Articole, Resurse Umane

Programul Operational Sectorial de Dezvoltare a R.U. 2007–2013, POS DRU

Fondul Social European, FSE, este instrumentul principal prin care Uniunea Europeana finanteaza obiectivele strategice ale politicii de ocupare a fortei de munca.
Statele Membre si regiunile Uniunii Europene au acces la finantare din FSE, in cadrul unei perioade de sapte ani (2007-2013).

Pentru a beneficia de asistenta FSE, Statele Membre elaboreaza programe operationale implementate prin intermediul institutiilor de invatamant, furnizorilor de formare profesionala, IMM-urilor, camerelor de comert si industrie, partenerilor sociali, ONG-urilor, institutiilor publice, autoritatilor locale, etc

Obiectivul principal al Programului Operational de Dezvoltare Sectoriala a Resurselor Umane, POS DRU, il constituie dezvoltarea capitalului uman, cresterea competitivitatii prin conectarea educatiei / invatarii continuua cu piata muncii, respectiv cresterea accesului si participarii pe piata muncii.

POS DRU finanteaza urmatoarele sapte Axe prioritare:


Axa prioritara 1 „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”
Domeniul major de interventie:
1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
1.2 Invatamant superior de calitate
1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala
1.4 Calitate in formare profesionala continua
1.5 Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii


Axa Prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de interventie:
2.1 Tranzitia de la scoala la o viata activa
2.2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
2.3 Acces si participare la Formare Profesionala Continua


Axa Prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de interventie:
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
3.2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii
3.3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila


Axa Prioritara 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”
Domeniul major de interventie:
4.1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare
4.2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare


Axa Prioritara 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de interventie:
5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca


Axa Prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de interventie:
6.1 Dezvoltarea economiei sociale
6.2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
6.3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii
6.4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii


Axa Prioritara 7 „Asistenta tehnica”
Domeniul major de interventie:
7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU
7.2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare


Gasiti mai jos linkuri utile despre:


Va doresc sa va fie bine cu voi si cu cei pe care-i aveti alaturi in MarelePrezentContinuu. Pe curand.