Legislatie, Resurse Umane

Standarde ocupationale

Standarde ocupationale valabile in 2024

_________________
LAST UPDATE: 26.01.2024

Identificati si descarcati rapid si gratuit Standardele Ocupationale 2024 de pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Calificari cu urmatoarele link-uri:

Standarde ocupationale 2014 – 2024;
Standarde ocupationale Arhiva;
Standarde ocupationale.

_________________
Iata Standardele ocupationale in vigoare pentru domeniul HR:
MANAGER RESURSE UMANE COD COR 121207;
ANALIST RESURSE UMANE COD COR 242325**);
REFERENT RESURSE UMANE COD COR 333304;
EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII COD COR 242220.
**) NOTA: cuprinderea competentelor aferente tuturor activitatilor HR sub ocupatia Analist RU corespunde necesitatii abordarii unitare a acestor activitati. Structurarea standardului in unitati de competenta ofera insa posibilitatea separarii activitatilor de resurse umane, astfel incat acestea sa poata fi utilizate de sine statator.
INFO: vechile forme arhivate ale Standardelor ocupationale de mai sus se regasesc pe site-ul ANC sub sectiune Standarde ARHIVA.

Legislatia care reglementeaza Standardele Ocupationale
Ce este un Standard ocupational?

Stadardul ocupational este un instrument national de referinta intocmit pentru ocupatiile din COR. El face legatura intre cerintele pietei muncii (exprimate prin deprinderile si competentele necesare practicarii unei ocupatii) si elementele definitorii ale educatiei si formarii profesionale ( exprimate prin cunostinte, nivel de calificare, nivel educational, plan si programa de educatie si formare profesionala teoretica si practica, conditii de acces).

Standarul ocupational defineste principalele sarcini si responsabilitati specifice ocupatiei, asa cum sunt mentionate in Standardul international al clasificarii ocupatiilor (ISCO 08), in COR, precum si in Clasificarea europeana a aptitudinilor / competentelor, calificarilor si ocupatiilor (ESCO).

Pentru nivelurile de calificare/educatie se utilizeaza:
A) Cadrul National al Calificarilor (CNC);
B) Cadrul European al Calificarilor (EQF) si
C) Nivelul educational corespondent conform ISCED 2011.

Standardele ocupationale sunt înregistrate in Registrul standardelor si se publica pe site-ul ANC.
Ele se revizuiesc la fiecare 5 ani de la aprobare. Daca nu se revizuiesc in termen de 10 ani de la aprobare, acestea se arhiveaza si nu mai sunt valabile in procesele de educatie si formare profesionala.

_________________
Ordinul ME/MMSS 6065/1916/2023 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei si al ministrului muncii si solidaritatii sociale 6250/2156/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare si gestionare a standardelor ocupationale publicat in MOR 786/31.08.2023 a adus urmatoarele modificari la termene:
1) Termenul in care are loc arhivarea Standardelor Ocupationale (SO) nereviziuite in 10 ani de la aprobare: 4 luni de la consultarea confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national si de la publicarea pe site-ul ANC a listei SO care urmeaza sa fie arhivate (ca noutate apare si consultarea confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national);
2) Termenul de arhivare de drept pentru 661 de SO care nu au mai fost revizuite in ultimii 10 ani si care ar fi trebuit arhivate incepand cu 1.09.2023 a fost prelungit pana in 31.12.2024;
3) SO pentru care nu se mai regasesc ocupatiile in COR, se arhiveaza incepand cu data de 1.09.2023

Alte linkuri utile

COR 2024 Actualizata
RNCIS – Registrul National al Calificarilor din Invatamanul Superior
RNCP – Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania
RNPP – Registrul National al Programelor Postuniversitare
Legislatie Actualizata de Resurse Umane 2024