Noutati legislative Iunie 2022

Noutati legislative Iunie 2022 evidentiaza noutatile de Legislatia Muncii, Resurse Umane, SSM si Asigurari Sociale aparute in Monitorul Oficial in cursul lunii Iunie 2022.
De asemenea, Noutati legislative Iunie 2022 include un Tool de cautare si descarcare gratuita a actelor normative.

Tool de cautare si descarcare gratuita legislatie


CATRE PAGINA EDITORIAL LEGISLATIE RU

Noutati legislative Iunie 2022 – 29.06.2022

In MOR 631/27.06.2022 a fost publicata HG 822/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 111/2022 privind reglementarea activitatii prestatorului casnic

Normele reglementate pri HG 822/2022 intra in vigoare incepand cu 1.01.2024 cu exceptia Art. 13 care intra in vigoare cu 27.06.2022

Noutati legislative Iunie 2022 – 27.06.2022

In MOR 615/23.06.2022 a fost republicat Regulamentul Senatului dandu-se textelor o noua numerotare (in temeiul art. II din Hotararea Senatului nr. 50/2022 pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului, publicata in MOR 434/4.05.2022)

In 23.06.2022 ministerul Muncii a anuntat aprobarea de catre Guvern a Normelor de aplicare a Legii 111/2022 privind reglementarea activitatilor prestatorului casnic. Gasiti mai jos comunicatul serviciului Comunicare, Mass-Media si Relatii cu Publicul din MMSS.

Executivul a aprobat normele de aplicare a prevederilor Legii nr.111/2022 privind reglementarea activitatilor prestatorului casnic, care stabilesc modalitatea de acordare a tichetelor de activitati casnice, modul in care beneficiarul casnic le poate utiliza, precum si modalitatea de preschimbarea in bani a acestora.
Potrivit actului normativ adoptat de Guvern, acest tip de tichete vor putea fi achizitionate atat pe suport electronic, prin crearea unui cont online in vederea inregistrarii in platforma electronica de evidenta a desfasurarii activitatilor casnice, cat si pe suport de hartie.
Tichetul de activitati casnice va contine rubrici speciale destinate informatiilor referitoare la identificarea beneficiarului si a prestatorului casnic, date referitoare la valabilitatea tichetului, precum si elemente de siguranta obligatorii. Formatul propus de normele metodologice pentru tichetele in format fizic va fi avut in vedere la incheierea contractului de tiparire.
Preschimbarea in bani a tichetelor, de catre prestatorul casnic, se va putea face la sediul oricarei agentii pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, la sediile unitatilor furnizorului de serviciu universal sau in contul bancar indicat de catre prestatorul casnic prin platforma electronica.
Din valoarea nominala a tichetelor de activitati casnice se va retine impozitul pe venit si contributiile de asigurari sociale de stat. Ca facilitate fiscala, baza de calcul la care se aplica cota impozitului pe venit, respectiv cota contributiei de asigurari sociale este reprezentata de 50% din valoarea nominala a tichetului. La preschimbarea a unui numar de minimum 85 de tichete de activitati casnice, valoarea minima a contributiei lunare neputand fi mai mica de 25% din valoarea salariului minim brut pe tara garantat in plata, prestatorul casnic beneficiaza de asigurare in cadrul sistemului de asigurari sociale de stat si al sistemului de asigurari sociale de sanatate.
Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale va achizitiona serviciile de dezvoltare a Platformei electronice de evidenta a desfasurarii activitatilor casnice, iar pana la 31 decembrie 2023 aceasta va fi operationala, facilitand astfel relatiile intre utilizatorii tichetelor de activitati casnice, precum si intre acestia si agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
Persoanele fizice care isi doresc sa utilizeze tichete de activitati casnice in activitatea lor vor putea beneficia de prevederile Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activitatilor prestatorului casnic incepand cu data de 1 ianuarie 2024.
Informatii de background
Guvernul a reglementat modul in care persoanele fizice (prestatori casnici) pot desfasura activitati casnice in beneficiul altor persoane fizice (beneficiari casnici) si remunerarea acestora in tichete de activitati casnice, prin derogare de la Codul Muncii. Valoarea nominala a unui tichet de activitati casnice este de 15 lei. Remunerarea se realizeaza exclusiv in baza tichetelor de activitati casnice, al carui numar este stabilit de comun acord intre cele doua parti. Contravaloarea muncii prestate se negociaza in functie de intensitatea si durata activitatilor casnice prestate, neexistand corelarea intre valoarea tichetului si ora de munca prestata.
Masura introdusa prin intermediul legii doreste sa formalizeze relatiile ocazionale de munca deja existente, insa intr-un mod simplificat, astfel incat inregistrarea beneficiarilor casnici, a prestatorilor casnici si a platilor dintre acestia, prin intermediul tichetelor, sa fie cat mai facila, flexibila si nebirocratica.
Angajatorii publici si privati pot acorda, sub forma de bonus sau prima, tichete de activitati casnice angajatilor proprii.
Legea privind reglementarea activitatilor prestatorului casnic constituie una dintre reformele asumate de statul roman prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).
Reforma va fi implementata, gradual, in perioada 2022-2026 si consta in asigurarea cadrului legal si in operationalizarea unei platforme electronice gestionata de ANOFM, prin structurile sale teritoriale.

Noutati legislative Iunie 2022 – 20.06.2022

In MOR 593/17.06.2022 a fost publicata OUG 80/2022 privind reglementarea unor masuri in domeniul ocuparii posturilor in sectorul bugetar.

Pentru perioada 1.07-31.12.2022, in institutiile si autoritatile publice si institutiile publice locale se suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu exceptia posturilor unice.
Prin post unic se intelege:
a) acel post ale carui atributii, prin continutul si natura lor, sau responsabilitatii stabilite nu se regasesc intr-o alta structura organizatorica;
b) un post dintre cele aflate in structura in care exista numai posturi vacante.
Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor sau examenelor anterior datei de 1 iulie 2022, se continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor in vigoare la acea data.
Prin exceptie, in cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat in sedinta Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din institutiile si autoritatile publice, cu justificarea necesitatii si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate cu aceasta destinatie in buget, respectiv prin memorandum aprobat in sedinta Guvernului, initiat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din institutiile publice locale.
Procedura referitoare la transmiterea solicitarilor de ocupare a posturilor din cadrul institutiilor prevazute la alin. (1) lit. b) se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

In MOR 588/16.06.2022 a fost publicat Ordinul ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr. 1190/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului national de admitere la Programul de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici — 2022, promotia Paul Negulescu

Admiterea la program se face prin concurs national la care pot participa:
a) persoanele care ocupa o functie publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, conform legislatiei in vigoare;
b) persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la: art. 394 alin. (4) lit. a), art. 395 alin. (2) si art. 465 alin. (1) lit. a), b), d), h)—k) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au cel putin 4 ani vechime in specialitatea studiilor universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.
Concursul este alcatuit din doua probe: a) selectarea dosarelor de concurs / b) interviu.
Tematica este:
a) Constitutia Romaniei, republicata;
b) OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile ulterioare;
e) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) HG 341/2007 privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;
h) Tratatul privind Uniunea Europeana;
i) Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;
j) Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
Inscriere candidati 11-15.07.2022 / Afisarea rezultatelor finale: 5.08.2022

In MOR 587/16.06.2022 a fost publicata Decizia ICCJ Nr. 19/11.04.2022 .

Decizia admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Ploiesti — Sectia I civila si, in consecinta, stabileste ca in interpretarea art. 85 alin. (1) si art. 3 alin. (1) lit. v) din Legea nr. 263/2010, varsta standard de pensionare pentru acordarea pensiei de urmas este atat varsta standard de pensionare din anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010, cat si varsta standard de pensionare redusa in conditiile legii. Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila.

Noutati legislative Iunie 2022 – 17.06.2022

In MOR 586/16.06.2022 a fost publicata HG 772/2022 privind aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesionala a adultilor, precum si pentru abrogarea HG 844/ 2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatirea prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare. Publicata in MOR 586/16.06.2022

NOTA www.rauflorin.ro : Prevederile Art. 7 aliniat (1) si (2) referitoare la ponderile competentelor din grupele C1, C2, C3 din cuprinsul Standardelor ocupationale si planurilor / programelor de formare profesionala a adultilor si specificarea in suplimentele descriptive a numarului de credite aferent fiecarei competente dobandite, intra in vigoare incepand cu 16.06.2023

Noutati legislative Iunie 2022 – 16.05.2022

In MOR 577/14.06.2022 a fost publicata Legea 179/2022 privind datele deschise si reutilizarea informatiilor din sectorul public.

Legea a fost promulgata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 888/9.06.2022 publicat in MOR 577/14.06.2022

Noutati legislative Iunie 2022 – 15.06.2022

In MOR 570/10.06.2022 a fost publicata Decizia CCR 261/2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Legii 7/2021 pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor.
CCR a dat dreptate initiatorilor parlamentari care au solicitat admiterea exceptei de neconstitutionalitate a Legii 7/2021 prin care s-au anulat indemnizatiile pentru limita de vârsta acordate deputatilor si senatorilor.
Desi la o prima vedere esti tentat sa blamezi CCR, la o analiza atenta rezulta ca CCR are dreptate, intrucat Parlamentarii nu respecta Constitutia si propriile reguli de legiferare.
Asta reflecta fie incompetenta parlamentarilor, fie, mai rau, legiferarea intentionat neconstitutionala prin lasarea unor portite pentru atac ulterior. Cert este ca senatorii si deputatii isi vor reprimi indemnizatiile Speciale pentru limita de varsta. O mizerie absoluta care nu ar trebui sa fie acceptata de catre societatea civila.
Gasiti mai jos un extras din motivatia CCR.

“69. In cauza de fata, Curtea retine ca legea criticata nu a fost adoptata prin procedura de urgenta. In ipoteza in care s-ar fi aprobat adoptarea acesteia prin procedura de urgenta, desigur, termenele puteau fi mult comprimate. Cu alte cuvinte, legea a fost adoptata cu inlaturarea prevederilor regulamentare referitoare la modul in care se desfasoara procedura generala/comuna de adoptare a legilor din moment ce intreaga procedura a durat exact o singura zi.
70. Impetuozitatea si graba cu care s-a actionat (constituirea comisiei permanente de intocmire a raportului in sedinta din 17 februarie 2021, intocmirea Raportului in paralel cu desfasurarea lucrarilor Plenului/ n pauza luata, luarea unei pauze a Plenului pentru a permite finalizarea raportului, adoptarea legii in sedinta din 17 februarie 2021) demonstreaza cu prisosinta faptul ca procedura de adoptare a legii a fost una de urgenta, fara sa fi fost ceruta/aprobata o astfel de procedura. Or, solicitarea acestei proceduri si aprobarea ei sunt reglementate prin Constitutie tocmai pentru a pune in evidenta existenta unei abateri deosebite de la procedura de drept comun a adoptarii legilor. Procedura de urgenta implica o limitare severa a dezbaterilor parlamentare, a schimbului de idei, a posibilitatii realizarii unei analize aprofundate si minutioase, a cercetarii fiecarei probleme de drept ridicate, a aspectelor de oportunitate politica si legislativa. O astfel de procedura, desi nu bulverseaza activitatea deputatilor si a senatorilor, o grabeste, ceea ce poate duce la o lipsa de substanta a dezbaterii parlamentare. Prin urmare, legiuitorul constituant a reglementat procedura de urgenta intr-un text de rang constitutional justificat de riscurile pe care aceasta le implica in privinta desfasurarii obisnuite a dezbaterilor parlamentare. Aceasta procedura reprezinta, in sine, o exceptie de la adoptarea legilor in procedura comuna/generala, astfel ca trebuie folosita intr-un mod retinut, echilibrat si nu poate deveni o regula; in caz contrar, unul dintre principiile care stau la baza democratiei, dezbaterea libera a solutiilor legislative in Parlament, ar fi sever limitat.
71. Incalcarea termenelor procedurale prevazute de Regulament indica faptul ca a existat o urgenta deosebita a masurii. Dat fiind termenul foarte scurt in care aceasta lege a fost adoptata, rezulta ca, desi ea trebuia sa urmeze procedura obisnuita, in realitate, a urmat o procedura de urgenta pentru ca numai asa se poate explica inlaturarea prevederilor regulamentare referitoare la termene.
72. Rezulta o incalcare directa a art. 76 alin. (3) din Constitutie, in sensul ca, desi nu s-a cerut procedura de urgenta, totusi, legea a fost adoptata in mod vadit dupa canoanele acestei proceduri. Este cert ca legea nu a fost adoptata dupa garantiile procedurale specifice unei proceduri comune, ci dupa cele specifice unei proceduri de urgenta, fara sa fi existat insa ocerereinacestsens. Or, este o exigenta constitutionala ca scurtarea termenelor procedurale si accelerarea parcursului legislativ al legii sa se realizeze numai in cadrul procedurii de urgenta, si nu al celei generale. Desigur, se poate intâmpla ca in cadrul procedurii generale sa se nesocoteasca un termen sau altul, fara ca o asemenea nesocotire punctuala sa afecteze ansamblul procesului legislativ. Insa legea de fata a fost adoptata cu inlaturarea tuturor termenelor posibile, ceea ce indica o afectare a procedurii de adoptare in ansamblul sau.
Rezulta, totodata, o incalcare directa a art. 75 din Constitutie prin faptul ca, astfel cum s-a precizat, acesta reglementeaza procedura generala de legiferare ce presupune respectarea termenelor regulamentare fixate; or, prin scurtarea acestor termene, fara a face aplicarea exigentei constitutionale referitoare la aprobarea procedurii de urgenta, s-a incalcat in mod direct exigenta art. 75 din Constitutie referitoare la desfasurarea procedurii parlamentare potrivit regulilor si termenelor generale aplicabile in procesul de legiferare.”

8.06.2022

In MOR 548/6.06.2022 a fost publicata Legea 170/2022 pentru modificarea art. 369 din Legea 286/2009 privind Codul penal..

Articolul 369 din Legea 286/2009 privind Codul penal, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Incitarea la violenta, ura sau discriminare
Art. 369 Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenta, ura sau discriminare impotriva unei categorii de persoane sau impotriva unei persoane pe motiv ca face parte dintr-o anumita categorie de persoane definita pe criterii de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie ori apartenenta politica, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA, considerate de faptuitor drept cauze ale inferioritatii unei persoane in raport cu celelalte, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.”

In MOR 541/2.06.2022 a fost publicata Decizia directorului Adiministratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 462/2022 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind modalitatile de depunere si de solutionare a cererilor de acordare a drepturilor prevazute de OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in sistemul administratiei penitenciare, aprobata prin Decizia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 742/2012.

In MOR 533/31.05.2022 a fost publicata HG 696/2022 pentru modificarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin HG 1610/2006, precum si pentru reorganizarea activitatii de audit public intern de la nivelul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si de la nivelul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti.

Potrivit HG 696/2022:
Statutul ANOFM aprobat prin HG 1610/2006, publicata in MOR 958/28.11.2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
„Art. 8 Agentia Nationala functioneaza cu un numar maxim de 2175 de posturi, finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, dintre care 192 de posturi pentru aparatul central, 1888 de posturi pentru agentiile teritoriale si Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu si 95 de posturi pentru centrele regionale.”
Organigrama aparatului central al ANOFM (192 posturi) este modificata potrivit Anexei HG 696/2022 care inlocuieste vechea Anexa 1 din HG 1610/2006
Personalul care ocupa posturile de auditori publici interni din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, precum si posturile vacante de auditori publici interni din cadrul acestor agentii se preiau in aparatul central al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
Masura referitoare la audit precum si incadrarea in numarul de posturi si in noua structura organizatorica se realizeaza in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a HG 696/2022, cu respectarea procedurii, dispozitiilor legale si regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal.

Noutati legislative Iunie 2022 – 7.06.2022

In MOR 536/31.05.2022 a fost publicata OUG 73/2022 pentru completarea OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca.

OUG 73/2022 prelungeste aplicarea programului Kurzabeit pana la 31.12.2022. Programul Kurzabeit a fost initiat prin OUG 132/2020 si aplicat pe perioada starii de urgenta/alertaSARS-CoV-2 si pentru o perioada de inca de 3 luni dupa incetarea acesteia, expira la 8.06.2022).
El prevede acordarea unui sprijin financiar pentru reducerea timpului de munca in cazul angajatorilor care se confrunta cu diminuarea productiei din cauza crizei economice (Salariatii afectati de reducerea timpului de lucru cu cel mult 80% din durata zilnica, saptamanala sau lunara inscrisa in CIM, primesc o indemnizatie de 75% din salariul de baza brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru).
Indemnizatia este suportata de angajator, se achita odata cu salariul aferent lunii respective si se deconteaza din Bugetul Asigurarilor pentru Somaj.
Conditiile de acordare:
– Sunt afectati de masura de reducere a timpului de lucru minim 10% dintre salariati;
– productia realizata in luna pentru care solicita aplicarea masurii s-a diminuat cu cel putin 10%, fata de aceeasi luna a anului 2019 sau fata de media lunara a productiei realizate in anul 2019. In cazul unui angajator infiintat in perioada 1 ianuarie—15 martie 2020 si care are cel putin un angajat, diminuarea productiei se raporteaza la productia realizata in luna anterioara aplicarii masurii prevazute la art. 1.
Modelul declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 3^1 alin. (3) din OUG nr. 132/2020 introdus prin OUG 73/2022 se aproba prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, la propunerea ANOFM, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a OUG 73/2022 si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

In MOR 534/31.05.2022 a fost publicata Legea 163/2022 pentru aprobarea OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Noutati legislative Iunie 2022 – 6.06.2022

In MOR 542/2.06.2022 a fost publicata OUG 74/2022 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor militare de stat, precum si beneficiarilor de drepturi prevazute de legi cu caracter special, in luna iulie 2022.

In luna iulie a anului 2022 se acorda un ajutor financiar in cuantum de 700 de lei pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat si beneficiarilor de drepturi prevazute de legi cu caracter special platite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale caror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2000 de lei.
Ajutorul financiar se plateste, din oficiu, in luna iulie 2022, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale si se suporta din bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Roman de Informatii.
Ajutorul financiar nu este supus executarii silite prin poprire si nu se ia in calcul la:
a) stabilirea plafonului prevazut prin Hotararea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor;
b) stabilirea contributiei banesti individuale a asiguratilor care beneficiaza de bilete de tratament balnear, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice.
c) stabilirea drepturilor prevazute de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie

Noutati legislative Iunie 2022 – 1.06.2022

In MOR 534/31.05.2022 a fost publicata OUG 72/2022 pentru modificarea si completarea OUG 63/2022 privind unele masuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate in situatii de risc de deprivare materiala si/sau risc de saracie extrema, suportate partial din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri de distribuire a acestuia.

Nici nu s-a ucat bine cerneala pe OUG 63/2022 publicata in MOR 468/10.05.2022 si guvernantii nostri incompetenti si cinici au si venit cu o modificare prin OUG 72/2022.
Spun cinici intrucat cand se refera la beneficiarii de sprijin material acodat sub forma de tichete sociale emise pe suport electronic (persoane si familii), noua OUG 72/2022 nu mai face referire la VENITUL NET al acestora, ci la VENITUL acestora. Redau mai jos cu verde forma initiala reglementata prin OUG 63 si, cu rosu, forma mai restrictiva impusa prin OUG 72/2022.
a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflati in evidenta caselor de pensii sectoriale si beneficiarii de drepturi acordate in baza legilor cu caracter special, platite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale caror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
b) persoanele — copii si adulti —, incadrate in grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale caror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
c) familiile cu cel putin 2 copii in intretinere ale caror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
d) familiile monoparentale ale caror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

Mai jos, forma restrictiva introdusa prin OUG 72/2022
a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflati in evidenta caselor de pensii sectoriale si beneficiarii de drepturi acordate in baza legilor cu caracter special, platite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale caror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
b) persoanele — copii si adulti —, incadrate in grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale caror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
c) familiile cu cel putin 2 copii in intretinere ale caror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
d) familiile monoparentale ale caror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei

__________________
Daca desfasurati activitati in sectorul agricol si in industria alimentara, Coduri CAEN 01 – agricultura, vanatoare si servicii anexe (codurile 011 – 016) si CAEN 10 – Industria alimentara, nu uitati ca incepand cu data de 1 iunie 2022, trebuie sa operati si sa transmiteti in Revisal modificarile salariale intervenite prin efectul Legii 135/13.05.2022 (termenul de transmitere in registru este de 20 de zile lucratoare de la data producerii modificarii – H.G. 905/2017 art. 3 alin. (2) lit. h).
Pentru salariatii angajatorilor care desfasoara activitati in sectorul agricol si in industria alimentara, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi de minimum 3000 lei lunar, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, pentru un program normal de lucru (167.333 ore/luna, 17.928 lei/ora). Perioada 1.01.2022 – 31.12.2028.
Potrivit Inspectiei Muncii, la 30.05.2022, conform Registrului General de Evidenta a Salariatilor, numarul total de contracte active cu tipul normei norma intreaga si salariu de baza lunar brut de 2550 lei, pentru care este obligatorie operarea si aplicarea majorarii salariale, este de 34586 pentru Codul CAEN 01, respectiv 56605 pentru codul CAEN 10.
Prevederile Legii 135/2022 trebuie coroborate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora “Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata […]”.
Astfel, valoarea minima a remuneratiei la care are dreptul zilierul care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional in sectorul agricol si in industria alimentara este cea prevazuta de Legea 135/2022.

__________________
Tot de la 1 Iunie 2022, potrivit OUG 67/2022 privind unele masuri fiscale, precum si pentru modificarea si completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, in perioada 01.06 – 31.12.2022, angajatorii pot majora, voluntar, nivelul salariului de baza lunar brut cu suma de 200 lei, respectiv de la 2550 lei la 2750 lei.
Aceasta majorare se acorda salariatilor care desfasoara activitate in baza contractului individual de munca, sunt incadrati cu norma intreaga si numai la locul unde se afla functia de baza. Pentru suma de 200 lei nu se datoreaza impozit pe venit si contributiile sociale obligatorii.
Prevederea majorarii salariului minim este, insa, obligatorie in cazul persoanelor nou-angajate in perioada 01.06 – 31.12.2022, nivelul salariului de baza lunar brut stabilit potrivit contractului individual de munca, fara a include alte sporuri, urmand sa fie de 2750 lei, nivel minim pe care angajatorii trebuie sa il prevada in contractul individual de munca daca doresc sa beneficieze de facilitatile fiscale prevazute de actul normativ.
Prevederea NU se aplica personalului salarizat potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, masura fiind destinata exclusiv salariatilor din domeniul privat.
Majorarea de 200 de lei vizeaza exclusiv salariul minim de 2550 de lei. Ea nu se acorda la salariile minime de 3000 lei stabilite in domeniile constructii, agricultura si industria alimentara.
Scutirea de taxe pentru suma lunara de 200 de lei se aplica si in cazul persoanelor angajate dupa data de 1.06.2022, carora li se stabileste un salariu brut de 2750 de lei, fara a lua in calcul sporurile si alte adaosuri.