Legislatie

Editorial Legislatie RU

LAST UPDATE: 5.10.2020

Pagina detaliaza subiecte de Administrare Resurse Umane si face o cronologie a ultimelor acte legislative publicate in MOR.
Pentru cautare rapida, folositi cuvinte cheie si combinatia de taste “Ctrl ” “F

5.10.2020

Gasiti mai jos legislatia aferenta Registrului national al calificarilor profesionale din Romania:

HG 917/2018 privind aprobarea Registrului national al calificarilor profesionale din Romania, Publicata in MOR 988/22.11.2018 + Ordinul MEN/MMJS 3177/660/2019 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania, Publicat in MOR 238 / 28.03.2019 – actualizat cu Ordinul MEC/MMPS nr. 3201/543/2020 pentru modificarea Metodologiei de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania, Publicat in MOR 174 / 3.03.2020 .

——————————————
4.10.2020

in data de 20.11.2020 se va desfasura Examenul online de atribuire a calitatii de consultant fiscal / consultant fiscal asistent. Procedura de desfasurare a examenului va fi publicata pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali cu cel putin 15 zile inainte de data sustinerii acestuia
Inscrierile la examen se fac in perioada 12-30.10.2020 pe site-ul www.ccfiscali.ro si dosarele se transmit, in aceeasi perioada, prin servicii postale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa: str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, municipiul Bucuresti.
Pentru mai multe detalii (Tematica, Bibliografie, etc) consultati

Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 12/2020 privind sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2020. Publicata in MOR 899/2.10.2020

Succes!

——————————————
1.10.2020

In MOR 893/30.09.2020 au fost publicate:
Legea 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii 53/2003 – Codul muncii . In vigoare cu 3.10.2020
Legea 212/2020 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice . In vigoare cu 3.10.2020

In MOR 888/29.09.2020 a fost publicata:
Legea 211/2020 privind aprobarea OUG 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor In contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative. . In vigoare cu 2.10.2020

——————————————
29.09.2020

Daca nu aveti suficient stagiu de cotizare pentru a iesi la pensie, puteti incheia pana la 31 august 2021 un Contract de asigurare prin care sa platiti retroactiv contributia de asigurari sociale pentru cel mult 6 ani anteriori lunii incheierii Contractului.
Mai multe detalii gasiti mai jos in OUG 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane in sistemul public de pensii. Publicata in MOR 883 / 28.09.2020

In MOR 884 / 28.09.2020 a fost publicata:
Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontalieri . In vigoare cu 1.10.2020

——————————————
23.09.2020

Desi guvernantii PNL recunosc ca bugetul Romaniei nu permite costuri suplimentare si se plag ca Parlamentul controlat de PSD emite legi nesustenabile economic (dublarea alocatiilor pentru copii, cresterea pensiilor cu 40%, cresteri de salarii la bugetari), totusi, la randul lor, creeaza posturi in ministere suprapopulate care ar trebui restructurate radical.
Un exemplu in acest sens este HG 765/2020 publicata in MOR 840/14.09.2020 prin care guvernantii PNL au mai creat un post de secretar de stat (prevazut cu cabinet de secretar de stat) in organigrama ministerului Educatiei si Cercetarii.

HG 765/2020 pentru modificarea HG 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii. .

NOTA: Pentru comparatie, gasiti mai jos forma anterioara a organigramei MEC inclusa in HG 24/2020 privind privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii. .

Un alt exemplu de inconstienta (de aceasta data parlamentara) este Legea 205/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , Publicata in MOR 858/18.09.2020 prin care sunt reglementate cresteri aberante de venituri.

Cred sincer ca Ipocrizia si Incompetenta guvernantilor/politicienilor care submineaza economia si indatoreaza grav tara mai pot fi stopate doar de o reactie vehementa a societatii.

——————————————
22.09.2020

In MOR 858/18.09.2020 au fost publicate:
Legea 207/2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice . In vigoare cu 21.09.2020

Legea 206/2020 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice . In vigoare cu 21.09.2020

In MOR 767/21.08.2020 a fost publicata:
Legea 188/2020 pentru modificarea si completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.. In vigoare cu 24.08.2020

——————————————
2.08.2020

In MOR 662/27.07.2020 au fost publicate:
Legea 157/2020 pentru completarea anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice . In vigoare cu 30.07.2020

Legea 156/2020 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice . In vigoare cu 30.07.2020

In MOR 658/24.07.2020 a fost publicata:
Legea 151/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii . In vigoare cu 27.07.2020

——————————————
4.07.2020

In MOR 574/1.07.2020 a fost publicata:
Hotararea Camerei Deputatilor nr. 14/2020 privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2019.

Din curiozitate am calculat cat ne-a „costat” Camera Deputatilor in anul 2019 (am calculat in Euro la un raport mediu de schimb de 4.75 Lei/Euro). Rezultatul m-a pus pe ganduri: 91.8 Milioane Euro/AN, respectiv 7.65 Milioane Euro/LUNA. Nemeritat de mult, tinand cont de dezastrul legislativ creat si de abundenta de epitete din discurs!

Gasiti in graficul interactiv de mai jos, defalcarea pe capitole de cost – pentru cifre, deplasati mouseul pe grafic.

In MOR 571/30.06.2020 a fost publicata:
Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 21/2020 privind numirea unor consilieri de conturi, a unui vicepresedinte la Curtea de Conturi si a unui vicepresedinte la Autoritatea de Audit .

——————————————
29.06.2020

In MOR 525/18.06.2020 a fost publicata:
Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 – Codul munci. In vigoare cu 21.06.2020

——————————————
15.06.2020

In MOR 494/11.06.2020 a fost publicata:
HG nr. 430/2020 privind aprobarea Strategiei nationale de reintegrare sociala a persoanelor private de libertate 2020-2024.

In MOR 484/9.06.2020 au fost publicate:
HG nr. 414/2020 privind desemnarea coordonatorului national si a utilizatorilor pentru baza de date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate – RegProf, precum si pentru aprobarea activitatilor de inregistrare a profesiilor reglementate din Romania si cooperarea administrativa cu Comisia Europeana si autoritatile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana.

Legea nr. 73/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti . In vigoare cu 12.06.2020

In MOR 472/4.06.2020 a fost publicata
Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010 – In vigoare de la 23.04.2010 – Text republicat in MOR 472 din 4/06.2020 .

In MOR 471/3.06.2020 a fost publicata
HG nr. 427/2020 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin HG nr. 1470/2007 .

In MOR 465/2.06.2020 a fost publicata
HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale .

In MOR 413/19.05.2020 a fost publicat
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 4247/2020 pentru modificarea si completarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6143/2011.

In MOR 503/12.06.2020 au fost publicate:
HG nr. 465/2020 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la HG nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In vigoare cu 15.06.2020

Ordinul comun MS/CNAS nr. 1074/724/2020 pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1311/2017.

In MOR 504/12.06.2020 a fost publicata:

OUG nr. 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi si beneficii de asistenta sociala in domeniile de activitate in care se mentin restrictii .

In MOR 492/10.06.2020 a fost publicat:

Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 4343/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 si ale pct. 61 din anexa la Legea educatiei nationale nr. 1/2011, privind violenta psihologica – bullying.

——————————————
12.06.2020

In MOR 484/9.06.2020 a fost publicat:
Ordinul ANOFM nr. 456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevazute de art. III alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative .

In MOR 483/5.06.2020 a fost publicata:
HG nr. 443/2020 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

In MOR 481/5.06.2020 a fost publicat:
Ordinul ANOFM nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute de art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative.

——————————————
5.06.2020

In MOR 479/5.06.2020 a fost publicat:

Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 87/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane in Ministerul Afacerilor Interne .

In MOR 474/4.05.2020 a fost publicat:

Ordinul nr. 1017/2880/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XV alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala .

In MOR 471/3.06.2020 a fost publicat:

Ordinul ministrului Sanatatii nr. 974/2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul contractual si a fisei de evaluare a personalului de executie si de conducere .

In MOR 464/2.06.2020 a fost publicat:

Ordinul ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. 1005/2020 pentru stabilirea domeniilor de activitate si a instructiunilor privind autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line .

——————————————
31.05.2020

In MOR 461/30.05.2020 a fost publicat:
Ordinul comun al MS / MEEMA / MMAP nr. 969/1810/1166/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea masurilor specifice de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitatile de operare a plajelor turistice.

In MOR 459/29.05.2020 a fost publicata:

OUG 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative.

In MOR 457/29.05.2020 a fost publicata:

Legea 69/2020 pentru completarea art. 21 din Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat . In vigoare cu 1.06.2020

In MOR 455/29.05.2020 a fost publicata:

HG 434/2020 pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la HG nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 . In vigoare cu 1.06.2020

In MOR 451/28.05.2020 a fost publicata:

Motiunea simpla nr. 2MS/2020 la adresa ministrului educatiei si cercetarii „Pas cu Pas am ajuns in colaps educational – PNL a creat Romania NeEducata” .

——————————————
20.05.2020

In MOR 416/19.05.2020 au fost publicate:
Legea nr. 61/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. In vigoare cu 22.05.2020

Legea nr. 60/2020 pentru aprobarea OUG nr. 32/2020 privind modificarea si completarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala . In vigoare cu 22.05.2020

Legea nr. 59/2020 privind aprobarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. In vigoare cu 22.05.2020

In MOR 406/16.05.2020 a fost publicat
Ordinul comun al ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri / ministrului Sanatatii nr. 1731/832/2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatilor in conditii de siguranta sanitara in domeniul economiei, pe durata starii de alerta

In MOR 403/16.05.2020 a fost publicat
Ordinul comun al ministrului Muncii si Protectiei Sociale / ministrului Sanatatii nr. 3577/831/2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, pe perioada starii de alerta

——————————————
19.05.2020

In MOR 410/18.05.2020 a fost publicata .
HG nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

——————————————
16.05.2020

In MOR 396/15.05.2020 a fost publicata
Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Legea intra in vigoare cu luni 18.05.2020

In MOR 402/15.05.2020 a fost publicata
Legea nr. 56/2020 pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva COVID-19. Legea intra in vigoare cu luni 18.05.2020

——————————————
15.05.2020

In MOR 395/15.05.2020 a fost publicata
Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control al infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2.

Descarcati gratuit si noua forma a declaratiei pentru starea de alerta:

Declaratie pe propria raspundere pentru starea de alerta, valabila pentru iesirea din localitate incepand cu 15.05.2020.

In MOR 391/14.05.2020 a fost publicata
OUG nr. 68/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu incidenta in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al protectiei civile.

Nedezmintind incompetenta crasa si lipsa de respect fata de noi, cei care trebuie sa respectam legislatia, asta noapte tarziu, guvernantii au publicat in MOR 392/14.05.2020 urmatorul Ordin care intra imediat in vigoare:

Ordinul ministrului Sanatatii nr. 816/2020 pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 414/2020 privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectia cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei.

Ca sa fie si mai complicat pentru omul de rand, Ordinul 816 modifica un Ordin (414) care a mai fost modificat anterior de 3 ori. Deci, ca sa intelegem despre ce este vorba si care sunt obligatiile noastre, trebuie sa citim toate cele 5 Ordine ale dlui. ministru!

——————————————
14.05.2020

In MOR 387/13.05.2020 a fost publicata:
Ordonanta militara nr. 12/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19.

In MOR 386/13.05.2020 a fost publicat:
Ordinul ministrului Justitiei nr. 1676/C/2020 privind prelungirea aplicarii, in anul 2020, a Ordinului ministrului justitiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale functionarilor publici cu statut special si personalului civil din sistemul administratiei penitenciare si a Ordinului ministrului justitiei nr. 1291/C/2017privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorarii pentru lucrari de exceptiesau misiuni speciale, pentru functionarii publici cu statut special din Ministerul Justitiei,precum si privind modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 2415/C/2018pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administratiei penitenciare .

——————————————
12.05.2020

In MOR 377/11.05.2020 a fost publicata
Ordonanta militara nr. 11/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 . In vigoare cu 14.05.2020

In MOR 372/8.05.2020 au fost publicate:
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 4206/2020 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului superior din Romania .

Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 4205/2020 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 6102/2016
.

In MOR 367/7.05.2020 a fost publicat:
Ordinul ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 940/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile si modalitatile de desfasurare a concursului intern pentru trimiterea in misiune permanenta in strainatate si de ocupare a posturilor din reteaua externa a Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri .

In MOR 366/7.05.2020 a fost publicat:
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3988/2020 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „postliceal”, domeniul „sanatate si asistenta pedagogica”, calificarea profesionala „asistent medical de radiologie” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara „Domnita Ruxandra” din municipiul Bucuresti.

In MOR 361/6.05.2020 a fost publicat:
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3980/2020 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala FEG din municipiul Galati.

In MOR 360/6.05.2020 a fost publicat:
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3986/2020 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „postliceal”, domeniul „sanatate si asistenta pedagogica”, calificarile profesionale „asistent medical de laborator”, „asistent medical de radiologie”, „asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala FEG din municipiul Bucuresti.

——————————————
6.05.2020

In MOR 358/5.05.2020 a fost publicata
OUG nr. 59/2020 pentru stabilirea unor masuri suplimentare in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 .

In MOR 351/30.04.2020 a fost publicat
Ordinul ANOFM nr. 389/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant .

——————————————
2.05.2020

In MOR 347/29.04.2020 a fost publicata
OUG nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant .

In MOR 346/29.04.2020 a fost publicat
Ordinul ministrului Culturii nr. 2826/2020 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului culturii si identitatii nationale nr. 2883/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea prevederilor cap. VI art. 2 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice .

In MOR 304/10.04.2020 a fost publicat
Ordinul ministrului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 491/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, functionarea si atributiile comisiilor de incadrare si promovare a personalului silvic pe grade profesionale si gradatii si a Procedurii de organizare si functionare a consiliilor de disciplina care functioneaza in cadrul administratorilor fondului forestier proprietate publica a statului si al ocoalelor silvice de regim .

In MOR 300/9.04.2020 au fost publicate:
Ordinul CNAS nr. 442/2020 privind completarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1549/2018 .
Norma ASF nr. 23/2020 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii ocupationale .

In MOR 299/9.04.2020 au fost publicate:
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 4020/2020 privind derogarea de la prevederile legale in domeniul invatamantului superior, pe durata starii de urgenta pe teritoriul Romaniei .
Norma ASF nr. 24/2020 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii ocupationale .

In MOR 287/6.04.2020 au fost publicate:
Legea nr. 42/2020 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice . In vigoare cu 9.04.2020
Legea nr. 45/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului . In vigoare cu 9.04.2020

In MOR 286/6.04.2020 a fost publicat
Ordinul ministrului Justitiei nr. 228/2020 privind aprobarea criteriilor pentru avansarea politistilor de penitenciare intr-o functie imediat superioara, la aceeasi pozitie din statul de organizare .

——————————————
1.05.2020

In MOR 340/27.04.2020 au fost publicate:
Ordonanta militara nr. 10/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19
Legea nr. 51/2020 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

In MOR 339/27.04.2020 a fost publicata:
OUG 55/2020 privind instituirea unor masuri de protectie sociala in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2

In MOR 335/24.04.2020 au fost publicate:
Ordinul MMPS nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, in cazul persoanelor care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

Ordinul MMPS nr. 849/2020 pentru aprobarea modelului de declaratie pe propria raspundere prevazuta la art. XV alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2

In MOR 331/23.04.2020 a fost publicat:
Ordinul MEC nr. 4135/2020 privind aprobarea Instructiunii pentru crearea si/sau intarirea capacitatii sistemului de invatamant preuniversitar prin invatare on-line

In MOR 327/22.04.2020 a fost publicata:
HG nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevazuti la art. X alin. (10) din OUG nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare

In MOR 325/21.04.2020 a fost publicata:
OUG nr. 53/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind masuri de protectie sociala determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2

——————————————
20.04.2020

In MOR 321/16.04.2020 au fost publicate:
Ordonanta militara nr. 9/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 . In vigoare cu 19.04.2020.

Ordinul comun MS/CNAS nr. 633/470/2020 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017 .

In MOR 319/16.04.2020 au fost publicate:
OUG nr. 48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale .
OUG nr. 49/2020 pentru modificarea si completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru reglementarea unor masuri de protectie sociala .

In MOR 311/14.04.2020 a fost publicat:
Decretul Presedintelui Romaniei nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei .

——————————————
11.04.2020

In MOR 301/10.04.2020 a fost publicata
Ordonanta militara nr. 8/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

In MOR 284/4.04.2020 a fost publicata
Ordonanta militara nr. 7/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

In MOR 282/3.04.2020 a fost publicata
OUG nr. 41/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant

In MOR 281/3.04.2020 a fost publicata
Legea nr. 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania . In vigoare cu 6.04.2020

In MOR 280/3.04.2020 a fost publicata
Legea nr. 37/2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii si a art. 94 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 . In vigoare cu 6.04.2020

In MOR 271/1.04.2020 a fost publicata
Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona . In vigoare cu 31.05.2020

——————————————
7.04.2020

In MOR 273/1.04.2020 a fost publicata:
Norma ASF nr. 19/2020 privind transferul participantilor de la un fond de pensii ocupationale la un alt fond de pensii ocupationale sau facultative

In MOR 271/1.04.2020 au fost publicate:
Legea nr. 33/2020 pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 si pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din OUG nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

Legea nr. 31/2020 pentru abrogarea art. 3 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare . In vigoare de la 4.04.2020

In MOR 268/31.03.2020 au fost publicate:
OUG nr. 34/2020 pentru modificarea si completarea OUG nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta

OUG 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor masuri pe timpul starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

In MOR 266/31.03.2020 a fost publicat:
Ordinul ANOFM nr. 342/2020 privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002

In MOR 269/31.03.2020 au fost publicate:
Ordinul MMPS nr. 743/2802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XV alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala

Ordinul MMPS nr. 742/493/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XV alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala

Ordinul MMPS nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XII alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala

Ordinul MMPS nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute la art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgentaa Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative,precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei socialein contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2,cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuriin domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandireacoronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala

——————————————
31.03.2020

In MOR 265/31.03.2020 a fost publicat:

Ordinul ANOFM nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant

In MOR 264/31.03.2020 a fost publicat:

Ordinul MAI nr. 56/2020 privind desemnarea personalului competent sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni contraventionale pe perioada starii de urgenta pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta

In MOR 263/31.03.2020 a fost publicat:

Ordinul ministrului Sanatatii nr. 533/2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 si a Listei spitalelor de suport pentru pacientii testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2

In MOR 262/31.03.2020 au fost publicate:

Ordonanta militara nr. 5/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

Ordonanta militara nr. 6/2020 privind instituirea masurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofa, precum si a unei zone de protectie asupra unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Suceava

In MOR 261/30.03.2020 a fost publicata:

OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

——————————————
30.03.2020

In MOR 257/29.03.2020 a fost publicata

Ordonanta militara nr. 4/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

——————————————
28.03.2020

In MOR 254/27.03.2020 a fost publicat

Ordinul CNAS nr. 396/2020 pentru aprobarea numarului de posturi aferente functiilor de specialisti in tehnologia informatiei si comunicatiilor, a criteriilor si a metodologiei de selectie, precum si a conditiilor in care personalul care ocupa aceste functii isi desfasoara activitatea in cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

In MOR 253/27.03.2020 au fost publicate:
Ordinul comun MS/CNAS nr. 502/417/2020 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1311/2017

Ordinul ministrului Sanatatii nr. 503/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infectiei cu virusul SARS-Cov-2

——————————————
27.03.2020

Grupul de Comunicare Strategica a anuntat prin StiriOficiale.ro ca a actualizat:

Declaratia pe propria raspundere necesara persoanelor fizice pentru a iesi din casa (poate fi completata olograf si semnata, sau editata pe PC, tiparita si semnata);

Adeverinta pentru angajatori (model editabil pe PC ce trebuie completat si certificat de catre angajator).

Ambele pot fi descarcate cu linkurile de mai sus.

——————————————
26.03.2020

In MOR 248/25.03.2020 au fost publicate:

Ordinul ministrului Sanatatii nr. 497/2020 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 414/2020 privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectia cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei

Ordinul ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2

——————————————
25.03.2020

In MOR 242/24.03.2020 au fost publicate:

Ordonanta militara nr. 3/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

Ordinul ministrului sanatatii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infectiei cu virusul SARS-Cov-2

In MOR 241/24.03.2020 a fost publicat:

Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 51/2020 pentru stabilirea categoriilor de personal din Ministerul Afacerilor Interne carora, pe perioada starii de urgenta instituite pe teritoriul Romaniei prin Decretul nr. 195/2020, nu li se aplica prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, si pentru stabilirea masurilor necesare acordarii majorarii salariale prevazute de art. 32 alin. (2) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 si de art. 31 din Legea nr. 19/2020

——————————————
22.03.2020

In MOR 232/21.03.2020 a fost publicata
Ordonanta militara nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

——————————————
21.03.2020

in MOR 231/21.03.2020 a fost publicata
OUG nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2

In MOR 230/21.03.2020 au fost publicate:

HG nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant

OUG nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare

In MOR 229/20.03.2020 au fost publicate:

Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 50/2020 privind stabilirea unor masuri organizatorice necesare pentru respectarea izolarii la domiciliu, carantinarii si internarii

Ordinul ministrului sanatatii nr. 476/2020 pentru asigurarea in conditii optime a asistentei medicale pediatrice spitalicesti in contextul epidemiei de SARS-CoV-2/COVID-19

Legea nr. 24/2020 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

In MOR 228/20.03.2020 au fost publicate:

OUG nr. 28/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 46/2020 pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fara concurs, a posturilor vacante din unitatile Ministerului Afacerilor Interne, pe durata determinata de 6 luni, in contextul instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

In MOR 215/17.03.2020 au fost publicate:

Hotararea nr. 22/2020 pentru modificarea Hotararii Consiliului national al Colegiului Fizioterapeutilor din Romania nr. 36/2018 privind dobandirea calitatii de membru al Colegiului Fizioterapeutilor din Romania si eliberarea autorizatiei de libera practica pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut si pentru completarea Hotararii Consiliului national al Colegiului Fizioterapeutilor din Romania nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Fizioterapeutilor din Romania si a unor taxe incasate de Colegiul Fizioterapeutilor din Romania

Decizia nr. 5/2020 pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania nr. 25/2CN/2019 privind eliberarea avizului pentru exercitarea activitatii de medicina dentara cu caracter temporar/ocazional pe teritoriul Romaniei de catre medicii stomatologi cetateni ai unui alt stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat membru al Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene ori asimilati acestora

Decizia nr. 4/2020 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania, adoptat prin Decizia Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 5/2007

——————————————
20.03.2020

In MOR 226/20.03.2020 au fost publicate:
Hotararea CSM nr. 219/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea in functii de conducere a procurorilor si revocarea din aceste functii

Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3374/2020 pentru completarea Centralizatorului privind disciplinele din invatamantul preuniversitar, domeniile si specializarile absolventilor invatamantului liceal pedagogic, postliceal si superior, probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare in invatamant 2020, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3092/2020

In MOR 225/20.03.2020 a fost publicat

Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 589/2020 pentru modificarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 364/2010

In MOR 220/18.03.2020 a fost publicat

Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3463/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, precum si a componentei nominale a acestuia

——————————————
18.03.2020

In MOR 219/18.03.2020 a fost publicata

Ordonanta militara nr. 1/2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri

——————————————
16.03.2020

In MOR 212/16.03.2020 a fost publicat
Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

Descarcati-l gratuit si parcurgeti-l ca sa intelegeti mai bine cum puteti actiona in interesul dvs. si al celor dragi!

——————————————
15.03.2020

In MOR 208/14.03.2020 a fost publicata
Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 1/2020 pentru acordarea increderii Guvernului .
Cititi-o ca sa intelegeti cum va impacta Programul de guvernare domeniul in care activati.

Pentru a facilita supravegherea de catre unul dintre parinti a copiilor in situatia inchiderii temporare a scolilor, Parlamentul a emis
Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
Legea a fost publicata in MOR 209/14.03.2020 si intra in vigoare incepand cu 17.03.2020.

In MOR 199/12.03.2020 a fost publicata .
Decizia CCR nr. 56/2020 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
Prin decizia sa, CCR admite obiectia de neconstitutionalitate formulata de Guvernul Romaniei si constata ca Legea pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice este neconstitutionala, in ansamblul sau.
Decizia este definitiva si general obligatorie.

——————————————
13.03.2020

in MOR 201/12.03.2020 a fost publicat
Ordinul ministrului Sanatatii nr. 414/2020 privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectia cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei

——————————————
5.03.2020

In MOR 181/5.03.2020 a fost publicat noul formular ANAF al Declaratiei 230 valabil cu 5.03.2020. Descarcati-l gratuit cu linkul de mai jos.

Ordinul ANAF nr. 614/2020 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, precum si a modelului si continutului unor formulare

In MOR 178/4.03.2020 a fost publicata

HG nr. 157/2020 pentru modificarea HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, precum si pentru modificarea si completarea HG nr. 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

——————————————
9.02.2020

In MOR 92/7.02.2020 a fost publicat
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3115/2020 privind aprobarea Metodologiei de alocare si utilizare a fondului pentru dezvoltarea institutionala a institutiilor de invatamant superior de stat

In MOR 91/7.02.2020 a fost publicat
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3092/2020 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din invatamantul preuniversitar, domeniile si specializarile absolventilor invatamantului liceal pedagogic, postliceal si superior, probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare in invatamant 2020

In MOR 89/6.02.2020 a fost publicata
OUG nr. 8/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare

In MOR 87/6.02.2020 a fost publicata
Decizia nr. 29/2019 pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania nr. 24/2CN/2019 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania

——————————————
5.02.2020
In MOR 83/5.02.202 a fost publicata
Motiunea de cenzura nr. 1/2020 – „Guvernul Orban/PNL – privatizarea democratiei romanesti”.

In MOR 81/5.02.2020 a fost publicata
Decizia nr. 1/2020 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania, adoptat prin Decizia Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 5/2007 .

——————————————
4.02.2020
Ministerul Muncii se reorganizeaza. Pentru a vedea cum, consultati
HG 81/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale Publicata in MOR 76/3.02.2020;

Daca sunteti consultant fiscal, gasiti mai jos Hotararile 1, 2 si 3 ale Camerei Consultantilor Fiscali publicate in MOR 76/3.02.2020:
Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 1/2020 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent in anul 2020 ;

Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 2/2020 pentru aprobarea Normelor privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali si a consultantilor fiscali asistenti ;

Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 3/2020 privind aprobarea Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2020 .

——————————————
3.02.2020
In MOR 74/3.02.2020 a fost publicat
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3063/2020 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si inregistrare a programelor postuniversitare de catre institutiile de invatamant superior, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4750/2019

Sistemul National de Invatamant
——————————————
2.02.2020
Pentru ca este duminica, va propun pentru relaxare urmatoarea HG care redefineste cateva unitati de masura. Dupa ce am citit-o, mi-am reamintit cat de mult s-a complicat viata fata de vremurile in care Kilogramul era doar „masa etalonului păstrat la Biroul de Măsuri și Unități din Sèvres”!

HG 77/2020 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului 755/2004 privind aprobarea unitatilor de masura legale Publicata in MOR 69/31.01.2020, In vigoare cu 13.06.2020;

——————————————
31.01.2020
In MOR 66/30.01.2020 a fost pubicata
Hotararea ANEVAR nr. 23/2020 pentru aprobarea publicarii Tabloului Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania in anul 2020.

——————————————
30.01.2020
In MOR Partea V nr.1/29.01.2020 a fost publicat
Contractul colectiv de munca unic la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, inregistrat la M.M.P.S. – D.D.S. sub nr. 1240 din data de 19.11.2019

——————————————
28.01.2020
In MOR 55/28.01.2020 a fost publicat
Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3067/2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii si a documentelor scolare universitare emise de institutiile de invatamant superior din Romania.

——————————————
27.01.2020
In MOR 51/27.01.2020 a fost publicata
HG 46/2020 pentru stabilirea drepturilor de diurna, cazare, hrana, facilitarea legaturii cu familia, recreere si transport ale personalului militar si civil participant la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman;

Transparency International a publicat pe site-ul sau Raportul anual Corruption Perception Index 2019 care cuantifica Perceptia expertilor si a oamenilor de afaceri asupra coruptiei din tarile lor.
Potrivit raportului, Romania este:

 • a doua cea mai corupta tara din UE (pe prima pozitie se afla Bulgaria, urmata de Romania, Ungaria, Croatia, Grecia);
 • a 110 cea mai corupta tara din cele 180 (cea mai corupta tara este Somalia, iar cea mai putin corupta, Danemarca).

Mai jos, harta interactiva a Indexului de Perceptie a Coruptiei:

——————————————
24.01.2020
In MOR 47/23.01.2020 a fost publicat
Ordinul ANAF nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice

——————————————
22.01.2020
Inspectia Muncii a publicat pe site-ul sau:

Descarcati-le gratuit cu linkurile de mai sus si familiarizati-va cu ele.
Pentru suport/intrebari/sugestii, accesati centrul de suport tehnic pus la dispozitie de Inpectia Muncii de luni pana vineri intre orele 9.00-18.00 (adresa e-mail: suportzilieri@inspectiamuncii.ro)

NOTA 1:
Registrul electronic de evidenta a zilierilor (REEZ) a fost instituit prin Art. 4^1 din Legea 52/2011 introdus prin OUG 26/2019;
Potrivit Legii 52/2011 modificata si completata:

 • in 60 de zile de la data infiintarii REEZ (20.12.2019), ministrul muncii si protectiei sociale va elabora si publica in MOR un ordin prin care va stabili Metodologia de intocmire si transmitere a REEZ / Inregistrarile continute de acesta;
 • potrivit alin. (1) al art. V din OUG 26/2019, prevederile Art. I pct. 5 si 7 se aplica incepand cu data intrarii in vigoare a ordinului ministrului muncii si protectiei sociale prevazut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011 modificata;
 • potrivit alin. (2) al art. V din OUG 26/2019, la data intrarii in vigoare a ordinului ministrului muncii si protectiei sociale prevazut la art. 4^1 din Legea 52/2011, Anexele 1 si 2 din Legea nr.52/2011 se abroga.

NOTA 2:
Pana la intrarea in vigoare a ordinului ministrului muncii si protectiei sociale, beneficiarii vor tine evidenta zilierilor in Registrul de evidenta a zilierilor in format hartie si vor depune in continuare, lunar, pana cel tarziu 5 ale fiecarei luni, un extras al Registrului de evidenta a zilierilor continand inregistrarile din luna precedenta.

——————————————
21.01.2020
Romania se va imprumuta cu inca 3 miliarde de Euro!
In MOR 40/21.01.2020 a fost publicat Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 81/2020 privind aprobarea contractarii de catre Ministerul Finantelor Publice a unor imprumuturi pe pietele externe de capital in suma totala de pana la 3 miliarde euro, prin lansarea a doua serii noi de obligatiuni, cu maturitati de 12 ani si 30 ani, in cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” si desemnarea administratorilor tranzactiei

Intoarcere la Cuprins

CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCA, CCM
14.02.2016

CCM sunt reglementate de Legea Dialogului Social 62/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si de Codul Muncii.

CCM este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca. (art 229 alin. 1 Codul Muncii)

NIVELURI LA CARE SE INCHEIE CCM

CCM se pot negocia la nivel de Unitati / Grupuri de unitati si / Sectoare de activitate (art. 128 al. 1 Legea 62/20011). Practic, Legea a eliminat posibilitatea incheierii unui CCM la nivel national, asa cum a fost Contractul Colectiv de Munca Unic la nivel National (CCMUN) pe anii 2007-2010 care si-a incetat aplicabilitatea.

Negocierea CCM este OBLIGATORIE numai la nivel de unitate, cu exceptia cazului in care unitatea are mai putin de 21 de angajati (art.129 alin. 1 Legea 62/2011 / art 229. alin.2 din Codul Muncii).

Sectoarele de activitate pentru care se pot negocia si incheia CCM potrivit Legii 62/2011 se stabilesc de catre Consiliul National Tripartit si se aproba prin hotarare a Guvernului – art 1 (r) din Legea 62/2011 actualizata cu Legea 1/2016. Criteriul de apartenenta la sectoarele de activitate este acela al obiectului principal de activitate inregistrat la Registrul Comertului, conform codului CAEN (art.128 alin.2 L 162/2011)

Pentru negocierea CCM la nivel de Grup de unitati, unitatile din acelasi sector de activitate se pot constitui in mod voluntar in grup de unitati, atat prin hotarare judecatoreasca de constituire, cat si prin proces verbal sau orice alta conventie scrisa intre parti.

PARTILE SI REPREZENTAREA ACESTORA LA NEGOCIEREA COLECTIVA (exceptie sector bugetar)

Potrivit art 134 din Legea 62/2011 modificata cu Legea 1/2016, Partile CCM sunt ANGAJATORUL (sau ORGANIZATIA PATRONALA) si ANGAJATII (prin ORGANIZATII SINDICALE). Partile sunt reprezentate dupa cum urmeaza:

A. ANGAJATORUL sau ORGANIZATIILE PATRONALE:
a) la nivel de unitate, de catre organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de functionare, dupa caz;
b) la nivel de sector de activitate si grup de unitati, de catre organizatiile patronale legal constituite si reprezentative potrivit legii;
c) la nivelul institutiei bugetare si al autoritatilor si institutiilor publice care au in subordine sau in coordonare alte persoane juridice care angajeaza forta de munca, de catre conducatorul institutiei, respectiv de conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, dupa caz, ori de catre loctiitorii de drept ai acestora;
d) la nivel de sector de activitate bugetar, de catre reprezentantul legal al autoritatii publice centrale competente.

B. ANGAJATII:
a) la nivel de unitate, de catre sindicatele legal constituite si reprezentative. In cazul in care sindicatul nu este reprezentativ, reprezentarea se face de catre federatia la care este afiliat sindicatul, daca federatia este reprezentativa la nivelul sectorului din care face parte unitatea; acolo unde nu sunt constituite sindicate, de catre reprezentantii alesi ai angajatilor;
b) la nivelul grupurilor de unitati si al sectoarelor de activitate, de catre organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative potrivit legii;
c) la nivelul institutiilor bugetare si al autoritatilor si institutiilor publice care au in subordine sau in coordonare alte persoane juridice care angajeaza forta de munca, de catre organizatiile sindicale reprezentative potrivit legii.

Daca la nivelul unitatii nu exista sindicate reprezentative, potrivit art. 135 din Legea 62/2011 modificata cu Legea 1/2016, negocierea CCM se face dupa cum urmeaza:
a) daca exista un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federatie sindicala reprezentativa in sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de catre reprezentantii federatiei sindicale, la solicitarea si in baza mandatului sindicatului, impreuna cu reprezentantii alesi ai angajatilor;
b) daca exista un sindicat neafiliat la o federatie sindicala reprezentativa in sectorul de activitate din care face parte unitatea sau nu exista niciun sindicat, negocierea se face numai de catre reprezentantii angajatilor.

Daca la nivelul grupului de unitati nu exista organizatii sindicale reprezentative care sa reprezinte cel putin jumatate din numarul total de angajati ai grupului de unitati, la negocierea CCM salariatii sunt reprezentati dupa cum urmeaza:
a) de catre reprezentantii mandatati de organizatiile sindicale reprezentative din cadrul fiecarei unitati care au decis constituirea grupului;
b) pentru unitatile membre ale grupului in care nu exista sindicate reprezentative, dar exista sindicate afiliate la federatii sindicale reprezentative in sectorul de activitate in care s-a constituit grupul, angajatii sunt reprezentati de catre federatiile sindicale respective, in baza solicitarii si mandatului sindicatelor, si de reprezentantii angajatilor din respectivele unitati.

Federatiile sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de activitate, conform art. 135 din Legea 62/2011 pot participa la negocierea contractelor colective de munca la nivel de grupuri de unitati in care au sindicate afiliate, la solicitarea si in baza mandatului din partea acestora.

Confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, conform art. 135 din Legea 62/2011 pot participa la negocierea CCM la nivelul sectoarelor de activitate in care au federatii membre, la solicitarea si in baza mandatului din partea acestora.

NIVELURI DREPTURI STABILITE

Prevederile legale referitoare la drepturile angajatilor continute in CCM au caracter MINIMAL (art. 132 alin. 2 L 162/2011).

CCM nu pot contine drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin CCM aplicabil la nivel superior (art. 132 alin. 3 L 162/2011).

CIM nu pot contine drepturi la niveluri inferioare celor stabilite prin CCM aplicabile (art. 132 alin. 4 L 162/2011).

TEME DE NEGOCIERE COLECTIVA: Conditiile de munca / Salariarea / alte drepturi si obligatii ce decurg din CCM aplicabile la nivel superior (pentru CCM incheiate la nivel inferior)

INITIEREA NEGOCIERII. TERMENE. DURATA:

In cazul in care intr-o unitate nu exista CCM, partile pot conveni negocierea acestui in orice moment (art. 141 alin. 3 L 62/2011)

Initiativa negocierii apartine angajatorului sau organizatiei patronale. Angajatorul sau organizatia patronala initiaza negocierea colectiva cu cel putin 45 de zile calendaristice inaintea expirarii CCM sau a expirarii perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate in Actele Aditionale la CCM. (art. 129 alin. 3 L 62/2011)

In cazul in care angajatorul sau organizatia patronala NU initiaza negocierea, acesta va incepe la cererea scrisa a organizatiei sindicale reprezentative sau a reprezentantilor angajatilor, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitarii. (art. 129. alin. 4 L 62/2011)

Durata negocierii colective NU poate depasi 60 de zile calendaristice decat prin acordul partilor. (art. 129. alin. 5 L 62/2011)

ETAPELE NEGOCIERII CCM

In termen de 5 zile calendaristice de la data declansarii procedurilor de negociere prevazute de art. 124 alin. 4 L 62/2011, angajatorul sau organizatia patronala convoaca partile in vederea negocierii CCM. (art. 130. alin. 1 L 62/2011)

Data la care se desfasoara prima sedinta de negociere reprezinta data la care se considera ca negocierile au fost declansate. (art. 130. alin. 6 L 62/2011)

La prima sedinta de negociere se stabilesc informatiile publice si cu caracter confidential pe care angajatorul le va pune la dispozitia delegatilor sindicali sau ai reprezentantilor angajatilor, conform legii, si data pana la care urmeaza a indeplini acesta obligatie. (art. 130. alin. 2 L 62/2011)

Regimul informatiilor confidentiale puse la dispozitie de angajator este cel stabilit prin Legea 467/2006 privind cadrul general de informare si consultare a angajatilor

Informatiile puse la dispozitie vor cuprinde cel putin date referitoare la:
a) situatia economico-financiara la zi;
b) situatia ocuparii fortei de munca.

In Procesul verbal al primei sedinte de negociere partile vor consemna: (art. 130. alin. 5 L 62/2011)

a) componenta nominala a echipelor de negociere pentru fievare parte, in baza unor imputerniciri scrise;
b) nominalizarea persoanelor mandatate sa semenze CCM;
c) durata maxima a negocierilor convenita intre parti;
d) locul si calendarul reuniunilor;
e) dovada reprezentativitatii partilor participante la negocieri;
f) dovada convocarii tuturor partilor indreptatite sa participe la negociere;
g) alte detalii privind negocierea.

INREGISTRAREA CCM si Actelor Aditionale se face prin grija partilor, dupa cum urmeaza:

a) CCM la nivel de unitate, la Inspectoratul Teritorial de Munca;
b) CCM incheiate la nivelul Grupurilor de unitati si al sectoarelor de activitate, la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (art. 143 alin. 1 L 62/2011)

DATA DE APLICARE A CCM: CCM se aplica de la data inregistrarii lor la autoritatea competenta sau de la o data ulterioara, potrivit conventiei partilor. CCM la nivel de sectoare de activitate si Grupuri de unitati, precum si Actele Aditionale la acestea vor fi publicate in MOR, partea a Va prin grija partilor semnatare. (art 144 alin. 1 si 2 L 62/2011).

MMFPS va publica pe pagina de internet CCM la nivel de sector de activitate si Grupuri de unitati (art 145 alin. 2 L 62/2011).

VALABILITATE CCM (art. 141 L 62/2011)

CCM se incheie pe o durata determinata, care NU poate fi mai MICA de 12 luni si mai MARE de 24 luni. Partile pot hotari prelungirea aplicarii CCM in conditiile L 62/2011 o singura data, cu cel mult 12 luni.

Potrivit art. II din Legea 40/2011 de modificare a Codului muncii,
(1) Contractele colective de munca si actele aditionale incheiate in intervalul de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la 31 decembrie 2011 nu pot prevedea o durata de valabilitate care sa depaseasca 31 decembrie 2011. Dupa aceasta data, contractele colective de munca si actele aditionale se vor incheia pe durate stabilite prin legea speciala.


(2) Contractele colective de munca in aplicare la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi produc efectele pana la data expirarii termenului pentru care au fost incheiate.

Intrucat CCM la nivel de ramura in aplicare la data intrarii in vigoare a Legii 40/2011 isi produc efectele pana la data expirarii termenului pentru care au fost incheiate, aveti posibilitatea sa le rasfoiti folosind urmatorul link : LISTA CONTRACTELOR COLECTIVE DE MUNCA LA NIVEL DE RAMURA 2016

HR INSEAMNA MULT MAI MULT! Convingeti-va: HARTA DE COMPETENTE HR

Intoarcere la Cuprins

MODELUL CADRU AL CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
Autor: Florin RAU
20.03.2012

Modelul cadru al CIM a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale 64/2003, modificat si actualizat prin OMSS 76/2003 si OMFPS 1616/2011.

Puteti consulta varianta actualiza a Modelului cadru al CIM folosind linkul de mai jos:

DATA INCHEIERII / INCETARII CIM
Autor: Florin RAU
20.02.2012

Data de incheiere a CIM NU este inclusa in durata CIM. Exemplu: un CIM incheiat pe 31.01.2012 incepe sa produca efecte si sa contorizeze durata cu 1.02.2012.

Data de incetare a CIM NU este inclusa in durata CIM. Exemplu: Decizia de incetare a CIM cu 15.02.2012 presupune ca ultima zi lucrata de salariat este 14 Februarie.

Referitor la CIM incheiat pe durata determinata, acesta expira in ziua urmatoare ultimei zi lucrate. Exemplu: CIM incheiat pe durata determinata ce expira pe 15.02.2012 presupune ca ultima zi lucrata de salariat este 14 Februarie.

HR INSEAMNA MULT MAI MULT! Convingeti-va: COMPETENTA

Intoarcere la Cuprins

COR 2020
28.12.2019

(#) Pentru iPad/iPhone utilizati browserul Safari sau Edge. Pentru PC-uri/device-uri Android, utilizati Google Chrome sau Edge.

HR INSEAMNA MULT MAI MULT! Convingeti-va: EVALUAREA POSTURILOR PRIN METODA HAY

Intoarcere la Cuprins

DELEGARE versus DETASARE
Autor: Florin RAU
27.02.2012

CONTINUT:

Delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca (art 43 CM)

Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. In mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului (art 45 CM).

DURATA:

Delegarea si Detasarea au caracter temporar.

Delegarea poate fi dispusa pentru cel mut 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv de sanctionare disciplinara a acestui (art 44. alin 1. CM)

Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an. Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice.
In mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni (art 46. alin. 1 -3 CM)

TIPUL DE MODIFICARE AL CIM: unilaterala, din partea angajatorului:

Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in CIM (art 42. alin. 1 CM)

NOTA: pe durata Detasarii la alt angajator, CIM al angajatului se suspenda din initiativa angajatorului (art. 52 alin1. litera d) din CM) . Pentru salariatul detasat, angajatorul de baza completeaza in Revisal, anterior inceperii detasarii, perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea (art. 3 alin. (1) lit. c) si art 4 alin. (1) lit. e) din HG 500/2011)

LOCUL DE MUNCA:

In ambele cazuri salariatul lucreaza in alt loc de munca decat cel prevazut in CIM.
In cazul Delegarii salariatul lucreaza in aceeasi organizatie, dar in afara locului sau de munca prevazut in CIM (art 43 CM).
In cazul Detasarii, salariatul lucreaza pentru un alt angajator, intr-unul din locurile de munca ale acestuia (art 45 CM).

FUNCTIA. ATRIBUTIILE DE SERVICIU

Ca regula, si Delegarea si Detasarea presupun pastrarea functiei si efectuarea unor lucrari cu mentinerea atributiilor de serviciu (art. 42. alin 2, art. 43, art.45 CM) . Ca exceptie, in cazul detasarii se poate modifica in mod exceptional si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului (art 45 CM)

DREPTURI SALARIALE

In cazul Delegarii, drepturile salariale sunt acordate de angajatorul sau, pe cand in cazul Detasarii, acestea sunt acordate de angajatorul la care s-a dispus detasarea. (art. 47 CM alin. 1 CM)

Ca regula, si Delegarea si Detasarea presupun mentinerea drepturilor prevazute in CIM (art 42. alin.2 CM).
In cazul Detasarii, salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile – fie de drepturile de la angajatorul care a dispus angajarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat (art. 47 alin. 2 CM).

Si la Delegare si la Detasare, pe langa salariu si sporuri salariatul este indreptatit sa primeasca
o indemnizatie de delegare / detasare, in conditiile prevazute de lege sau de CCM aplicabil (art. 44 alin. 2 si art 46 alin. 4 CCM)

CHELTUIELI DECONTATE

Atat la Delegare cat si la Detasare, salariatul are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare (art. 44 alin. 2 si art 46 alin. 4 CCM)

HR INSEAMNA MULT MAI MULT! Convingeti-va: HARTA DE COMPETENTE HR

Intoarcere la Cuprins

Dosarul personal al salariatului
Autor: Florin RAU
29.02.2012

Obligatia angajatorului de a intocmi Dosarul Personal al Salariatului (DPS) este reglementata de HG 500/2011 prin art. 8 alin. 1 : Angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-l pastra in bune conditii la sediu, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Intocmirea si gestionarea dosarului personal sunt in responsabilitatea Departamentului Resurse Umane

CONTINUT

Potrivit HG 500/2011 art. 8 alin. 2, dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente:
– actele necesare angajarii,
– contractul individual de munca,
– actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea CIM
– acte de studii / certificate de calificare precum si orica alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru.

Nota: nu uitati de includerea in DPS a Actului Aditional cu criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului – art 17 alin. 3 litera e) din Codul Muncii.

CONFIDENTIALITATE

Potrivit art 40 alin.2 litera i) din Codul Muncii, angajatorul este obligat sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

ACCESUL SALARIATULUI LA INFORMATII

Este reglementat de art. 34 alin. 5 din Codul Muncii: La solicitarea salariatului sau unui fost salariat, angajatorulk este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate”, si de:

 • Art 8 alin. 3 din HG 500/2011: La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa ii elibereze acestuia:
  a) copii ale documentelor existente in dosarul personal;
  b) copii al paginilor din registrul electronic care cuprin inscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea depusa de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii;
 • Art 8 alin. 4 din HG 500/2011: Documentele sunt eliberate in copie certificata de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate cu originalul.

ACCESUL ALTOR PERSOANE LA DOSARUL SALARIATULUI

In afara salariatului, la dosarul personal al acestuia mai au acces urmatoarele pozitii :

1. directorul organizatiei;
2. managerul departamentului Resurse Umane;
3. specialistul RU responsabil de intocmirea / actualizarea / gestionarea dosarelor ;
4. inspectorii ITM aflati in control;
5. Auditori interni / externi pe baza de contract ITM.

Pastrarea confidentialitatii datelor personale ale angajatului este obligatorie pentru toate pozitiile care au acces la informatii.

PASTRAREA DOSARULUI

Registrul electronic si dosarele personale ale fiecarui salariat se vor pastra in conditii care sa asigure securitatea datelor, precum si pastrarea lor indelungata si corespunzatoare, cu respectarea prevederilor legii 677/2001, cu modificarile si completarilor ulterioare. Angajatorul raspunde pentru asigurarea acestor conditii, precum si pentru orice prejudiciu produs salariatului, sau oricarei alte persoane fizice sau juridice, prin incalcarea acestor obligatii (Art 8 alin. 4 din HG 500/2011)

HR INSEAMNA MULT MAI MULT! Convingeti-va: FORMULARE RU

Intoarcere la Cuprins

LOCUL DE MUNCA DE BAZA
Autor: Florin RAU
9.06.2012

Locul de munca de baza este definit astfel prin HG 50/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004:

“15. Punctul 112 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

112. In scopul determinarii impozitului pe veniturile salariale, prin locul unde se afla functia de baza se intelege:
a) pentru persoanele fizice angajate la un singur loc de munca, locul unde are incheiat contractul individual de munca sau alte documente specifice, potrivit legii;
b) in cazul in care activitatea se desfasoara pentru mai multi angajatori, locul declarat de persoanele fizice angajate. Angajatul are obligatia sa declare numai angajatorului ales functia pe care o considera de baza, pentru un singur loc de munca, prin depunerea declaratiei pe propria raspundere. Declaratia pe propria raspundere nu reprezinta un formular tipizat. Functia de baza poate fi declarata de angajat si la locul de munca la care acesta realizeaza venituri din salarii in baza unui contract individual de munca cu timp partial. La schimbarea locului unde se afla functia de baza, angajatul are obligatia depunerii unei declaratii pe propria raspundere de renuntare la functia de baza la angajatorul ales initial.”

Pentru a consulta intreaga HG 50/2012 publicata in MOR 78/31.01.2012, folositi linkul de mai jos:

HR INSEAMNA MULT MAI MULT! Convingeti-va: MINI-GHID DE INTERVIU PENTRU CANDIDATI

Intoarcere la Cuprins

Pauza de masa
Autor: Florin RAU
3.03.2012

Pauza de masa este reglementata de art 134 din Codul Muncii.
Pauza de masa se acorda in cazurile in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 6 ore, in conditiile stabilite prin CCM aplicabil sau prin Regulamentul Intern (art 134 alin. 1 Codul Muncii).

CCM sau Regulamentul intern stabilesc in mod obligatoriu:

 • durata pauzei de masa (aceasta nu poate fi mai mica de 30 de minute in cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani, daca durata zilnica a timpului de munca depaseste 4 ½ ore – art. 134 alin. 2 Codul Muncii).
  CCMUN 2007-2010 (expirat) prevedea la art 54 alin. 2 ca repausul pentru luarea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Aceasta reglementare a fost preluata ulterior de CCM incheiate la nivel de ramura si unitati, reprezentand un drept minim.
 • Includerea sau neincluderea pauzei de masa in durata normala a programului de lucru . Potrivit art 134. alin. 3 Codul Muncii, pauzele, cu exceptia dispozitiilor contrare din CCM aplicabil si din Regulamentul intern, NU se vor include in durata zilnica normala a timpului de munca.
  CCMUN 2007-2010 (expirat) prevedea la art 54 alin. 2 ca repausul cu o durata de 15 minute se include in programul de lucru.Aceasta reglementare a fost preluata ulterior de CCM incheiate la nivel de ramura si unitati, reprezentand un drept minim.

In concluzie, pauza de masa este obligatorie in cazul programelor zilnice de lucru ce depasesc 6 ore (4 ½ ore in cazul tinerilor sub 18 ani) si este reglementata ca durata si mod de acordare (cu includere/ neincludere in durata normala a programului de lucru) prin CCM aplicabil sau Regulamentul intern.

HR INSEAMNA MULT MAI MULT! Convingeti-va: MANAGEMENTUL ORGANIZATIEI IN CONCEPTUL DE SISTEM

Intoarcere la Cuprins

PERIOADA DE PROBA
Autor: Florin RAU
20.03.2012

Perioada de proba este reglementata prin Codul Muncii si are ca scop verificarea aptitudinilor salariatului la incheierea CIM. Ea se regaseste ca element distinct inscris in CIM al angajatului sub capitolul L Alte clauze, litera a) vedeti Modelul cadru al CIM 2011

Perioada de proba constituie vechime in munca – art. 32 alin. 3 Codul Muncii

Durata perioadei de proba este de:

 • cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie – art. 31 alin. 1 Codul Muncii ;
 • cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere – art. 31 alin. 1 Codul Muncii ;
 • maxim 30 de zile in cazul persoanelor cu handicap (pentru aceasta categorie de salariati, verificarea aptitudinilor profesionale la incadrare se realizeaza EXCLUSIV prin perioada de proba – art. 31 alin. 2 Codul Muncii;

Potrivit art. 85 din Codul Muncii, salariatul incadrat cu CIM pe durata DETERMINATA, poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi:
a) 5 zile lucratoare pentru o durata a CIM mai mica de 3 luni de zile;
b) 15 zile lucratoare pentru o durata a CIM cuprinsa intre 3 si 6 luni;
c) 30 de zile lucratoare pentru o durata a CIM mai mare de 6 luni;
d) 45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a CIM mai mare de 6 luni.

Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, primele 6 luni dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu. Fac exceptie acele profesii in care stagiatura este reglementata prin legi speciale. La sfarsitul perioadei de stagiu, angajatorul elibereaza obligatoriu o adeverinta, care este vizata de ITM in a carui raza teritoriala de competenta isi are sediu. Modalitatea de efectuare a stagiului prevazut la art 31. alin 5 din CM se reglementeaza prin lege speciala – art 31 alin 5 si 6 din Codul Muncii.

Pe durata perioadei de proba, salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in CCM aplicabil, in regulamentul intern, precum si in CIM – Art 31 alin. 4 CM

Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, CIM poate inceta EXCLUSIV printr-o notificare SCRISA, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia. Art 31 alin. 3 CM

Pe durata executarii unui CIM nu poate fi stabilita decat o singura perioada de proba. Prin exceptie, salariatul poate fi supus la o noua perioada de proba in situatia in care acesta debuteaza la acelasi angajator intr-o noua functie sau profesie ori urmeaza sa presteze activitate intr-un loc de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase – Art 32 alin. 1 si 2 din CM

Perioada pentru care se pot face angajari SUCCESIVE de proba ale mai multor persoane pentru ACELASI post este de MAXIMUM 12 luni – Art 33 din CM

Derogare de la perioada de proba se face in cazul salariatului concediat prin concediere colectiva care are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reinfiintat in aceeasi activitate fara examen, concurs in termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii –Art 74 alin. 1 din CM

In cazul muncii prin agent de munca temporar, potrivit Art. 97 din CM, prin contractul de munca temporara se poate stabili o perioada de proba pentru realizarea misiunii, a carei durata nu poate fi mai mare de:

a) 2 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca tempoarara este incheiat pentru o perioada mai mica sau egala cu o luna;
b) 5 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca tempoarara este incheiat pentru o perioada cuprinsa intre 1-3 luni;
c) 15 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca tempoarara este incheiat pentru o perioada cuprinsa intre 3-6 luni;
d) 20 de zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca tempoarara este incheiat pentru o perioada mai mare de 6 luni;
e) 30 de zile lucratoare, in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a contractului de munca tempoarara mai mare de 6 luni;

HR INSEAMNA MULT MAI MULT! Convingeti-va: MINI TEST DE LOGICA

Intoarcere la Cuprins

Revisal versiune 5.0.8 / 06.12.2011 (include modificarile aduse HG 500/2011 prin HG 1105/2011)
Autor: Florin RAU
08.12.2011

In 6.12.2011 Inspectia Muncii a pus la dispozitia angajatorilor :

Propunere ITM Bucuresti privind specificatiile tehnice ale Revisal conform HG 500/2011 modificata prin HG 1105/2011
Autor: Florin RAU
30.11.2011

ITM Bucuresti a publicat in 25.11.2011 Specificatiile tehnice privind intocmirea si transmiterea Registrului de evidenta a salariatilor, in conformitate cu modificarile suferite de HG 500/2011 prin HG 1105/10.11.2011.

Principalele modificari fata de versiunea veche constau in:

 • Posibilitatea exprimarii sporurilor procentual sau valoric (cuantum)
 • Includerea COR compatibila ISCO 08 (pana la 31.12.2011 se poate utiliza in paralel si vechea varianta COR compatibila ISCO 88)
 • Posibilitatea suspendarii unui contract individual de munca pe durata de 1 zi
 • Actualizarea modelului pentru inregistrarea si transmiterea salariatilor cetateni straini
 • Posibilitatea inregistrarii contractelor de munca temporara cu durata nedeterminata
 • Actualizarea nomenclatorului privind temeiurile de incetare ale CIM

Actualizarea nomenclatorului privind temeiurile de suspendare ale CIM

Consultati noile Specificatii tehnice utilizand urmatorul link: http://www.inspectiamuncii.ro/fisiere/ReGES-SolutieTehnica_versiunea 2.4.pdf

HG 1105/2011 pentru modificarea HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor
Autor: Florin RAU
14.11.2011

In MOR 789/10.11.2011 a fost publicata HG 1105/2011 pentru modificarea HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor cu urmatorul continut:

Puteti accesa varianta actualizata a HG 500/2011 cu click pe linkul de mai jos:

HG 500/2011: Registrul General de Evidenta a Salariatilor
Autor: Florin RAU

31.05.2011

A fost publicata HG 500/2011privind Registrul General de Evidenta a Salariatilor care va intra in vigoare cu 1.08.2011 (incepand cu 1.08.2011 se va abroga HG 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare)

Puteti accesa aceasta HG apeland sectiunea “Legislatie actualizata” a siteului, sau folosind linkul de mai jos:

HG 500 / 2011: Registrul General de Evidenta a Salariatilor

HR INSEAMNA MULT MAI MULT! Convingeti-va: EXIT INTERVIUL

Intoarcere la Cuprins

Radierea de drept a sanctiunii disciplinare
Autor: Florin RAU
02.03.2012

Institutia radierii de drept a sanctiunii disciplinare este reglementata de Codul Muncii prin art
248 alin. 3 : Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie scrisa a anagajatorului emisa in forma scrisa.

Gasiti mai jos un model de Decizie de radiere:

HR INSEAMNA MULT MAI MULT! Convingeti-va: DREPTUL LA ASERTIVITATE

Intoarcere la Cuprins

SALARIUL DE BAZA MINIM BRUT GARANTAT
1.02.2016

Evolutie-2005_2016-salariu-minim-brut

HR INSEAMNA MULT MAI MULT! Convingeti-va: HARTA DE COMPETENTE HR

Intoarcere la Cuprins

SPORURI SALARIALE
Autor: Florin RAU
20.02.2012

Sporurile salariale se stabilesc prin Codul muncii , prin CCM sau CIM.

SPORUL PENTRU MUNCA SUPLIMENTARA.

Se stabileste prin CCM aplicabil sau, dupa caz, prin CIM, fiind reglementat de art 123 din Codul Muncii (nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza).

Potrivit art 120 alin. 1, Munca suplimentara este munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal (40 de ore pe saptamana, respectiv 30 de ore/spatamana in cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani)

Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia, salariatul beneficiind de salariul corespunzator orelor prestate suplimentar (art 122 alin. 1 si 2 Codul Muncii)

In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul de 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia, munca suplimentara va fi platita salariatului prin acordarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia, spor stabilit prin CCM aplicabil sau, dupa caz, CIM si nu poate fi mai mic de 75% sin salariul de baza. (art 123 CM alin. 1 si 2)

SPORUL DE NOAPTE

Se stabileste prin art 126 din Codul Muncii.

Art 126. Salariatii de noapte beneficiaza:
a) fie de program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza;
b) fie de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

SPORUL PENTRU REPAUS SAPTAMANAL.

Se stabileste prin CCM aplicabil sau, dupa caz, prin CIM, fiind reglementat de art 137 din Codul Muncii.

Art 137 (1) Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
(2) In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin CCM aplicabil sau prin Regulamentul Intern.
(3)In situatia prevazuta la alin. 2, salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin CCM aplicabil, sau, dupa caz, prin CIM.

Potrivit art 137 alin. 5 din CM, salariatii al caror repaus saptamanal se acorda cumulat dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art 123 alin. 2 CM, deci 150 %

SPORUL PENTRU MUNCA PRESTATA IN ZILE DE SARBATOARE LEGALA

Se stabileste prin art 142 alin. 2 din Codul Muncii (nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru).

In cazul in care, din motive justificate, salariatilor care lucreaza in zilele de sarbatori legale NU li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile, potrivit art 142 alin 2 acestia beneficiaza pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un SPOR la salariul de baza ce NU poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in program normal de lucru

(Sarbatori legale: 1 si 2 Ianuarie / prima si a doua zi de Pasti / 1 mai / prima si a doua zi de Rusalii / Adormirea Maicii Domnului / 1 decembrie / prima si a doua zi de Craciun / 2 zile pentru fiecare din cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora)

SPORUL DE VECHIME

Nivelul minim /maxim pentru sporul de vechime a fost reglementat prin art. 41 alin. 3 lit. d) din Contractul Colectiv de Munca Unic la nivel National (CCMUN) pe anii 2007-2010 si preluat apoi de CCM incheiate la nivel de ramura / unitate. Dupa cum stiti, CCMUN 2007-20101 a expirat iar Legea 62/2011 a eliminat posibilitatea incheierii unui nou CCM la nivel national.
Potrivit CCMUN 2007-2010, art 41. al. 3: Sporurile minime ce se acorda in conditiile prezentului contract sunt :
…d) pentru vechime in munca, minimum 5% pentru 3 ani vechime si maximum 25 % la o vechime de peste 20 de ani, din salariul de baza.

SPORUL PENTRU CONDITII DEOSEBITE DE MUNCA, GRELE, PERICULOASE SAU PENIBILE

Nivelul minim al acestor sporuri a fost reglementat prin art. 41 alin. 3 lit. a) din Contractul Colectiv de Munca Unic la nivel National (CCMUN) pe anii 2007-2010 si preluat apoi de CCM incheiate la nivel de ramura / unitate. (CCMUN 2007-20101 a expirat iar Legea 62/2011 a eliminat posibilitatea incheierii unui nou CCM la nivel national).
Potrivit CCMUN 2007-2010, art 41. al. 3: Sporurile minime ce se acorda in conditiile prezentului contract sunt :
…a) pentru conditii deosebite de munca, grele, periculoase sau penibile, 10% din salariul de baza.

HR INSEAMNA MULT MAI MULT! Convingeti-va: HARTI DE COMPETENTA

Intoarcere la Cuprins

VECHIMEA IN MUNCA
Autor: Florin RAU
19.2.2012

Potrivit art 16 alin. 4 din Codul muncii, Munca prestata in temeiul unui contract de munca constituie vechime in munca. Vechimea in munca include si perioadele de proba (art.32 alin3 CM).

Intrucat in definirea vechimii in munca Codul Muncii nu face nicio referire la tipul contractului de munca si perioada lucrata de salariat, inseamna ca vechimea in munca se calculeaza la fel (ca durata exprimata in ani, luni, zile), atat pentru CIM cu norma intreaga cat si pentru CIM cu timp partial.

Pana la 31.12.2010, vechimea in munca se probeaza cu Carnetul de munca (art 127 alin. 1 CM), iar dupa aceasta data cu adeverinta eliberata de angajator (art. 8 alin. 3 litera b) din HG 500/2011 privind Registrul general de evidenta a salariatilor).

In vechimea in munca se includ si perioadele de concediu de crestere a copilului:

Perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap constituie vechime in munca si in serviciu, care se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta – Art. 18 alin. 7 din OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului .

Perioada concediului pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. 1, art. 6 si 10 constituie vechime in munca si in serviciu, care se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta – Art. 22 alin. 2 din OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor .

In vechimea in munca se includ si perioadele in care s-a primit indemnizatie de somaj

Se impun urmatoarele observatii:

 • Perioadele pana la 28.02.2002 in care persoana a primit indemnizatie de somaj sau de integrare profesionala potrivit art. 15 din Legea 1/1991, SE IAU in calcul si la stabilirea sporului de vechime;
 • Perioadele dupa 1.03.2002 in care persoana a primit indemnizatie de somaj potrivit Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca, NU SE MAI IAU in calcul si la stabilirea sporului de vechime, ci doar la stabilirea drepturilor la pensie.

HR INSEAMNA MULT MAI MULT! Convingeti-va: GHID DE RESURSE UMANE

Intoarcere la Cuprins