Articole, Resurse Umane

Evaluarea Postului

Evaluarea Postului (EP) determina importanta si valoarea relativa a posturilor in cadrul organizatiei. Privita ca proces, EP are drept input Organigrama si Fisa Postului, iar ca output, Ierarhizarea logica si corecta a posturilor.

EP permite intelegerea organizatiei, a interfetelor dintre compartimentele acesteia, a importantei fiecarui post privit prin prisma aportului la rezultatele companiei.

Este important ca in procesul de EP sa se evalueze Postul (asa cum arata acesta in momentul respectiv), NU Omul care-l ocupa.
Ca nivel de performanta pentru indeplinirea atributiilor postului se considera nivelul „standard” (nivelul mediu de competenta tehnica, abilitati si experienta necesar realizarii in conditii de calitate a atributiilor postului ).

Exista mai multe tipuri de metode de EP:
Comparatia: este cea mai simpla dar si cea mai putin exacta. Consta in asimilarea posturilor proprii cu posturi din alte organizatii pe baza similaritatii;

  • Ierarhizarea posturilor: se ordoneaza de la simplu la complex posturile existente in organizatie / Gradarea: posturile se incadreaza intr-un grad dintr-o clasificare ce are la baza un grup definit de factori ( cunostinte tehnice, responsabilitate, rezolvarea problemelor, volum de munca, etc);
  • Clasificarea prin Puncte: valoarea postului se obtine insumand punctajele aferente fiecarui criteriu de analiza definit de metoda (ex. cunostinte, responsabilitate, rezolvarea problemelor, etc). Pentru fiecare criteriu exista o plaja de valori din care se alege valoarea corespunzatoare pozitiei respective.

  • Evaluarea Posturilor este interconectata cu Procesul de Dezvoltare Organizationala, Recrutare, Planul de Succesiune si Cariera, Managementul Performantei, Compensatii si Beneficii, influentand in mod cert succesul organizatiei.