Analiza Pensiilor de serviciu

Analiza Pensiilor de serviciu contine 4 Dashboarduri*) cu Tabele si Grafice interactive**) explicate, care cuantifica prin Cifre Cheie de Impact caracterul Discriminatoriu si Nesustenabil.

_______________
*) Cele 4 Dashboarduri permit scroll pe orizontala si analizeaza urmatoarele aspecte:
I. NUMERIC / II. PENSII MEDII SI COTE DE NECONTRIBUTIVITATE / III. COSTURI LUNARE NECONTRIBUTIVITATE / IV. COSTURI ANUALE NECONTRIBUTIVITATE).
Scroll-ul pe orizontala permite afisarea simultana a informatiilor din cele 4 Dashboarduri pentru categoria analizata.
**) Graficele sunt Interactive, in sensul ca afiseaza valori la trecerea mouseului peste serii si permit activarea/dezactivarea seriilor prin click pe numele din Legenda
LAST UPDATE: 13.03.2024

Datele de Input provin din 3 surse:

1) Raportari statistice lunare publicate de CNPP intre NOV.2015 – DEC.2023 privind cele 6 categorii de Pensii de serviciu gestionate;
2) Raportari statistice anuale publicate de INS privind numarul mediu de pensionari si pensia medie lunara 2015-2022;
3) Rapoarte BNR privind cursul mediu lunar/anual de schimb (pentru conversia costurilor din Lei in Euro.

Analiza Pensiilor de serviciu ofera Cifrele Cheie de Impact ale Pensiilor de serviciu si permite conturarea unor Opinii si Reactii Nemanipulate fata de acest topic.

I. Dashboard NUMERIC Pensii de serviciu
NR. FIZIC DE PENSIONARI LA FINELE LUNII (7 CATEGORII DE PENSII DE SERVICIU) TOTAL 6 PENSII DE SERVICIU GESTIONATE DE CNPP [2015 - 2024]
GRAFIC NR. FIZIC LUNAR
TOTAL 6 PENSII DE SERVICIU GESTIONATE DE CNPP 2015 - 2024
GRAFIC DETALIERE NR. FIZIC LUNAR PE CATEGORII
[LUNA FEB. 2024]
GRAFIC DETALIERE NR. FIZIC PE CELE 6 PENSII DE SERVICIU GESTIONATE DE CNPP
PROCURORI SI JUDECATORI [2015 - 2024]
GRAFIC EVOLUTIE NR. FIZIC LUNAR
NR. DE PROCURORI SI JUDECATORI PENSIONATI INTRE 7.07.2022 - 11.03.2024 CA SA NU PIARDA PENSIA SPECIALA: 934 persoane PERSONAL AUXILIAR DE SPEC. INSTANTE SI PARCHETE [2015 - 2024]
GRAFIC EVOLUTIE NR. FIZIC LUNAR
PERSONAL AERONAUTIC CIVIL NAVIGANT [2015 - 2024]
GRAFIC EVOLUTIE NR. FIZIC LUNAR
FUNCTIONARI PUBLICI PARLAMENTARI [2015 - 2024]
GRAFIC EVOLUTIE NR. FIZIC LUNAR
PERSONAL CORP DIPLOMATIC SI CONSULAR [2015 - 2024]
GRAFIC EVOLUTIE NR. FIZIC LUNAR
CURTE DE CONTURI [2015 - 2024]
GRAFIC EVOLUTIE NR. FIZIC LUNAR
MAPN+MAI+SRI [2015 - 2022]
GRAFIC NR. FIZIC DEC. SI NR. MEDIU LUNAR (calculat la nivel de an)
TOTAL 6 PENSII SERVICIU CNPP [2015 - 2022]
GRAFIC NR. FIZIC DEC. SI NR. MEDIU LUNAR (calculat la nivel de an)
DELACARE TOTAL 6 PENSII SERVICIU CNPP PE CATEGORII [2015 - 2022]
GRAFIC NR. MEDIU LUNAR (calculat la nivel de an) PE FIECARE CATEGORIE