Legislatie, Resurse Umane

Nu beneficiati de Indemnizatie de somaj daca aveti depozite bancare

Spread-the-WordAveti depozite bancare care produc dobanzi?
Daca DA, atunci pierdeti dreptul de a primi Indemnzatie de somaj.

CCR a respins, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Art. 5 pct. IV lit. c) teza finala din Legea nr.76/2002 (privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca) ridicata de doamna Simona Elene Teodor in dosarul 3113/19.11.2015 al Tribunalului Brasov

CCR a constatat urmatoarele:

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autoarea arata ca i s-a refuzat primirea indemnizatiei de somaj deoarece a avut depozite bancare, care produc dobanzi. Insa depozitele bancare respective reprezinta asigurarea unui trai confortabil la pensionare, fiind vorba despre sume provenite din salariul primit. Or, statul are obligatia de a asigura cetatenilor un trai decent.
Asadar, interdictia de a primi indemnizatie de somaj in cazul detinerii unor depozite bancare contravine art.47 din Constitutie, referitor la un nivel de trai decent.

Astfel, chiar daca s-ar admite sustinerile paratei „conform carora ar fi incasat venituri din dividende, raportat la cuantumul acestora, cu mult sub suma de 500 de lei avuta in vedere ca si indicator social de referinta, astfel cum il retine art. 5 pct. IV lit. c) teza finala din Legea 76/2002, ne-am afla in fata unei incalcari evidente atat a art. 4 alin. (1) din Legea nr.76/2002, cat mai ales a art. 16 si art. 45 din Constitutie, facandu-se diferentiere clara intre persoanele autorizate conform legii si persoanele care pot obtine venituri din dividende, in situatia in care ambele categorii ar obtine venituri sub un anumit cuantum fixat prin lege”.

Exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata deoarece dispozitia de lege criticata a fost edictata de legiuitor tocmai in virututea obligatiei sale de protectie sociala a cetatenilor sai, incadrandu-se in marja de apreciere a statului in privinta politiciii sale de protectie sociala.
Legiuitorul este singurul in masura sa aprecieze asupra conditiilor in care pot fi acordate anumite masuri de protectie sociala, cum este si plata indemnizatiei de somaj.
Prin critica de neconstitutionalitate , autoarea acesteia tinde la o adaugare la lege, ceea ce nu este posibil, singura autoritate legiuitoare fiind Parlamentul, iar rolul instantei judecatoresti este acela de a aplicare a legii, de interpretare a sa, conform principiului separatiei puterilor in stat.

Decizia de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate este definitiva si general obligatorie.

NOTA: Pentru facilitatea intelegerii, redau mai jos articolele din Lege / Constituie la care se face referire:

Extras din Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca:

Art. 4 (1) In aplicarea prevederilor prezentei legi sunt excluse orice fel de discriminari pe criterii politice, de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex si varsta
……..
Art. 5 In sensul prevederilor prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
I. angajator – persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii;
II. loc de munca – cadrul in care se desfasoara o activitate din care se obtine un venit si in care se materializeaza raporturile juridice de munca sau raporturile juridice de serviciu;
III. persoana in cautarea unui loc de munca – persoana care face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii;
IV. somer – persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;
c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare;
d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca.

Extras din Constitutia Romaniei

ARTICOLUL 16 (egalitatea in drepturi) (1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Functiile si demnitatile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, in conditiile legii, de persoanele care au cetatenia romana si domiciliul in tara. Statul roman garanteaza egalitatea de sanse intre femei si barbati pentru ocuparea acestor functii si demnitati.
(4) In conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cetatenii Uniunii care indeplinesc cerintele legii organice au dreptul de a alege si de a fi alesi in autoritatile administratiei publice locale.

ARTICOLUL 45 – libertarea economica
Accesul liber al persoanei la o activitate economica, libera initiativa si exercitarea acestora in conditiile legii sunt garantate.

ARTICOLUL 47 – nivelul de trai
(1) Statul este obligat sa ia măsuri de dezvoltare economica si de protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent.
(2) Cetatenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate platit, la asistenta medicala in unitatile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asigurari sociale publice sau private, prevazute de lege. Cetatenii au dreptul si la masuri de asistenta sociala, potrivit legii