Articole, Resurse Umane

Numarul de Pensionari

LAST UPDATE: 7.12.2022
Numarul de Pensionari testeaza echilibrul si bunastarea unei societati.
Prezenta Analiza cuantifica influenta fiecarei componente in scaderea sau cresterea Numarului de Pensionari si evidentiaza bufferele de scadere disponibile in viitor.

Numarul de Pensionari, cuprinde totalitatea Pensionarilor, indiferent de Sistemul de Pensii*) din care provin.

_____________
*) Exista urmatoarele Sisteme:
1) Sistemul Public, compus din Asigurari Sociale de STAT + Fostul Sistem pentru AGRICULTORI + MApN, MAI, SRI + Ajutorul Social tip Pensie + I.O.V.R;
2) Sisteme neintegrate Sistemului Public, din care fac parte pensionarii din evidenta Casei de Asigurari a AVOCATILOR / Ministerului Culturii-CULTE

1. Numarul de Pensionari in perioada DEC. 2015 – NOV. 2022

Analiza*) privind Numarul de Pensionari**) este construita pe informatii publice CNPP si INS oferite in baza Licentei pentru Guvernare Deschisa v1.0.

__________
*) Analiza cuprinde:
A) Grafice interactive care afiseaza valori la trecerea mouseului peste serii si permit dezactivarea / reactivarea seriilor prin click pe numele din Legenda;
B) Analize comparative tip: 1) Luna curenta vs. DEC.2015, 2) Evolutii Anuale si 3) Luna curenta vs. Luna anterioara.
**)Cifrele se refera la Numarul fizic de Pensionari (NU la Numarul mediu). Pentru simplificarea exprimarii, folosim notiunea de Numar de Pensionari in loc de Numar fizic de Pensionari.

1.1 Conditionari privind disponibilitatea datelor. Reguli de calcul

Numarul de Pensionari (TOTAL) poate fi calculat doar pentru luna DEC. a fiecarui an, din cauza indisponibilitatii datelor pentru pensionarii MApN+MAI+SRI1) / Ministerului Culturii-CULTE2) / Casei de Asigurari a Avocatilor.3)
De aceea, ca data de start a Analizei am ales luna DEC. 2015.

_______________
1) Casele de Pensii Sectoriale MApN, MAI, SRI nu publica informatii despre Numarul de Pensionari.
Totusi, coreland Cercetarile Statistice anuale publicate de INS cu Informatiile lunare publicate de CNPP, am reusit sa calculam Numarul de Pensionari MApN+MAI+SRI la data de 31.12 pentru perioada 2015-2021;
2) Numarul de Pensionari din evidenta Ministerului Culturii-CULTE la data de 31.12 a anilor 2015-2021 l-am extras din Cercetarile Statistice anuale publicate de INS;
3) Numarul de pensionari din evidenta Casei de Asigurari a Avocatilor la data de 31.12 a anilor 2015-2021 l-am extras din Cercetarile Statistice anuale publicate de INS.

Avem cifre certe privind Numarul de Pensionari (TOTAL) din lunile DEC., pentru anii 2015-2021.

Pentru aducerea la zi a intervalului de analiza, am estimat astfel Numarul de Pensionari din NOV.2022:
1) Pentru cele 3 sisteme fara informatii disponibile MApN+MAI+SRI / CULTE / AVOCATI, am inghetat Numericul, la nivelul lunii DEC.2021. Practic ele vor aparea cu crestere 0 in NOV.2022 fata de DEC.2021.
In DEC.2021 ele constituiau 4% din TOTAL Numar, deci vor influenta nesemnificativ estimarea;
2) Pentru celelate 3 Sisteme de pensionare Asigurari Sociale de Stat / Fostul Sistem al Agricultorilor / I.O.V.R., am folosit cifrele de numeric publicate de CNPP. In DEC.2021 ele aveau o pondere de 96% in TOTAL Numar.

1.2 Analiza si Concluzii

Pentru concizie, prezentam tabelar Analiza si Concluziile privind Numarul de Pensionari si rezervele bufferelor de scadere.

NUMARUL TOTAL DE PENSIONARI
DEC. 2015 - NOV. 2022
EVOLUTIE NR. TOTAL PENSIONARI
DEC. 2015 - NOV. 2022
DEFALCAREA EVOLUTIEI NR. TOTAL
PE SISTEME DE PROVENIENTA
Important la citirea graficului: Intrucat valorile seriilor variaza foarte mult (de la milioane la cateva mii), unele serii nu se vad in grafic desi sunt mentionate in Legenda. Pentru a le vizualiza, dezactivati seriile cu valori foarte mari prin click pe numele din Legenda. Pentru reactivare, repetati clickul pe numele seriilor.
CONCLUZIE:
Numarul TOTAL de Pensionari are un trend descrescator.

Evolutiile comparative (pe Total si Componente) sunt analizate in sectiunile urmatoare prin prisma a 3 Repere:
A) DEC. curent vs. DEC. 2015;
B) Evolutii Anuale;
C) DEC. curent vs. DEC. anterior.

Pentru a facilita urmarirea componentelor, fiecare analiza a preluat culoarea componentei din graficul de Defalcare a Evolutiei pe Sisteme de Provenienta.
Componentele, in ordine descrescatoare in functie de ponderea lor in TOTAL DEC. 2021, sunt:

1) Asigurarile Sociale de STAT (include si Ajutorul Social tip Pensie care este infim ca numeric): 91.81% ;
2) Fostul sistem al AGRICULTORILOR: 4.22% ;
3) MApN+MAI+SRI: 3.81% ;
4) Ministerul Culturii-CULTE: 0.07% ;
5) Pensionarii din evidenta Casei de Asigurari a AVOCATILOR: 0.07% ;
6) I.O.V.R.: 0.01% ;
TABEL SURSA DATE
Data TOTAL PENSIONARI, (Nr. Fizic) ASIGURARI SOCIALE DE STAT* (Nr. Fizic) Fostul Sistem pt. AGRICULTORI (Nr. Fizic) MApN + MAI + SRI (Nr. Fizic) Ministerul Culturii - CULTE*  (Nr. Fizic) Casa de Asigurari a AVOCATILOR (Nr. Fizic) PENSIONARI I.O.V.R.** (Nr. Fizic) OBSERVATII
31.12.2015 5.289.793 4.686.679 443.131 151.711 2.805 2.536 2.931 * Include si Beneficiarii de Ajutor Social tip Pensie (Ajutorul Social tip Pensie se plateste in acord cu legislatia in vigoare din Fondul de Asigurari Sociale de Stat);

** Beneficiarii de pensii IOVR (Invaliditate si Urmas) primesc drepturi potrivit Legii 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, completata cu Legea 44/1994.

Cifrele rosii din luna NOV. 2022 sunt cele folosite in estimare (au fost inghetate la nivelul lunii DEC. 2021 din cauza indisponibilitatii datelor).
31.12.2016 5.247.379 4.680.966 399.706 158.707 2.932 2.737 2.331
31.12.2017 5.230.406 4.691.652 357.049 173.879 3.091 2.916 1.819
31.12.2018 5.192.880 4.690.199 319.298 175.573 3.221 3.116 1.473
31.12.2019 5.140.756 4.672.413 283.289 177.292 3.345 3.250 1.167
31.12.2020 5.122.122 4.680.658 250.710 182.936 3.492 3.372 954
31.12.2021 5.043.972 4.631.216 212.856 192.130 3.588 3.466 716
30.11.2022 4.987.943 4.605.232 182.982 192.130 3.588 3.466 545
EVOLUTIA SCADERII NR.TOTAL DE PENSIONARI
DEC. 2015 - NOV. 2022
SCADERE TOTAL PENSIONARI
(DEC. CURENT VS. DEC.2015)
SCADERE TOTAL PENSIONARI
(PE ANI)
SCADERE TOTAL PENSIONARI
(DEC. CURENT VS. DEC.ANTERIOR)
CONCLUZII
Numarul TOTAL de Pensionari, SCADE de la 5.289.793 in DEC.2015 la 5.043.972 in DEC. 2021 (-245.821), si respectiv la un estimat*) de 4.987.943 in NOV.2022 (-301.850).

*) Reamintim ca cifrele din DEC. sunt certe, iar cifra din NOV. 2022 este estimata prin inghetarea cresteriilor 11 LUNI 2022 din MApN, MAI, SRI, AVOCATI si CULTE.

Scaderea de -245.821 pensionari pe TOTAL:
1) este accentuata de trendurile descrescatoare ale Pensionarilor din Asigurarile Sociale de Stat (-55.463), din Fostul Sistem pentru Agricultori (-230.275) si din I.O.V.R (-2.215),
2) este diminuata de trendurile crescatoare din MApN+MAI+SRI*) (+40.419), Ministerul Culturii-CULTE (+783) si respectiv al beneficiarilor Casei de Asigurari a Avocatilor (+930).
EVOLUTIA SCADERII NR. DE PENSIONARI DIN ASIGURARILE SOCIALE DE STAT*
DEC. 2015 - NOV. 2022
SCADERE DIN ASIGURARI SOCIALE DE STAT*
(DEC. CURENT VS. DEC.2015)
SCADERE DIN ASIGURARI SOCIALE DE STAT*
(PE ANI)
SCADERE DIN ASIGURARI SOCIALE DE STAT*
(DEC. CURENT VS. DEC. ANTERIOR)
SCADERE DIN ASIGURARI SOCIALE DE STAT*
(LUNA CURENTA vs. LUNA ANTERIOARA)
Intrucat CNPP publica date lunar, pentru a imbunatati calitatea analizei, rafinam imaginea scaderii reprezentand scaderile lunare pe toate lunile din intervalul analizat: DEC.2015 - NOV.2022
In Asigurarile Sociale de Stat*, exista alternante de scaderi si cresteri lunare, dar ponderea principala este detinuta de scaderi incepand cu IAN. 2021.

Nr. de Pensionari din Asigurarile Sociale de Stat* scade cu -55.463 persoane din DEC.2015 pana in DEC. 2021 si respectiv cu -81.447 persoane din DEC.2015 pana in NOV. 2022.

Pentru viitorul apropiat, exista un buffer de scadere tinand cont de numarul relativ mare de pensionari din segmentele de varsta 80-84 si peste 85 de ani (vezi Graficul cu Distributia Populatiei pe Grupe de Varsta la 1.07.2022 din sectiunea „1.3 Actiuni viitoare obligatorii pentru guvernanti”).
Totusi, buferul de scadere va fi complet insuficient pentru acoperirea cresterilor viitoare aferente pensionarilor din generatia „Decreteiilor” – vezi acelasi Grafic mentionat anterior.

* Reamintim ca in Asigurarile Sociale de Stat am inclus si Ajutorul Social tip Pensie care are un numeric infim.
EVOLUTIA SCADERII NR. DE PENSIONARI DIN FOSTUL SISTEM AL AGRICULTORILOR
DEC. 2015 - NOV. 2022
SCADERE DIN FOSTUL SISTEM AL AGRICULTORILOR
(DEC. CURENT VS. DEC.2015)
SCADERE DIN FOSTUL SISTEM AL AGRICULTORILOR
(PE ANI)
SCADERE DIN FOSTUL SISTEM AL AGRICULTORILOR
(DEC. CURENT VS. DEC. ANTERIOR)
SCADERE DIN FOSTUL SISTEM AL AGRICULTORILOR
(LUNA CURENTA vs. LUNA ANTERIORA)
Intrucat CNPP publica date lunar, pentru a imbunatati calitatea analizei, rafinam imaginea scaderii reprezentand scaderile lunare pe toate lunile din intervalul analizat: DEC.2015 - NOV.2022
Se observa trendul dramatic descrescator al Numarului de Pensionari proveniti din fostul Sistem pentru Agricultori.

Scazand de la 443.131 in DEC. 2015 la 212.856 in DEC. 2021 (-230.275 persoane) si respectiv la 182.982 in NOV. 2022 (-260.149 persoane), aceasta categorie are cea mai mare contributie in scaderea Numarului TOTAL de Pensionari.

In acelasi timp trebuie remarcat ca buffer-ul de scadere se epuizeaza rapid, ceea ce va constitui o mare problema pentru viitor!
EVOLUTIA CRESTERII NR. DE PENSIONARI DIN MApN + MAI + SRI
DEC. 2015 - NOV. 2022
CRESTERE DIN MApN + MAI + SRI
(DEC. CURENT VS. DEC.2015)
CRESTERE DIN MApN + MAI + SRI
(PE ANI)
CRESTERE DIN MApN + MAI + SRI
(DEC. CURENT VS. DEC. ANTERIOR)
CONCLUZII
IMPORTANT:
1) Asa cum am mentionat deja in articol, fiind stat in stat, Casele de Pensii Sectoriale MApN, MAI, SRI nu publica transparent informatii despre numarul de pensionari proveniti din MApN+MAI+SRI.
Totusi, coreland Cercetarile Statistice anuale publicate de INS cu Informatiile lunare publicate de CNPP, am reusit sa calculam numarul fizic de pensionari MApN+MAI+SRI la data de 31.12 a anului pentru perioada 2015-2021.
2) Reamintim ca in estimarea lui NOV. 2022, neavand cifre am preferat sa consideram o Cresterea 0 pe primele 11 luni 2022, desi este posibil ca aceasta sa fie undeva in intervalul 4.000-10.000 de persoane.
Corectia o vom face in 2023 dupa publicarea Cercetarii Statistice anuale pentru anul 2022 de catre INS.

CONCLUZII:
La 31.12.2021, Numarul Fizic de Pensionari MApN+MAI+SRI creste cu 40.419 persoane fata de 31.12.2015 (192.130 vs. 151.711) si cu 9.194 persoane fata de 31.12.2020 (192.130 vs. 182.936)!

Explicatia trendului constant crescator: iesind la pensie la varste “fragede” (in anumite conditii chiar si la 45 de ani!), numarul deceselor in randul pensionarilor MApN+MAI+SRI este mult redus comparativ cu cel al pensionarilor neprivilegiati din celelalte sisteme care ies la pensie la 65 de ani (practic un pensionar privilegiat castiga suplimentar 20 de ani de pensie fata de ceilalti pensionari – inechitate strigatoare la cer care trebuie sa inceteze prin schimbarea legislatiei in sensul modificarii varstei de pensionare si calcularea cuantumului pensiei in functie de intreaga perioada de Contributivitate)
EVOLUTIA SCADERII NR. DE BENEFICIARI I.O.V.R
DEC. 2015 - NOV. 2022
SCADERE I.O.V.R.
(DEC. CURENT VS. DEC.2015)
SCADERE I.O.V.R.
(PE ANI)
SCADERE I.O.V.R.
(DEC. CURENT VS. DEC. ANTERIOR)
SCADERE I.O.V.R.
(LUNA CURENTA VS. LUNA ANTERIOARA)
Intrucat CNPP publica date lunar, pentru a imbunatati calitatea analizei, rafinam imaginea scaderii reprezentand scaderile lunare pe toate lunile din intervalul analizat: DEC.2015 - NOV.2022
Se observa trendul dramatic descrescator al Numarului de beneficiari I.O.V.R.
Scazand de la 2.931 in DEC. 2015 la 545 in NOV. 2022 (-2.386 persoane), aceasta categorie a contribuit constant la scaderea Numarului TOTAL de Pensionari.
Intrucat la finalul lunii NOV. 2022 au mai ramas doar 545 beneficiari I.O.V.R., rezulta ca buffer-ul de scadere se epuizeaza rapid, ceea ce va constitui o mare problema pentru evolutia Numarului Total de Pensionari in viitor!
EVOLUTIA CRESTERII NR. DE PENSIONARI DIN EVIDENTA MIN. CULTURII-CULTE
DEC. 2015 - NOV. 2022
CRESTERE CULTE
(DEC. CURENT VS. DEC.2015)
CRESTERE CULTE
(PE ANI)
CRESTERE CULTE
(DEC. CURENT VS. DEC. ANTERIOR)
CONCLUZII
IMPORTANT:
1) Pensionarii din evidenta Ministerului Culturii-CULTE nu tin de Sistemul Public de Pensii, ei facand parte dintr-un sistem neintegrat Sistemului Public.
Totusi am prezentat evolutia lor tinand cont ca in statisticile INS sunt inclusi in Numarul Total de Pensionari.
2) Asa cum am mentionat deja in articol, nu exista informatii lunare cu privire la numarul de pensionari din evidenta Ministerului Culturii-CULTE.
Singururele locuri in care apare numarul fizic existent in luna Decembrie sunt Cercetarile Statistice anuale publicate de INS. De acolo am extras informatiile pt 2015-2021.
3) Reamintim ca in estimarea lui NOV. 2022, neavand cifre am preferat sa consideram o Cresterea 0 pe primele 11 luni 2022, desi este posibil ca aceasta sa fie undeva in intervalul 90-150 persoane.
Corectia o vom face in 2023 dupa publicarea Cercetarii Statistice anuale pentru anul 2022 de catre INS.

CONCLUZII:
La 31.12.2021, Numarul Fizic de Pensionari din evidenta Ministerului Culturii-CULTE creste cu 783 persoane fata de 31.12.2015 (3.588 vs. 2.805) si cu 96 persoane fata de 31.12.2020 (3.588 vs. 3.492)!
EVOLUTIA CRESTERII NR. DE PENSIONARI DIN EVIDENTA CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR
DEC. 2015 - NOV. 2022
CRESTERE PENSIONARI CASA DE ASIG. A AVOCATILOR
(DEC. CURENT VS. DEC.2015)
CRESTERE PENSIONARI CASA DE ASIG. A AVOCATILOR
(PE ANI)
CRESTERE PENSIONARI CASA DE ASIG. A AVOCATILOR
(DEC. CURENT VS. DEC.ANTERIOR)
CONCLUZII
IMPORTANT:
1) Pensionarii din evidenta Casei de Asigurari a Avocatilor nu tin de Sistemul Public de Pensii, ei facand parte dintr-un sistem neintegrat Sistemului Public.
Totusi am prezentat evolutia lor tinand cont ca in statisticile INS sunt inclusi in Numarul Total de Pensionari.
2) Asa cum am mentionat deja in articol, nu exista informatii lunare cu privire la numarul de pensionari din evidenta Casei de Asigurari a Avocatilor.
Singururele locuri in care apare numarul fizic existent in luna Decembrie sunt Cercetarile Statistice anuale publicate de INS. De acolo am extras informatiile pt 2015-2021.
3) Reamintim ca in estimarea lui NOV. 2022, neavand cifre am preferat sa consideram o Cresterea 0 pe primele 11 luni 2022, desi este posibil ca aceasta sa fie undeva in intervalul 90-150 persoane.
Corectia o vom face in 2023 dupa publicarea Cercetarii Statistice anuale pentru anul 2022 de catre INS.

CONCLUZII:
La 31.12.2021, Numarul Fizic de Pensionari din evidenta Casei de Asigurari a Avocatilor creste cu 930 persoane fata de 31.12.2015 (3.466 vs. 2.536) si cu 94 persoane fata de 31.12.2020 (3.466 vs. 3.372)!

1.3 Actiuni viitoare obligatorii pentru guvernati

Pe baza:
1) Rezultatelor Analizei Numarului de Pensionari / Estimarii bufferelor de scadere pe care se poate miza in viitor si 2) Graficelor INS de distributie a populatiei pe grupe de varsta, trebuie facuta Proiectia in viitor a Numarului de Pensionari. Astfel se vor putea defini si implementa Strategiile pentru Crearea si Mentinerea Echilibrelor economico-sociale, capabile sa Suporte evolutia seniorilor.

Orice amanare, va accentua dezechilibrele majore cu care Romania se confrunta acum din cauza actiunilor iresponsabile ale politicienilor incompetenti si prosti de-a dreptul.

Ma refer la (vezi si graficele de sustinere):

1) Lipsa locurilor de munca (locuri care ar genera incasari la bugetul de CAS);
2) Emigrarea a peste 4 milioane de romani care, dezgustati de coruptie si saracie, muncesc si contribuie la bugetele de CAS ale altor tari;
3) Pagubirea bugetului de CAS prin stergerea periodica a datoriilor firmelor de stat nepeformante conduse de manageri incompetenti numiti politic;
4) Scaderea drastica a natalitatii si cresterea numarului de decese care influenteaza negativ raportul tineri-varstnici;
5) Dezastrul din Educatie care formeaza analfabeti functionali care nu-si gasesc locul in economia reala;
6) Dezastrul din Sistemul de Sanatate care influenteaza negativ Sanatatea Fortei de Munca, reducandu-i sansele de a lucra o perioada mai indelungata;
7) Imposibilitatea angajarii in mediul privat a persoanelor care depasesc 55-60 de ani din cauza lipsei de performanta asociata inaintarii in varsta;
8) Iesirea la pensie la 45-50 de ani a personalului din institutiile de forta si justitie „epuizat” de atata „responsabilitate” si „efort” si care se reangajeaza imediat dupa pensionare;
9) Legiferarea unui sistem discriminatoriu de pensii, fara nicio legatura cu contributivitatea, pentru sistemele de forta si justitie;
10) Nivelul foarte mic al salariului minim pe economie care aduce contributii mici la bugetul de CAS;
11) Indatorarea externa a tarii cu 141.41 miliarde de Euro, miliarde neregasite in investitii si locuri de munca care sa genereze Dezvoltare si Venituri pentru returnarea Datoriei.

DISTRIBUTIA POPULATIE PE GRUPE VARSTA LA 1.07.2022
(Raport INS emis in 28.10.2022)
SPORUL NATURAL NEGATIV 2012-AUG.2022
(Raport INS emis in 10.10.2022)
NUMARUL TOTAL DE PENSIONARI SPECIALI DEFALCAREA PE CATEGORII A PENSIONARILOR SPECIALI
PENSII SPECIALE MEDII NESIMTITE PLATITE IN OCT. 2022 vs. PENSIA MEDIE DIN SISTEMUL PUBLIC COST PENSII SPECIALE SUPORTAT DE LA BUGETUL DE STAT NOV. 2015 - OCT 2022: 1.455 MLD. EURO
DEFALCAREA CELOR 1.455 MLD EURO PE ANI SI CATEGORII DE BENEFICIARI DATORIA EXTERNA BRUTA [MILIARDE EURO]
1.4 Actiuni viitoare obligatorii pentru societatea civila

Toate problemele cu care se confrunta acum societatea romaneasca din cauza incompetentei clasei politice (mentionate in sectiunea 1.3), nu ar fi posibile daca societatea civila ar reactiona la timp.
Lipsa de reactie i-a incurajat sa promoveze in posturi cheie oameni din ce in ce mai incompetenti si obedienti din cercurile lor de interese. I-a incurajat sa devina din ce in ce mai aroganti si mai agresivi si sa distruga orice echilibru economic si social.
De aceea, macar in ceasul al 12-lea, noi, societatea civila din care si eu si dumneavoastra facem parte, trebuie sa reactionam. Sa obligam prin reactia noastra politicienii, sa faca ce trebuie facut pentru societate, nu pentru interesele lor de grup.

2. Sectiune de descretit fruntea

Daca ati avut rabdare si ati ajuns pana aici, inseamna ca meritati un bonus!
Iata cum decurge un Inteviu intre 2 „profesionisti”!

3. Linkuri utile

Doriti o schimbare de job dar nu ati reusit inca?
Pregatiti-va cu
Testele noastre de Selectie oferite gratuit (click!)
Iata cateva shortcut-uri care de asemenea va pot ajuta:
FIRME DE RECRUTARE /// MUNCA IN DOMENIUL MARITIM /// COR 2022 /// PRESTATORUL CASNIC /// RNCIS – Registrul National al Calificarilor din Invatamanul Superior /// RNCP – Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania ///