Legislatie Actualizata Resurse Umane

LEGISLATIE HR 2020

LAST UPDATE: 16.02.2020

Pagina contine Legislatie HR in format *.pdf pe care o puteti descarca gratuit.
Daca fisierele nu se deschid, actualizati AICI versiunea de Acrobat Reader .

Pentru cautare rapida, folositi cuvinte cheie si combinatia de taste “Ctrl ” “F”
Cele mai noi acte normative publicate apar marcate cu rosu.
Pentru a sustine dezvoltarea dvs., pe langa Legislatie va mai oferim:

 • Imagini cu linkuri catre articole HR;
 • Grafice interactive pe topicuri relevante de HR;
 • Harti Interactive pentru accesarea cursurilor online gratuite dezvoltate de echipa www.rauflorin.ro

 • Fiti incurajat(a) sa va dezvoltati!
  www.rauflorin.ro

  (#) Pentru vizualizare pe iPad/iPhone utilizati browserul Safari sau Edge. Pentru PC-uri/device-uri Android, utilizati Google Chrome sau Edge.


  Legea 53/2003 CODUL MUNCII 2020 Actualizare cu Legea 153/2019 publicata in MOR 623/ 26.07.2019;

  Legea 53/2003 CODUL MUNCII Actualizata cu Legea 153/2019 publicata in MOR 623/ 26.07.2019;

  Legea 153/2019 pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 Codul muncii publicata in MOR 623/26.07.2019;

  OUG 111 / 8.12.2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor Actualizata cu Legea 89/2019 publicata in MOR 340/3.05.2019;

  OUG 68/2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative Publicata in MOR 898/6.11.2019;

  neuvoo Ordinul MFP / MMJS nr. 3175/1308/2019 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2019 Publicat in MOR 841/16.10.2019;

  HG 634/2019 pentru modificarea HG 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2019. Publicata in MOR 719/ 30.08.2019;

  HG 645/2019 pentru modificarea HG 537/2001 privind infiintarea Centrului de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii, precum si pentru modificarea HG 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii. Publicata in MOR 731/5.09.2019;

  Ordinul ANI nr. 14409/2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Integritate Publicat in MOR 841/16.10.2019;

  Ordonanta 22/2019 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o retea europeana de servicii de ocupare a fortei de munca (EURES), accesul lucratorilor la servicii de mobilitate si integrarea mai buna a pietelor fortei de munca si de modificare a Regulamentelor (UE) 492/2011 si (UE) 1296/2013 Publicata in MOR 702/27.08.2019;

  Evolutie Brut si Net Minim pe economie

  evolutie brut pe economie 2015_2020 Ordinul ANAF nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice Publicat in MOR 47/23.01.2020;

  HG 89/2020 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei Publicat in MOR 113/13.02.2020;

  OUG nr. 15/2020 pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 Publicata in MOR 103/11.02.2020;

  OUG nr. 17/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul apararii nationale Publicata in MOR 103/11.02.2020;

  HG nr. 107/2020 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar Publicata in MOR 99/10.02.2020;

  Decizia CCR nr. 702/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei „la inscrierea initiala la pensie” din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Publicata in MOR 96/10.02.2020;

  Ordinul ministrului Culturii nr. 2531/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala Publicat in MOR 95/10.02.2020;

  Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane (r1), din 16.01.2008 – forma valabila cu 10.02.2020 Publicat in MOR 97/10.02.2020;

  Ordinul ANFP nr. 193/2020 pentru aprobarea Procedurii de redistribuire a functionarilor publici, precum si a modalitatii de desfasurare a testarii profesionale in vederea redistribuirii Publicata in MOR 112/13.02.2020;

  OUG nr. 24/2020 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative Publicata in MOR 107/12.02.2020;

  OUG nr. 10/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Publicata in MOR 93/7.02.2020;

  Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3115/2020 privind aprobarea Metodologiei de alocare si utilizare a fondului pentru dezvoltarea institutionala a institutiilor de invatamant superior de stat Publicat in MOR 92/7.02.2020;

  Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3092/2020 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din invatamantul preuniversitar, domeniile si specializarile absolventilor invatamantului liceal pedagogic, postliceal si superior, probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare in invatamant 2020 Publicat in MOR 91/7.02.2020;

  OUG nr. 8/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare Publicata in MOR 89/6.02.2020;

  Decizia nr. 29/2019 pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania nr. 24/2CN/2019 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania Publicata in MOR 87/6.02.2020;

  –––––––––––––– INFO ––––––––––––––
  Transparency International a publicat pe site-ul sau Raportul anual Corruption Perception Index 2019 care cuantifica Perceptia expertilor si a oamenilor de afaceri asupra coruptiei din tarile lor.
  Potrivit raportului, Romania este:

 • a doua cea mai corupta tara din UE (pe prima pozitie se afla Bulgaria, urmata de Romania, Ungaria, Croatia, Grecia);
 • a 110 cea mai corupta tara din cele 180 (cea mai corupta tara este Somalia, iar cea mai putin corupta, Danemarca).

 • Mai jos, harta interactiva a Indexului de Perceptie a Coruptiei:


  –––––––––––––– INFO ––––––––––––––

  Motiunea de cenzura nr. 1/2020 – „Guvernul Orban/PNL – privatizarea democratiei romanesti” Publicata in MOR 83/5.02.2020;

  Decizia nr. 1/2020 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania, adoptat prin Decizia Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 5/2007 Publicata in MOR 81/5.02.2020;

  HG 81/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale Publicata in MOR 76/3.02.2020;

  Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 1/2020 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent in anul 2020 Publicata in MOR 76/3.02.2020;

  Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 2/2020 pentru aprobarea Normelor privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali si a consultantilor fiscali asistenti Publicata in MOR 76/3.02.2020;

  Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 3/2020 privind aprobarea Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2020 Publicata in MOR 76/3.02.2020;

  Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3063/2020 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si inregistrare a programelor postuniversitare de catre institutiile de invatamant superior, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4750/2019 Publicat in MOR 74/3.02.2020;

  Hotararea ANEVAR nr. 23/2020 pentru aprobarea publicarii Tabloului Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania in anul 2020 Publicata in MOR 66/30.01.2020;

  Contractul colectiv de munca unic la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, inregistrat la M.M.P.S. – D.D.S. sub nr. 1240 din data de 19.11.2019 Publicat in MOR Partea V nr.1/29.01.2020;

  Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3067/2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii si a documentelor scolare universitare emise de institutiile de invatamant superior din Romania Publicat in MOR 55/28.01.2020;

  HG 46/2020 pentru stabilirea drepturilor de diurna, cazare, hrana, facilitarea legaturii cu familia, recreere si transport ale personalului militar si civil participant la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman Publicata in MOR 51/27.01.2020;

  Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 81/2020 privind aprobarea contractarii de catre Ministerul Finantelor Publice a unor imprumuturi pe pietele externe de capital in suma totala de pana la 3 miliarde euro, prin lansarea a doua serii noi de obligatiuni, cu maturitati de 12 ani si 30 ani, in cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” si desemnarea administratorilor tranzactiei Publicat in MOR 40/21.01.2020;

  Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale Publicata in MOR 10/8.01.2020. In vigoare cu 7.02.2020;

  OUG 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative Publicata in MOR 11/9.01.2020;

  Ordinul ministrului Fondurilor Europene nr. 2590/2019 privind modificarea si completarea Schemei de ajutor de stat pentru organizarea si derularea de programe de formare a adultilor, avand ca obiectiv „Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform Strategiei nationale pentru competitivitate/domeniilor de specializare inteligenta conform Strategiei nationale de cercetare, dezvoltare si inovare 2014-2020″, aferenta Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritara 3 „Locuri de munca pentru toti”, obiectivul specific 3.8, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5795/2017 Publicat in MOR 29/16.01.2020;

  HG 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Publicata in MOR 34/20.01.2020;

  OUG 3/2020 pentru completarea art. 284 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 Publicata in MOR 36/20.01.2020;

  Ordinul MEC nr. 5664/2019 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 6125/2016 Publicat in MOR 13/10.01.2020;

  Ordinul MEC nr. 5611/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale si a adeverintei privind certificarea competentelor pentru profesia de cadru didactic in invatamantul preuniversitar, pentru cetatenii care au studiat in Romania, in vederea desfasurarii activitatii didactice la nivel preuniversitar in strainatate Publicat in MOR 8/8.01.2020;

  Ordinul MEC nr. 5618/2019 pentru modificarea alineatului (4) al articolului 5 din Metodologia-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 6102/2016 Publicat in MOR 5/7.01.2020;

  Ordinul ministrului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor nr. 252/2019 privind aprobarea aplicarii standardului SR EN 4179 „Calificarea si autorizarea personalului pentru examinari nedistructive” si de abrogare a Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1348/2002 pentru aprobarea Reglementarilor Aeronautice Civile Romane RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectueaza examinari nedistructive (NDT) in aeronautica civila si a centrelor de instruire a personalului NDT Publicat in MOR 20/14.01.2020;

  Hotararea Colegiului National al Asistentilor Sociali (CNAS) nr. 147/2019 privind aprobarea Registrului National al Asistentilor Sociali din Romania Publicata in MOR 24/15.01.2020;

  Hotararea nr. 1/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali, adoptat prin Hotararea Congresului National al Colegiului National al Asistentilor Sociali nr. 1/2012 Publicata in MOR 12/9.01.2020;

  Hotararea nr. 2/2019 a Colegiului National al Asistentilor Sociali – CNAS privind adoptarea Codului de buna practica al asistentului social Publicata in MOR 1036/24.12.2020;

  Ordinul nr. 662/2019 privind adoptarea Codului etic al profesionistilor contabili, editia 2018, elaborat de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (IESBA) al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC) Publicat in MOR 2/6.01.2020;

  (#) Pentru vizualizare pe iPad/iPhone utilizati browserul Safari sau Edge. Pentru PC-uri/device-uri Android, utilizati Google Chrome sau Edge.

  Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in MOR 1054/30.12.2019;

  Legea nr. 259/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare Publicata in MOR 1051/30.12.2019;

  Hotararea nr. 18/2019 pentru completarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali, aprobata prin Hotararea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 32/2009 Publicata in MOR 1050/30.12.2019;

  HG 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu 1.01.2020 Publicata in MOR 1010/16.12.2019;

  HG 968/2019 privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2020 Publicata in MOR 1031/23.12.2019;

  HG 970/2019 privind stabilirea zilelor de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 ca zile libere Publicata in MOR 1029/20.12.2019;

  Legea nr. 241/2019 privind aprobarea Ordonantei Guvernului 14/2017 pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice Publicata in MOR 1032/23.12.2019;

  Contractul colectiv de munca la Nivel de Sector Bugetar Sanatate pe anii 2019-2021, inregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 1206 din data de 4.11.2019 Publicat in MOR Partea V nr. 5/6.12.2019;

  HG 934/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 229/2016 privind organizarea si exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum si pentru infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Fizioterapeutilor din Romania Publicata in MOR 1014/17.12.2019;

  Ordinul ministrului apararii nationale nr.217/2019 pentru aprobarea conditiilor si criteriilor de recrutare, precum si a instructiunilor privind organizarea si functionarea sistemului de recrutare, selectie si formare profesionala initiala a candidatilor la profesia militara Publicat in MOR 987/9.12.2019;

  OUG 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana fara un acord Publicata in MOR 933/20.11.2019;

  IPS Ordinul MApN 212/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incadrarea in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice personalului militar Publicat in MOR 930/19.11.2019;

  Regulamentul Camerei Deputatilor din 24.02.1994–Forma aplicabila de la 14.11.2019 Publicat in MOR 919/14.11.2019;

  Legea 214/2019 pentru completarea art. 3 din Legea 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii Publicata in MOR 924/15.11.2019;

  Ordinul ministrului sanatatii nr. 1679/2019 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de grad principal pentru asistenti medicali specialitatea balneofiziokinetoterapie si recuperare, cu deficiente vizuale Publicat in MOR 911/12.11.2019;

  Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 3031/2019 privind organizarea unei sesiuni extraordinare de atestare a auditorilor energetici pentru cladiri Publicat in MOR 904/8.11.2019;

  Ordinul ANAF 2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare Publicat in MOR 897/6.11.2019;

  Ordinul ANAF nr. 2547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare Publicat in MOR 800/2.10.2019;

  Ordinul Ministrului Sanatatii 1670/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe loc si pe post in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019 Publicat in MOR 884/1.11.2019;

  Ordinul Ministrului Sanatatii 1669/2019 privind stabilirea specialitatilor deficitare pentru care se organizeaza rezidentiat pe post in spitale clinice cu sectii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice in sesiunea 8 decembrie 2019 Publicat in MOR 884/1.11.2019;

  Ordinul Ministrului Sanatatii 1668/2019 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019 Publicat in MOR 884/1.11.2019;


  =======================================================

  (#) Pentru iPad/iPhone utilizati browserul Safari sau Edge. Pentru PC-uri/device-uri Android, utilizati Google Chrome sau Edge.

  PENSIONARE Legea 127/2019 privind sistemul public de pensii Publicata in MOR 563/9.07.2019;
  IMPORTANT:

  Intrucat Legea 127/2019 va intra in vigoare abia din 1.09.2021 (exceptie fac ART. 139, ART. 145, ART. 148 alin. (2), ART. 157 alin. (2) si (5) si ART. 183 alin. (1), care intra in vigoare la 13.07.2019 / ART. 86 alin. (2) lit. a), care intra in vigoare la data de 1.09.2019 / ART. 86 alin. (2) lit. b), care intra in vigoare la 1.09.2020),

  gasiti mai jos si forma actualizata a Legii pensiilor aplicabila acum:

  Legea 263/16.12.2010 privind sistemul unitar de pensii publice actualizata la 14.03.2019 ,

  NOTA: actualizarea NU include:

 • modificarea articolelor 18 litera a) si 55 aliniat (1) litera a) dispusa incepand cu 17.11.2019 prin Legea 215/2019 pentru modificarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Publicata in MOR 921/14.11.2019;
 • modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) dispusa prin Legea 135/2019 Publicata in MOR 587/17.07.2019
 • abrogarea ART. 102 si ART. 149 alin. (1) si (2) dispusa prin Legea 127/2019 incepand cu 13.07.2019;

 • =======================================================

  Norma ASF nr. 22/2019 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011 Publicata in MOR 802/3.10.2019;

  Hotararea Camerei Deputatilor nr. 35/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la documentul de reflectie – Catre o Europa durabila pana in 2030 – COM(2019) 22 Publicata in MOR 728/4.09.2019;

  Motiunea de cenzura nr. 2/2019 „Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!” Publicata in MOR 826/10.10.2019;

  Initiativa Legislativa Cetateneasca de amendare a legii electorale 208/2015 Publicata in MOR 595/19.07.2019;

  Ordinul MMJS nr. 1218/2019 pentru aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz in protectia persoanelor adulte cu dizabilitati Publicat in MOR 814/8.10.2019;

  OUG 57/2019 privind Codul Administrativ Publicata in MOR 555/5.07.2019;

  OUG nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Publicata in MOR 745/12.09.2019;

  Hotararea CSM 192/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura Publicata in MOR 806/4.10.2019;

  Hotararea CSM nr. 1348/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor Publicata in MOR 768/23.09.2019;

  Hotararea CSM nr. 1347/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind transferul judecatorilor Publicata in MOR 769/23.09.2019;

  Hotararea CSM nr. 817/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind transferul, detasarea si delegarea procurorilor Publicata in MOR 845/17.10.2019;

  Hotararea CCR nr. 28/2019 pentru aprobarea modificarii art. 3 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 26/2012 Publicata in MOR 878/31.10.2019;

  (#) Pentru vizualizare pe iPad/iPhone utilizati browserul Safari sau Edge. Pentru PC-uri/device-uri Android, utilizati Google Chrome sau Edge.
  Conectati-va cu institutiile care va pot ajuta. Rezolvati Impreuna Problemele Dvs.

  Ordinul ministrului educatiei nr. 4948/2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021 Publicat in MOR 730/5.09.2019;

  Ordinul ministrului educatiei nr. 5191/2019 privind aprobarea listei institutiilor de invatamant superior acreditate care pot organiza Programul de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica, in anul universitar 2019-2020 Publicat in MOR 782/26.09.2019;

  Ordinul ministrului educatiei nr. 4503/2019 privind acordarea acreditarii pentru nivelurile de invatamant, specializarile si calificarile profesionale ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat evaluate in perioada 18 aprilie-7 iunie 2019 Publicat in MOR 677/14.08.2019;

  Ordinul ministrului educatiei Nr. 4697/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale, cu modificarile ulterioare, pentru cetatenii care au studiat in Romania, in scopul desfasurarii activitatii didactice la nivel de invatamant superior in strainatate Publicat in MOR 657/7.08.2019;

  Ordinul ministrului educatiei 5146/2019 privind aprobarea aplicarii generalizate a Sistemului european de credite transferabile Publicat in MOR 798/2.10.2019;


  PROMO: Lansam noua versiune a Hartii Interactive Evaluarea Performantei Angajatilor.
  Pentru sustinerea dezvoltarii comunitatilor HR din firmele cu cultura organizationala primitiva, oferim in continuare cursul gratuit .

  Legea nr. 186/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma In domeniul sanatatii si pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/200 Publicata in MOR 848/18.10.2019;

  Ordinul nr. 353/2019 privind aprobarea standardelor Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate pentru serviciile de sanatate acordate in regim ambulatoriu Publicat in MOR 856/23.10.2019;

  Decizia Colegiului Medicilor din Romania nr. 6/2019 privind punerea in executare a unor masuri la nivelul colegiilor teritoriale si gestionarea mecanismului de alerta Publicat in MOR 824/10.10.2019;

  Ordinul ministrului sanatatii nr. 1480/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania Publicat in MOR 805/4.10.2019;

  Ordinul nr. 1403/2019 pentru modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de grad principal pentru asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali, surori medicale si oficianti medicali, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1137/2018 Publicat in MOR 783/26.09.2019;

  Hotararea nr. 16/2019 pentru aprobarea procedurilor standard de recunoastere a calificarilor de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical dobandite intr-un alt stat membru UE, intr-un stat apartinand SEE sau in Confederatia Elvetiana, precum si de inregistrare temporara automata la Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania pe perioada prestarii serviciilor in Romania de catre acesti profesionisti Publicata in MOR 850/21.10.2019;

  Hotararea nr. 10/2019 pentru completarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali, aprobata prin Hotararea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 32/2009 Publicata in MOR 776/25.09.2019;

  Ordinul ministrului sanatatii nr. 1439/2019 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1056/2019 pentru aprobarea Regulamentului intern de organizare si functionare a Colegiului Fizioterapeutilor din Romania Publicat in MOR 807/4.10.2019;

  Hotararea nr. 11/2019 pentru aprobarea Procedurii privind transferul membrilor Colegiului Fizioterapeutilor din Romania de la un colegiu teritorial la altul Publicata in MOR 781/26.9.2019;

  Ordinul ministrului sanatatii nr. 1428/2019 privind modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul Publicat in MOR 807/4.10.2019;

  Ordonanta 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniul sanatatii, a unor reglementari cu privire la programe guvernamentale nationale și cu privire la masuri fiscal-bugetare. Publicata in MOR 668/9.08.2019_ Acordare spor conditii vatamatoare personalului din ANAF/Ministerul Finantelor;

  Ordinul ministrului transporturilor nr. 1141/2019 pentru aprobarea normativului feroviar NF 67-008:2019 „Vehicule de cale ferata. Drezine pantograf si drezine macara. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate. Lucrari minime executate in cadrul reviziilor si reparatiilor planificate” Publicat in MOR 783/26.09.2019;

  Ordinul 1082/2019 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregatire si perfectionare a personalului navigant maritim roman si a sistemului de recunoastere a brevetelor si a certificatelor de capacitate Publicat in MOR 656/7.08.2019;


  PROMO: TEST SMART. Imperecheati corect caracteristicile SMART cu cele 2 Obiective propuse spre analiza.

  1. Faceti click pe unul dintre cele 2 Obiective (odata marcat, acesta permite asocierea sferelor);
  2. Imperecheati caracteristicile SMART cu Obiectivul, prin click pe sfere (click-ul repetat anuleaza asocierea sferei);
  3. Demarcati prin click, Obiectivul analizat;
  4. Repetati pasii 1-3 pentru urmatorul Obiectiv.

  Ordinul nr. 573/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si desfasurarea examenului de competenta profesionala, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 135/2018 Publicat in MOR 827/10.10.2019;

  Ordinul 561/2019 pentru modificarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activitatii de audit financiar, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 383/2019 Publicat in MOR 782/26.09.2019;


  Hotararea nr. 156/2019 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului de mediere nr. 39/2015 privind aprobarea Statutului profesiei de mediator Publicata in MOR 769/23.9.2019;

  Legea 154/2019 pentru modificarea si completarea Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator publicata in MOR 623/26.07.2019

  HG 703/2019 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 932/2010 Publicata in MOR 772/24.09.2019;

  Hotararea nr. 3/2007 a Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania Republicata in MOR 724/3.09.2019;

  Ordinul nr. 112/2019 pentru completarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, aprobata prin Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 130/2011 Publicat in MOR 802/3.10.2019;


  Ordinul MApN 168/2019 pentru modificarea si completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane Publicat in MOR 702/27.08.2019;

  Normele MApN privind incheierea contractelor in vederea exercitarii profesiei de cadru militar in activitate, din 12.08.2019 Publicate in MOR 692/21.08.2019;  NOTA: Sursa date grafic: Institutul National de Statistica si www.datoria.ro

  inflatie_fr DECIZIA 14/2019 privind cazurile de suspendare si de incetarea a calitatii de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania Publicata in MOR 657/7.08.2019;

  Decizia 15/2019 privind stabilirea procedurii de verificare si atestare a nivelului profesional al medicilor stomatologi care au intrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat intr-o situatie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani Publicata in MOR 661/8.08.2019;

  DECIZIA Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania nr. 16/2019 privind intocmirea si eliberarea certificatului profesional curent Publicata in MOR 651/6.08.2019

  HG 557/2019 privind stabilirea zilei de 16 august 2019 ca zi libera Publicata in MOR 644/2.08.2019;

  Legea 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare . Publicata in MOR 631/30.07.2019;

  Hotararea nr. 11/2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 3/2013 privind evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica Publicat in MOR 822/9.10.2019;

  Hotararea 9/2019 pentru modificarea Normelor privind competentele profesionale, educatia, formarea si atestarea profesionala ale psihologilor cu drept de libera practica, aprobate prin Hotararea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2019 Publicata in MOR 631/30.07.2019;


  rezidenti_fr Hotararea 7/2019 pentru modificarea Normelor privind competentele profesionale, educatia, formarea si atestarea profesionala ale psihologilor cu drept de libera practica, aprobate prin Hotararea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2019 Publicata in MOR 570/11.07.2019;

  Legea 148/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala publicata in MOR 617/25.07.2019;

  Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior, inregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 716/10.07.2019 . Publicat in MOR Partea VI nr. 122/24.07.2019;

  Legea 135/2019 pentru modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice publicata in MOR 587/17.07.2019;

  Legea 132/2019 pentru modificarea si completarea Legii 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri publicata in MOR 575/15.07.2019;

  Legea 131/2019 pentru modificarea Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice publicata in MOR 575/15.07.2019;

  HG 262/24.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati Publicata in MOR 333 / 2.05.2019;

  somaj_fr LEGEA 202/19.04.2002 republicata * privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati (*Republicata in MOR 326/5.05.2013 si actualizata cu Legea 229/2015, Legea 178/2018 si Legea 232/2018);

  OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene – publicata in MOR 1116/29.12.2018

  HG 937/2018 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Publicata in MOR 1045/10.12.2018;

  Lege privind sistemul public de pensii – proiect legislativ aflat in dezbatere publica pana pe 8.09.2018;

  OUG 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

  Legea 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

  CODUL MUNCII 2018 actualizat cu OUG 53/2017 publicata in MOR 644/ 7.08.2017

  OUG 53/2017 – modificarea si completarea Legii 53/2003 – Codul Muncii

  Legea 88/2018 pentru aprobarea OUG 53/2017 privind modificarea si completarea Legii 53/2003 Codul muncii

  HG 905/14.12.2017 privind privind Registrul General de Evidenta a Salariatilor (REVISAL)

  CODUL FISCAL 2018 actualizat de ANAF cu OUG 79/8.11.2017

  OUG 79/8.11.2017 – modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal

  Ordinul 1168/2017-492/2018-3024/2018-3337/2017 privind incadrarea in activitatea de creare programe pentru calculator. MOR 52/18.01.2018

  OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal bugetare (MOR 125/8.02.2018)

  Legea 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca


 • Legea 190 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protectia datelor)
 • Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European privind prelucrarea datelor cu caracter personal – aplicabil cu 25.05.2018

 • …….NOTA: Regulamentul a fost publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119/4.05.2016 – CLICK PE LINK


  PROMO TRAINING ONLINE EVALUAREA PERFORMANTEI ANGAJATILOR
  (#) Pentru iPad/iPhone utilizati browserul Safari. Pentru PC-uri / device-uri Android, utilizati Google Chrome.
  (#) O conexiune lenta de internet presupune cateva secunde de asteptare pentru incarcarea interfetei.

 • CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCA LA NIVEL DE RAMURA 2018
 • OUG 82/8.11.2017 privind modificarea si completarea unor acte normative
 • OG 4 / 20.07.2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • OUG 55/2017 – modificarea si completarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
 • Legea 16/17.03.2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale
 • ORDIN 337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN
 • ORDIN 605/15.10.2008 privind actualizarea Clasificarii Produselor si Serviciilor asociate Activitatilor – CPSA
 • LEGEA DIALOGULUI SOCIAL 62/2016 actualizata la 17.01.2016 cu Legea 1/2016 – format *.pdf
 • Legea 1/2016 de modificare si completare a Legii dialogului social nr. 62/2011.pdf
 • Ordinul MF 52 / 4.01.2016 – Aprobarea Calculatorului pentru Determinarea Deducerii Personale Lunare incepand cu ianuarie 2016
 • OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca aprobata cu modificari prin Legea 25/2004, actualizata cu OUG 158/2005 si Legea 154 / 18 .06.2015 – format *.pdf
 • Ordinul MMFPSPV 1099/23.06.2016 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea 66/2016 pentru modificarea si completarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor;
 • HG 449/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
 • Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca – actualizata la 11.09.2016 cu Legea 195/2015
 • Ordinul 872/5932/2284/2903 pe 2016 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator – aplicabil cu 1.02.2017
 • Initiativa legislativa cetateneasca nr. 1288 / 13.12.2016 referitoare la proiectul privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc (Szekelyfold – Terra Siculorum) publicata in Monitorul Oficial 66/26.01.2017
 • OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative.

 • COR 2020

  (#) Pentru iPad/iPhone utilizati browserul Safari sau Edge. Pentru PC-uri/device-uri Android, utilizati Google Chrome sau Edge.

  Daca preferati varianta clasica de download, descarcati cu linkul de mai jos Lista codurilor COR 2020:

  Lista codurilor COR 2020 – actualizare cu: Ordinul MMJS/INS 635/1348/2019 (MOR 308/19.04.2019);

  Daca preferati inca Lista codurilor COR 2019, o puteti descarca cu linkul de mai jos:

  Lista codurilor COR 2019 – actualizare cu: Ordinul MMJS/INS 635/1348/2019 (MOR 308/19.04.2019) + Ord. 1943/4869/2018 (MOR 810/21.09.2018) + Ord. 1635/342/2018 (MOR 566/5.07.2018) + Ord. 1786/5384/2017 (MOR 909/21.11.2017) + Ord. MMJS/INS 198/1938 (MOR 229/4.04.2017) + Ord. MMFPSPV / INS 936/448 (MOR 421/3.06.2016) + Ord. 513/13.11.2015 + Ord. 123/123/2015 (MOR 161/9.03.2015) + Ord. 1419/328/2014 (MOR 631/28.08.2014) + Ord. 190/76/2014 (MOR 160/2014) + Ord. MMFPSPV 931/30.10.2013 (MOR 692/13.11.2013) + Ord. MMFPSPV 150 / 25.01.2013 (MO 78/6.02.2013) + Ord. MMFPS/INS 177/81/2012 (MOR 128/22.02.2012)


 • TABEL COMPARATIV COR ISCO 88 – ISCO 08
 • RNCIS – Registrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior
 • HG 918/20.11.2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor Publicata in MOR 734/28.11.2013 si ACTUALIZATA 2019 cu HG 132/2018 (MOR 273/28.03.2018) + HG 567/2015 (MOR 572/30.07.2015) + Rectificarea la Anexa 2 la HG 918/2013 (MOR 797/18.12.2013)

 • In MOR 308/19.04.2019 a fost publicat Ordinul MMJS/INS 635/1348/2019 pentru modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011


  In MOR 810/21.09.2018 a fost publicat Ordinul MMJS/INS 1943/4869/2018 pentru modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011


  In MOR 566/5.07.2018 a fost publicat Ordinul 1635/342/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere)

  In MOR 235/16.03.2018 a fost publicata HG 92/7.03.2018 pentru modificarea HG 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel grupa de bază, conform Clasificării internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08 Practic HG 92/7.03.2018 modifica si inlocuieste Anexa „Structura Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază (conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08)” din HG 1352/2010 .


  In MOR 909/21.11.2017 a fost publicat Ordinul 1786/5384/9.11.2017 pentru modificarea si completarea COR


  In MOR 229/4.04.2017 a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nr. 198/14.02.2017 si al Institutului National de Statistica nr. 1938/13.03.2017 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011.

 • Ordinul MMJS/INS 198/1938/2017

 • In MO 421/3.06.2016 a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice nr. 936/12.05.2016 si al Institutului National de Statistica nr. 448/23.05.2016 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011


  In MO 892/27.11.2015 a fost publicat Ordinul 513/13.11.20132015 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011


  In MO 161/9.30.2015 a fost publicat Ordinul 123/123/2015 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011


  In MO 631/28.08.2014 a fost publicat Ordinul 1419/328/2014 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011


  In MO 160/2014 a fost publicat Ordinul comun 190/76/2014 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011

  In MO 692/13.11.2013 a fost publicat Ordinul MMFPSPV 931/30.10.2013 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011

 • Ordinul MMFPSPV 931/30.10.2013

 • In MO 78/6.02.2013 a fost publicat Ordinul MMFPSPV 150/25.01.2013 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011

 • Ordinul MMFPSPV 150/25.01.2013

 • In MO 128/22.02.2012 a fost publicat Ordinul comun MMFPS si INS 177/81/2012 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011:

 • Ordinul comun al MMFPS si INS 177/81/2012 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie 6 caractere – Consultati paginile 10-11) • Ordinul 1832/856/ 8 AUGUST 2011 privind aprobarea COR – nivel de ocupatie (6 cifre) – varianta MO
 • Ordinul 1832/856/ 8 AUGUST 2011 privind aprobarea COR – nivel ocupatie (6 cifre) – varianta prelucrata
 • COR in ordinea crescatoare a codurilor potrivit Ordinului 1832/856/ 8 AUGUST 2011

 • Gasiti mai jos Structura COR – NIVEL GRUPA DE BAZA – valabila cu 1.01.2011, Stabilita prin HG 1352/23.12.2010, si HG 1116/2013 (publicata in MOR 836/24.12.2013) pentru modificarea si completarea HG 1352/2010

 • HG 1352/23.12.2010: Structura COR – NIVEL GRUPA DE BAZA – conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor (ISCO 08) valabila cu 1.01.2011
 • HG 1116/2013 pentru modificarea si completarea HG 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08 (publicata in MOR 836/24.12.2013)

 • Forma REPUBLICATA a HG 1352/23.10.2010 poate fi consultata cu linkul de mai jos:

 • HG 1352/23.10.2010 REPUBLICATA in temeiul art. V din HG 1116/2013: STRUCTURA COR – NIVEL GRUPA DE BAZA, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08


 • METODOLOGIA DE COMPLETARE A COR CU NOI OCUPATII
  9.03.2017

  Oamenilor de HR care doresc sa propuna completarea COR cu noi ocupatii, le propun mai jos linkul catre Ordinul comun MMSS si INS 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului COR:

 • Ordinul comun MMSS si INS 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului COR


 • HG 1225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pa tara garantat in plata cu 1.01.2012 (vezi pagina 2)


 • Ordin 64/2003 aprobarea Modelului-cadru al Contractului Individual de Munca actualizat cu ORDIN 1616/2011
 • Legea 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003, Codul Muncii
 • HG 1256/2011 privind conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporar (vezi paginile 2-5)
 • Ordonanta 137 / 2000 prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
 • Lege 46/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor
 • OG 27/2002 reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
 • Legea 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere, REPUBLICATA in MOR 889/15.12.2011 (vezi paginile 26-32)
 • LEGEA 329 / 2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
 • ORDIN MMFPS 1730/2009 privind aplicarea prevederilor cap.IV “Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, in scopul reducerii cheltuielilor bugetare” din LEGEA 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International


 • Legea 284/2010 – LEGE privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
 • LEGEA 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice
 • Ordin 42/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice
 • OUG 19 / 16.05.2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale – consultati paginile 6-7


 • LEGEA 62 /2011 – Dialogul Social – in vigoare cu 13.05.2011
 • LEGEA DIALOGULUI SOCIAL 62/2016 actualizata la 17.01.2016 cu Legea 1/2016 – format *.pdf
 • HG 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii 62/2011(vezi paginile 4-13)
 • Legea 67 / 2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora


 • HG 500 / 2011: Registrul General de Evidenta a Salariatilor – actualizata cu HG 1105/2011
 • HG 161/2006 intocmirea si completarea Registrului general de evidenta a salariatilor
 • Ordin 20/2007 aprobarea procedurii de transmitere a Registrului general de evidenta in Format Electronic
 • Ordinul 1083 / 7.03.2011 pentru aprobarea Procedurii de lucru privind eliberarea carnetelor de munca salariatilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de munca pastrau si completau, respectiv certificau legalitatea inregistrarilor efectuate in carnetele de munca
 • Ordin 590/2008 aprobarea Procedurii privind intocmirea si eliberarea adeverintelor pentru munca in grupa I si a IIa


 • OUG 56/2007 incadrarea si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei


 • HG 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor
 • OG nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
 • HG 522/2003 aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr. 129/2000
 • ORDIN 353/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala
 • LEGE 132 / 1999 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor
 • Legea 279/2005 – LEGE privind ucenicia la locul de munca (republicata si actualizata cu Legea 106/2011)
 • HG 234 / 2006 Norme de aplicare a Legii 279 / 2005 privind ucenicia la locul de munca
 • HG 600 / 2007 protectia tinerilor la locul de munca
 • Legea 72 / 2007 privind stimularea incadrarii elevilor si studentilor
 • Legea 258 / 2007 privind practica elevilor si studentilor


 • LEGEA 319 / 2006 privind securitatea si sanatatea in munca
 • HG 1425 / 2006 norme aplicare Lege 319 / 2006 securitatea si sanatatea in munca
 • LEGE 108 / 1999 Inspectia Muncii REPUBLICATA in 3.05.2012 -vezi paginile 12-15
 • HG 767 / 1999 ROF Inspectia Muncii
 • LEGE 252 / 2003 Registrul unic de control
 • ORDIN 187 1998 organizarea si functionarea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca
 • HG 355 / 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
 • LEGE 346 / 2002 asigurarea pentru accidente si boli profesionale


 • Lege 210/1999 concediu parental
 • HG 244/2000 Norme aplicare Lege 210/1999 privind concediul parental
 • OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca aprobata cu modificari prin Legea 25/2004, actualizata cu OUG 158/2005 si Legea 154 / 18 .06.2015 – format *.pdf
 • OUG 148/2005 sustinerea familiei in cresterea copilului
 • HG 1025/2006 Norme la OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in cresterea copilului
 • OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, ACTUALIZATA IULIE 2015 – format *.pdf;
 • NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

 • HG 257 / 2011 Norme de aplicare a Legii 263/2010 privind sistemul unitar unitar de pensii publice
 • LEGE 76 / 2002 asigurari somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
 • OUG 4 / 2010 Masuri de protectie sociala pentru anul 2010

 • LEGEA 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice


 • OUG 158 / 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
 • ORDIN 233/ 14.03.2006 privind aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate


 • legislatie abrogataSectiunea cuprinde legislatia ABROGATA / formele vechi ale unor acte legislative modificate. Informatiile pot servi in studii comparative si, de ce nu, pentru orientare in diverse proiecte.


  Camera Deputatilor (camera decizionala) a adoptat in 26.06.2019 Proiectul de Lege privind Sistemul Public de Pensii – forma cu amendamente, propusa in 25.06.2019 prin Raportul comun al Comisiei pentru munca si protectie sociala (Nr. avizare 4c-9/4448/2019) si al Comisiei juridice, de disciplina si imunitati (Nr. avizare 4c-13/1128/2019).
  Proiectul urmeaza sa fie trimis spre promulgare presedintelui Romaniei.

 • Legea privind sistemul public de pensii adoptata de Camera Deputatilor in 26.06.2019 – exclusiv Anexele 1-9);
 • Anexele 1-9 ale Legii privind sistemul public de pensii;

 • Cu linkul urmator puteti vizualiza Traseul legislativ al proiectului Legii privind sistemul public de pensii

  Intrucat Proiectul are un impact bugetar urias (peste 8 miliarde de lei in 2019 / 25 miliarde de lei in 2020) este foarte probabil ca acesta sa fie atacat pe toate caile posibile. Atat FMI cat si Comisia Europeana au avertizat ca majorarile pot deveni nesustenabile.

  Legea 53/2003 – Codul Muncii

  CODUL MUNCII actualizat – valabil cu 1.05.2011

  CODUL MUNCII 2011 REPUBLICAT

  NOUL COD AL MUNCII in varianta adoptata de Guvern in 8.03.2011

  CODUL MUNCII 2017 actualizat cu OUG 53/2017 publicata in MOR 644/ 7.08.2017

  Legea nr.54/2003 cu privire la sindicate

  Legea nr.168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca

  Legea 130/1996 privind contractul colectiv de munca

  Decretul 92/1976 privind Carnetul de munca

  Contractul Colectiv de Munca Unic la nivel national 2007-2010

  OUG 123/2010 pentru abrogarea Legii 130/1999

  COR actualizat la data de 12.01.2011 cu Ordinul 1/2011

  Ordin 1/2011 privind completarea COR

 • Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati – FORMA VECHE – FORMA NOUA a fost republicata in MOR 326/5.06.2013
 • Articol postat in Legislatie. Adresa articol Legislatie Actualizata Resurse Umane.

  Comments are closed.