Organizarea Serviciului Resurse Umane

Organizarea serviciului Resurse Umane are loc fie din initiativa top managementului, fie din propria decizie a serviciului HR.