Responsabilitati in Evaluarea Performantelor Angajatilor

Evaluarea Performantelor se invata. De aceea, Angajatii, Managerii si departamentul Resurse Umane trebuie sa-si invete Responsabilitatile, sa le inteleaga si sa le indeplineasca