Legislatie Actualizata Resurse Umane

LEGISLATIE 2019LAST UPDATE: 16.08.2019
Pagina contine acte normative de HR in format *.pdf. Descarcati-le gratuit pe calculatorul dvs.
Daca fisierele nu se deschid, actualizati versiunea dvs. de Acrobat Reader cu ACEST LINK

Cautati rapid actul care va intereseaza, utilizand cuvinte cheie si combinatia de taste “Ctrl ” “F”
Fiti incurajat(a) sa va dezvoltati!!


EVOLUTIE_SALARII

 • Legea 53/2003 CODUL MUNCII Actualizata la 26.07.2019 cu Legea 153/2019 publicata in MOR 623/26.07.2019

 • OUG 111 / 8.12.2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor Actualizata la 3.05.2019 cu LEGEA 89/2.05.2019 publicata in MOR 340/3.05.2019;

 • Ordinul Ministerul Educatiei Nationale nr. 4503/2019 privind acordarea acreditarii pentru nivelurile de invatamant, specializarile si calificarile profesionale ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat evaluate in perioada 18 aprilie-7 iunie 2019 Publicat in MOR 677/14.08.2019;

 • HG 918/20.11.2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor Publicata in MOR 734/28.11.2013 si ACTUALIZATA 2019 cu HG 132/2018 (MOR 273/28.03.2018) + HG 567/2015 (MOR 572/30.07.2015) + Rectificarea la Anexa 2 la HG 918/2013 (MOR 797/18.12.2013);

 • Ordonanta 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniul sanatatii, a unor reglementari cu privire la programe guvernamentale nationale și cu privire la masuri fiscal-bugetare.
 • Publicata in MOR 668/9.08.2019 _ Acordare spor conditii vatamatoare personalului din ANAF/Ministerul Finantelor;  NOTA: Sursa date grafic: Institutul National de Statistica si www.datoria.ro


 • Ordinul Ministerului Educatiei Nationale Nr. 4697/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale, cu modificarile ulterioare, pentru cetatenii care au studiat in Romania, in scopul desfasurarii activitatii didactice la nivel de invatamant superior in strainatate Publicata in MOR 657/7.08.2019;
 • inflatie_fr

 • DECIZIA 14/2019 privind cazurile de suspendare si de incetarea a calitatii de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania Publicata in MOR 657/7.08.2019;
 • Decizia 15/2019 privind stabilirea procedurii de verificare si atestare a nivelului profesional al medicilor stomatologi care au intrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat intr-o situatie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani Publicata in MOR 661/8.08.2019;
 • DECIZIA Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania nr. 16/2019 privind intocmirea si eliberarea certificatului profesional curent Publicata in MOR 651/6.08.2019

 • Ordinul 1082/2019 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregatire si perfectionare a personalului navigant maritim roman si a sistemului de recunoastere a brevetelor si a certificatelor de capacitate Publicat in MOR 656/7.08.2019
 • HG 557/2019 privind stabilirea zilei de 16 august 2019 ca zi libera Publicata in MOR 644/2.08.2019
 • Legea 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare . Publicata in MOR 631/30.07.2019;
 • Hotararea 9/2019 pentru modificarea Normelor privind competentele profesionale, educatia, formarea si atestarea profesionala ale psihologilor cu drept de libera practica, aprobate prin Hotararea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2019 Publicata in MOR 631/30.07.2019;
 • rezidenti_fr

 • Hotararea 7/2019 pentru modificarea Normelor privind competentele profesionale, educatia, formarea si atestarea profesionala ale psihologilor cu drept de libera practica, aprobate prin Hotararea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2019 Publicata in MOR 570/11.07.2019;
 • Legea 154/2019 pentru modificarea si completarea Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator publicata in MOR 623/26.07.2019
 • Legea 153/2019 pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 Codul muncii publicata in MOR 623/26.07.2019
 • Legea 148/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala publicata in MOR 617/25.07.2019;
 • Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior, inregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 716/10.07.2019 . Publicat in MOR Partea VI nr. 122/24.07.2019
 • Initiativa Legislativa Cetateneasca de amendare a legii electorale 208/2015 publicata in MOR 595/19.07.2019
 • Legea 135/2019 pentru modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice publicata in MOR 587/17.07.2019;
 • Legea 132/2019 pentru modificarea si completarea Legii 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri publicata in MOR 575/15.07.2019;
 • Legea 131/2019 pentru modificarea Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice publicata in MOR 575/15.07.2019;

 • =======================================================

  datorie publica_fr

 • Legea 127/2019 privind sistemul public de pensii – publicata in MOR 563/9.07.2019
 • IMPORTANT:

  Intrucat Legea 127/2019 va intra in vigoare abia din 1.09.2021 (exceptie fac ART. 139, ART. 145, ART. 148 alin. (2), ART. 157 alin. (2) si (5) si ART. 183 alin. (1), care intra in vigoare la 13.07.2019 / ART. 86 alin. (2) lit. a), care intra in vigoare la data de 1.09.2019 / ART. 86 alin. (2) lit. b), care intra in vigoare la 1.09.2020),

  gasiti mai jos si forma actualizata a Legii pensiilor aplicabila acum:

 • Legea 263/16.12.2010 privind sistemul unitar de pensii publice actualizata la 14.03.2019
 • ,

  NOTA: actualizarea NU include:

 • abrogarea ART. 102 si ART. 149 alin. (1) si (2) dispusa prin Legea 127/2019 incepand cu 13.07.2019;
 • modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) dispusa prin Legea 135/2019 Publicata in MOR 587/17.07.2019

 • =======================================================

 • OUG 57/2019 privind Codul Administrativ publicata in MOR 555/5.07.2019;
 • HG 262/24.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati (Publicata in MOR 333 / 2.05.2019 )
 • somaj_fr

 • LEGEA 202/19.04.2002 republicata * privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati (*Republicata in MOR 326/5.05.2013 si actualizata cu Legea 229/2015, Legea 178/2018 si Legea 232/2018)
 • OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene – publicata in MOR 1116/29.12.2018
 • HG 937/2018 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in MOR 1045/10.12.2018
 • Lege privind sistemul public de pensii – proiect legislativ aflat in dezbatere publica pana pe 8.09.2018
 • OUG 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
 • Legea 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 • CODUL MUNCII 2018 actualizat cu OUG 53/2017 publicata in MOR 644/ 7.08.2017
 • OUG 53/2017 – modificarea si completarea Legii 53/2003 – Codul Muncii
 • Legea 88/2018 pentru aprobarea OUG 53/2017 privind modificarea si completarea Legii 53/2003 Codul muncii
 • HG 905/14.12.2017 privind privind Registrul General de Evidenta a Salariatilor (REVISAL)
 • CODUL FISCAL 2018 actualizat de ANAF cu OUG 79/8.11.2017
 • OUG 79/8.11.2017 – modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal
 • Ordinul 1168/2017-492/2018-3024/2018-3337/2017 privind incadrarea in activitatea de creare programe pentru calculator. MOR 52/18.01.2018
 • OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal bugetare (MOR 125/8.02.2018)
 • Legea 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca

 • Legea 190 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protectia datelor)
 • Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European privind prelucrarea datelor cu caracter personal – aplicabil cu 25.05.2018

 • …….NOTA: Regulamentul a fost publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119/4.05.2016 – CLICK PE LINK

 • CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCA LA NIVEL DE RAMURA 2018
 • OUG 82/8.11.2017 privind modificarea si completarea unor acte normative
 • OG 4 / 20.07.2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • OUG 55/2017 – modificarea si completarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
 • Legea 16/17.03.2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale
 • ORDIN 337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN
 • ORDIN 605/15.10.2008 privind actualizarea Clasificarii Produselor si Serviciilor asociate Activitatilor – CPSA
 • LEGEA DIALOGULUI SOCIAL 62/2016 actualizata la 17.01.2016 cu Legea 1/2016 – format *.pdf
 • Legea 1/2016 de modificare si completare a Legii dialogului social nr. 62/2011.pdf
 • Ordinul MF 52 / 4.01.2016 – Aprobarea Calculatorului pentru Determinarea Deducerii Personale Lunare incepand cu ianuarie 2016
 • OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca aprobata cu modificari prin Legea 25/2004, actualizata cu OUG 158/2005 si Legea 154 / 18 .06.2015 – format *.pdf
 • Ordinul MMFPSPV 1099/23.06.2016 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea 66/2016 pentru modificarea si completarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor;
 • HG 449/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
 • Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca – actualizata la 11.09.2016 cu Legea 195/2015
 • Ordinul 872/5932/2284/2903 pe 2016 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator – aplicabil cu 1.02.2017
 • Initiativa legislativa cetateneasca nr. 1288 / 13.12.2016 referitoare la proiectul privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc (Szekelyfold – Terra Siculorum) publicata in Monitorul Oficial 66/26.01.2017
 • OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative.


 • COR 2019LAST UPDATE: 19.04.2019

  Descarcati gratuit cu linkul de mai jos Lista codurilor COR 2019:

  Lista codurilor COR 2019 – actualizare cu: Ordinul MMJS/INS 635/1348/2019 (MOR 308/19.04.2019) + Ord. 1943/4869/2018 (MOR 810/21.09.2018) + Ord. 1635/342/2018 (MOR 566/5.07.2018) + Ord. 1786/5384/2017 (MOR 909/21.11.2017) + Ord. MMJS/INS 198/1938 (MOR 229/4.04.2017) + Ord. MMFPSPV / INS 936/448 (MOR 421/3.06.2016) + Ord. 513/13.11.2015 + Ord. 123/123/2015 (MOR 161/9.03.2015) + Ord. 1419/328/2014 (MOR 631/28.08.2014) + Ord. 190/76/2014 (MOR 160/2014) + Ord. MMFPSPV 931/30.10.2013 (MOR 692/13.11.2013) + Ord. MMFPSPV 150 / 25.01.2013 (MO 78/6.02.2013) + Ord. MMFPS/INS 177/81/2012 (MOR 128/22.02.2012)


 • TABEL COMPARATIV COR ISCO 88 – ISCO 08

 • In MOR 308/19.04.2019 a fost publicat Ordinul MMJS/INS 635/1348/2019 pentru modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011


  In MOR 810/21.09.2018 a fost publicat Ordinul MMJS/INS 1943/4869/2018 pentru modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011


  In MOR 566/5.07.2018 a fost publicat Ordinul 1635/342/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere)

  In MOR 235/16.03.2018 a fost publicata HG 92/7.03.2018 pentru modificarea HG 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel grupa de bază, conform Clasificării internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08 Practic HG 92/7.03.2018 modifica si inlocuieste Anexa „Structura Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază (conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08)” din HG 1352/2010 .


  In MOR 909/21.11.2017 a fost publicat Ordinul 1786/5384/9.11.2017 pentru modificarea si completarea COR


  In MOR 229/4.04.2017 a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nr. 198/14.02.2017 si al Institutului National de Statistica nr. 1938/13.03.2017 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011.

 • Ordinul MMJS/INS 198/1938/2017

 • In MO 421/3.06.2016 a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice nr. 936/12.05.2016 si al Institutului National de Statistica nr. 448/23.05.2016 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011


  In MO 892/27.11.2015 a fost publicat Ordinul 513/13.11.20132015 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011


  In MO 161/9.30.2015 a fost publicat Ordinul 123/123/2015 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011


  In MO 631/28.08.2014 a fost publicat Ordinul 1419/328/2014 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011


  In MO 160/2014 a fost publicat Ordinul comun 190/76/2014 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011

  In MO 692/13.11.2013 a fost publicat Ordinul MMFPSPV 931/30.10.2013 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011

 • Ordinul MMFPSPV 931/30.10.2013

 • In MO 78/6.02.2013 a fost publicat Ordinul MMFPSPV 150/25.01.2013 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011

 • Ordinul MMFPSPV 150/25.01.2013

 • In MO 128/22.02.2012 a fost publicat Ordinul comun MMFPS si INS 177/81/2012 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie (sase caractere) aprobata prin Ordinul MMFPS si al presedintelui Institutului National de Statistica 1832/856/2011:

 • Ordinul comun al MMFPS si INS 177/81/2012 privind modificarea si completarea COR – nivel de ocupatie 6 caractere – Consultati paginile 10-11) • Ordinul 1832/856/ 8 AUGUST 2011 privind aprobarea COR – nivel de ocupatie (6 cifre) – varianta MO
 • Ordinul 1832/856/ 8 AUGUST 2011 privind aprobarea COR – nivel ocupatie (6 cifre) – varianta prelucrata
 • COR in ordinea crescatoare a codurilor potrivit Ordinului 1832/856/ 8 AUGUST 2011

 • Gasiti mai jos Structura COR – NIVEL GRUPA DE BAZA – valabila cu 1.01.2011, Stabilita prin HG 1352/23.12.2010, si HG 1116/2013 (publicata in MOR 836/24.12.2013) pentru modificarea si completarea HG 1352/2010

 • HG 1352/23.12.2010: Structura COR – NIVEL GRUPA DE BAZA – conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor (ISCO 08) valabila cu 1.01.2011
 • HG 1116/2013 pentru modificarea si completarea HG 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08 (publicata in MOR 836/24.12.2013)

 • Forma REPUBLICATA a HG 1352/23.10.2010 poate fi consultata cu linkul de mai jos:

 • HG 1352/23.10.2010 REPUBLICATA in temeiul art. V din HG 1116/2013: STRUCTURA COR – NIVEL GRUPA DE BAZA, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08


 • METODOLOGIA DE COMPLETARE A COR CU NOI OCUPATII
  9.03.2017

  Oamenilor de HR care doresc sa propuna completarea COR cu noi ocupatii, le propun mai jos linkul catre Ordinul comun MMSS si INS 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului COR:

 • Ordinul comun MMSS si INS 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului COR


 • HG 1225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pa tara garantat in plata cu 1.01.2012 (vezi pagina 2)


 • Ordin 64/2003 aprobarea Modelului-cadru al Contractului Individual de Munca actualizat cu ORDIN 1616/2011
 • Legea 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003, Codul Muncii
 • HG 1256/2011 privind conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporar (vezi paginile 2-5)
 • Ordonanta 137 / 2000 prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
 • Lege 46/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor
 • OG 27/2002 reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
 • Legea 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere, REPUBLICATA in MOR 889/15.12.2011 (vezi paginile 26-32)
 • LEGEA 329 / 2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
 • ORDIN MMFPS 1730/2009 privind aplicarea prevederilor cap.IV “Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, in scopul reducerii cheltuielilor bugetare” din LEGEA 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International


 • Legea 284/2010 – LEGE privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
 • LEGEA 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice
 • Ordin 42/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice
 • OUG 19 / 16.05.2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale – consultati paginile 6-7


 • LEGEA 62 /2011 – Dialogul Social – in vigoare cu 13.05.2011
 • LEGEA DIALOGULUI SOCIAL 62/2016 actualizata la 17.01.2016 cu Legea 1/2016 – format *.pdf
 • HG 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii 62/2011(vezi paginile 4-13)
 • Legea 67 / 2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora


 • HG 500 / 2011: Registrul General de Evidenta a Salariatilor – actualizata cu HG 1105/2011
 • HG 161/2006 intocmirea si completarea Registrului general de evidenta a salariatilor
 • Ordin 20/2007 aprobarea procedurii de transmitere a Registrului general de evidenta in Format Electronic
 • Ordinul 1083 / 7.03.2011 pentru aprobarea Procedurii de lucru privind eliberarea carnetelor de munca salariatilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de munca pastrau si completau, respectiv certificau legalitatea inregistrarilor efectuate in carnetele de munca
 • Ordin 590/2008 aprobarea Procedurii privind intocmirea si eliberarea adeverintelor pentru munca in grupa I si a IIa


 • OUG 56/2007 incadrarea si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei


 • HG 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor
 • OG nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
 • HG 522/2003 aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr. 129/2000
 • ORDIN 353/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala
 • LEGE 132 / 1999 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor
 • Legea 279/2005 – LEGE privind ucenicia la locul de munca (republicata si actualizata cu Legea 106/2011)
 • HG 234 / 2006 Norme de aplicare a Legii 279 / 2005 privind ucenicia la locul de munca
 • HG 600 / 2007 protectia tinerilor la locul de munca
 • Legea 72 / 2007 privind stimularea incadrarii elevilor si studentilor
 • Legea 258 / 2007 privind practica elevilor si studentilor


 • LEGEA 319 / 2006 privind securitatea si sanatatea in munca
 • HG 1425 / 2006 norme aplicare Lege 319 / 2006 securitatea si sanatatea in munca
 • LEGE 108 / 1999 Inspectia Muncii REPUBLICATA in 3.05.2012 -vezi paginile 12-15
 • HG 767 / 1999 ROF Inspectia Muncii
 • LEGE 252 / 2003 Registrul unic de control
 • ORDIN 187 1998 organizarea si functionarea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca
 • HG 355 / 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
 • LEGE 346 / 2002 asigurarea pentru accidente si boli profesionale


 • Lege 210/1999 concediu parental
 • HG 244/2000 Norme aplicare Lege 210/1999 privind concediul parental
 • OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca aprobata cu modificari prin Legea 25/2004, actualizata cu OUG 158/2005 si Legea 154 / 18 .06.2015 – format *.pdf
 • OUG 148/2005 sustinerea familiei in cresterea copilului
 • HG 1025/2006 Norme la OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in cresterea copilului
 • OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, ACTUALIZATA IULIE 2015 – format *.pdf;
 • NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

 • HG 257 / 2011 Norme de aplicare a Legii 263/2010 privind sistemul unitar unitar de pensii publice
 • LEGE 76 / 2002 asigurari somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
 • OUG 4 / 2010 Masuri de protectie sociala pentru anul 2010

 • LEGEA 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice


 • OUG 158 / 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
 • ORDIN 233/ 14.03.2006 privind aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate


 • legislatie abrogataSectiunea cuprinde legislatia ABROGATA / formele vechi ale unor acte legislative modificate. Informatiile pot servi in studii comparative si, de ce nu, pentru orientare in diverse proiecte.


  Camera Deputatilor (camera decizionala) a adoptat in 26.06.2019 Proiectul de Lege privind Sistemul Public de Pensii – forma cu amendamente, propusa in 25.06.2019 prin Raportul comun al Comisiei pentru munca si protectie sociala (Nr. avizare 4c-9/4448/2019) si al Comisiei juridice, de disciplina si imunitati (Nr. avizare 4c-13/1128/2019).
  Proiectul urmeaza sa fie trimis spre promulgare presedintelui Romaniei.

 • Legea privind sistemul public de pensii adoptata de Camera Deputatilor in 26.06.2019 – exclusiv Anexele 1-9);
 • Anexele 1-9 ale Legii privind sistemul public de pensii;

 • Cu linkul urmator puteti vizualiza Traseul legislativ al proiectului Legii privind sistemul public de pensii

  Intrucat Proiectul are un impact bugetar urias (peste 8 miliarde de lei in 2019 / 25 miliarde de lei in 2020) este foarte probabil ca acesta sa fie atacat pe toate caile posibile. Atat FMI cat si Comisia Europeana au avertizat ca majorarile pot deveni nesustenabile.

  Legea 53/2003 – Codul Muncii

  CODUL MUNCII actualizat – valabil cu 1.05.2011

  CODUL MUNCII 2011 REPUBLICAT

  NOUL COD AL MUNCII in varianta adoptata de Guvern in 8.03.2011

  CODUL MUNCII 2017 actualizat cu OUG 53/2017 publicata in MOR 644/ 7.08.2017

  Legea nr.54/2003 cu privire la sindicate

  Legea nr.168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca

  Legea 130/1996 privind contractul colectiv de munca

  Decretul 92/1976 privind Carnetul de munca

  Contractul Colectiv de Munca Unic la nivel national 2007-2010

  OUG 123/2010 pentru abrogarea Legii 130/1999

  COR actualizat la data de 12.01.2011 cu Ordinul 1/2011

  Ordin 1/2011 privind completarea COR

 • Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati – FORMA VECHE – FORMA NOUA a fost republicata in MOR 326/5.06.2013
 • Articol postat in Legislatie. Adresa articol Legislatie Actualizata Resurse Umane.

  Comments are closed.