Legislatie, Resurse Umane

OUG 53/2023

OUG 53/2023 pentru stabilirea unor masuri privind salarizarea personalului din sistemul national de invatamant de stat a fost publicata in MOR 487/1.06.2023.

OUG 53/2023 modifica Anexa nr. I cap. I lit. A din Legea-cadru 153 /2017, introducand urmatoarele trei noi alineate la Art. I din OUG 168/2022 (MOR 1186/912.2022):

(12) Incepand cu data de 1.06.2023 , prin derogare de la dispozitiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru 153 /2017, salariile de baza ale personalului care ocupa functiile prevazute in anexa nr. I cap. I lit. A la aceeasi lege se stabilesc la nivelul salariilor de baza prevazute de aceasta lege pentru anul 2022.
(13) Incepand cu data de 1.06.2023 , prin derogare de la dispozitiile art. 12 alin (2) din Legea-cadru 153 /2017, salariile de baza aflate in plata pentru personalul didactic auxiliar din cadrul bibliotecilor universitare , precum si pentru celelalte categorii de functii prevazute in anexele la Legea-cadru 153 /2017, si care au calitatea de personal didactic auxiliar, conform Legii educatiei nationale nr. 1/ 2011, si care isi desfasoara activitatea in sistemul national de invatamant se majoreaza cu suma de 1.000 de lei fiecare.
(14) Incepand cu data de 1.06.2023 , prin derogare de la dispozitiile art. 12 alin (2) din Legea-cadru 153 /2017, salariile de baza stabilite potrivit alin . (11) pentru personalul nedidactic din sistemul national de invatamant se majoreaza cu suma de 400 de lei fiecare.

ALTE CRESTERI SALARIALE CU 1.06.2023

Incepand cu data de 1.06.2023 prin OUG 45/2023 pentru completarea art. I din OUG 168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative ( publicata in MOR 466/26.05.2023) s-au majorat si salariile de baza ale bugetarilor din anexa VIII a Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin stabilirea salariilor de baza la nivelul salariilor de baza prevazute de aceasta lege pentru anul 2022.

ANEXA VIII se refera la FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE „ADMINISTRATIE“:

I. Administratia publica centrala

( functii publice de stat, stabilite si avizate potrivit legii in cadrul aparatului Administratiei Prezidentiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Romane, al Avocatului Poporului, al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al Consiliului Concurentei, al Curtii de Conturi, al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, al Consiliului National al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Nationale de Pensii Publice, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, al Inspectiei Muncii, al Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si structurilor subordonate, al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului si structurilor subordonate, al Autoritatii pentru Reforma Feroviara, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si unitatilor subordonate, al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, organismele intermediare pentru programe operationale, precum si pentru functiile publice corespunzatoare inaltilor functionari publici din cadrul institutiei prefectului)

II. Personalul din unitatile teritoriale

(functii publice teritoriale stabilite si avizate potrivit legii din cadrul institutiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si din structurile teritoriale ale Academiei Romane)