Legislatie, Resurse Umane, Uncategorized

Editorial Legislatie 2023.11

LAST UPDATE: 29.11.2023

Editorial Legislatie 2023.11 comenteaza noutatile de Legislatia Muncii, Resurse Umane, SSM si Asigurari Sociale aparute in Monitorul Oficial in NOV. 2023, dar si drafturile de acte normative aflate pe traseul legislativ. De asemenea, Editorial Legislatie 2023.11 ofera un Tool pentru cautarea si descarcarea gratuita a actelor normative si cuvintele cheie de cautare.

Tool de cautare/descarcare Legislatie


29.11.2023

CCR a decis in 28.11.2023 ca fostii parlamentari isi pastreaza Pensiile speciale!

In sedinta din 28 Nov. 2023, in cadrul controlului de constitutionalitate a posteriori, CCR a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art.I din Legea nr.192/2023 pentru abrogarea capitolului XI din Legea 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor sunt constitutionale in masura in care nu se aplica deputatilor/senatorilor care au exercitat cel putin un mandat parlamentar complet anterior intrarii in vigoare a Legii nr.192/2023,
Cu alte cuvinte, fostii senatori si deputati care au exercitat cel putin un mandat parlamentar complet pana la 1 IUL. 2023 (data intrarii in vigoare a Legii 192/2023) isi pastreaza Pensiile speciale!

23.11.2023

PROIECTUL DE LEGE PRIVIND SISTEMUL PUBLIC DE PENSII (PL-x-727/2023)_FORMA PENTRU PROMULGARE.

NOTA: Aceasta este forma adoptata de Camera Deputatilor in 20.11.2023 si depusa la Secretariatul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii. Daca nu va fi atacata constitutional in termen de 10 zile, legea va merge la Presedintele Romaniei pentru promulgare.

20.11.2023

In MOR 1011 + 1011 bis/7.11.2023 a fost publicata HG 1048/2023 PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 1 PENTRU ANUL 2023 LA CONTRACTUL DE ACTIVITATE SI PERFORMANTA AL COMPANIEI NATIONALE DE CAI FERATE „C.F.R.” — S.A. PENTRU PERIOADA 2021—2025, APROBAT PRIN HG NR. 920/2021

NOTA 1: Actul aditional stabileste obiective si indicatori de performanta si face legatura dintre nivelul de performanta si salarizare.
„Sistemul de stimulente pentru cresterea nivelului de performanţa al activitaţii CFR SA se aplica prin masuri de recompensare sau penalizare, dupa caz, a administratorilor, a directorilor si a personalului CFR SA, in raport de gradul de realizare a indicelui global de performanţa al activitaţii CFR SA.” . Daca sunteti interesat(a) de evaluarea performantei, este utila lectura acestei HG.
NOTA 2: parcurgand-o diagonal am observat ca Regulile generale de aplicare a sistemului de stimulente pentru administratori si directori in vederea cresterii nivelului de performanţa al activitaţii CFR SA sunt mult prea permisive. De exemplu pentru un Indice global de performanţa de 40-60% se acorda Calificativul „Satisfacator” care presupune neacordarea componentei variabile de remuneratie. Pentru un Indice global de performanţa de 20-40% calificativul este „Nesatisfacator” si duce la o penalizare de 20% a componentei fixe a remuneratiei. In fine, pentru un Indice global de performanţa <20%, calificativul este „Inacceptabil” si abia atunci conduce la incetarea de catre AGA a contractelor de mandat. Scala de realizare asociata performantei trebuie imbunatatita intrucat in forma ei actuala incurajeaza lipsa de implicare si raspundere.

In MOR 1018/8.11.2023 a fost publicata LEGEA 326/2023 PRIVIND SPRIJINUL FINANCIAR ACORDAT DE CATRE STATUL ROMAN MITROPOLIEI BASARABIEI, REPUBLICA MOLDOVA, PARTE COMPONENTA A BISERICII ORTODOXE ROMANE, PRECUM SI PENTRU MODIFICAREA ART. 2 DIN LEGEA NR. 114/2007 PRIVIND SPRIJINUL ACORDAT DE STATUL ROMAN SCHITULUI ROMANESC „PRODROMU” DE LA MUNTELE ATHOS, GRECIA.

NOTA: In timp ce spitalele si scolile sunt subfinantate acut, in timp ce nici macar un spital de mari arsi din cele promise de politicienii cinici urcati cu picioarele pe cadavrele tinerilor de la Colectiv nu s-a construit, parlamentarii generosi aloca anual incepand cu anul 2024, 2 MILIOANE EURO pentru Mitropolia Basarabiei, Republica Moldova, parte componenta a Bisericii Ortodoxe Romane. De asemenea majoreaza la 2 MILIOANE EURO ajutorul financiar pentru Schitul romanesc «Prodromu», de la Muntele Athos, Grecia (suma initala stabilita in 2007 prin Legea 114/2007 era de 250.000 Euro).

In MOR 1018/8.11.2023 a fost publicata LEGEA 325/2023 PRIVIND REALIZAREA ANSAMBLULUI ARHITECTURAL CATEDRALA MARTIRILOR SI MARTURISITORILOR SECOLULUI XX

NOTA: In timp ce spitalele si scolile sunt subfinantate acut, in timp ce nici macar un spital de mari arsi din cele promise de politicienii cinici urcati cu picioarele pe cadavrele tinerilor de la Colectiv nu s-a construit, parlamentarii generosi aloca anual 3 MILIOANE LEI sprijin financiar pentru realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Martirilor si Marturisitorilor Secolului XX. Politicienii fatarnici traiesc cu credinta desarta ca il pot mitui pe Dumnezeu daruind bisericii bani din banii contribuabilor (nu din banii lor).
„Art . 3. — Anual se aloca de la bugetul de stat , prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte , suma de 3.000.000 lei, pentru realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Martirilor si Marturisitorilor Secolului XX.”
„Art . 4. — Suma alocata potrivit art . 3 se prevede distinct in bugetul Secretariatului General al Guvernului , respectiv al Secretariatului de Stat pentru Culte , si se acorda ca sprijin financiar Episcopiei Romane Unite cu Roma , Greco – Catolica , de Cluj —Gherla …”

17.11.2023

In MOR 1025/10.11.2023 a fost publicata LEGEA 334/2023 PRIVIND APROBAREA OUG 73 /2022 PENTRU COMPLETAREA OUG 132 /2020 PRIVIND MASURI DE SPRIJIN DESTINATE SALARIATILOR SI ANGAJATORILOR IN CONTEXTUL SITUATIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RASPANDIREA CORONAVIRUSULUI SARS -COV -2 , PRECUM SI PENTRU STIMULAREA CRESTERII OCUPARII FORTEI DE MUNCA.

PENTRU CAUTARE/DESCARCARE INTRODUCETI 334 in Campul Search.

In MOR 1025/10.11.2023 a fost publicata LEGEA 333/2023 PRIVIND APROBAREA OUG 126 /2021 PENTRU MODIFICAREA LEGII NR. 61/1993 PRIVIND ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII, PRECUM SI PENTRU ACORDAREA UNEI INDEMNIZATII COMPENSATORII PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP.

PENTRU CAUTARE/DESCARCARE INTRODUCETI 333 in Campul Search.

16.11.2023

ANAF a publicat in 14.11.2023 Ghidul privind modalitatea de aplicare a facilitatilor fiscale, acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati de creare de programe pentru calculator,incepand cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023.

In MOR 1029/13.11.2023 a fost publicata LEGEA 348/2023 PRIVIND APROBAREA OUG 191/2022 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA OUG 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV. Publicata in MOR 1029/13.11.2023

NOTA 1: Reamintim ca OU6 191/2022 reglementeaza prin Anexa 1 (care devine Anexa 8 la OUG 57/2019) Normele privind cadrele de competenta generale si specifice aplicabile autoritatilor si institutiilor publice in cadrul carora sunt stabilite functiile publice prevazute la art. 385 din OUG 57/2019 si prin Anexa 2 (care devine Anexa 9 la OUG 57/2019), Normele privind organizarea si desfasurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor functii publice vacante si modalitatea de previzionare a necesarului de functii publice pentru organizarea proiectului-pilot.
NOTA 2: Pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiei de concurs, precum si pentru cea desfasurata in cadrul comisiei de solutionare a contestatiilor pentru etapa de recrutare a proiectului-pilot, membrii si secretarii acestora au dreptul la o indemnizatie reprezentand 10% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. De aceesi indemnizati ebeneficiaza si expertii (persoanele care au pregatire de specialitate atestata, potrivit legii, in domeniul in care se testeaza competentele specifice ale candidatului prin proba suplimentara desfasurata in cadrul concursului pe post si care pot fi functionari publici desemnati de comisia de concurs pentru inaltii functionari publici ori de conducatorul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului din cadrul acesteia sau din cadrul autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii se afla functia publica vacanta pentru care se organizeaza concursul ori persoanele cu care autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului au contractat servicii de consultanta).
NOTA 3: Legea 348 completeaza OUG 191/2022 si deschde posibilitatea decontarii cheltuielilor de deplasare pentru functionarii publici care au domiciliul in alta localitate decât cea in care isi desfasoara activitatea si carora nu li se poate asigura o locuinta de serviciu – la Art. 417 din OUG 57/2019, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3)
NOTA 4: Legea 348/2023 completeaza OUG 191/2023 si introduce un nou alineat (4) la Art. 513 din OUG 57/2019 cu urmatorul cuprins: „(4) In cazul in care s-a dispus clasarea sau renuntarea la urmarirea penala ori achitarea sau renuntarea la aplicarea pedepsei, precum si in cazul incetarii procesului penal, suspendarea din functia publica inceteaza, iar functionarul public respectiv isi va relua activitatea in functia publica detinuta anterior si ii vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.” TAG SALARII BUGETARI TAG EVALUAREA PERFORMANTEI

PENTRU CAUTARE/DESCARCARE INTRODUCETI 348 in Campul Search.

In MOR 1029/13.11.2023 a fost publicata LEGEA 342/2023 PENTRU COMPLETAREA ART. 10 SI 31 DIN OUG 158/2005 PRIVIND CONCEDIILE SI INDEMNIZATIILE DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE.

PENTRU CAUTARE/DESCARCARE INTRODUCETI 342 in Campul Search.

15.11.2023

In MOR 1030/13.11.2023 a fost publicata LEGEA 346/2023 PENTRU APROBAREA OUG NR. 21/2023 PRIVIND STATUTUL LUCRATORULUI CULTURAL PROFESIONIST.

NOTA: Legea modifica astfel continutul Art. 9, alin. (2) din OUG 21/2023 :
„(2) Contractele incheiate de lucratorii culturali profesionisti sunt asimilate contractelor individuale de munca in ceea ce priveste atribuirea contractelor de achizitie publica sau a acordurilor-cadru de servicii.”

PENTRU CAUTARE/DESCARCARE INTRODUCETI 346 in Campul Search.

13.11.2023

Valoarea Punctului de pensie in perioada IAN.- AUG. 2024

Potrivit Art. 84 alin. (6) din Proiectul de Lege privind Sistemul public de pensii:
„În anul 2024 valoarea punctului de pensie se majorează cu 13,8 % și este de 2032 lei.”
Asta scrie in lege. Dar, In emisiunea din 10.11.2023, Ministrul Muncii comunica 2 valori: 1821, respectiv 2032 Lei

––––––––––
Sa fie 1821 Lei valoarea agreata deja politic pentru forma finala a Legii privind Sistemul public de pensii pe motivul lipsei de buget? Sa fie totul o mascarada pentru prostirea electoratului? Posibil!

Care va fi pensia dvs. in perioada IAN.- AUG. 2024?

Pornind de la Punctul de pensiei indexat cu inflatia de 13.% (2032 Lei) din Proiectul de lege, am calculat noile pensii pentru IAN. 2024. Acestea sunt valabile pana in AUG.2024 inclusiv, intrucat din SEPT.2024 pensiile vor fi recalculate in functie de Suma numarului anual de puncte recalculat si de Valoarea de referinta de 81 Lei.

Pentru a afla care va fi pensia dvs. actualizata din IAN. 2024:
1) incrieti in campul Pensie BRUTA 2023 primele 2 cifre din pensia dvs. bruta actuala (de ex. pentru o pensie de 1532 Lei, tastati 15 / pentru o pensie bruta de 3580, tastati 35),
sau,
2) incrieti in campul Pensie NETA 2023 primele 2 cifre din pensia dvs. NETA primita acum (de ex. pentru o pensie de 2420 Lei, tastati 24 / pentru o pensie bruta de 3940, tastati 39)