Legislatie, Resurse Umane

Pensionarea in anul 2021

LAST UPDATE: 29.07.2021

Pensionarea in sistemul public de pensii continua sa fie reglementata prin Legea 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare. Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – ACTUALIZATA la 19.07.2021

Incepand cu 1.09.2021 trebuia sa intre in vigoare noua lege a pensiilor: Legea 127/2019.
Acest lucru nu se mai intampla intrucat cu exceptia a catorva aticole pe care le redau mai jos, aplicarea Legii 127/2019 a fost amanata cu 2 ani, pana in 1.09.2023, prin OUG 8/2021.
Legea 127/2019 privind sistemul unitar de pensii publice – ACTUALIZATA CU OUG 8/2021 (MOR 168/18.02.2021) + OUG 135/2020 (MOR 751/18.08.2020).

ARTICOLELE DIN LEGEA 127/2019 APLICABILE INAINTE DE 1.09.2023

Art. 86 (2) Valorile punctului de pensie sunt urmatoarele:
a) la data de 1 septembrie 2019 – 1265 lei; (in vigoare cu 1.09.2019)
b) la data de 1 septembrie 2020 – 1442 lei; (in vigoare cu 1.09.2020)
c) incepand cu anul 2022 valoarea prevazuta la lit. b) se majoreaza cu rata medie anuala a inflatiei, la care se adauga cel mult 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuti in anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicati de Institutul National de Statistica. Majorarea si data de acordare se stabilesc anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat (in vigoare cu 1.01.2022)

Art. 139 (in vigoare cu 12.07.2019)
(1) Deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, in termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta judecatoreasca competenta.
(2) Deciziile emise de casele teritoriale de pensii in intervalul cuprins intre data intrarii in vigoare a prezentului articol (12.07.2019) si data intrarii in vigoare a prezentei legi (1.09.2023) se contesta potrivit prevederilor alin. (1).
(3) Deciziile necontestate in termenul prevazut la alin. (1) sunt definitive

Art. 145 (in vigoare cu 12.07.2019)
(1) Comisia Centrala de Contestatii din cadrul CNPP, reglementata prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, isi continua activitatea pana la solutionarea contestatiilor formulate impotriva deciziilor de pensie ramase nesolutionate la data publicarii prezentei legi.
(2) Organizarea activitatii Comisiei Centrale de Contestatii in vederea solutionarii contestatiilor prevazute la alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.
(3) Solutionarea contestatiilor prevazute la alin. (1) se face in termen de 3 ani de la data de intai a lunii urmatoare celei in care se publica prezenta lege in MOR, Partea I.
(4) Hotararile emise de catre Comisia Centrala de Contestatii prevazuta la alin. (1) pot fi contestate in termen de 45 de zile la instanta de judecata competenta.

Art. 148 (2) (in vigoare cu 12.07.2019)
In situatia in care dovada vechimii in munca nu se poate face cu carnetul de munca in original, perioadele prevazute la ART. 13 lit. a) se pot valorifica pe baza informatiilor existente in arhiva electronica creata in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, informatii certificate potrivit procedurii stabilite prin hotarare a Guvernului, adoptata in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului alineat.

Art. 157 (in vigoare cu 12.07.2019)
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului alineat, pensiile stabilite conform legislatiei anterioare vor fi evaluate in vederea recalcularii prevazuta la alin. (1). Procedura de evaluare se stabileste prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, la propunerea CNPP, in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in MOR, Partea I.
(5) In vederea evaluarii pensiilor prevazute la alin. (2), in anul 2019 se suplimenteaza personalul CNPP cu respectarea prevederilor ART. 126 alin. (3), precum si fondurile necesare dotarii cu mobilier, logistica, consumabile, tehnica de calcul, medii de stocare si comunicatii.

Art. 183 (1) (in vigoare cu 12.07.2019)
La data intrarii in vigoare a prevederilor ART. 139 din prezenta lege se abroga ART. 102 si ART. 149 alin. (1) si (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in MOR, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

CUMPARAREA A MAXIMUM 6 ANI DE STAGIU DE COTIZARE

Persoanele care doresc sa iasa la Pensie pentru limita de varsta dar care nu au suficient stagiu de cotizare, pot incheia un contract de asigurare cu Casa Teritoriala de Pensii, pana 1n 1.09.2023 pentru plata contributiei de asigurari sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii incheierii contractului de asigurare.

La incheierea contractului de asigurare sociala, solicitantul completeaza o declaratie, din care sa reiasa ca, in perioada inscrisa in contractul de asigurare sociala, indeplineste cumulativ urmatoarele 3 conditii:
a) nu a avut calitatea de asigurat in sistemul public de pensii sau in alte sisteme neintegrate acestuia;
b) nu a avut obligatia asigurarii in sistemul public de pensii;
c) la data incheierii contractului de asigurare sociala nu are calitatea de pensionar.

Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale o constituie venitul lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala care nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare la data incheierii contractului de asigurare sociala.

Pentru mai multe detalii referitoare la incheierea si forma Contractului de asigurare sociala consultati OUG 163/2020 aprobata prin Legea 168/2021

LINKURI UTILE:

Documentele necesare inscrierii la PENSIE PENTRU LIMITA DE VARSTA
Documentele necesare inscrierii la PENSIE ANTICIPATA
Documentele necesare inscrierii la PENSIE ANTICIPATA PARTIALA
Documentele necesare inscrierii la PENSIE DE INVALIDITATE
Documentele necesare inscrierii la PENSIE DE URMAS
Reguli privind cumulul pensiei cu alte venituri