Legislatie

Editorial Legislatie 2023.09

LAST UPDATE: 5.09.2023

Editorial Legislatie 2023.09 evidentiaza noutatile de Legislatia Muncii, Resurse Umane, SSM si Asigurari Sociale aparute in Monitorul Oficial in Septembrie 2023. De asemenea, Editorial Legislatie 2023.09 include un Tool de cautare si descarcare gratuita a legislatiei.

Tool de cautare in Baza Legislativa5.09.2023

In MOR 792/1.09.2023 a fost publicata OUG 72/2023 pentru modificarea unor acte normative in domeniul educatiei, precum și pentru modificarea OUG 57/2019 privind Codul administrativ. Data de intrare in vigoare: 3.09.2023.
PENTRU CAUTARE/DESCARCARE INTRODUCETI 72/2023 in Campul Search.

NOTA 1

OUG 72 modifica Legea invatamantului superior 199/2023 astfel:
1) introduce urmatoarea regula de echivalare: Diploma de absolvire sau de licenta a absolventilor invatamantului superior de lunga durata din perioada anterioara aplicarii celor trei cicluri de tip Bologna este echivalenta cu diploma de studii universitare de master in specialitate;
2) studentii de la insitutiile de invatamant superior particulare si confesionale nu beneficiaza de toate facilitatile acordate de stat studentilor din invatamantul superior de stat, cu exceptia dreptului la finantare, la burse, la scutiri de taxe la cazare si cantina;
3) specifica posibilitatea ministerului Educatiei de a acorda anual burse pentru stagii de studii universitare si postuniversitare in strainatate obtinute prin concurs organizat la nivel national;
4) specifica posibilitatea ministerului Educatiei de a acorda subventii pentru cazare studentilor care aleg alta forma de cazare decat caminele institutiilor de invatamant superior.

NOTA 2

OUG 72/2023 reglementeaza introducerea disciplinei scolare ”Istoria evreilor. Holocaustul” in planurile cadru ale invatamantului liceal ca parte a trunchiului comun incepand cu anul scolar 2023-2024 (prin exceptie de la Legea invatamantului preuniversitar 198/2023)

NOTA 3

OUG 72/2023 modifica OUG 57/2019 asfel:
1) In tot cuprinsul OUG 57/2019, sintagma „diploma echivalenta conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011” se inlocuiește cu sintagma „diploma echivalenta conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea invatamântului superior nr. 199/2023”;
2) participantii la concursurile organizate in conditiile art. 467 si la concursurile de promovare organizate in conditiile art. 483 pentru ocuparea functiile publice din categoria inaltilor functionari publici trebuie sa fie absolventi cu diploma de studii universitare de master in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform art. 57 alin. (2) din Legea invatamantului superior 199/2023;
3) Pentru ocuparea functiilor publice de conducere, candidatii trebuie sa fie absolventi cu diploma de studii universitare de master in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023;
4) Art. 509 Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere sau din categoria inaltilor functionari publici din OUG 57/2019 se modifica astfel: „(3) In mod exceptional, la propunerea justificata a conducatorului autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii exista functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici vacanta sau temporar vacanta, exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizata de functionari publici sau, dupa caz, de functionari publici cu statut special, inclusiv de personalul prevazut la art. 382 lit. c), h) și i), care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2), cu notificare prealabila a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu 10 zile inainte de dispunerea masurii. Aceasta masura se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire in functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, in conditiile in care, din motive obiective, functia publica nu a putut fi ocupata prin mobilitate.”

NOTA 4

OUG 72/2023 modifica Legea invatamantului preuniversitar 198/2023 astfel:
1) defineste competenta in Anexa, punctul 14 ca fiind capacitatea dovedita de a utiliza cunostinte, atitudini si abilitati personale, sociale si/sau metodologice in situatii de munca sau de studiu pentru dezvoltarea profesionala si personala;
2) modifica continutul art. 185 alin. (1) privind finalitatea principala a invatamantului preuniversitar.

1.09.2023

In MOR 786/31.08.2023 a fost publicat ORDINUL ME/MMSS 6065/1916/2023 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei si al ministrului muncii si solidaritatii sociale 6250/2156/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare si gestionare a standardelor ocupationale.
PENTRU CAUTARE/DESCARCARE INTRODUCETI 6250/2156 in Campul Search.

NOTA

Prezentul Ordin aduce urmatoarele modificari Ordinului 6250/2156/2022:
1) Precizeaza termenul in care are loc arhivarea Standardelor Ocupationale (SO) nereviziuite in 10 ani de la aprobare, si anume 4 luni de la consultarea confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national si de la publicarea pe site-ul ANC a listei SO care urmeaza sa fie arhivate (ca noutate apare si consultarea confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national);
2) prelungeste termenul de arhivare de drept pana la 31.12.2024 pentru 661 de SO care nu au mai fost revizuite in ultimii 10 ani si care ar fi trebuit arhivate incepand cu 1.09.2023 / 3) SO pentru care nu se mai regasesc ocupatiile in COR se arhiveaza incepand cu data de 1.09.2023.

In MOR 787/31.08.2023 a fost publicata OUG 70/2023 pentru modificarea si/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice.
PENTRU CAUTARE/DESCARCARE INTRODUCETI 70/2023 in Campul Search.

NOTA

OUG 70/2023 contine urmatoarele reglementari:
1) Prelungeste valabilitatea avizelor de incadrare a locurilor de munca in CONDITII DEOSEBITE incepand cu 1.09.2023 „pana la normalizarea conditiilor de munca de catre angajator”, adica forever intrucat angajatorii nu vor investi niciodata de buna voie in normalizarea conditiilor de munca (in vechea formulare a art. 29 alin. (1^1) din Legea 263/2010 cu modificarile ulterioare, avizele au fost prelungite din 31.12.2018 pana in 1.09.2023 iar angajatorii aveau obligatia sa normalizeze conditiile de munca pana la 1.09.2023!);
2) Reformuleaza art. 30 alin. (2) din Legea 263/2010 in sensul ca elimina obligativitatea reevaluarii din 5 in 5 ani a locurilor de munca incadrate in CONDITII SPECIALE de munca incluse in Anexele 2 si 3 din Legea 263/2010 (locuri de munca incadrate in conditii speciale in baza avizelor mentinute ca urmare a parcurgerii procedurii de reevaluare stabilite prin HG 942/2018 si care au fost reevaluate conform art. 30 alin. (2) din Legea 263/2010);
3) Introduce prin art. 165^1 din Legea 263/2010, obligatia certificarii prin stampila si semnatura olografa a conducatorului entitatii sau a persoanei delegate responsabile, a Adeverintelor/documentelor necesare stabilirii si/sau recalcularii drepturilor de pensie, eliberate de angajatori sau de catre detinatorii legali de arhive;
4) Prelungeste pentru a 3a oara consecutiv, de la 1.09.2023 pana la 31.08.2024, termenul de incadrare a celor 1000 de salariati temporari angajati suplimentar in cadrul CNPP/CTP conform OUG 90/2021 aprobata prin Legea nr. 362/2022 (initial, potrivit OUG 90/2021 cei 1000 de salariati temporari suplimentari au fost angajati pana la 31.12.2022. Ulterior, prin Legea 362/2022, termenul a fost prelungit pana la 31.08.2023 pentru ca acum, prin OUG 70/2023 termenul sa se decaleze pana in 31.08.2024). Prelungirile succesive denota incompetenta crasa din ministerul Muncii si CNPP/CTP si costul imens ale acestei incompetente.

Fiti incurajata sa parcurgeti Editorial Legislatie 2023.09

pentru a fi la curent cu toate noutatile legislative de Legislatia Muncii / Legislatie RU / SSM / Asigurari Sociale publicate in MOR!

Fiti incurajata sa descarcati gratuit documentele legislative care va intereseaza folosind Tool-ul de cautare oferit de Editorial Legislatie 2023.09!

Linkuri utile

PENTRU PROFESIONISTI oferim suplimentar:
1) Istoricul COR (click!) care include si:
Tabelul comparativ COR ISCO 88 – COR ISCO 08 si linkuri catre:
RNCIS – Registrul National al Calificarilor din Invatamanul Superior
RNCP – Registrul National al Calificarilor Profesionale din Romania
Standarde ocupationale 2014 – 2023 I Standarde ocupationale Arhiva I
–––––––-
2) Procedura de Actualizare a Clasificarii Ocupatiilor din Romania modificata cu 10.02.2022 prin
Ordinul MMSS/INS nr. 37/83/2022 pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificarii ocupatiilor din Romania publicat in MOR 140/10.02.2022