Legislatie, Resurse Umane

Noul model-cadru de Contract Individual de Munca

Noul model-cadru de Contract Individual de Munca reglementat prin Ordinul MMSS 2171/2022 a fost publicat in MOR 1180/9.12.2022. Acesta a intrat deja in vigoare si poate fi descarcat gratuit cu linkul de mai jos.

LINK model-cadru de Contract Individual de Munca 2023

Capitolele CIM

Noul model-cadru de Contract Individual de Munca contine urmatoarele capitole:

A. Partile contractului;
B. Obiectul contractului;
c. Durata contractului;
D. Perioada de proba;
E. Locul de munca;
F. Felul muncii;
G. Durata timpului de munca si repartizarea acestuia;
H. Concediul;
I. Salariul;
J. Alte clauze;
K. Atributiile postului;
L. Riscurile specifice postului;
M. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului;
N. Procedura privind utilizarea semnaturii electronice, semnaturii electronice avansate si semnaturii electronice calificate;
O. Formarea profesionala;
P. Conditiile de munca;
Q. Drepturile si oblicatiile partilor privind securitatea si sanatatea in munca;
R. Drepturile si obligatiile generale ale partilor (drepturi salariat / obligatii salariat / drepturi angajator / obligatii angajator);
S. Dispozitii finale;
T. Solutionarea conflictelor in legatura cu incheerea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea CIM.

Vechiul Ordin MMSS 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al CIM publicat in MOR 139/4.03.2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Linkuri utile

Indemnul nostru: FITI ICURAJAT(A) SA VA DEZVOLTATI!

Legislatia Muncii Actualizata 2022
Clasificarea Ocupatiilor din Romania, COR 2022 Actualizata la 28.11.2022 cu Ordinul MMSS/INS 1988/1527/2022
Lista Standardelor Ocupationale 2022
Registrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior 2022