Constantin Nemes

Dimitrie Gusti, o lumină pentru sociologia românească (4)

Lucrarea noastră încearcă să se constituie într-un îndemn pentru lecturarea lucrărilor din domeniul științelor sociale, în special celor dedicate sociologiei. Ne-am străduit să o facem mai interesantă, chiar dacă am deviat de la subiectul propus prin titlu și cuprinsul anunțat.
Dată fiind vastitatea subiectului, ne-am limitat la foarte puțin din bibliografia studiată, dar am prezentat fragmente din lucrări aparținând specialiștilor în domeniu care ni s-au părut a fi mai accesibile cititorului neavizat, dar dornic de cunoaștere.

Dimitrie Gusti, o lumină pentru sociologia românească (2)

Dimitrie Gusti, acest Napoleon Bonaparte al ştiinţelor sociale româneşti, a trăit o viaţă dedicată exclusiv misiunii asumate şi a sfârşit exilat din cauză că regimul comunist impus de marele prieten de la est, ştia deja calea pe care trebuie să meargă poporul român spre progres şi prosperitate.

Cucuteni, o cultură uimitoare! (2/4)

Am hotărât ca în această a II-a parte să ne limităm la prezentarea culturilor care se consideră că au început să se formeze în neoliticul dezvoltat (târziu) chiar dacă ele şi-au definitivat particularităţile în epoca următoare şi anume în eneoliticul timpuriu.

Cucuteni, o cultură uimitoare! (1/4)

Mijloacele de comunicare în masă actuale au dat acces nelimitat visătorilor la transmiterea propriilor viziuni asupra trecutului şi viitorului omenirii, ducând tot mai des la coruperea cititorilor de la interpretarea ştiinţifică a izvoarelor istorice.

Începutul e Hasdeu

„Patriotismul e bun ca prim îndemn la lucru, dar odată pus să faci istorie, trebue să te gîndeşti numai la adever. A sacrifica adeverul, este a zice adio istoriei”