Noul model-cadru de Contract Individual de Munca

Descarcati gratuit Noul model-cadru de Contract Individual de Munca reglementat prin Ordinul MMSS 2171/2022 (MOR 1180 / 9.12.2022)