Legislatie, Resurse Umane

Standarde ocupationale

Standarde ocupationale.
_________________
LAST UPDATE: 13.01.2023

Reglementari Standarde ocupationale aplicabile cu 16.06.2023

In MOR 1208/16.12.2022 a fost publicat Ordinul comun ME/MMSS 6250/2156/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare si gestionare a standardelor ocupationale. Ordinul intra in vigoare in 16.06.2023, data la care se abroga vechiul Ordin ME/MMJS 3712/1721/2018 publicat in MOR 480/11.06.2018, cu modificarile ulterioare *).

_________________
*) Vezi si Ordinul comun ME/MMSS nr. 3048/123/2022 privind modificarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare si gestionare a standardelor ocupationale si a modelului de standard ocupational, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului muncii si justitiei sociale nr. 3712/1721/2018, publicat in MOR 147/14.02.2022

Standarde ocupationale 2023

Identificati si descarcati rapid si gratuit Standardele Ocupationale 2023 de pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Calificari cu urmatoarele link-uri:

Standarde ocupationale 2014 – 2023;
Standarde ocupationale Arhiva;
Standarde ocupationale.

_________________
Iata Standardele ocupationale in vigoare pentru domeniul HR:
MANAGER RESURSE UMANE COD COR 121207;
ANALIST RESURSE UMANE COD COR 242325**);
REFERENT RESURSE UMANE COD COR 333304;
EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII COD COR 242220.
**) NOTA: cuprinderea competentelor aferente tuturor activitatilor HR sub ocupatia Analist RU corespunde necesitatii abordarii unitare a acestor activitati. Structurarea standardului in unitati de competenta ofera insa posibilitatea separarii activitatilor de resurse umane, astfel incat acestea sa poata fi utilizate de sine statator.
INFO: vechile forme arhivate ale Standardelor ocupationale de mai sus se regasesc pe site-ul ANC sub sectiune Standarde ARHIVA.

Ce este un Standard ocupational?

Stadardul ocupational este un instrument national de referinta intocmit pentru ocupatiile din COR. El face legatura intre cerintele pietei muncii (exprimate prin deprinderile si competentele necesare practicarii unei ocupatii) si elementele definitorii ale educatiei si formarii profesionale ( exprimate prin cunostinte, nivel de calificare, nivel educational, plan si programa de educatie si formare profesionala teoretica si practica, conditii de acces).

Standarul ocupational defineste principalele sarcini si responsabilitati specifice ocupatiei, asa cum sunt mentionate in Standardul international al clasificarii ocupatiilor (ISCO 08), in COR, precum si in Clasificarea europeana a aptitudinilor / competentelor, calificarilor si ocupatiilor (ESCO).

Pentru nivelurile de calificare/educatie se utilizeaza:
A) Cadrul National al Calificarilor (CNC);
B) Cadrul European al Calificarilor (EQF) si
C) Nivelul educational corespondent conform ISCED 2011.

Standardele ocupationale sunt înregistrate in Registrul standardelor si se publica pe site-ul ANC.
Ele se revizuiesc la fiecare 5 ani de la aprobare. Daca nu se revizuiesc in termen de 10 ani de la aprobare, acestea se arhiveaza si nu mai sunt valabile in procesele de educatie si formare profesionala.

Linkuri utile

Gasiti mai jos cateva linkuri utile:

Coduri COR 2023 Actualizate
RNCIS – Registrul National al Calificarilor din Invatamanul Superior
RNCP – Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania
RNPP – Registrul National al Programelor Postuniversitare
Legislatie Actualizata de Resurse Umane 2023