Legislatie

Editorial Legislatie 2023.09

LAST UPDATE: 30.09.2023

Editorial Legislatie 2023.09 evidentiaza noutatile de Legislatia Muncii, Resurse Umane, SSM si Asigurari Sociale aparute in Monitorul Oficial in Septembrie 2023. De asemenea, Editorial Legislatie 2023.09 ofera un Tool pentru cautarea si descarcarea gratuita a actelor normative.

Tool de cautare/descarcare Legislatie


29.09.2023

In MOR 881/29.09.2023 a fost publicat ORDINUL MF/MMSS 2654/1925/2023 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II 2023.
PENTRU CAUTARE/DESCARCARE INTRODUCETI 2654 in Campul Search.

NOTA: Pentru SEM. II 2023, incepând cu luna octombrie 2023, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin HG 1045/2018, este de 620 de lei. Valoarea se aplica si pentru primele 2 luni ale SEM. I 2024, respectiv FEB. si MART 2024.

In MOR 881/29.09.2023 a fost publicata LEGEA 260/2023 privind aprobarea OUG 59/2022 pentru modificarea unor acte normative in domeniul strainilor.
PENTRU CAUTARE/DESCARCARE INTRODUCETI 260 in Campul Search.

NOTA: Pentru facilitarea accesului, am inclus in PDF si continutul OUG 59/2022

28.09.2023

In MOR 877/28.09.2023 a fost publicata HG 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
PENTRU CAUTARE/DESCARCARE INTRODUCETI hg 900 in Campul Search.

NOTA: Incepand cu data de 1.10.2023, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include indemnizatii , sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand 19,960 lei/ora. Noul Net este de 2079 Lei. Prevederile nu se aplica in sectorul agricol si industria alimentara , fiind aplicabile prevederile art. III din Legea nr. 135/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Incepand cu data de 1.10.2023, HG 1447/2022 se abroga.

In MOR 871/28.09.2023 a fost publicata LEGEA 258/2023 pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.
PENTRU CAUTARE/DESCARCARE INTRODUCETI 258 in Campul Search.

NOTA: Legea modifica astfel continutul Art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal: „Incitarea la violenta, ura sau discriminare. Art. 369 — Incitarea publicului , prin orice mijloace , la violenta , ura sau discriminare impotriva unei categorii de persoane sau impotriva unei persoane pe motiv ca face parte dintr-o anumita categorie de persoane definita pe criterii de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie ori apartenenta politica, avere, origine sociala, varsta , dizabilitate , boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.”. Vechea forma a Art. 369 privind Incitarea la ura sau discriminare, era „Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ura sau discriminare impotriva unei categorii de persoane se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda”.

26.09.2023

Potrivit comunicatului de presa al ministerului Muncii, conform prevederilor OUG 168/2022, in luna OCT 2023 se acorda a 2a transa a ajutorului pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei pe lună. Ajutorul are urmatoarele cuantumuri:
500 lei, pentru venituri lunare de până la 1.500 lei inclusiv;
400 lei, pentru venituri lunare intre 1.501 lei și 2.000 lei inclusiv;
300 lei, pentru venituri lunare între 2.001 lei și 3.000 lei inclusive;
Tichetele de pensii au fost tiparite si includ si ajutorul mentionat.

PENTRU CAUTARE/DESCARCARE ALEGETI 25 in Show_entries SI INTRODUCETI 168/2022 in Campul Search.

20.09.2023

In MOR 850/20.09.2023 a fost publicata OUG 74/2023 pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
PENTRU CAUTARE/DESCARCARE INTRODUCETI 74/2023 in Campul Search.

NOTA

Motivarea din preambului OUG 74/2023 este un autodenunt despre incompetenta, iresponsabilitate si amenintarea sigurantei nationale, care ar trebui sa conduca la anchetarea penala a fostului si actualului ministrul de finante (Caciu/Bolos), a fostului si actualului presedinte al ANAF (Heius/Circiumaru), a fostului si actualului prim ministru (Ciuca/Ciolacu) pentru supradimensionarea artificiala a Bugetului pe 2023, necolectarea taxelor si impozitelor la nivelul asumat prin Bugetul 2023, nedigitalizarea ANAF, neluarea niciunei masuri de combatere a deficitului constat inca din Februarie 2023 (de ex. prin restructurarea drastica a imensului si ineficientului aparat bugetar, eliminarea pensiilor speciale, restructurarea firmelor de stat care provoaca pierderi imense, etc.) si, incercarea de a arunca in aer a predictibilitatii modificarilor Codului fiscal (in conditiile in care ministerul Justitiei a emis un aviz negativ in care spune ca ordonanta este neconstitutionala).
Prin noua formulare a art. 4 alineat (4), OUG 74/2023 elimina orice transparenta / predictibilitate a regulilor de modificare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal in sensul ca elimina obligatia respectarii termenelor de intrare in vigoare prevazute anterior de alin. (1) si (2) pentru modificarile si/sau completarile prin care se introduc impozite, taxe sau contributii obligatorii noi, pentru majorarea celor existente, pentru eliminarea sau reducerea facilitatilor existente (respectiv 6 luni de la publicarea in MOR in cazul modificarii Codului fiscal prin lege, respectiv 1 ianuarie a fiecarui an si ramanerea nemodificata pe parcursul respectivului an in cazul introducerii prin lege de noi impozite, taxe sau contributii obligatorii, majorarea celor existente, eliminarea sau reducerea facilitatilor existente).

19.09.2023

In MOR 844/19.09.2023 a fost publicata HG 865/2023 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG 52/2011.
PENTRU CAUTARE/DESCARCARE INTRODUCETI 865/2023 in Campul Search.

NOTA

Parintii de gemeni, tripleti si multipleti vor avea beneficii in plus dupa adoptarea prezentelor norme metodologice de aplicare. Mai exact, actul normativ prevede suplimentarea cu 50% a indemnizatiei lunare pentru copiii nascuti din sarcini gemelare, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil in conditiile prevazute de lege.
Normele metodologice adoptate clarifica si procedura in cazul cumulului de drepturi pentru copiii intre 0-2 ani si copiii de la 3 la 7 ani. Mai exact, majorarea se acorda si in cazul copiilor nascuti in timpul in care parintii primesc deja indemnizatia pentru cresterea altui copil.
De asemenea, sunt acordate unele facilitati fiscale pentru parinti prin majorarea nivelului de venituri supuse impozitului ce poate fi obtinut de parinte in perioada concediului pentru cresterea copilului. Astfel, plafonul urca de la 6.500 de lei la 10.512 de lei.
Hotararea adoptata de Executiv asigura intrarea in vigoare a prevederilor prin care a fost transpusa in legislatia nationala Directiva (UE) 2019/1158/19 privind echilibrul dintre viata profesionala si cea privata a parintilor si ingrijitorilor si de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului si care vizeaza repartizarea echitabila a responsabilitatilor de ingrijire a copilului intre barbati si femei, asigurarea unui echilibru intre viata profesionala si cea privata a acestora si cresterea posibilitatii ca parintele care nu a solicitat initial concediu pentru cresterea copilului sa isi exercite acest drept.

18.09.2023

In MOR 839/18.09.2023 a fost pubicata rectificarea la Hotararea Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1106/2023 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, publicata in MOR 794 bis/4.09.2023

PENTRU CAUTARE/DESCARCARE INTRODUCETI 1106 in Campul Search.

Forma publicata de noi include rectificarea publicata in MOR 839/18.09.2023 prin care au fost introduse organigramele de la pag. 143-147.
Hotararea 1106/2023 abroga Hotararea Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 947/2019 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, publicata in MOR 1004 bis/13.12.2019, cu completarile ulterioare.

14.09.2023

In MOR 827/14.09.2023 a fost publicata Hotararea Senatului 74/2023 privind contul de executie a bugetului Senatului Romaniei pe anul 2022. .
PENTRU CAUTARE/DESCARCARE INTRODUCETI senat in Campul Search.

NOTA

Suma platita fostilor senatori sub forma de Pensii Speciale in anul 2022 a fost de 8.927.463 Lei – (1,81 Milioane Euro la un curs mediu anual de 4,9315 Lei/Euro).

5.09.2023

In MOR 792/1.09.2023 a fost publicata OUG 72/2023 pentru modificarea unor acte normative in domeniul educatiei, precum și pentru modificarea OUG 57/2019 privind Codul administrativ. Data de intrare in vigoare: 3.09.2023.
PENTRU CAUTARE/DESCARCARE INTRODUCETI 72/2023 in Campul Search.

NOTA 1

OUG 72 modifica Legea invatamantului superior 199/2023 astfel:
1) introduce urmatoarea regula de echivalare: Diploma de absolvire sau de licenta a absolventilor invatamantului superior de lunga durata din perioada anterioara aplicarii celor trei cicluri de tip Bologna este echivalenta cu diploma de studii universitare de master in specialitate;
2) studentii de la insitutiile de invatamant superior particulare si confesionale nu beneficiaza de toate facilitatile acordate de stat studentilor din invatamantul superior de stat, cu exceptia dreptului la finantare, la burse, la scutiri de taxe la cazare si cantina;
3) specifica posibilitatea ministerului Educatiei de a acorda anual burse pentru stagii de studii universitare si postuniversitare in strainatate obtinute prin concurs organizat la nivel national;
4) specifica posibilitatea ministerului Educatiei de a acorda subventii pentru cazare studentilor care aleg alta forma de cazare decat caminele institutiilor de invatamant superior.

NOTA 2

OUG 72/2023 reglementeaza introducerea disciplinei scolare ”Istoria evreilor. Holocaustul” in planurile cadru ale invatamantului liceal ca parte a trunchiului comun incepand cu anul scolar 2023-2024 (prin exceptie de la Legea invatamantului preuniversitar 198/2023)

NOTA 3

OUG 72/2023 modifica OUG 57/2019 asfel:
1) In tot cuprinsul OUG 57/2019, sintagma „diploma echivalenta conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011” se inlocuiește cu sintagma „diploma echivalenta conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea invatamântului superior nr. 199/2023”;
2) participantii la concursurile organizate in conditiile art. 467 si la concursurile de promovare organizate in conditiile art. 483 pentru ocuparea functiile publice din categoria inaltilor functionari publici trebuie sa fie absolventi cu diploma de studii universitare de master in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform art. 57 alin. (2) din Legea invatamantului superior 199/2023;
3) Pentru ocuparea functiilor publice de conducere, candidatii trebuie sa fie absolventi cu diploma de studii universitare de master in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023;
4) Art. 509 Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere sau din categoria inaltilor functionari publici din OUG 57/2019 se modifica astfel: „(3) In mod exceptional, la propunerea justificata a conducatorului autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii exista functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici vacanta sau temporar vacanta, exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizata de functionari publici sau, dupa caz, de functionari publici cu statut special, inclusiv de personalul prevazut la art. 382 lit. c), h) și i), care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2), cu notificare prealabila a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu 10 zile inainte de dispunerea masurii. Aceasta masura se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire in functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, in conditiile in care, din motive obiective, functia publica nu a putut fi ocupata prin mobilitate.”

NOTA 4

OUG 72/2023 modifica Legea invatamantului preuniversitar 198/2023 astfel:
1) defineste competenta in Anexa, punctul 14 ca fiind capacitatea dovedita de a utiliza cunostinte, atitudini si abilitati personale, sociale si/sau metodologice in situatii de munca sau de studiu pentru dezvoltarea profesionala si personala;
2) modifica continutul art. 185 alin. (1) privind finalitatea principala a invatamantului preuniversitar.

4.09.2023

In MOR 794 bis/4.09.2023 a fost publicata Hotararea Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1106/2023 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor.
PENTRU CAUTARE/DESCARCARE INTRODUCETI 1106/2023 in Campul Search.

NOTA

Aceasta forma include rectificarea publicata in MOR 839/18.09.2023 prin care au fost introduse organigramele de la pag. 143-147.
Hotararea 1106/2023 abroga Hotararea Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 947/2019 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, publicata in MOR 1004 bis/13.12.2019, cu completarile ulterioare.TAG ROI TAG ROF

1.09.2023

In MOR 786/31.08.2023 a fost publicat ORDINUL ME/MMSS 6065/1916/2023 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei si al ministrului muncii si solidaritatii sociale 6250/2156/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare si gestionare a standardelor ocupationale.
PENTRU CAUTARE/DESCARCARE INTRODUCETI 6250/2156 in Campul Search.

NOTA

Prezentul Ordin aduce urmatoarele modificari Ordinului 6250/2156/2022:
1) Precizeaza termenul in care are loc arhivarea Standardelor Ocupationale (SO) nereviziuite in 10 ani de la aprobare, si anume 4 luni de la consultarea confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national si de la publicarea pe site-ul ANC a listei SO care urmeaza sa fie arhivate (ca noutate apare si consultarea confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national);
2) prelungeste termenul de arhivare de drept pana la 31.12.2024 pentru 661 de SO care nu au mai fost revizuite in ultimii 10 ani si care ar fi trebuit arhivate incepand cu 1.09.2023 / 3) SO pentru care nu se mai regasesc ocupatiile in COR se arhiveaza incepand cu data de 1.09.2023.

In MOR 787/31.08.2023 a fost publicata OUG 70/2023 pentru modificarea si/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice.
PENTRU CAUTARE/DESCARCARE INTRODUCETI 70/2023 in Campul Search.

NOTA

OUG 70/2023 contine urmatoarele reglementari:
1) Prelungeste valabilitatea avizelor de incadrare a locurilor de munca in CONDITII DEOSEBITE incepand cu 1.09.2023 „pana la normalizarea conditiilor de munca de catre angajator”, adica forever intrucat angajatorii nu vor investi niciodata de buna voie in normalizarea conditiilor de munca (in vechea formulare a art. 29 alin. (1^1) din Legea 263/2010 cu modificarile ulterioare, avizele au fost prelungite din 31.12.2018 pana in 1.09.2023 iar angajatorii aveau obligatia sa normalizeze conditiile de munca pana la 1.09.2023!);
2) Reformuleaza art. 30 alin. (2) din Legea 263/2010 in sensul ca elimina obligativitatea reevaluarii din 5 in 5 ani a locurilor de munca incadrate in CONDITII SPECIALE de munca incluse in Anexele 2 si 3 din Legea 263/2010 (locuri de munca incadrate in conditii speciale in baza avizelor mentinute ca urmare a parcurgerii procedurii de reevaluare stabilite prin HG 942/2018 si care au fost reevaluate conform art. 30 alin. (2) din Legea 263/2010);
3) Introduce prin art. 165^1 din Legea 263/2010, obligatia certificarii prin stampila si semnatura olografa a conducatorului entitatii sau a persoanei delegate responsabile, a Adeverintelor/documentelor necesare stabilirii si/sau recalcularii drepturilor de pensie, eliberate de angajatori sau de catre detinatorii legali de arhive;
4) Prelungeste pentru a 3a oara consecutiv, de la 1.09.2023 pana la 31.08.2024, termenul de incadrare a celor 1000 de salariati temporari angajati suplimentar in cadrul CNPP/CTP conform OUG 90/2021 aprobata prin Legea nr. 362/2022 (initial, potrivit OUG 90/2021 cei 1000 de salariati temporari suplimentari au fost angajati pana la 31.12.2022. Ulterior, prin Legea 362/2022, termenul a fost prelungit pana la 31.08.2023 pentru ca acum, prin OUG 70/2023 termenul sa se decaleze pana in 31.08.2024). Prelungirile succesive denota incompetenta crasa din ministerul Muncii si CNPP/CTP si costul imens ale acestei incompetente.

Fiti incurajata sa parcurgeti Editorial Legislatie 2023.09 pentru a fi la curent cu toate noutatile legislative de Legislatia Muncii / Legislatie RU / SSM / Asigurari Sociale publicate in MOR!

Fiti incurajata sa descarcati gratuit documentele legislative care va intereseaza folosind Tool-ul de cautare oferit de Editorial Legislatie 2023.09!

Linkuri utile

PENTRU PROFESIONISTI oferim suplimentar:
1) Istoricul COR (click!) care include si:
Tabelul comparativ COR ISCO 88 – COR ISCO 08 si linkuri catre:
RNCIS – Registrul National al Calificarilor din Invatamanul Superior
RNCP – Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania
Standarde ocupationale 2014 – 2023 I Standarde ocupationale Arhiva I
–––––––-
2) Procedura de Actualizare a Clasificarii Ocupatiilor din Romania modificata cu 10.02.2022 prin
Ordinul MMSS/INS nr. 37/83/2022 pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificarii ocupatiilor din Romania publicat in MOR 140/10.02.2022