Legislatie

Editorial Legislatie RU

LAST UPDATE: 23.12.2021

Pagina sintetizeaza Legislatia de Resurse Umane publicata in MOR si permite cautari in/descarcari gratuite din Baza noastra Legisativa de Date.23.12.2021
In MOR 1202/18.12.2021 a fost publicata OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

OUG 130/2021 reprezinta solutia gasita de guvernanti pentru a arunca pe umerii populatiei Pretul Dezastrului Economic si Social produs de Incompetenta lor crasa timp de 32 de ani si, in acelasi timp, reflecta incapacitatea Societatii Civile de a reactiona impotriva acestei Incopetente si Nesimtiri.

Spicuim cateva dintre masurile introduse:
a) suspendarea aplicarii prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din inavatamantul primar de stat, privat si confesional in perioada 1 ianuarie 2022—31 decembrie 2022;
b) Impunerea platirii contributiei de asigurari sociale de sanatate de catre pensionarii cu pensii mai marI de 4.000 de lei, incepand cu 1.01.2021 ( practic s-a legiferat o discriminare impartind pensionarii in 2 categorii: pensionari cu pensii sub 4.000 care NU platesc CASS si pensionari cu pensii > 4.000 lei care VOR PLATI CASS 10% pentru suma care depaseste 4.000 lei, fara a beneficia de servicii medicale superioare);
c) In loc sa anuleze definitiv pensiile speciale prevazute a se acorda confom art. 210 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ – primarilor, viceprimarilor, presedintilor si viceprsedintilor consiliilor judetene – au amanat doar aplicarea lor pana la 1.01.2023.

NU elimina pensiile speciale ale privilegiatilor dar prin Art. XLIII stopeaza actualizarea aferenta anului 2022 pentru urmatoarele categorii:
(1) Prin derogare de la prevederile art. 42^5 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, în anul 2022, pensiile de serviciu stabilite în conditiile legii nu se actualizeaza cu rata medie anuala a inflatiei.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 68^5 alin. (10) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza în cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, cu modificarile si completarile ulterioare, în anul 2022, pensiile de serviciu stabilite în conditiile legii nu se actualizeaza cu rata medie anuala a inflatiei.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 73^1 alin. (5) din Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în anul 2022, pensiile de serviciu stabilite în conditiile legii nu se actualizeaza cu rata medie anuala a inflatiei.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei, cu modificarile ulterioare, în anul 2022, pensiile de serviciu si pensiile de urmas stabilite în conditiile legii nu se actualizeaza cu rata medie anuala a inflatiei.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 51 alin. (10) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în anul 2022, pensiile de serviciu stabilite în conditiile legii nu se actualizeaza cu rata medie anuala a inflatiei.
(6) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale împotriva COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, în anul 2022, drepturile acordate potrivit art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2) si art. 5 nu se indexeaza cu rata medie anuala a inflatiei.

Prin Art. XLVI introduce urmatoarea modificare a Codului Muncii:
Dupa alineatul (2) al articolului 164 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
„(21) Salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata stabilit în conditiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioada de maximum 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de munca. Dupa expirarea perioadei respective, timp în care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi încadrat cu un salariu de baza superior salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata.
(22) Prevederile alin. (21) se aplica si pentru salariatul încadrat cu salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata, care are deja încheiat un contract individual de munca cu o durata de peste 24 de luni.”

OUG 130/2021 reincrimineaza ca fapte de evaziune fiscala, retinerea si neplata, incasarea si neplata in cel mult 60 de zile de la termenul de scadenta prevazut de lege a impozitelor si contributiilor.
Art. XXIX
Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu urmatorul cuprins:
„Art. 6^1 (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amenda retinerea si neplata, incasarea si neplata, in cel mult 60 de zile de la termenul de scadenta prevazut de lege, a impozitelor si/sau contributiilor prevazute in anexa la prezenta lege.
(2) Prevederea de la alin. (1) intra in vigoare la data de 1 martie 2022.”
2. La articolul 10, alineatele (1), (1^1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(1) In cazul savarsirii unei infractiuni prevazute la art. 6^1, 8 sau 9, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depaseste 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se poate aplica pedeapsa cu amenda. Daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pâna la 50.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se aplica pedeapsa cu amenda.
(1^1) In cazul in care prejudiciul produs prin comiterea faptelor de la art. 6^1, 8 sau 9 nu depaseste valoarea de 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, iar in cursul urmaririi penale sau in cursul judecatii pâna la pronuntarea unei hotarâri judecatoresti definitive, acesta, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile si penalitatile, este acoperit integral, fapta nu se pedepseste, aplicându-se dispozitiile art. 16 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) si (1^1) nu se aplica daca faptuitorul a mai savârsit o infractiune prevazuta de prezenta lege intr-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de prevederile alin. (1) sau (1^1).”


20.12.2021
In MOR 1189/15.12.2021 au fost publicate:

  • OUG 125/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum si pentru modificarea si completarea OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate;
  • OUG 126/2021 pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru acordarea unei indemnizatii compensatorii pentru persoanele cu handicap.

Potrivit OUG 125/2021:
a) Valoarea punctului de pensie se majoreaza de la 1442 lei la 1586 lei incepand cu 1 ianuarie 2022 iar incepand cu anul 2023, valoarea se majoreaza cu rata medie anuala a inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuti in anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicati de INS (majorarea si data de acordare se stabilesc anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat);
b) incepand cu data de 1 ianuarie 2022, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari este de 1000 lei

Potrivit OUG 126/2021:
Incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2022, alocatia de stat pentru copii se stabileste in cuantum de:
a) 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
b) 243 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii prevazuti la art. 1 alin. (3);
c) 600 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap.
Alocatia de stat pentru copii prevazuta la alin. (1) lit. a) se cumuleaza cu indemnizatia lunara, stimulentul lunar sau stimulentul de insertie, prevazute de OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.
Incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocatiei de stat pentru copii se indexeaza anual, din oficiu, cu rata medie anuala a inflatiei comunicata de INS.
In luna ianuarie 2022 persoanele cu dizabilitati beneficiaza in mod exceptional de o indemnizatie compensatorie.
Pentru persoanele adulte cu handicap, indemnizatia compensatorie acordata este:
a) in valoare de 350 lei pentru persoana cu handicap grav;
b) in valoare de 265 lei pentru persoana cu handicap accentuat;
c) in valoare de 60 lei pentru persoana cu handicap mediu.
Pentru copilul cu handicap indemnizatia compensatorie acordata este:
a) in valoare de 300 lei pentru copilul cu handicap grav;
b) in valoare de 175 lei pentru copilul cu handicap accentuat;
c) in valoare de 60 lei pentru copilul cu handicap mediu.


15.11.2021
In MOR 1085/12.11.2021 a fost publicata
Legea 270/2021 pentru completarea art. 109 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Potrivit legii 270, la articolul 109 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, dupa alineatul (6) se introduc alineatele (7)—(12), cu urmatorul cuprins:
„(7) Casa Nationala de Pensii Publice transmite, la cerere, in format electronic, pe e-mail sau in contul on-line deschis in portalul CNPP, documentul de informare cu privire la sumele platite beneficiarilor care au optat pentru efectuarea platii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) in cont curent sau in cont de card.
(8) Documentul de informare prevazut la alin. (6) se transmite in format electronic incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii, in maximum 48 de ore de la efectuarea platii drepturilor in cont curent sau cont de card.
(9) Documentul de informare prevazut la alin. (6), transmis in format electronic, produce efecte juridice identice cu documentul de informare cu privire la sumele platite transmis lunar la domiciliu sau, dupa caz, la resedinta prin serviciul de corespondenta standard.
(10) Documentul de informare prevazut la alin. (6), in format electronic, este acceptat ca document valid in relatia cu toate institutiile si autoritatile publice. Institutiile si autoritatile publice care il solicita nu vor conditiona oferirea de informatii sau de servicii de prezentarea documentului in format fizic.
(11) Documentul de informare prevazut la alin. (6), in format electronic, contine toate elementele de identificare unica de pe documentul fizic omolog.
(12) Casa Nationala de Pensii Publice arhiveaza documentele de informare cu privire la sumele platite, transmise in format electronic, in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata, in conditiile tehnice stabilite de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, republicata.”

10.11.2021
In MOR 1076/10.11.2021 au fost publicate:
1. Legea 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 — Codul muncii.

Potrivit Legii 269/2021:
Art. 211 litera a) din Legea dialogului social nr. 62/2011 se abroga. Redau mai jos Art. 211 litera a):
„Articolul 211 Cererile pot fi formulate de cei ale caror drepturi au fost incalcate dupa cum urmeaza:
a) masurile unilaterale de executare, modificare, suspendare sau incetare a contractului individual de munca, inclusiv angajamentele de plata a unor sume de bani, pot fi contestate in termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunostinta de masura dispusa”;

Tot potrivit Legii 269/2021, Art. 268 alineatul (1) litera a) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) in termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunostinta de masura dispusa referitoare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca, inclusiv angajamentele de plata a unor sume de bani;”

2. Legea 267/2021 pentru completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Legea intra in vigoare cu data de 1.01.2022.

Legea introduce un nou Art. 2^1 in OUG 41/2016:
„Art. 2^1 (1) Se interzice institutiilor publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale sa solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, in vederea solutionarii cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de catre institutii publice sau organe de specialitate ale administratiei publice centrale.
(2) Institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale solicita entitatilor care au emis documentele prevazute la alin. (1), in format lectronic, copii sau extrase ale acestora, in baza consimtamantului expres al beneficiarului serviciului public, prevederile art. 2 alin. (2) si ale art. 4 aplicandu-se in mod corespunzator.”

30.10.2021
ELABORAREA UNUI NOU CADRU LEGISLATIV PENTRU SISTEMUL DE PENSII SI SALARIZARE

Prin comunicatul de presa din 27.10.2021 cu privire la reformarea Sistemului Public de Pensii si Sistemului de Salarizare din Fonduri Publice, ministrul Muncii a informat opinia publica ca:

1) ministerul Muncii a lansat caietele de sarcini pentru obtinerea de expertiza profesionala INTERNATIONALA necesara celor doua reforme asumate prin PNRR, respectiv pensii si salarizare;
2) finantarea expertizei INTERNATIONALE prevazuta in caietele de sarcini este decontabila integral din PNRR;
3) asistenta tehnica INTERNATIONALA este necesara pentru fundamentarea reformelor in domeniile pensiilor si salarizarii din fonduri publice, precum si pentru obtinerea de analize, proiectii si ipoteze de lucru necesare pentru elaborarea noilor acte normative in domeniile mentionate.

Ce nu spune explicit ministrul Raluca Turcan este ca aceasta consultanta INTERNATIONALA costa 4 Milioane de Euro (da, ati citit bine, 4 milioane de Euro!).

Apar urmatoarele intrebari legitime la care ministrul Turcan ar trebui sa raspunda:
1) daca aveti nevoie de consultanta din afara Romaniei de 4 milioane de Euro ca sa modificati legislatia Sistemului de Pensii, atunci de ce sa va mai platim pe dvs. si pe „Specialistii” din ministerul Muncii / Casele de Pensii daca nu sunteti in stare sa scrieti un proiect de lege bazat pe analize, proiectii si ipoteze de lucru?
2) fapul ca cele 4 milioane de Euro sunt decontabile integral prin PNRR este o scuza ca risipiti iresponsabil 4 milioane de Euro? Neintelegerea valorii celor 4 Milioane de Euro arata ca dvs., politicienii traiti deja pe o alta planeta, nu in tara in care pensia medie din sistemul public este de 325.5 Euro (cele 4 milioane de Euro reprezinta echivalentul a 812183 pensii medii lunare!)
3) de ce ne indatorati pentru Incompetenta dvs.?

Etapele si Termenele Limita definite de ministrul Muncii in PNRR pentru reglementarea Noului Cadru Legislativ al Sistemului de Pensii sunt:


Pentru a facilita intelegerea, am reprezentat grafic sinteza tabelului:

Daca doriti sa aprofundati reforma Sistemului de Pensii propusa prin PNRR, accesati ACEST LINK!

16.10.2021
In MOR 972/12.10.2021 a fost publicat
Ordinul ANOFM 391/2021 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera acordata in conditiile art. 1 din OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum si a modelului acestora.

Ordinul 391 intra in vigoare incepand cu 15.10.2021. Forma *.pdf pe care v-o pun la dispozitie include si linkuri catre 1) OUG 110/2021 si 2) catre Ordinul ministrului Muncii nr. 920/2021 pentru aprobarea modelelor cererii si declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 5 alin. (3) din OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 (Publicat in MOR 964/8.10.2021. In vigoare cu 11.10.2021)

In MOR 964/8.10.2021 a fost publicat
Ordinul ministrului Muncii nr. 920/2021 pentru aprobarea modelelor cererii si declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 5 alin. (3) din OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Ordinul 920 intra in vigoare incepand cu 11.10.2021. Forma *.pdf pe care v-o pun la dispozitie include si linkuri catre 1) OUG 110/2021 si 2) Ordinul ANOFM 391/2021 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera acordata in conditiile art. 1 din OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum si a modelului acestora.

8.10.2021
In MOR 951/5.10.2021 au fost publicate:
OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii (in vigoare cu 5.10.2021 cu exceptia art. I pct. 5—7 care intra in vigoare incepand cu 20.10.2021)

Printre altele, OUG 117:
1) Defineste munca subdeclarata: „Art. 15^2 — In sensul prezentei legi, munca subdeclarata reprezinta acordarea unui salariu net mai mare decat cel constituit si evidentiat in statele de plata a salariilor si in declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, transmisa autoritatilor fiscale.”;
2) Extinde perioada de compensare a muncii suplimentare prin ore libere platite, la 90 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.
3) Redefineste si introduce noi contraventii, marind cuantumurile amenzilor
„ART 260 al. (1) e^3) primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati cu depasirea duratei timpului de munca stabilita in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei;”
„ART 260 al. (1) e^5) acordarea unui salariu net mai mare decat cel evidentiat in statele de plata a salariului si in declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, transmisa autoritatilor fiscale, cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat in aceasta situatie, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei;”.
„ART 260 al. (1) „s) incalcarea de catre angajator a obligatiei prevazute la art. 166 alin. (1) cu mai mult de o luna, de la data de plata a salariului, stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoana careia nu i s-a platit salariul, cu exceptia situatiei in care angajatorul se afla sub incidenta Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.”

OUG 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021—2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”. Publicata in MOR 951/5.10.2021

Aplicabila pentru consumurile de curent electric/gaze din perioada Noiembrie 2021 – martie 2022

In MOR 950/5.10.2021 a fost publicata:
HG 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu 1.01.2022.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 15,239 lei/ora.

In MOR 940/1.10.2021 a fost publicat:
Decizie prim-ministru nr. 496/2021 privind constituirea, functionarea si atributiile Comitetului interministerial pentru monitorizarea procesului de implementare a Planului national de redresare si rezilienta (PNRR)

Se constituie Comitetul interministerial pentru monitorizarea procesului de implementare a PNRR, organism interministerial cu rol consultativ, fara personalitate juridica. Daca doriti detalii despre continutul PNRR si legislatia emisa deja, introduceti TAG PNRR in campul Search


7.10.2021
In MOR 945/4.10.2021 au fost publicate:
OUG 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2;
OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2;
OUG 109/2021 privind echivalarea functiilor publice specifice cu functiile publice generale, la nivelul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).

La nivelul ANPC:
a) functiile publice specifice de comisar clasa I grad profesional debutant, asistent, principal, superior, se echivaleaza cu functiile publice de executie de clasa I, grad profesional debutant/asistent/principal/superior conform art. 392 alin. (1) din OUG 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) functiile publice specifice de comisar clasa II grad profesional debutant, asistent, principal, superior, se echivaleaza cu functiile publice generale de referent de specialitate clasa II grad profesional debutant, asistent, principal, superior;
c) functiile publice specifice de comisar clasa III grad profesional debutant, asistent, principal, superior, se echivaleaza cu functiile publice generale de referent clasa III grad profesional debutant, asistent, principal, superior.

La nivelul structurilor subordonate ANPC:
a) functiile publice specifice de comisar clasa I grad profesional debutant, asistent, principal, superior, se echivaleaza cu functiile publice de executie de clasa I, grad profesional debutant/asistent/principal/superior conform art. 392 alin. (1) din OUG 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) functiile publice specifice de comisar clasa II grad profesional debutant, asistent, principal, superior, se echivaleaza cu functiile publice generale de referent de specialitate clasa II grad profesional debutant, asistent, principal, superior;
c) functiile publice specifice de comisar clasa III grad profesional debutant, asistent, principal, superior, se echivaleaza cu functiile publice generale de referent clasa III grad profesional debutant, asistent, principal, superior;
d) functia publica specifica de comisar-sef se echivaleaza cu functia publica de director executiv;
e) functia publica specifica de comisar-sef adjunct se echivaleaza cu functia publica generala de sef serviciu sau sef birou, dupa caz.

5.10.2021
In MOR 925/28.09.2021 a fost publicata Initiativa Cetateneasca Legea suveranitatii — Legea pentru protejarea interesului superior si suveran al poporului si al cetateanului roman.

Propunerea legislativa contine patru sectiuni:
a) Expunere de motive;
b) Proiectul de Lege;
c) Avizul Consiliului Legislativ;
d) Declaratia Comitetului de Initiativa.
Scopul initiativei legislative este restaurarea suveranitatii si a starii de drept, astfel cum sunt acestea prevazute de articolul 1 al. (1) din Constitutia Romaniei. Proiectul legislativ pleaca de la rigoarea constitutionala potrivit careia suveranitatea se fundamenteaza pe patru piloni:
1) intarirea si garantarea drepturilor si libertatilor cetateanului, precum si a suveranitatii si sigurantei statului roman;
2) protejarea si asigurarea unui mediu sanatos care sa permita dezvoltarea si traiul normal al cetateanului;
3) maximizarea beneficiilor cetateanului obtinute de pe urma bogatiilor naturale ale tarii si, in general, al mediului economic, vazute ca mijloace de dezvoltare socioeconomice;
4) consolidarea sistemului national de aparare (sistem care trebuie eficientizat si subordonat exclusiv vointei poporului).
Proiectul a primit avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

NOTA: Pentru usurinta parcurgerii documentului am inclus in forma pdf a acestuia urmatoarele butoane de navigare:
CATRE PROIECTUL DE LEGE;
CATRE AVIZUL CONSILIULUI LEGISLATIV;
CATRE DECLARATIA COMITETULUI DE INITIATIVA

Intrucat are legatura, gasiti mai jos si o imagin cu declaratia dlui. Iohanis din 1 Octombrie 2020 despre esuarea statului roman in misiunea de a-si proteja cetatenii, facuta cu ocazia incendiului soldat cu 7 morti produs la Spitalul de Boli Infectioase Constanta. (sursa: https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/declaratie-de-presa-a-presedintelui-romaniei-klaus-iohannis-in-urma-incendiului-produs-la-spitalul-de-boli-infectioase-din-constanta)


4.10.2021
In MOR 929/29.09.2021 a fost publicat
Ordinul ministrului Apararii Nationale nr. M.188/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apararii Nationale. Acesta intra in vigoare incepand cu 1.11.2021.

Ca cetatenii Romaniei sunt impartiti in cetateni de rangul 1 (cei cu pensii speciale) si cetateni de rangul 2 (cei cu pensii din sistemul public de pensii), nu mai este un secret pentru nimeni.
Scris intr-un limbaj de lemn, ROF arata cat de inapoiat a ramas Ministerul Apararii Nationale si cat de umflata este Organigrama Casei de Pensii a acestui minister (prin structura sa, organigrama reflecta perfect jaful din banul public – nenumarate posturi inutile si bine platite).
Ca sa intelegeti despre ce vorbesc, iata sumarul structurii organizationale a Casei de Pensii a MApN si un extras din Art. 31 (3):
1 director;
3 directori adjuncti (!)
2 oficii;
4 servicii
6 sectii;
4 compartimente
1 birou.
„Art. 31 (3) Sectia legislatie, relatia cu publicul si pensionarii indeplineste urmatoarele atributii specifice in domeniul activitatii de relatii cu publicul si pensionarii:
……………..
f) monitorizarea aparitiei in mass-media locala si in retelele sociale a informatiilor referitoare la activitatea Casei, prezentarea acestora directorului Casei, informarea esalonului superior si transmiterea la Directia informare si relatii publice;
…………
j) informarea ierarhica, pe linie de specialitate, pana la nivelul Directiei informare si relatii publice, despre tematica solicitarilor de informatii primite de la jurnalisti sau reactiile pe retelele sociale, pe fondul crizelor mediatice sau cu potential de criza mediatica pentru Casa, in scopul armonizarii raspunsurilor si punctelor de vedere sau sprijin de specialitate;”

1.10.2021
In MOR 933/30.09.2021 a fost publicata
LEGEA 229/2021 pentru completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor.

Legea 229/2021 completeaza Legea 72/2016 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor prin introducerea Art. 34^1 cu urmatorul continut:
„ART. 34^1 Persoanele cu handicap grav care au realizat, in profesia de avocat, cel putin o treime din stagiul complet de cotizare in conditii de handicap grav beneficiaza de reducerea cu 15 ani a varstelor standard de pensionare prevazute in anexa nr. 1.”

22.09.2021
In MOR 905/21.09.2021 a fost publicat
Ordinul comun al ministrului Sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 1898/885/2021 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1311/2017.

Potrivit ordinului se introduce, printre altele, obligatia persoanelor asigurate care beneficiaza de concediu medical pentru carantina, de a completa o declaratie pe propria raspundere in care sa mentioneze daca instituirea masurii carantinei este (sau nu) ca urmare a deplasarii in interes personal intr-o zona in care la momentul deplasarii exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent inalt patogen.

18.09.2021
In MOR 890/16.09.2021 a fost publicata OUG 101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

OUG 101/2021 reglementeaza noi conditii si obligatii pentru beneficiarii de ajutor social in ideea stimularii a cel putin 10.000 dintre persoanele apte de munca sa se angajeze.

Persoanele beneficiare de ajutor social apte de munca care se angajeaza cu contract individual de munca sau in baza unui raport de serviciu pentru cel putin 24 de luni, beneficiaza suplimentar timp de 6 luni si de ajutorul social in cuantumul primit anterior angajarii.

Beneficiarii de ajutor social apti de munca au obligatia de a se prezenta la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca la fiecare 6 luni, sau ori de cate ori sunt solicitati de aceasta.

Pentru beneficiarii de ajutor social apti de munca care NU au un nivel de educatie scolara sau cunostintele necesare potrivit Cadrului national al calificarilor , agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca recomanda (in cadrul serviciilor de informare si consiliere profesionala), inscrierea si parcurgerea cursurilor programului educational «A doua sansa» .

Beneficiarilor de ajutor social apti de munca care urmeaza cursurile programului „«A doua sansa» la o distanta mai mare de 5 km fata de locuinta acestora, li se asigura transportul la cursuri prin grija autoritatilor administratiei publice locale.

Refuzul persoanelor apte de munca beneficiare de ajutor social de a participa la cursurile programelor educationale de tip «A doua sansa» conduce la incetarea dreptului la ajutorul social.

16.09.2021
In MOR 884/15.09.2021 a fost publicata
OUG 100/2021 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si abrogarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale. Publicata in MOR 884/15.09.2021.

1) Ordonanta reglementeaza trecerea creselor de stat din subordinea autoritatior administratiei publice locale in cea a unitatilor de invatamant prescolar cu program prelungit / normal dupa caz, regulile de asigurare, incadrare si salarizare pentru personalul didactic necesar functionarii creselor, regulile de acreditare ale creselor;
2) Potrivit Proiectului „Romania Educata” lansat de Presedintele Romaniei in 14.07.2021, Romania are una dintre cele mai mici rate de acces la educatia timpurie pentru copii de pana la 3 ani, din Uniunea Europeana. Aceasta realitate poate fi schimbata doar prin construirea de noi crese (cerinta de locuri in crese depaseste cu mult capacitatea actuala!), asigurarea de educatori-puericultori competenti in educatie timpurie si dezvoltarea si implementarea unor programe de activitate bine gandite de Ministerul Educatie.
3) Daca Presedintelui Romaniei i-au trebuit 7 ani pentru dezvoltarea Proiectul „Romania Educata”, nu pot sa nu ma intreb cate sute de ani vor trebui Guvernului pentru a implementa macar a zecea parte din acest proiect.
4) Pentru accesare ordonantei 100/2021 si a Proiectului Romania Educata, folositi campul Search

11.09.2021
In MOR 859/8.09.2021 a fost publicata OUG 98/2021 pentru rectificarea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat pe anul 2021.

Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat (BASS) 2021 a fost suplimentat cu 2 milioane lei alocate pentru:
1) contactarea de expertiza pentru reforma sistemului de pensii asumata prin PNRR;
2) salarizarea celor 1000 de persoane care se vor angaja temporar in cadrul Caselor Teritoriale de Pensii pentru digitalizarea dosarelor de pensii;
3) achizitia de echipamente necesare celor 1000 de persoane care vor fi angaja temporar (1000 de birouri + 1000 de calculatoare + 60 imprimante multifunctionale + 1000 de scaune + 1000 de dulapuri!);
4) asigurarea salariilor pana la finalul anului 2021 pentru cele 3480 de posturi pe durata nedeterminata aferente Casei Nationale de Pensii Publice si Caselor Teritoriale de Pensii

Practic prin aceasta Ordonata s-au alocat banii necesari aplicarii OUG 90/2021 (MOR 808/23.08.2021) privind suplimentarea numarului maxim de posturi al Casei Nationale de Pensii Publice cu 1000 de posturi temporare.

Tot OUG 98/2021 reglementeaza diminuarea subventiei de la Bugetul de Stat alocata initial pentru sustinerea Sistemului Public de Pensii in 2021 cu 3.319 Miliarde lei. Astfel subventia de 16.77 Miliarde lei stabilita initial pentru anul 2021 se reduce la 13.4 Miliarde lei


1.09.2021
In MOR 830/31.08.2021 a fost publicata
OUG 94/2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.


31.08.2021
Nici nu s-a uscat bine cerneala pe Ordinul ministrului de Finante nr. 1068/2021 privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro lansate in luna august 2021 (suma de 100 Milioane de Euro!) , publicat in MOR 815/25.08.2021,

ca in MOR 827/30.08.2021 a mai aparut inca un Ordin al ministrului de Finante.

Ma refer la Ordinul ministrului de Finante nr. 1081/2021 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populatiei, prin intermediul unitatilor operative ale Trezoreriei Statului si prin subunitatile postale din reteaua Companiei Nationale „Posta Romana” — S.A., in cadrul Programului Tezaur, aferent lunii septembrie 2021.
Ritmul ametitor de imprumutare de la populatie al acestor „cheltuitori PNL-USR-UDMR care de 2 ani promit reforme fara a reforma nimic” va costa scump pe fiecare roman care, prin lipsa de reactie incurajeaza si devine complice la derapajele acestor incompetenti.

27.08.2021
In MOR 819/26.08.2021 a fost publicat
ORDINUL ministrului Educatiei nr. 4638/17.08.2021 privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic de predare din invatamant, prevazute in Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Intra in vigoare cu incepand cu anul scolar/universitar 2021—2022

26.08.2021
In MOR 808/23.08.2021 a fost publicata OUG 90/2021 privind unele masuri din domeniul pensiilor publice.

NOTA.
OUG 90/2021 reglementeaza suplimentarea cu 1000 de posturi a numarului maxim de posturi al Casei Nationale de Pensii Publice pentru evaluarea pensiilor din sistemul public, stabilite pana la data de 1.09.2023 .
Posturile apartin categoriei functiilor contractuale si sunt pe perioada determinata (pana la 31.12.2022).
Ordonanta stabileste regulile de ocupare a posturilor precum si modalitatea de depunere a contestatiilor „ in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept”.
Atat preambulul de justificare a caracterului de urgenta cat si continutul in sine al OUG denota incompetenta si dispret in gestionarea banului public. In loc sa apeleze la contractarea serviciilor de evaluare a pensiilor cu firme specializate, ministrul muncii angajeaza temporar 1000 de oameni pentru care, potrivit PNRR, va cumpara 1000 de birouri + 1000 de calculatoare + 60 imprimante multifunctionale + 1000 de scaune + 1000 de dulapuri!
In plus, tot potrivit PNRR, pentru dezvoltarea noului cadru legislativ al sistemului public de pensii, ministrul muncii aloca 4 Milioane de Euro pentru un Contract de Consultanta cu Banca Mondiala!

23.08.2021
in MOR 745/30.07.2021 a fost publicat
Ordinul ministrului Finantelor nr. 904/2021 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2021.

Continuand indatorarea iresponsabila a tarii, in August 2021 guvernul aproba emiterea unor noi prospecte de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si unor noi obligatiuni de stat de tip benchmark, in valoare nominala totala de 3.7 Miliarde lei, la care se poate adauga suma de 360 milioane lei din alocarile sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.
Banii nu sunt folositi pentru investitii, ci pentru finantarea deficitului bugetului de stat si refinantarea datoriei publice.
Nu credeti si dvs. ca indatorarea alarmanta a tarii a devenit deja o problema de securitate nationala?

22.08.2021
In MOR 787/16.08.2021 a fost publicata
OUG 87/2021 privind completarea art. 3 din OUG nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al functiei publice specifice de inspector social si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

”(1^1) Gradele profesionale pe care este structurata functia publica specifica de inspector social si conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice specifice de inspector social sunt cele prevazute la art. 393, respectiv la art. 468 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
(1^2) Functia publica specifica de inspector social, clasa I, grad profesional debutant, asistent, principal, superior se echivaleaza cu functia publica generala de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant, asistent, principal, superior.”


20.08.2021
In MOR 784/13.08.2021 a fost publicata
OUG 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale functionarilor si agentilor Uniunii Europene.

Pentru cautare in Baza Legislativa introduceti „OUG 86/2021” in Campul „Search”

19.08.2021
In MOR 780/12.08.2021 a fost publicata
HG 836/2021 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1133/2020 privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2021.

Ridicand de la 25000 la 50000 contingentul de lucratori straini nou admisi in 2021 pe piata fortei de munca, guvernul a gasit Solutia Exploatarii Perfecte: sa aduca din ce in ce mai multi straini disperati din tari subdezvoltate sa munceasca pe doi Euro in locul romanilor care, satui de incompetenta, iopcrizia si saracia generata de acelasi guvern, au ales sa plece in alte tari pentru a munci la randul lor tot pe 2 Euro.

2.08.2021
In MOR 745/30.07.2021 a fost publicat

ORDINUL COMUN 1398/729/2021 al ministrului Sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului Sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1311/2017. In vigoare cu 1.08.2021

Noile reglementari referitoare la acordarea concediilor medicale au intrat in vigoare incepand cu 1 august 2021.

Acordarea certificatelor de concediu medical in cazul incapacitatii temporare de munca pentru boli obisnuite, impune intocmirea unui plan de monitorizare a evolutiei bolii si evaluarea starii de sanatate si monitorizarea pacientilor de catre medicii curanti.

Concediile medicale pentru fiecare episod de boala se acorda in minimum doua etape, in vederea recuperarii capacitatii de munca a persoanei asigurate si reinsertiei socio-profesionale a acesteia.

Medicul de familie acorda in prima etapa maxim 4 zile de concediu medical, cu incadrarea in limita maxima de 7 zile pentru fiecare episod de boala, respectiv 28 de zile pe an, iar medicul specialist din ambulatoriu poate acorda in prima etapa maxim 15 zile, cu incadrarea in limita maxima de 30/31 zile/luna, respectiv 90 de zile pe an. In situatia in care prima etapa a concediului medical pentru incapacitate temporara de munca se finalizeaza intr-o zi nelucratoare, certificatul de concediu medical in continuare poate fi eliberat in prima zi lucratoare care urmeaza, cu incadrarea in limitele maxime mentionate.

Daca asiguratul se afla in imposibilitatea deplasarii la cabinetul medical in vederea acordarii concediului medical, medicul curant (medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu) poate acorda consultatii la domiciliu sau la distanta.

Daca dupa acordarea primei etape a concediului medical asiguratul nu se mai prezinta pentru evaluarea starii de sanatate conform planului de urmarire a evolutiei bolii, sau daca evolutia starii de sanatate a asiguratului este favorabila ca urmare a respectarii de catre acesta a planului de urmarire a evolutiei bolii, medicii curanti nu vor mai acorda concediu medical in continuare.

Prin exceptie, medicii curanti nu vor intocmi planul de urmarire a evolutiei bolii in cazul eliberarii certificatelor de concediu medical pentru unele boli speciale (boli cardiovasculare, SIDA, neoplazii si tuberculoza), pentru urgentele medico-chirurgicale, pentru bolile infectocontagioase din grupa A si pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, precum si in situatia in care asiguratul este internat in spital. De asemenea, concediile medicale pentru maternitate, pentru ingrijirea copilului bolnav, precum si in cazul riscului maternal, pot fi acordate intr-o singura etapa, fara a fi necesara intocmirea planului de urmarire a evolutiei bolii.

Dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital, in cazul in care starea sanatatii persoanei asigurate nu permite reluarea activitatii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeasi afectiune fara a fi necesara intocmirea planului de urmarire a evolutiei bolii.

Incepand cu data de 1 august 2021, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copiilor cu afectiuni grave in varsta de pana la 18 ani (nu pana la 16 ani, cum fusese reglementat anterior).

Persoanele care se deplaseaza in interes personal in zone in care exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic cu un agent inalt patogen, cunoscand aceste conditii la momentul initierii deplasarii si care, la intoarcere pe teritoriul Romaniei intra in concediu de carantina (pentru a nu deveni factori de risc pentru persoanele cu care vin in contact), vor beneficia de indemnizatie suportata din FNUASS doar pentru o perioada de 5 zile.

29.07.2021
In MOR 645/30.06.2021 a fost publicata

OUG 74/2021 pentru modificarea si completarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu privire la acordarea concediilor medicale. In vigoare cu 1.08.2021

IMPORTANT: Angajatii care realizeaza venituri in baza mai multor contracte individuale de munca incheiate cu mai multi angajatori, pe perioada concediilor medicale au obligatia sa figureze in concediu medical la toti angajatorii cu care are incheiate CIM.
Potrivit pct. 9 si 10 din OUG 74/2021,
constituie contraventie desfasurarea activitatii la unul dintre angajatori in perioada in care la celalalt/ceilalti angajator/angajatori salariatul a prezentat certificat/certificate de concediu medical. Contraventia se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei, precum si cu neplata/recuperarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate.

26.07.2021
DESPRE PENSIONARE 2021

Legea care reglementeza acum pensionarea in sistemul public de pensii ramane Legea 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare.
Cu linkul de mai jos puteti descarca gratuit Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – ACTUALIZATA la 19.07.2021

Incepand cu 1.09.2021 trebuia sa intre in vigoare noua lege a pensiilor: Legea 127/2019.
Acest lucru nu se mai intampla intrucat prin OUG 8/2021 termenul de intrare in vigoare a fost prorogat cu 2 ani: din 1.09.2021 in 1.09.2023.
Cu linkul de mai jos puteti descarca gratuit Legea 127/2019 privind sistemul unitar de pensii publice – ACTUALIZATA CU OUG 8/2021 (MOR 168/18.02.2021) + OUG 135/2020 (MOR 751/18.08.2020).

Exista totusi cateva articole care fac exceptie de la prorogare si pe care le redau mai jos.

Art. 86 (2) Valorile punctului de pensie sunt urmatoarele:
a) la data de 1 septembrie 2019 – 1265 lei; (in vigoare cu 1.09.2019)
b) la data de 1 septembrie 2020 – 1442 lei; (in vigoare cu 1.09.2020)
c) incepand cu anul 2022 valoarea prevazuta la lit. b) se majoreaza cu rata medie anuala a inflatiei, la care se adauga cel mult 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuti in anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicati de Institutul National de Statistica. Majorarea si data de acordare se stabilesc anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat (in vigoare cu 1.01.2022)

Art. 139 (in vigoare cu 12.07.2019)
(1) Deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, in termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta judecatoreasca competenta.
(2) Deciziile emise de casele teritoriale de pensii in intervalul cuprins intre data intrarii in vigoare a prezentului articol (12.07.2019) si data intrarii in vigoare a prezentei legi (1.09.2023) se contesta potrivit prevederilor alin. (1).
(3) Deciziile necontestate in termenul prevazut la alin. (1) sunt definitive

Art. 145 (in vigoare cu 12.07.2019)
(1) Comisia Centrala de Contestatii din cadrul CNPP, reglementata prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, isi continua activitatea pana la solutionarea contestatiilor formulate impotriva deciziilor de pensie ramase nesolutionate la data publicarii prezentei legi.
(2) Organizarea activitatii Comisiei Centrale de Contestatii in vederea solutionarii contestatiilor prevazute la alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.
(3) Solutionarea contestatiilor prevazute la alin. (1) se face in termen de 3 ani de la data de intai a lunii urmatoare celei in care se publica prezenta lege in MOR, Partea I.
(4) Hotararile emise de catre Comisia Centrala de Contestatii prevazuta la alin. (1) pot fi contestate in termen de 45 de zile la instanta de judecata competenta.

Art. 148 (2) (in vigoare cu 12.07.2019)
In situatia in care dovada vechimii in munca nu se poate face cu carnetul de munca in original, perioadele prevazute la ART. 13 lit. a) se pot valorifica pe baza informatiilor existente in arhiva electronica creata in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, informatii certificate potrivit procedurii stabilite prin hotarare a Guvernului, adoptata in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului alineat.

Art. 157 (in vigoare cu 12.07.2019)
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului alineat, pensiile stabilite conform legislatiei anterioare vor fi evaluate in vederea recalcularii prevazuta la alin. (1). Procedura de evaluare se stabileste prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, la propunerea CNPP, in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in MOR, Partea I.
(5) In vederea evaluarii pensiilor prevazute la alin. (2), in anul 2019 se suplimenteaza personalul CNPP cu respectarea prevederilor ART. 126 alin. (3), precum si fondurile necesare dotarii cu mobilier, logistica, consumabile, tehnica de calcul, medii de stocare si comunicatii.

Art. 183 (1) (in vigoare cu 12.07.2019)
La data intrarii in vigoare a prevederilor ART. 139 din prezenta lege se abroga ART. 102 si ART. 149 alin. (1) si (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in MOR, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Iata si cateva linkuri informative privind continutul Dosarului de pensionare (pe care il puteti depune si online) si regulile privind cumulul pensiei cu alte venituri:
Documentele necesare inscrierii la PENSIE PENTRU LIMITA DE VARSTA
Documentele necesare inscrierii la PENSIE ANTICIPATA
Documentele necesare inscrierii la PENSIE ANTICIPATA PARTIALA
Documentele necesare inscrierii la PENSIE DE INVALIDITATE
Documentele necesare inscrierii la PENSIE DE URMAS

Reguli privind cumulul pensiei cu alte venituri


24.07.2021

In MOR 720/22.07.2021 a fost publicata
LEGEA 208/2021 pentru aprobarea OUG nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca, si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Fata de versiunea initiala a OUG 36 publicata in MOR 268/31.03.2021, forma OUG 36/2021 aprobata prin Legea 208/2021 valabila cu 22.07.2021, reglementeaza suplimentar, dreptul Organelor de control competente de a solicita documente ANTERIOR efectuarii controlului – art. 16 alineatul (1^8) introdus in Codul Muncii.

Tot prin art. 16 alineatul (1^8) introdus suplimentar in Codul Muncii, se impune Obligatia Organelor de control competente de a accepta pentru verificare si control, inscrisuri/documente incheiate si semnate in format electronic potrivit legii (fara a le solicita si in format letric).

Nu uitati ca puteti descarcat gratuit legislatia cu Linkul de la inceputul acestui articol. Gasiti atat Legea 208/2021 cat si Forma actualizata a OUG 36/2021 aprobata prin Legea 208/2021 valabila cu 22.07.2021

22.07.2021

In MOR 712/19.07.2021 a fost publicat
ORDINUL ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. 585/2021 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003

Potrivit Ordinului 585/2021, se modifica astfel litera F din Modelul-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003:
„F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca, cu exceptia microintreprinderilor cu pana la 9 salariati, definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care vor completa o scurta caracterizare/descriere a activitatii: _________________________________________”
Exceptarea obligatiei microintreprinderilor cu pana la 9 salariati de a intocmi o Fisa a postului si inlocuirea acesteia cu o „scurta caracterizare/descriere a activitatii” este un nou pas spre intensificarea exploatarii angajatilor si abuzarea lor.
Potrivit aceluiasi Ordin 585, se instituie obligatia angajatorului de a informa angajatul cu privire la obligatia acestuia de a adera la un fond de pensii administrat privat. Astfel, la litera M punctul 4 din Modelul-cadru al contractului individual de munca, dupa litera c) se introduce o noua litera, c1), cu urmatorul cuprins:
„c1) sa informeze angajatul cu privire la obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat;”
Prevederea se aplica doar doar persoanelor prevazute la art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

21.07.2020
In MOR 712/19.07.2021 a fost publicata
LEGEA nr. 197/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Recunoscand retroactiv conditii speciale de munca pentru „activitatile de productie, mentenanta si asimilate din unitatile de productie a energiei electrice in termocentralele pe baza de carbune, incluzand si unitatile de extractie a carbunelui, pentru personalul implicat direct si nemijlocit in utilizarea procedeelor si utilajelor specifice productiei energiei electrice si extractiei carbunelui”,
legea 197/2021 faciliteaza iesirea la pensie pentru limita de varsta a persoanelor care au desfasurat aceste activitati, prin reducerea varstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani.

20.07.2020
In MOR 703/15.07.2021 a fost publicat
ORDINUL ministrului Energiei nr. 654/14.07.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile, termenele si conditiile in care statul roman, prin Ministerul Energiei, achita sumele reprezentand plati compensatorii datorate de operatorii economici nominalizati in anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor masuri de protectie sociala acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective ca urmare a aplicarii programului de decarbonare si de inchidere a minelor in perioada 2019—2032.

Schimbarile climatice impun transformari industriale radicale care incep sa afecteze semnificativ viata a mii de oameni. Programele de reducere a emisiilor de carbon prin renuntarea treptata la carbune, petrol si gaze naturale spulbera mii de locuri de munca in domeniul energetic, constructii de masini, transporturi. Adaugati automatizarea proceselor de productie si decizie, utilizarea Inteligentei Artificiale, retelelor 5G pentru transmiterea datelor industriale si, obtineti dimensiunea reala a transformarilor care nu au rabdare sa ii astepte pe cei nepregatiti.
Condusa de guvernanti incompetenti si lipsiti de scrupule, Romania este total nepregatita pentru viitor. Platile comensatorii platite minerilor care vor fi disponibilizati (peste 8000 de persoane pana in 2030) nu vor rezolva pe termen lung problema acestor oameni care au trudit din greu in zone monoindustriale subdezvoltate.

19.07.2020
In MOR 700/15.07.2021 a fost publicat
ORDINUL ministrului Justitiei Nr. 3718/C din 2.07.2021 pentru aprobarea Procedurii efectuarii transferului, a documentelor necesare, a modului de desfasurare a evaluarii si de incadrare a cadrelor militare si politistilor din cadrul altor institutii publice de aparare, ordine publica si securitate nationala ale statului in sistemul administratiei penitenciare.

Sunteti cadru militar sau politist in cadrul cadrul altor institutii publice de aparare, ordine publica si securitate nationala ale statului si doriti sa va transferati in sistemul administratiei penitenciare?
Daca DA, atunci acest lucu este posibil, fiind reglementat prin Ordinul ministrului Justitiei Nr. 3718/C din 2.07.2021

15.07.2020
In MOR 688/12.07.2021 a fost publicat
ORDINUL ministrului Educatiei nr. 4050/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic de predare, de conducere, de indrumare si control si al personalului de cercetare din invatamantul de stat.

Normele metodologice se aplica personalului didactic de predare, de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar de stat, precum si personalului didactic si de cercetare din invatamantul universitar de stat

Ieri 14.07.2021 Guvernul a adoptat memorandumul de implementare a proiectului ”Romania Educata”, proiect initiat de Administratia Prezidentiala
Pentru a aface fata globalizarii, evolutiei tehnologice exponentiale, digitalizarii, schimbarilor climatice si epidemiologice si pentru a repune in societatea romaneasca valori autentice precum Echitate, Integritate, Starea de bine, Profesionalism, Excelenta, Respect, Flexibilitate, Diversitate, Transparenta, Colaborare, Romania are o singura sansa: Educatia.
Obiectivele propuse prin Proiect:
a) In Educatia timpurie:

Pana in 2025, exista un curriculum national pentru toate nivelurile de educatie timpurie;
Pana in 2030, 30% dintre copiii cu varsta de pana la 3 ani participa la o forma de educatie anteprescolara;
Pana in 2030, cel putin 96% dintre copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si varsta pentru inscrierea obligatorie la scoala primara participa intr-o forma de educatie timpurie.

b) In Invatamantul preuniversitar:

Pana in 2025, se va trece la aplicarea unui model de proiectare a curriculumului bazat pe competente la toate nivelurile de invatamant preuniversitar;
Pana in 2025, va fi implementat si aplicat sistemul portofoliilor educationale, care sa permita o mai buna monitorizare a evolutiei copilului pe durata scolarizarii. Acesta include, printre altele, catalogul electronic, observatiile consilierilor scolari, evaluari de profil si recomandari de recuperare etc.;
Pana in 2030, vor fi dezvoltate servicii de consiliere pentru elevi, cu rolul de a facilita tranzitia spre invatamantul secundar superior, reducerea abandonului scolar si promovarea starii de bine in comunitatile de educatie. Astfel, va fi asigurat minimum un consilier la fiecare 500 de elevi;
Pana in 2030, rata de parasire timpurie a scolii va scadea, pana la un nivel de cel mult 10%;
Reducerea ratei analfabetismului functional cu 50% (pana la un nivel de cel mult 20%) pana in 2030;
Pana in 2030, proportia tinerilor in varsta de 15 ani cu competente scazute la citire, matematica si stiinte, conform metodologiei testelor PISA, va scadea, ajungand sub 15%;
Pana in 2030, proportia elevilor de clasa a VIII-a cu competente scazute in domeniul informatic va scadea, ajungand sub 15%;
Pana in 2030, vor fi formate 15.000 de cadre didactice din invatamantul primar si 40.000 din invatamantul gimnazial pentru aplicarea noului curriculum centrat pe competente;
Pana in 2025, exista un profil de competente ale profesorilor, elaborat pe niveluri de invatamant si pe etape de cariera didactica, cu rol de a asigura abordarea unitara in formarea initiala si continua, precum si pentru a oferi un cadru pentru avansarea in cariera;
Cresterea ratei de angajare a absolventilor de invatamant profesional, pana la 80% in primul an dupa absolvire;
Pana in 2030, toti profesorii vor avea competente digitale si de predare prin instrumente digitale (digital literacy);
Cresterea finantarii educatiei, pentru atingerea unui procent minim din cheltuiala publica, corelat cu media alocarilor pentru educatie in statele membre ale UE.

c) In Invatamantul superior

Pana in 2030, 20% dintre absolventii primelor doua cicluri de invatamant superior (licenta si master) vor participa la programe de mobilitate externa;
Pana in 2030, cel putin 40% dintre tinerii de 30-34 de ani vor fi absolventi de studii superioare;
In 2030, in Romania, studiaza cel putin 10% studenti internationali (din totalul studentilor inmatriculati);
In 2030, minimum 30% din totalul cursurilor din invatamantul superior vor fi optionale, oferind studentilor posibilitatea de a isi particulariza si adapta formarea la complexitatile in crestere ale pietei muncii

10.07.2021
In MOR 671/7.07.2021 a fost publicat ORDINUL ministrului Finantelor nr. 780/7.07.2021 privind aprobarea contractarii de catre Ministerul Finantelor a unor imprumuturi pe pietele externe de capital in suma totala de pana la 4 miliarde euro, prin lansarea a doua serii noi de obligatiuni, cu maturitati de 9 ani si 20 ani sau mai mult, in cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” si desemnarea administratorilor tranzactiei.

NOTA
Potrivit articolulul 3 din Ordin, suma va fi utilizata pentru finantarea deficitului bugetar, refinantarea si rambursarea anticipata a datoriei publice guvernamentale, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind datoria publica.

Potrivit raportului BNR, la finele lunii August 2021, Datoria Externa totala a Romaniei era de 135.21 Miliarde Euro. Acum mai imprumutam 4 Miliarde Euro la care se vor adauga alte cateva zeci de Miliarde Euro pentru PNRR.
Din Noiembrie 2019 (de la schimbarea puterii) pana la sfarsitul lui August 2021, potrivit informatiilor BNR, Datoria Externa Totala a crescut cu 26.99 Miliarde Euro – pentru detalii vedeti graficul interactiv de mai jos.

Stiati ca exista un Institut al Limbii Romane, ILR?

Avand in orgranigrama 14 posturi dintre care 1 de Director General si 2 de sefi de serviciu (!), ILR are ca scop declarat „conservarea identitatii lingvistice si culturale a elevilor de origine romana inscrisi in unitati de invatamant din strainatate, facilitarea reintegrarii acestora in sistemul romanesc de invatamant si promovarea limbii, culturii, civilizatiei romanesti in sistemele de invatamant din state europene.”

In MOR 674/8.07.2021 a lost publicat ORDINUL ministrului Educatiei Nr. 3847/2021 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4869/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a Organigramei si a Statului de functii ale Institutului Limbii Romane

8.07.2021
In MOR 666/6.07.2021 a fost publicata DECIZIA CCR Nr. 455 din 29.06.2021 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 36/2021 pentru revocarea doamnei Renate Weber din functia de Avocat al Poporului. Publicata in MOR 666/6.07.2021

NOTA: Constatarea neconstitutionalitatii Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 36/2021 produce efectele juridice specifice controlului de constitutionalitate a posteriori. In concret, ele ar trebui sa conduca la suspendarea efectelor juridice ale Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 36/2021 timp de 45 de zile si incetarea lor dupa acest termen daca Parlamentul nu isi pune de acord hotararea cu Constitutia.

NOTA 2 : Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 36/16.06.2021 pentru revocarea doamnei Renate Weber din functia de Avocat al Poporului a fost publicata in MOR 602/16.06.2020 si este un exemplu de deraiere de la democratie a actualei puteri. Pentru consultarea documentelor, deschideti baza noastra legislativa folosind Linkul de la inceputul articolului

6.07.2021
In MOR 661/5.07.2021 a fost publicat ORDINUL ministrului Educatiei nr. 3888/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile si procedurile de evaluare si certificare a evaluatorilor de competente profesionale, a evaluatorilor de evaluatori si a evaluatorilor externi.

NOTA: daca sunteti interesati sa descarcati noile criteriii si proceduri de certificare a evaluatorilor de competente profesionale, a evaluatorilor de evaluatori si a evaluatorilor externi , descarcati gratuit Ordinul din Baza Legislativa interactiva – accesati Linkul de la inceputul articolului.

In MOR 660/5.07.2021 au fost publicate urmatoarele Hotarari ale Senatului:

Hotararea Senatului nr. 99/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Busola pentru dimensiunea digitala 2030: modelul european pentru deceniul digital — COM(2021) 118 final

Hotararea Senatului nr. 98/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Construirea unei Europe reziliente la schimbarile climatice — Noua Strategie a UE privind adaptarea la schimbarile climatice — COM(2021) 82 final.

Hotararea Senatului nr. 94/2021 referitoare la Comunicarea comuna catre Parlamentul European si Consiliu privind consolidarea contributiei UE la multilateralismul bazat pe norme — JOIN(2021) 3 final. Publicata in MOR 660/5.07.2021

Hotararea Senatului nr. 92/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor — Plan de actiune privind Pilonul european al drepturilor sociale — COM(2021) 102 final.

4.07.2021
In MOR 603 / 17.06.2021 a fost publicat
Ordinul ministrului Educatiei nr. 3833/25.05.2021 privind aprobarea Standardelor de pregatire profesionala (SPP) pentru calificarile profesionale de nivel 3 al Cadrului national al calificarilor: electrician auto si operator montator subansamble. Publicat in MOR 603 si 603 bis / 17.06.2021

NOTA: Standardele de pregatire profesionala (SPP ) pentru calificarile profesionale de nivel 3 al Cadrului national al calificarilor „electrician auto ” si „operator montator subansamble ”, pentru care se asigura pregatirea prin învatamantul profesional, inclusiv dual, se aplica incepand cu anul scolar 2021—2022

30.06.2021
In MOR 638/29.06.2021 a fost publicata HG 668/2021 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 244/2000;

In MOR 628/25.06.2021 a fost publicata OUG 56/2021 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii;

In MOR 615/22.06.2021 a fost publicata LEGEA 164/2021 privind acceptarea Conventiei globale pentru recunoasterea calificarilor din invatamantul superior, adoptata la Paris la 25 noiembrie 2019.

23.06.2021
In MOR 618/23.06.2021 a fost publicata
Legea 168/2021 privind aprobarea OUG 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane in sistemul public de pensii. In vigoare cu 26.06.2021

Forma actualizata a OUG 163/2020 poate fi descarcata cu ACEST LINK

22.06.2021
In MOR 609/18.06.2021 a fost publicat
Ordinul ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. 487/2021 privind efectuarea operatiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite pana la data de 1 septembrie 2023.

20.05.2021
In MOR 510/17.05.2021 a fost publicata
HG 536/13.05.2021 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG nr. 52/2011.

28.03.2021
In MOR 308/26.03.2021 a fost publicata
HG 348/2021 pentru modificarea si completarea Anexei nr. 3 la HG 293/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 martie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

In MOR 301/25.03.2021 a fost publicata
Hotararea Camerei Deputatilor nr. 35/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea verde privind imbatranirea populatiei – Promovarea solidaritatii si a responsabilitatii intre generatii – COM(2021) 50.

19.03.2021
In MOR 258/15.03.2021 a fost publicata
Legea 29/2021 privind aprobarea OUG 10/2020 pentru completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice . In vigoare cu 18.03.2021

In MOR 245/11.03.2021 a fost publicata
HG 293/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 martie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

In MOR 186/24.02.2021 a fost publicata
OUG 10/2021 pentru modificarea si completarea OUG 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19, precum si privind unele masuri fiscale.

25.02.2021
In MOR 186/24.02.2021 a fost publicata Legea privind incetarea platii indemnizatiilor pentru limita de varsta acordate deputatilor si senatorilor:
Legea nr. 7/2021 pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor (incetarea platii indemnizatiilor pentru limita de varsta acordate deputatilor si senatorilor). In vigoare cu 27.02.2021

22.02.2021
In MOR 168 / 18.02.2021 a fost publicata
OUG 8/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative .

17.02.2021
In MOR 140/11.02.2021 a fost publicata
HG 35/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 12.02.2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

16.02.2021
In MOR 139/10.02.2021 a fost publicata
Hotararea Camerei Deputatilor nr. 14/2021 privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2021.

In timp ce premierul vorbeste despre restructurarea institutiilor de stat incompetente si suprapopulate (lucru care nu se va intampla niciodata!), Camera Deputatilor isi modifica structura organizatorica infiintand un nou compartiment Secretar general adjunct 3 condus de un secretar adjunct.
Intrucat Anexele sunt comunicate doar „institutiilor interesate” nu avem informatii despre evolutia numarului total de posturi. Hotararea a fost publicata in MOR 116 / 3.02.2021 si poate fi descarcata cu linkul de mai jos:

Hotararea Camerei Deputatilor nr. 10/2021 pentru modificarea si completarea Hotararii Camerei Deputatilor nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale serviciilor Camerei Deputatilor .

5.02.2021
ANAF a publicat pe siteul sau Ghidul fiscal al contribuabililor care realizeaza venituri din profesii liberale.
Profesii liberale: medic, avocat, notar public, executor judecatoresc, expert tehnic şi contabil, contabil autorizat, auditor financiar, consultant fiscal, arhitect, traducator, sportiv, precum si alte persoane fizice cu profesii reglementate in conditiile legii.

Descarcati-l cu acest link: Ghid fiscal pentru venituri din profesii liberale .

Pentru alte Ghiduri 2021 elaborate de ANAF consultati ACEASTA PAGINA.

4.02.2021
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a publicat in MOR 76/25.01.2021

Ordinul nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local .

31.01.2021
Iata ce trebuie sa stiti daca doriti sa va pensionati in anul 2021:

Pana in 31.08.2021 inclusiv, legea care reglementeza pensionarea in sistemul public de pensii ramane Legea 263/16.12.2010 cu modificarile si completarile ulterioare. Gasiti mai jos varianta actualizata a acestei legi (descarcati-o gratuit)
Legea 263/16.12.2010 privind sistemul unitar de pensii publice – ACTUALIZATA la 21.12.2020 .

Daca pana la sfarsitul lunii August politicienii nu vor modifica legislatia, incepand cu 1.09.2021 va intra in vigoare Legea 127/2019 privind sistemul public de pensii Publicata in MOR 563/9.07.2019 (descarcati-o gratuit cu linkul de mai jos):
Legea 127/2019 privind sistemul public de pensii . Valabila cu 1.09.2021

Iata si cateva linkuri informative privind continutul Dosarului de pensionare (pe care il puteti depune si online) si regulile privind cumulul pensiei cu alte venituri:
Documentele necesare inscrierii la PENSIE PENTRU LIMITA DE VARSTA
Documentele necesare inscrierii la PENSIE ANTICIPATA
Documentele necesare inscrierii la PENSIE ANTICIPATA PARTIALA
Documentele necesare inscrierii la PENSIE DE INVALIDITATE
Documentele necesare inscrierii la PENSIE DE URMAS

Reguli privind cumulul pensiei cu alte venituri

28.01.2020
In MOR 88/27.01.2021 a fost publicata
Decizia Prim-Ministrului nr. 76/2021 privind atributiile, organizarea si functionarea Cancelariei Prim-Ministrului .
Este interesant de analizat stilul alambicat de organizare si asigurare a multor posturi caldute si foarte bine platite dar lipsite de raspundere efectiva.

27.01.2020
In MOR 87/27.01.2021 au fost publicate:
Decizia CCR nr. 875/2020 asupra admiterii obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din invatamant in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Decizia CCR nr. 3/2021 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea OUG nr. 79/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011.

21.01.2020
In MOR 60/20.01.2021 a fost publicata:
Decizia ANP 321/2021 pentru aprobarea Codului de conduita etica al personalului din sistemul administratiei penitenciare .

19.01.2020
Sunteti interesat(a) de ce apa minerala beti? In MOR 55 / 19.01.2021 a fost publicat:
Ordinul ANRM nr. 7/2021 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute in Romania .

18.01.2020
In MOR 51 / 18.01.2021 a fost publicata:
Decizia CCR 849/2020 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

15.01.2020
In MOR 40/13.01.2021 a fost publicata:
HG 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata .

BRUT SI NET MINIM PE ECONOMIE


In MOR 36/12.01.2021 a fost publicata:
HG 3/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 ianuarie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 .

12.01.2021
In MOR 27 din 11.01.2021a fost publicata:
Legea 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de interventie din cadrul serviciilor civile care asigura asistenta publica medicala de urgenta si prim ajutor calificat . In vigoare cu 14.01.2021

In MOR 23 din 8.01.2021 a fost publicat:
Ordinul MApN nr. 231/2020 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si functionarea sistemului de ierarhizare si selectie in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.69/2015.

In MOR 17 din 7.01.2021 a fost publicat:
Ordinul ANOFM 2/2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevazute de art. I alin. (1) din OUG nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative.

7.01.2021
In MOR 1332 / 31.12.2020 a fost publicata:
OUG 226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene .

In MOR 8/5.01.2021 a fost publicata:
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului. In vigoare cu 8.01.2021

In MOR 9/6.01.2021 a fost publicata:
Legea nr. 1/2021 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Program pe baza de rezultate in sectorul sanitar din Romania) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la New York la 23.09.2019, amendat si actualizat prin Scrisoarea de amendament semnata intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Bucuresti la 31.07.2020 si la 26.08.2020. In vigoare cu 9.01.2021

3.01.2021
In MOR 1326 / 31.12.2020 au fost publicate:
HG 1133/2020 privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2021 .

OUG 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative .

HG 1132/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la HG 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Afacerilor Interne .