Aplicatie Obiective SMART

Invatati CUM sa analizati un obiectiv si sa-l redefiniti in mod SMART.
(#} Pentru iPad/iPhone utilizati browserul Safari. Pentru PC-uri/device-uri Android, utilizati Google Chrome.