Fisa postului „Sef serviciu RU”

Definind cerinte, responsabilitati si criterii de succes necesare obtinerii de Rezultate, Fisa de post constituie INPUT pentru procesele de Evaluare a postului /Recrutare si Selectie / Evaluarea Performantei si Dezvoltarea Angajatilor / Managementul Competentei / Succesiune si Cariera.