, prin generozitatea Echipei Mind Architect, un link catre materiale gratuite care va pot ajuta sa va intelegeti mai bine pe dvs. si pe cei din jurul dvs.:

PODCASTURI GRATUITE

Iata cateva sugestii de podcasturi:
Sezonul 1
Introducere in Arhitectura Cerebrala.
Calaretul si elefantul din capul fiecaruia dintre noi.
Trepiedul vietii: creier, minte si relatii.
Cum sa tii Elefantul sub control, cu doar cinci butoane universale.
Sezonul 6
De ce Inteligenta este mai mult decat IQ si cum arata Inteligenta Emotionala.
Rusinea, emotia care te face sa te ascunzi in spatele cortinei.
Frica, prieten sau dusman?
”Nu ai de sa fii trist”, indemnul care ne poate impiedica sa metabolizam pierderi.
Anxietatea, semnalul de alarma al psihicului.
Cum transformam Furia din forta destructiva in instrument pentru asertivitate.
De ce Aprecierea si Recunostinta merg mana in mana.
Importanta emotiilor in organizatii.

Aveti ceva de spus?

Comentariile si intrebarile dvs. pot fi trimise pe email florin.rau@gmail.com
Succes in ce faceti!
Florin RAU